fbpx

Ce onorarii avocațiale încuviințează Curtea de Apel Cluj în procesele civile

Clujust a demarat o monitorizare a onorariilor avocațiale încuviințate la nivelul Curții de Apel Cluj în procesele civile, în care sunt avocați aleși.

Vă prezentăm mai jos o listă cu spețe, indicând la fiecare obiectul, numărul deciziei și suma pe care trebuie să o plătească partea pierzătoare, acesta fiind onorariul avocaților câștigători. În unele cazuri, aceștia solicită o sumă pe care instanța o diminuează, considerând-o exagerată raportat la munca efectivă a avocatului. Informațiile de mai jos pot fi utile atât pentru avocați, cât și pentru posibilii lor clienți.

 • acțiune în constatare – recurs BCR proces clauze abuzive în contract de credit

DECIZIA CIVILĂ  Nr. 296/2019

”Fiind în culpă procesuală, în temeiul art. 453 Cod proc.civ., recurenta va fi obligată să plătească intimatului M. M suma de 3000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în recurs, constand în onorariu avocatial.”

 • suspendare autorizație de construire

DECIZIA CIVILĂ NR. 896/2019

În baza art. 494,453,451 alin. 2 NCPC Curtea va obliga recurentul reclamant la plata in favoarea intimatului C. I a sumei de 2.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecata partiale in recurs constand in onorariu avocatial partial ,dovedit prin actele  depuse in sedinta publica din data de 14.06.2019,respingand restul cheltuielilor de judecata solicitate cu acelasi titlu .

 • pretenții – comision de risc contract de credit. Recurs BT

Decizia civilă nr. 358/2019

”recurenta, care a pierdut procesul, va fi obligata să plătească intimatei R.G.R suma de 1190 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în recurs, constand in onorariu avocatial.”

 • constatare clauze abuzive în contract de credit cu BRD

DECIZIA CIVILĂ Nr. 35/2019

„curtea va respinge recursul pârâtei și va menține soluția dată în apel, iar în baza prev. art. 451 ș i urm. C. pr.civ. va obliga recurenta sa plătească intimatei suma de 1190 lei, cu titlu de onorariu avocatial.”

 • litigiu privind achizițiile publice – îndreptare eroare materială

DECIZIA CIVILĂ NR. 798/2019

”instanța va admite cererea de recurs , va casa sentința recurentă și rejudecând cererea de completare o va admite și în temeiul textelor de lege sus indicate va obliga parata la plata în favoarea reclamantei a cheltuielilor  de judecata constând în onorariu avocațial în același procent în care s-au acordat și celelalte cheltuieli de judecată ,prin aplicarea acestui procent  rezultând în concret  suma de  2010,55 lei .

 • contestație decizie de concediere împotriva TVR Cluj

DECIZIA CIVILĂ NR. 79/A/2019

”apelanta va fi obligată să plătească intimatei G. C suma de 400 lei, cheltuieli de judecată în apel, reprezentând onorariu avocațial.”

 • revendicare imobiliară

DECIZIA CIVILĂ NR. 157/R/2019

” Curtea va obliga recurenții să plătească intimatei R. P. suma de 2.000 lei, cheltuieli de judecată în recurs , reprezentând onorariu avocațial aferent contractului de asistență juridică nr. ../2019, sumă justificată prin chitanța de plată nr. 15/19.01.2019”

 • comunicare informații de interes public împotriva unei primării

DECIZIA CIVILĂ Nr. 1247/2019

”În temeiul art. 451 alin. 2 și art. 453 alin. 1 C .pr.civ., fiind în culpă procesuală, recurent a va fi obligată să plătească intimatului Primarul Comunei…. suma de 1.000 lei, cheltuieli de judecată parțiale în recurs, reprezentând onorariu avocațial dovedit prin chitanța”

 • litigiu de muncă

DECIZIA CIVILĂ NR . 232/ A/ 2019

”Având în vedere și activitatea desfășurată de avocat (care a redactat cererea de chemare în judecată, invocând motivat în fapt și în drept toate aspectele necesare pentru justa soluționare a cauzei, și s-a prezentat la singurul termen de judecată acordat în cauză), respectiv complexitatea cauzei, Curtea apreciază, contrar celor reținute de Tribunal , că un onorariu de 2755 lei nu este vădit disproporționat în raport de criteriile expuse anterior.”

 • îmbogățirea fără justă cauză

DECIZIA CIVILĂ NR. 174/R/2019

”În ce privește cheltuielile de judecată solicitate în recurs de intimați, Curtea observă că față de complexitatea  concretă a recursului (una medie), de activitatea desfășurată în concret de reprezentatul intimaților (redactarea întâmp inării, prezența la două termene de judecată și punerea de concluzii orale asupra recursului ) și de valoarea pricinii (una relativ redusă), este oportun a se face aplicarea prevederilor art. 451 alin. 2 C . pr. civ., im punându-se reducerea onorariului avocațial în recurs de la suma de 4.500 lei la suma de 2.000 lei.”

 • rezoluțiune contract

DECIZIA CIVILĂ Nr. 355/2019

”În baza prevederilor art.453 Cod procedură civilă, va obliga recurenta, ca parte în culpă procesuală, să plătească intimatei suma de 400 lei cheltuieli de judecată în recurs, constând în onorariu avocațial.”

 • despăgubire – împotriva unei primării și consiliu local

DECIZIA CIVILĂ Nr. 351/2019

”În temeiul art. 45 1 alin. 1 și art. 453 alin. 1 C .pr.civ., fiind în culpă procesuală, recurenții vor fi obligați să plătească intimatei S. L. S. S.R.L., suma de 1.000 lei, cheltuieli de judecată în recurs, reprezentând onorariu avocațial.”

 • acțiune în răspundere delictuală

DECIZIA CIVILĂ NR. 56/R/2018

”În temeiul art. 451 alin. 1, art. 452 și art. 453 alin. 1 C . pr. civ., recurenții vor fi obligați să-i plătească intimatei S.C. M.B. S.A. suma de 714 lei, cheltuieli de judecată în recurs, reprezentând onorariu avocațial aferent contractului de asistență juridică nr. 91/24.07.2018, sumă justificată prin factura fiscală nr. 0657/24.07.2018 , prin ordinele de plată nr. 4133/26.07.2018 și nr. 4132/26.07.2018 și prin extrasele de cont depuse la dosar”

 • anulare act administrativ – contra Direcției Sanitar Veterinare

DECIZIE CIVILĂ Nr. 359/2019

”În temeiul art. 451- 453 C .pr.civilă, recuren ta-pârâtă v a fi obliga tă la plata sumei de 1.100 lei reprezentând cheltuielilor de judecată în recurs reprezentând onorariu avocațial în favoarea reclamantului”

 • acțiune în răspundere delictuală

DECIZIA CIVILĂ NR. 202/R/2019

”În baza art. 451 și art. 453 C . pr. civ. se va dispune obligarea recurentei la a le plăti intimaților suma de 1.701,93 lei cheltuieli de judecată în recurs, reprezentând onorariu avocațial (1.467,27 lei) și taxă judiciară de timbru aferentă cererii de redeschidere a jude cății (234,27 lei).”

 • contestație act administrativ fiscal 

DECIZIE CIVILĂ Nr. 326/2019

Direcția Regională de Finanțe a fost obligată la plata sumei de 3.670 lei cheltuieli de judecată la fond și în recurs reprezentând onorariu avocațial în favoarea reclamantului

 • constatare nulitate act juridic 

DECIZIA CIVILĂ NR. 364/R/2019

”Urmare respingerii recursului, în baza art. 452 și art. 453 C . pr. civ. va fi obligată recurenta să plătească intimaților B.I și B.M.E suma de 2.669,94 lei, cheltuieli de judecată în recurs, reprezentând onorariu avocațial conform chitanței de la fila 35, 55 și cheltuieli de transport conform bonului fiscal de la fila 58.”

 • reziliere contract

DECIZIA CIVILĂ NR. 99 /R/2019

”În baza art. 453 C . pr. civ., urmare constatării nulității recursului, fiind în culpă procesuală, recurenții vor fi obligați să îi plătească intimatei O.I. suma de 1.500 lei, cheltuieli de judecată în recurs, reprezentând onorariu avocațial conform facturilor de la fila 33, 35.”

articol în curs de completare

Comments

comentarii

Lasă un răspuns