fbpx
Acasă » SISTEMUL JUDICIAR » Ceremonia de începere a cursurilor la INM în a treia zi de Crăciun. Programul de formare inițială, cu mici modificări față de cel anterior

Ceremonia de începere a cursurilor la INM în a treia zi de Crăciun. Programul de formare inițială, cu mici modificări față de cel anterior

Ceremonia de începere a cursurilor la Institutul Național al Magistraturii pentru noii auditori de justiție va avea loc în a treia zi de Crăciun. Programul de formare inițială a suferit mici modificări față de cel urmat de auditorii care au trecut în anul II.

Conducerea INM a publicat următorul anunț: ”Având în vedere decizia Plenului CSM din data de 19.12.2018 cu privire la data începerii noului an de formare în cadrul INM, vă adresăm invitația de a participa la ceremonia organizată cu prilejul începerii cursurilor, programată la data de 27 decembrie 2018, ora 12.00, în Aula INM (etaj I), din Bd. Regina Elisabeta nr. 53, Sector 5, Bucureşti.”

De asemenea, conducerea INM a anuțat: ”Potrivit Hotărârii Plenului CSM din data de 19.12.2018, generaţia care tocmai a susţinut concursul de admitere la INM va începe cursurile în a doua jumătate a lunii decembrie 2018. Prin urmare, la data de 27.12.2018, când a fost anunțat evenimentul de începere a cursurilor, veți dobândi calitatea de auditori de justiție.”

Programul de formare inițială:

Anul I de pregătire profesională inițială a auditorilor de justiție în cadrul Institutului Național al Magistraturii va fi organizat sub forma a două semestre; primul se va desfășura în perioada 7 ianuarie – 21 iulie 2019, iar cel de-al doilea, în perioada 2 septembrie – 22 decembrie 2019.

Structura propusă pentru primul an de formare reia în esență Programa de formare inițială aferentă anului 2018.

Studierea disciplinelor fundamentale (drept civil și procesual civil, drept penal și procesual penal) rămâne unul din obiectivele principale ale formării inițiale. Din acest motiv, s-a menținut studierea acestor discipline pe parcursul întregului an I, precum și alocarea unui număr distinct de seminare și cursuri pentru aspectele de drept substanțial și cele de procedură, pentru a se asigura o abordare echilibrată a acestora.

De asemenea, s-a menținut numărul de ore și pentru celelalte discipline juridice (litigii cu profesioniștii, drept administrativ, dreptul familiei, drept constituțional) și s-a prevăzut creșterea numărului de ore alocate disciplinei criminalistică, având în vedere utilitatea practică a studierii acestei discipline, care a beneficiat în cadrul programelor de formare anterioare de un număr mai redus de ore prin raportare la alte discipline juridice.

Având în vedere importanța deosebită a caracterul practic al formării, în desfășurarea seminarelor din cadrul tuturor disciplinelor juridice studiate vor fi incluse activități care presupun studiul dosarelor, redactarea actelor de procedură, realizarea unor procese/secvențe simulate.

În privința evaluării disciplinelor juridice, în situația disciplinelor fundamentale, care se studiază pe parcursul întregului an de formare, în cadrul sesiunii de evaluare a semestrului I se va organiza o lucrare comună (nota de la această lucrare comună va fi avută în vedere în cadrul evaluării continue, potrivit fișei de evaluare continuă aprobate de Consiliul Științific), iar examenul final se va organiza în sesiunea de evaluare aferentă celui de-al doilea semestru.

În situația celorlalte discipline juridice, care se studiază doar pe parcursul unui semestru, nu se vor organiza lucrări comune, nota de la evaluarea continuă fiind stabilită potrivit fișei de evaluare continuă aprobate de Consiliul Științific.

În ceea ce privește disciplinele CEDO și dreptul UE, s-a menținut numărul de ore, însă s-a prevăzut o modificare în ceea ce privește modalitatea de evaluare. Astfel, având în vedere caracterul interdisciplinar al acestor discipline, precum și scopul studierii acestora (necesitatea ca auditorii de justiție să deprindă abilitatea de a utiliza în mod corect cunoștințele acumulate la aceste discipline în activitatea practică de soluționare a cauzelor civile și penale), s-a prevăzut ca evaluarea cunoștințelor acumulate la cele două discipline să fie realizată în cadrul lucrărilor comune și a examenului final de la disciplinele fundamentale (drept civil și procesual civil, drept penal și procesual penal).

O altă modificare privește modul de studiu al disciplinelor psihologie judiciară, comunicare și dezvoltare personală. Pentru o mai bună organizare a studiului acestora, precum și pentru a se realiza o formare unitară a auditorilor de justiție în ceea ce privește cunoștințele și abilitățile non-juridice, s-a prevăzut gruparea acestora în cadrul unui pol de discipline dedicat științelor socio-umane, în cadrul căruia vor fi abordate teme legate de psihologie, comunicare, dezvoltare personală, sociologie, gândire critică).

În plus, având în vedere dezideratul de a se accentua caracterul practic al formării și de a se asigura că toate cunoștințele și abilitățile dobândite au fost asimilate într-un mod integrat, la finalul celui de-al doilea semestru, în perioada 2-22 decembrie 2019, se vor organiza procese simulate pornind de la dosare având ca obiect materiile studiate (drept civil, drept penal, litigii cu profesioniști, drept administrativ, dreptul familiei, criminalistică), în cadrul cărora vor fi abordate elemente de comunicare, etică, dezvoltare personală. Aceste procese simulate vor fi gestionate de echipe mixte de formatori, din catedrele de comunicare, dezvoltare personală, etică, precum și din catedra aferentă disciplinei juridice relevante prin raportare la obiectul dosarului. După fiecare proces simulat, auditorii vor redacta acte judiciare în legătură cu dosarul suport. În același interval de timp se vor organiza seminarele de informatică.

De asemenea, auditorii de justiție din anul I vor efectua un stagiu de practică în cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor, în perioada 1-14 aprilie 2019, pentru a avea posibilitatea de a cunoaște în mod direct activitățile pe care le desfășoară judecătorii și procurorii și pentru a putea identifica diferitele aspecte de ordin administrativ specifice activității.

În perioadele 8-21 iulie 2019, respectiv, 18 noiembrie – 1 decembrie 2019, se vor organiza sesiuni de evaluare, aferente disciplinelor studiate în cele două semestre de formare.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina