fbpx

CEDO a hotărât, după 12 ani, că unui clujean i s-a încălcat dreptul la un proces echitabil. Acesta a stat 4 ani după gratii

După 12 ani de la depunerea plângerii, CEDO a hotărât că unui clujean, condamnat într-un mega-dosar de trafic de droguri, i s-a încălcat dreptul la un proces echitabil. Bărbatul, acum în vârstă de 75 de ani, a stat patru ani după gratii și a fost eliberat condiționat în 2007. Acum, CEDO a obligat Statul să-i plătească daune morale de 2.400 de euro.

Ioan Tău a fost arestat în iulie 2003 în dosar alături de celebrul mafiot Vladimir Sfârlea Torino. Acesta a coordonat cea mai mare reţea de trafic de droguri depistată şi anihilată în România la începutul anilor 2000, cunoscută şi sub numele de “Cartelul de la Cluj”. Ramificaţiile filierei s-au întins din Afganistan şi Turcia, până în Italia, la cunoscuta grupare Camorra, precum şi în alte ţări.

Clujeanul a fost condamnat, inițial, la 16 ani închisoare (!!), iar în apel și recurs la 8 ani. În decembrie 2007, la câteva luni după ce a fost liberat condiționat, Ioan Tău, prin avocatul Radu Chiriță, a depus plângere la CEDO.

Judecătorii Curții Europene a Drepturilor Omului au hotărât, în 23 iulie 2019, că a existat o încălcare a Articolului 6 alin.1 și 3 lit. c și d din Convenție și au obligat Statul român să plătească reclamantului, în termen de trei luni, 2.400 euro, reprezentând daune morale.

Potrivit avocaților de la Chiriță și Asociații, ”Tău a fost acuzat de trafic internaţional de droguri şi trimis în judecată alături de alte 25 de persoane. Potrivit rechizitoriului acuzaţia îndreptată împotriva sa – anume că la domiciliul său s-ar fi ambalat droguri – era susţinută de declaraţia unui agent sub acoperire, martor cu identitate atribuită în dosar, de declaraţia altui martor şi a unui coinculpat.

În faza de fond a dosarului, martorul sub acoperire nu a mai menţionat numele dlui. Tău deloc şi nu a făcut niciun fel de referire la el. Celălalt martor nu a mai fost audiat, întrucât nu s-a prezentat la citarea sa în faţa instanţei. Folosindu-se doar de probele din urmărire penală, Tribunalul Bucureşti l-a condamant pe dl. Tău la 16 ani de închisoare. Curtea de Apel a redus pedeapsa la 8 ani, fără a face vreo menţiune la probaţiune, iar ICCJ a respins recursul. Dl. Tău a fost eliberat condiţional imediat după pronunţarea deciziei din recurs, fiind arestat pe toată durată prcedurii.

Prin hotărârea sa de astăzi, CEDO a constatat după o procedură care a durat 12 ani, că dlui. Tău i s-a încălcat dreptul la administrarea echitabilă a probelor, constatând că niciuna dintre probele incriminatorii nu a fost administrată în faţa instanţei. Curtea a constat că statul român nu a depus eforturi suficiente pentru a asigura audierea martorului acuzării, că nu a făcut niciun efort pentru a explica diferenţele dintre declaraţiile agentului sub acoperire şi că nu a compensat în niciun fel imposibilitatea dlui. Tău de a se apăra faţă de declaraţiile din faza de urmărire penală.”

Reclamantul a fost asistat în faţa CEDO de avocaţi din cadrul Chiriţă şi asociaţii, coordonaţi de dna. Bianca Pantea

”Curtea notează, de asemenea, că condamnarea reclamantului sa bazat, de asemenea, pe mărturiile reprezentantului sub acoperire I.I. În acest sens, Curtea notează că I.I. a făcut declarații care îi incriminează pe reclamant numai la
etapa pre-proces. La audierea sa în fața instanței de primă instanță, ea sa referit doar la activitatea infracțională efectuată de ceilalți acuzați. Deși nu a făcut nicio declarație cu privire la implicarea reclamantei în traficul de droguri, nici judecătorul, nici procurorul nu i-au adresat întrebări suplimentare pentru a clarifica rolul jucat de reclamant în infracțiuni. Nu există nici o dovadă în dosar că a fost audiată din nou în fața instanțelor de apel.

În plus, contrar afirmațiilor Guvernului, mărturiile martorilor F.D. și I.I. nu au fost susținute de dovezi concrete. Nici autoritățile de investigare, nici instanțele nu se refereau la medicamente găsite la domiciliul reclamantului, unde se presupunea că reclamantul și-a desfășurat activitatea ilegală de depozitare și ambalare a drogurilor. În acest sens, Curtea notează că autoritățile interne nu au făcut referire la nici o căutare la domiciliul solicitantului.”, se arată în hotărârea CEDO, publicată în engleză pe site-ul Curții.

Prevederile din Convenție încălcate:

Articolul 6 – Dreptul la un proces echitabil

1. Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, în mod public şi în termen rezonabil, de către o instanţă independentă şi imparţială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală îndreptate împotriva sa. Hotărârea trebuie să fie pronunţată în mod public, dar accesul în sala de şedinţă poate fi interzis presei şi publicului pe întreaga durată a procesului sau a unei părţi a acestuia, în interesul moralităţii, al ordinii publice ori al securităţii naţionale într-o societate democratică, atunci când interesele minorilor sau protecţia vieţii private a părţilor la proces o impun, sau în măsura considerată absolut necesară de către instanţă când, în împrejurări speciale, publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justiţiei.

3. Orice acuzat are, mai ales, dreptul :

c. să se apere el însuşi sau să fie asistat de un apărător ales de el şi, dacă nu dispune de mijloacele necesare remunerării unui apărător, să poată fi asistat gratuit de un avocat din oficiu, atunci când interesele justiţiei o cer ;

d. să audieze sau să solicite audierea martorilor acuzării şi să obţină citarea şi audierea ma

Comments

comentarii

Lasă un răspuns