fbpx

Ce spune ANSPDCP despre aplicarea GDPR în cazul articolelor de presă. Aviz celor care cer să fie șterși

După ce în ultimele luni am primit mai multe solicitări de la inculpați sau condamnați să le ștergem numele din articolele de pe Clujust.ro, am cerut un punct de vedere de la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Solicitarea: ”In ultima vreme am primit notificari de la persoane inculpate sau condamnate din dosare penale sa le stergem numele de pe site-ul Clujust.ro, invocand RGPD. Numele lor apar pe portalul instantelor de judecata si in sentinte. Ce sa facem? Care este situatia jurnalistilor in legatura cu RGPD?”

Răspunsul ANSPDCP:

”Vă informăm că solicitarea dumneavoastră a fost .nregistrată la registratura generală a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 330/8.01.2020.

Având vedere conţinutul acesteia, precizăm următoarele:

Potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 (RGPD), persoana vizată beneficiază de o serie de drepturi menționate .n cadrul art. 12-23 din Regulament, printre care și dreptul de ștergere (menționat de art. 17). Pentru exercitarea acestui drept este necesar să fie îndeplinite o serie de condiții. Astfel, art. 17 prevede următoarele:

(1)Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

a)datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

b)persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a), şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;

c)persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2);

d)datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

e)datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află operatorul;

f)datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale menţionate la articolul 8 alineatul (1).

Dar, au fost stabilite și excepții de la exercitarea acestui drept.

În acest sens, dispozițiile art. 17 alin. (3) lit. a) din RGPD prevăd că dreptul persoanei vizate de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor sale ”nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare”.

Corelat cu cele de mai sus, dispozițiile art. 7 din Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) prevăd că:

În vederea asigurării unui echilibru între dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, libertatea de exprimare şi dreptul la informaţie, prelucrarea în scopuri jurnalistice sau în scopul exprimării academice, artistice sau literare poate fi efectuată, dacă aceasta priveşte date cu caracter personal care au fost făcute publice în mod manifest de către persoana vizată sau care sunt strâns legate de calitatea de persoană publică a persoanei vizate ori de caracterul public al faptelor în care este implicată, prin derogare de la următoarele capitole din Regulamentul general privind protecţia datelor:

a)capitolul II – Principii;

b)capitolul III – Drepturile persoanei vizate;

c)capitolul IV – Operatorul şi persoana împuternicită de operator;

d)capitolul V – Transferurile de date cu caracter personal către ţări terţe sau organizaţii internaţionale;

e)capitolul VI – Autorităţi de supraveghere independente;

f)capitolul VII – Cooperare şi coerenţă;

g)capitolul IX – Dispoziţii referitoare la situaţii specifice de prelucrare.”

Prin articolul menționat anterior sunt aplicate, la nivel național, derogările permise de art. 85 din RGPD, prin care statele membre, prin intermediul dreptului intern, asigură echilibrul între dreptul la protecţia datelor cu caracter personal şi dreptul la libertatea de exprimare şi de informare, inclusiv prelucrarea în scopuri jurnalistice.

În consecință, în ceea ce privește dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), apreciem că un operator care prelucrează date în scop jurnalistic, precum cel la care se face referire în solicitarea transmisă, va analiza fiecare solicitare a persoanelor vizate cu privire la exercitarea dreptului de ștergere, inclusiv prin raportare la dispozițiile art. 17 alin. 3 lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679 coroborat cu art. 7 din Legea 190/2018.

De asemenea, precizăm că potrivit art. 12 din RGPD, în cel mult o lună de la primirea cererii, operatorul este obligat să răspundă persoanei vizate. Termenul de o lună poate fi prelungit cu două luni atunci când este necesar, ţinându-se seama de complexitatea şi numărul cererilor”, se arată în răspunsul semnat de Alina SĂVOIU, Director Direcția juridică și comunicare.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns