fbpx

Ce a făcut în ultima lună administratorul judiciar al CFR 1907

Administratorul judiciar al Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA a publicat al optulea raport de activitate, în care arată cu ce jucători a încheiat contracte, cu care se judecă după ce i-a dat afară, ce procese mai are CFR-ul și cine face raportul de evaluare a activelor.

Raport de activitate nr. 8 privind modul de îndeplinire a atribuţiilor administratorului judiciar şi justificarea cheltuielilor efectuate în temeiul art. 59 din Legea nr. 85/2014, pentru perioada 09 Iunie 2015 – 10 Iulie 2015.

A. Demersuri realizate de administratorul judiciar:

a. Raportat la stadiul evaluării activelor debitoarei, demarată de Neoconsult Valuation SRL conform hotărârii Comitetului Creditorilor din data de 20.05.2015, menţionăm că a fost semnat contractul între debitoarea CFR şi evaluator, evaluarea aflându-se în stadiul strângerii informaţiilor privind activele şi demararea inspecţiei lor.

b. Raportat la faptul că la data de 23.02.2015, în temeiul prevederilor art. 58, alin. 1, lit j), precum şi ale art. 123 din Legea 85/2014, RTZ am procedat la denunţarea convenţiilor civile/contractelor de muncă încheiate cu unii jucători profesionişti (măsura expusă pe larg în primul raport de activitate), şi la faptul că o parte din aceştia au contestat măsura administratorului judiciar, menţionăm că la data de 22.04.2015 judecătorul sindic a admis contestaţiile jucătorilor Sepsi Laszlo, Liviu Ganea şi Javier Velayos Rodriguez. Totodată, la data de 26.06.2015, judecătorul sindic a admis contestaţia jucătorului Voiculeţ Claudiu Dorian faţă de măsura denunţării convenţiei civile încheiate de acesta cu CFR, de către administratorul judiciar. Faţă de aceste soluţii, administratorul judiciar a formulat Apel şi Cerere de Suspendare, precum şi Cerere de Suspendare a Executării Provizorii. La data de 25.06.2015, Curtea de Apel Cluj a admis Cererile de Suspendare a Executării Provizorii în ceea ce priveşte jucătorii Sepsi Laszlo, Liviu Ganea şi Javier Velayos Rodriguez. Faţă de Cererea de Suspendare a Executării Provizorii formulată în ceea ce-l priveşte pe jucătorul Voiculeţ Claudiu Dorian, menţionăm că nu a fost stabilit termen de judecată până la data prezentului raport.

c. Cu privire la dosarul nr. 1839/211/2015 aflat pe rolul Judecătoriei Cluj – Napoca având ca obiect cererea de validare poprire formulată de TG World FootBall Promotion SRL asupra sumelor de bani de achitat de Liga Profesionistă de Fotbal către CFR, menţionăm că a fost stabilit termen de judecată pentru data de 16.06.2015. La primul termen de judecată din data de 21.04.2015 instanţa de judecată nu a dispus aplicarea prevederilor art. 75 din Legea 85/2014, deşi administratorul judiciar a formulat o cerere de suspendare a cauzei întemeiată pe aceste prevederi legale. Totodată, administratorul judiciar a formulat o nouă adresă către Biroul Executorului Judecătoresc Tamaş Marcu prin care a reiterat solicitarea de sistare a tuturor operaţiunilor de executare în desfăşurare sau viitoare împotriva debitorului CFR sau a terţilor popriţi. De asemenea, RTZ a trimis către Liga Profesionistă de Fotbal o adresă prin care a solicitat virarea sumelor rămase de achitat pentru sezonul competiţional 2014 – 2015 în contul unic al procedurii, sume de bani care nu au fost virate până la acest moment. La termenul din data de 16.06.2015, instanţa a rămas în pronunţare asupra cererii de validare poprire iar debitoarea a depus concluzii scrise la dosarul cauzei. Pronunţarea a fost amânată 2 săptămâni iar la data de 30.06.2015, judecătorul a repus cauza pe rol, acordând termen pentru 08.09.2015.

d. În cursul lunii iunie a anului curent, CFR a încheiat convenţii civile de prestări servicii fotbalistice cu următorii jucători: – PETRUŞ ALEXANDRU EMANUEL; – DAVIDE PETRUCCI; – HORJ RĂZVAN; – GOIAN LUCIAN; – ROŞU NELUŢ STELIAN; – PĂUN ALEXANDRU; – FILIPE GUTTERES NASCIMENTO; – FARIA COELHO DANIEL FILIPE; – RAMOS GONCALVES VITOR BRUNO; – LOPEZ SANTAMARIA CRISTIAN; – TRAIAN MARC.

În data de 29.05.2015, CFR a încheiat o Convenţie Civilă de prestări servicii fotbalistice cu jucătorul Mincă Mihai. La data de 05.07.2015 CFR a încheiat convenţii civile de prestări servicii fotbalistice cu jucătorii Mureşan Andrei şi Steve Leo Belek.

Convenţiile civile au fost înregistrate la Liga Profesionistă de Fotbal.

e. Prin Hotărârea nr. 14/15.05.2015 a Comisiei pentru Acordarea licenţei Cluburilor, s-a admis cererea CFR de acordare a licenţei pentru participarea în Campionatul Naţional Liga I pentru sezonul competiţional 2015 – 2016, însă cu sancţionarea CFR astfel „“deduce 3 puncte din clasamentul sezonului 2015 – 2016 pentru Campionatul Naţional Liga I pentru încălcarea prevederilor art. 46 din RNLC & FPF; deduce 3 puncte din clasamentul sezonului 2015 – 2016 pentru Campionatul Naţional Liga I pentru încălcarea prevederilor art. 47 din RNLC & FPF”. Totodată prin aceeaşi Hotărâre, Comisia pentru Acordarea licenţei Cluburilor a aplicat şi următoarea sancţiune: Dispune monitorizarea la 30 septembrie a informaţiilor financiare previzionate pentru încălcarea prevederilor art. 47 din RNLC & FPF”.

Faţă de Hotărârea arătată, CFR a formulat Apel, solicitând modificarea în parte a acesteia în sensul anulării sancţiunilor aplicate CFR pentru neîndeplinirea criteriului financiar, ca neîntemeiate, adică atât cele referitoare la depunctare, cât şi cea referitoare la monitorizare. Prin Decizia nr. 4 din data de 22.05.2015, Comisia de Apel pentru Acordarea licenţei Cluburilor a respins apelul formulat de CFR, menţinând în integralitate Hotărârea atacată. Hotărârea pronunţată de Comisia de Apel pentru Acordarea licenţei Cluburilor a fost atacată cu recurs la Tribunalul Sportiv de la Lausanne. Recursul a fost pregătit şi va fi susţinut de societatea de avocatură Libra Law prin Dl. avocat Jorge Ibarrola – Dl. avocat fiind acelaşi care a susţinut Apelul declarat faţă de Deciziile emise de Federația Română de Fotbal, la Tribunalul Sportiv de la Lausanne, la data de 22.05.2015, apel admis de către această instanţă după cum am arătat în raportul precedent. Amintim că prin admiterea acestui apel, CFR a obţinut restituirea celor 24 de puncte care au asigurat clasarea acestuia pe locul 3 în Liga I.

Termenul pentru soluţionarea recursului nu a fost stabilit până la data prezentului raport.

f. Administratorul judiciar a convocat prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 11793/29.06.2015 şedinţa Comitetului Creditorilor CFR pentru data de 07.07.2015, având pe ordinea de zi următoarele puncte:

– Aprobarea încheierii unui Contract de Asistenţă Juridică între debitoare şi Cabinet Avocat Radu Catană, având ca obiect redactarea în limba engleză şi susţinerea unei opinii juridice necesare pentru recursul împotriva Deciziei nr. 4/22.05.2015 pronunţată de Comisia de Apel pentru Acordarea Licenţei Cluburilor, ce se va soluţiona de Tribunalul Sportiv de la Laussane. Onorariul solicitat de Cabinet Avocat Radu Catană este de 10.000 Euro plus TVA.

