fbpx

Circulația în sensul giratoriu, interpretată diferit de instanță față de poliție. Amendă anulată

Un caz recent din Oradea a făcut înconjurul țării: Un polițist aflat în mașina personală a amendat alt șofer cu care era să se tamponeze în sensul giratoriu. Mașina polițistului ar fi cea portocalie din desenul de mai sus, iar cealaltă cea verde. Polițistul a susținut că trebuia să i se dea prioritate. Un caz similar, culmea tot din Oradea, a ajuns mai demult în instanță, iar amenda aplicată șoferului care era în mașina de pe banda din exterior a fost anulată.

Mai jos este fotografie cu cazul recent. Mașina neagră este echivalentul celor portocalii din desen, iar cea albă este cea verde din desen.

Extrase din sentința Judecătoriei Oradea:

”Analizând plângerea de față prin prisma motivelor formulate, a apărărilor invocate și a probelor administrate, instanța  reține următoarele:

Prin procesul  verbal de contravenție  nr. …, încheiat la data de 23.06.2018, de IPJ Bihor– BR. Oradea, depus la fila 23 dosar, petenta I.C.C a fost sancționată cu  avertisment, ca sancțiune principală  și cu  3 puncte de penalizare ca  sancțiune contravențională complementară.  Nu s-a aplicat prin acest act sancțiunea principală a amenzii, astfel cum susține petenta  în plângerea formulată.

Se menționează în actul de constatare și sancționare că, în  data de 23.06.2018 , ora 8,45, în Oradea, I.C.Cîn timp ce conducea autoturismul Ford cu numărul de înmatriculare……, pe str. ….banda întâi, ajunsă la intersecția cu sens giratoriu, a efectuat viraj stânga, spre …… a  intrat în coliziune cu autoturismul cu nr. de înmatriculare …..,  care circula pe  banda a doua, pe  direcția înainte spre oraș, faptă despre care s-a arătat că reprezintă contravenția prevăzută de art.  54, al.1 din OUG nr.195/2002 fiind sancționată de art. 100 alin.2 din OUG 195/2002 raportat la art. 108 alin. (1) lit. b , pct. 3 din OUG 195/ 2002.

(…)

În ceea ce privește fondul cauzei instanța reține că potrivit art. 54 din OUG nr. 195/2002: (1 Conducătorul de vehicul care execută o manevră de schimbare a direcției de mers, de ieșire dintr-un rând de vehicule staționate sau de intrare într-un asemenea rând, de trecere pe o altă bandă de circulație sau de virare spre dreapta ori spre stânga sau care urmează să efectueze o întoarcere ori să meargă cu spatele este obligat să semnalizeze din timp și să se asigure că o poate face fără să perturbe circulația sau să pună în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic.

(2) Semnalizarea schimbării direcției de mers trebuie să fie menținută pe întreaga durată a manevrei.

La art. 57 al.(4) din OUG nr. 195/2002: În intersecțiile cu sens giratoriu, semnalizate ca atare, vehiculele care circulă în interiorul acestora au prioritate față de cele care urmează să pătrundă în intersecție .

Se poate observa că acest din urmă text, invocat de către intervenient în apărare, vizează pătrunderea într-o intersecție cu sens giratoriu, aspect ce nu este incident în cauză,  iar nu ieșirea din intersecția cu sens giratoriu, aspect care face obiectul cauzei  de față.

Potrivit art. 100 alin.2 din OUG 195/2002 ,

        (2) Amenda contravențională prevăzută la alin. (1) se aplică și conducătorului de auto vehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai care săvârșește o faptă pentru care se aplică 3 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. b ).

Conform  art. 108 alin. (1) lit. b , pct. 3 din OUG 195/2002:

(1) Săvârșirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a uneia sau mai multor contravenții atrage, pe lângă sancțiunea amenzii, și aplicarea unui număr de puncte de penalizare, după cum urmează:

     b ) 3 puncte de penalizare pentru săvârșirea următoarelor fapte:

     3. nerespectarea regulilor privind manevra de întoarcere, mersul înapoi, schimbarea benzii de circulație sau a direcției de mers, dacă prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;

       Din probațiunea testimonială administrată în cauză instanța reține că, în declarația ce i s-a luat, aflată la fila 69 dosar, martorul K.N.G, propus de petentă a relatat în esență următoarele:

Arat faptul că în data de 23 iunie, dimineața ne îndreptam  dinspre Arad la înmormântarea tatălui petentei, care avea loc. în jud. Maramureș ,intrând  în sensul giratoriu, la intrarea în mun. Oradea, dinspre Arad, urmând să părăsim sensul giratoriu la a treia ieșire, înspre Satu Mare si continuându-ne drumul  pe partea exterioară a sensului giratoriu. In dreptul ieșirii spre centrul orașului Oradea, la a doua ieșire din sens , dl. B.L., practic neasigurându-se a intrat din interiorul sensului giratoriu, înspre exterior, în roata stângă față a mașinii conduse de petentă. A schimbat sensul de mers și banda pe care rula , respectiv din interiorul sensului spre exterior, cauzând astfel accidentul. Când a ajuns echipajul de poliție la fața locului domnii agenți au declarat că dl. B. ar fi fost vinovatul accidentului și cauzatorul acestuia. După întocmirea procesului verbal reiese că petenta ar fi fost vinovată de producerea acestui eveniment. Petenta și-a păstrat banda exterioară, din interiorul sensului dl. B. a intrat pe banda petentei. Petenta nu a schimbat deloc direcția de mers. Nu-mi aduc aminte să fi fost lăsate urme de frânare de la autovehiculul dl. B.. Petenta a rulat pe  banda exterioară, de la momentul pătrunderii in sens, pe care nu a schimbat-o, starea de fapt și încadrarea juridică a faptei nu corespund realității, iar culpabil de accident este dl. B.L.

În declarația ce i s-a luat, aflată la fila 77 dosar, martorul B.A.  , propus de intervenient a relatat în esență următoarele:

În ziua accidentului ne-am deplasat împreună cu familia intervenientului, cu două mașini spre Oradea. Eu am condus mașina mea personală și dl L. Fordul Focus care a fost avariat. Din mașina mea am putut observa accidentul. Dl. L. a intrat în sensul giratoriu pe banda interioară și cealaltă mașină condusă de petentă a intrat în sensul giratoriu pe banda exterioară. Am văzut că dl. L. semnaliza că vrea să iasă din sensul giratoriu către orașul Oradea. Doamna, care era în cealaltă mașină nu a avut în vedere semnalizarea dl. L. și a intrat cu mașina în Fordul Focus condus de intervenient. Dl. L. a ieșit de pe banda lui, din interiorul sensului, iar cele doua autovehicule s-au ciocnit pe banda exterioară, acolo unde petenta conducea celălalt autoturism . Pentru a putea schimba banda de mers , intervenientul trebuia să se asigure , iar petenta să reducă viteza și să-i permită să iasă pe banda exterioară.. Eu rulam pe banda exterioară chiar în spatele autoturismului condus de petentă, dar am văzut cum s-a produs impactul, fiind la câțiva metri distanță față de ambele mașini. Intervenientul a schimbat direcția .

(….)

Părților li s-a dat ocazia de a-și prezenta punctul de vedere, iar instanța le-a oferit cadrul necesar pentru a-și expune cauza în condiții de egalitate cu partea adversă.

Examinând prin coroborare probațiunea  testimonială administrată în cauză, astfel cum a fost aceasta mai sus prezentată, motivele de fapt și de drept invocate de către părți în actele de procedură depuse la dosar, conținutul procesului verbal de contravenție, având în vedere apărările invocate în întâmpinare cu privire la descrierea faptei și aspectele prezentate de către agentul constatator în raportul întocmit- fila 20 dosar , precum și declarațiile olografe de la filele 21,22 dosar luate  petentei și intervenientului , văzând descrierea avariilor produse la cele două autovehicule  și schițele accidentului întocmite  de către cei doi conducători auto cu privire la producerea impactului, ținând cont și de conținutul celorlalte înscrisuri depuse in probațiune la dosar și de declarația făcuta în ședință publică din data de 10.10.2019 de către  terțul intervenient B.L.care a relatat că el a intenționat să schimbe direcția de pe banda 1, spre exterior ,  instanța apreciază că starea de fapt reținută în procesul verbal, în întâmpinare și în raportul întocmit de către agentul constatator  nu corespunde realității, iar procesul verbal este nelegal si netemeinic.

Consideră instanța că în mod eronat s-a reținut ca petenta se face vinovată de săvârșirea contravenției reținută în sarcina sa, cât timp din probațiunea administrată în cauză rezultă că  fapta reținută în sarcina petentei nu există, întrucât aceasta conducând autoturismul cu nr. de înmatriculare ….., a rulat pe banda dinspre exteriorul sensului giratoriu, nu a schimbat direcția de mers, nu a încercat să vireze la stânga cum s-a reținut în procesul verbal, astfel încât nici nu era necesar să se asigure.

Apreciază instanța că o astfel de obligație privind asigurarea corespunzătoare cu ocazia schimbării benzii și a direcției de mers  trebuia respectată de către intervenient , care conducând autoturismul cu nr. de înmatriculare …… a rulat pe banda din interiorul sensului giratoriu si a intenționat să schimbe banda și direcția de mers cu scopul de a ieși din sens spre orașul Oradea și astfel, virând spre dreapta a intrat în coliziune cu autoturismul condus de petentă chiar pe banda de mers a acesteia. 

Pentru a reține astfel instanța constată că, prin depoziția ce i-a fost luată însuși martorul intervenientului a confirmat că realitatea situației de fapt  nu este cea reținută  în cuprinsul actului de constatare și sancționare.

Consideră instanța că petentei nu i se poate imputa nicio culpă în producerea accidentului cât timp există posibilitatea ca aceasta nici să nu fi văzut că petentul a  semnalizat intenția de a schimba direcția de mers, întrucât dacă cele două mașini rulau cu aceeași viteza așa cum a susținut martorul intervenientului, înseamnă că acestea circulau paralel în sensul giratoriu, respectiv pe cele două benzi alăturate și astfel, doar martorul intervenientului  sau ceilalți conducători auto care rulau în spate aveau posibilitatea   să observe această semnalizare.

În cazul în care cele două autoturisme implicate în accident nu ar fi rulat paralel, este puțin probabil ca viteza de rulare acestora să fi fost aproximativ egală, fiind evident că intervenientul, care  venea din spate  trebuia să  fi rulat cu o viteză mult mai mare decât  petenta si datorită acestui fapt s-a produs coliziunea pe banda de mers și în direcția  pe care se deplasa petenta. Datorită acestui fapt si avariile suferite la mașina condusă de către intervenient sunt mai mari, decât cele suferite de către autoturismul condus de către petentă.

Față de această stare de fapt este evident că, în privința petentei, exista prezumția conform căreia acesta a rulat cu viteza legală permisă,  iar această prezumție  nu a fost înlăturată de către intervenient, deși sarcina probei îi incumbă in totalitate, ci din contră se poate susține că a fost confirmată prin depoziția ambilor martori audiați in cauză.  Martorul petentei  a susținut că nu a văzut urme de frânare produse de autovehiculul condus de către dl. B_____ și că acesta a condus cu o vitează mai mare și datorită acestui fapt  si avariile suferite la autoturismul  condus de acesta erau mai mari.

Față de probațiunea administrată în cauză, instanța apreciază că  petenta nu se face vinovată de săvârșirea contravenției reținută în sarcina sa și poate fi exonerată de răspunderea contravențională, deoarece este evident că, intervenientul după ce a pătruns în sensul giratoriu din direcția Arad, a rulat pe banda din interiorul sensului  si a intenționat să iasă din sens la cea de -a doua ieșire spre centrul Mun. Oradea,  însă acesta nu s-a asigurat în mod corespunzător la efectuarea manevrei de schimbare a benzii de mers și a intrat în coliziune pe banda laterală/exterioară a sensului giratoriu cu autovehiculul condus de către petentă, care, conform probațiunii administrate, de la momentul pătrunderii in sens și până în momentul coliziunii a rulat doar pe această bandă. 

Pentru aceste aspecte instanța apreciază că procesul verbal de contravenție nu este legal și temeinic încheiat, iar petenta  nu se face vinovată de săvârșirea contravenției reținută în sarcina sa, o astfel de contravenție s-ar fi impus a fi  reținută în sarcina intervenientului .

Această concluzie se impune chiar în ciuda obiecțiunilor formulate de petentă  cu ocazia   încheierii actului de constatare si sancționare, întrucât este evident că fiind grăbită să ajungă la înmormântarea tatălui său  și tulburată de acest eveniment petenta  a semnat actul de constatare si sancționare în maniera întocmită.

Pentru motivele de fapt și de drept prezentate, în temeiul art.34 din OG nr.2/2001 raportat la prev. OUG nr.195/2002 actualizată, instanța urmează să admite plângerea contravențională formulată de petenta , anulând  procesul verbal de contravenție  și sancțiunile contravenționale aplicate prin acesta ca neîntemeiate.

Nu  se  vor  acorda  cheltuieli  de  judecată,  acestea  nefiind  solicitate de către  părțile prezente  cu ocazia acordării cuvântului in fond, iar petenta  prin reprezentant a arătat că își rezervă dreptul să solicite pe cale separată cheltuielile de judecată.”

Explicații video

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina