fbpx

CJUE sesizată cu privire la infracțiunea de abuz în serviciu

Fostului primar al Bacăului i-a fost suspenată cauza aflată pe rolul Tribunalului Neamț până la pronunțarea CJUE asupra unei întrebări preliminare referitoare la compatibilitatea textului legal incriminator al infracțiunii de abuz în serviciu cu Tratatul privind Uniunea Europeană.

Prin încheierea din 14 octombrie 2020, Tribunalul Neamț a decis: ,,în temeiul dispozițiilor art. 267 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene dispune sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu cererea de pronunţare a unei hotărâri preliminare asupra următoarei întrebări vizând interpretarea articolului 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană: Articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană (referitor la respectarea principiilor statului de drept și respectarea drepturilor omului) prin raportare la art. 48 alin. 2 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene referitor la dreptul la apărare si art. 49 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene referitor la principiul legalităţii infracţiunilor si pedepselor se opun reglementarii la nivel naţional, ca infracţiune, a unei fapte de îndeplinire a unui act cu încălcarea oricărei legi, fără indicarea expresă a legilor sau a dispoziţiilor din legi a căror încălcare atrage angajarea răspunderii penale? Dispune suspendarea judecării prezentei cauze până la pronunţarea hotărârii preliminare”.

Pe scurt, CJUE este chemată să hotărască  dacă articolul 2 din TUE  prin raportare la art. 48 para. 2 din Carta drepturilor fundamentale a UE și la art. 49 din Carta drepturilor fundamentale a UE se opun reglementării ca infracțiune a unei fapte de îndeplinire a unui act cu încălcarea oricărei legi, fără indicarea expresă a legilor sau a dispozițiilor din legi a căror încălcare atrage angajarea răspunderii penale.”

Cosmin Necula este trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la infracțiunea de abuz în serviciu, care a avut drept consecință încălcarea dispoziților din Legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

Teoretic, toate cauzele aflate pe rol și care au ca obiect infracțiunea de abuz în serviciu, pot fi suspendate până la soluționarea de către CJUE a sesizării formulate de către Tribunalul Neamț.

 

Comments

comentarii

Lasă un răspuns