– Aprobarea încheierii unui Contract de Asistenţă Juridică între debitoare şi Societatea de Avocatură Libra Law cu sediul în Lausanne, având ca obiect redactarea şi susţinerea recursului împotriva Deciziei nr. 4/22.05.2015 pronunţată de Comisia de Apel pentru Acordarea Licenţei Cluburilor, ce se va soluţiona de Tribunalul Sportiv de la Laussane. Onorariul solicitat de Societatea de Avocatură Libra Law este compus dintr-un onorariu fix de 40.000 Euro şi dintr-un onorariu de succes de 20.000 Euro.

– Aprobarea încheierii unui Contract de Asistenţă Juridică între debitoare şi Cabinet Avocat Ettore Mazzilli având ca obiect formularea unei acţiuni în pretenţii la FIFA (Fédération Internationale de Football Association) pentru recuperarea de către debitoare a procentului de 20% din suma suplimentară pe care clubul FC Porto a încasat-o de la clubul FC Internazionale Milano, ca urmare a transferului jucătorului Alvaro Daniel Pereira Barragan. Onorariul solicitat de Cabinet Avocat Ettore Mazzilli este compus dintr-un onorariu fix de 8.000 Euro şi dintr-un onorariu de succes de 5% din suma pe care FIFA o va acorda în favoarea debitoarei, ca urmare a soluţionării litigiului. Raportat la art. 51 alin. (4) din Legea 85/2014, în temeiul căruia: „Deciziile comitetului creditorilor se iau cu majoritatea simplă din totalul numărului de membri ai acestuia.”, şi la faptul că şi-au exprimat punctul de vedere cu privire la ordinea de zi toţi membrii Comitetului Creditorilor, administratorul judiciar a constatat că sunt îndeplinite condiţiile pentru legala desfăşurare a şedinţei, şi că cele 3 puncte aflate pe ordinea de zi au fost aprobate cu 3 voturi favorabile din cele 5 exprimate.

g. Administratorul judiciar a avizat borderourile conţinând plăţile săptămânale propuse de CFR, însoţite de raportări întocmite de către administratorul special, conform art. 66 lit. a din Legea 85/2014. (Anexa 4 reprezintă sinteza borderourilor aprobate de la data de 09.06.2015 până la data de 10.07.2015.)

h. Începând cu data de 15.06.2015, debitoarea a angajat pe perioadă determinată (până la data de 14.06.2016), prin contract de muncă, pe DL. Matei Dănuţ, în funcţia de Antrenor Principal al echipei.

i. Începând cu data de 01.07.2015, debitoarea a semnat un Act Adiţional cu societatea de pază PP Protect SRL, prin care a fost modificat preţul orar în ceea ce priveşte contractul de prestări servicii de pază nr. 71/01.03.2008.

j. Raportat la contestaţiile formulate faţă de tabelul preliminar al creanţelor debitoarei, menţionăm că la data de 03.07.2015 judecătorul sindic a soluţionat toate contestaţiile formulate. Conform prevederilor art. 112 alin. 1 din Legea 85/2014, „după ce toate contestaţiile la creanţe au fost soluţionate şi s-a predat raportul de evaluare a garanţiilor, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar va înregistra, de îndată, la tribunal şi va publica în BPI tabelul definitiv al tuturor creanţelor împotriva averii debitorului, arătând suma, prioritatea şi situaţia fiecărei creanţe, beneficiară sau nu a unei cauze de preferinţă”, în consecinţă, de îndată ce raportul de evaluare a activelor debitoarei este finalizat, vom proceda la înregistrarea/publicarea tabelului definitiv de creanţe.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina