fbpx

Biologii avertizează asupra folosirii de dezinfectanți toxici. Un produs ecologic nu primește aviz în România

În timp ce Colegiul Biologilor din Catalonia a avertizat asupra folosirii de dezinfectanți pe bază de clor, un om de afaceri din Cluj, cu fabrică în Barcelona, se chinuie să primească aviz de la autoritățile române pentru a introduce pe piață produse ecologice de dezinfectare suprafețe și mâini.

Colegiul Biologilor din Catalonia trage un semnal de alarmă, avertizând asupra pericolului folosirii, în spațiile publice și private, a produselor pretins a fi ,,dezinfectante”, dar a căror eficacitate, în lupta împotriva virusului Covid-19, nu a fost nicicând demonstrată. Informația a fost publicată în prestigiosul ziar spaniol La Vanguardia.

Totodată, organizația denunță lipsa de pregătire profesională a celor care manipulează astfel de produse, avertizând în cele din urmă, că efectul folosirii acestor produse poate consta în consecințe extrem de negative asupra sănătății  și a mediului înconjurător.

În special, Colegiul Biologilor, se arată extrem de îngrijorat de folosirea necorespunzătoare a dezinfectanților pe bază de clor (leșiile). ,,Sub presiunea unei false senzații de siguranță, se face un uz abuziv de astfel de produse. Însă, aplicarea de astfel de produse poate rezulta ineficientă și contraproductivă”, spune biologul Eduardo Martinez.

Expertul condamnă practica unor primării de folosire masivă a unor astfel de dezinfectanți, practică care se poate dovedi ineficientă imediat ce străzile sunt din nou circulate și tranzitate de către persoane și autovehicule care vin din alte locuri sau de pe câmp, asta însemnând ,,că acele străzi sunt din nou infectate”. Eduardo Martinez spune că folosirea leșiilor este adecvată pentru dezinfectarea clanțelor, a mânerelor, și a balustradelor ,,adică a tot ceea ce se atinge cu mâinile,” însă nu pentru dezinfectarea străzilor.

Biologii își exprimă extrema îngrijorare față de apariția, în acest sector, a unei categorii de persoane ,,fără niciun fel de pregătire și acreditare”, ceea ce presupune creșterea riscului.

,,Biocidele sunt produse toxice, puțin selective, a căror uz este reglementat prin lege; mai mult în cazul celor destinate uzului profesional, manipularea acestora se poate face doar de către și sub supravegerea unui personal calificat”, subliniază Martinez.

Uzul a peste 200 de dezinfectanți (leșii profesionale, apă oxigenată, alcool etilic…) este reglementat prin lege și, cu excepția celor autorizați pentru uz casnic, pentru toate celelalte tipuri de dezinfectanți este impusă manipularea acestora de către personal calificat.

Împrejurarea legată de amestecarea leșiilor cu materie organică sau cu amoniac (produse incorporate în detergenți și alte produse de curățenie) reprezintă un alt motiv de îngrijorare. Avertizează că ,,din amestecul unor astfel de substanțe pot rezulta produse toxice și cancerigene.” Aplicarea produselor de curățare, făcută de personal necalificat este periculoasă, putând conduce la erori capitale.,,Leșia trebuie folosită întotdeauna doar cu apă rece și în nicio împrejurare nu trebuie să fie amestecată cu alte produse.”

În același timp, Colegiul denunță comercializarea produselor pretins a fi virucide, dar a căror eficacitate nu a fost demonstrată. Până în prezent, nu exisă nici un produs biocid autorizat pentru a fi pulverizat (nebulizat) asupra persoanelor. Se subliniază că ,,efectul toxic pe care îl au dezinfectanții asupra virusului, este același pe are îl are și asupra oamenilor și a celorlalte viețuitoare, de aceea trebuie să îi folosim în mod responsabil.”

Ozonul este unul dintre produsele care se extinde, fiind utilizat în tunelele de dezinfectare și spații închise și care este folosit cu succes pentru sterilizarea apei și a materialelor chirurgicale. Colegiul reamintește că eficiența ozonului asupra virusului implică un nivel al concentrației care este toxic pentru persoane. Pentru a fi eficiente, în dezactivarea virusului, sunt necesare concentrații de ozon (O3) de 20 de părți la milion, în timp pentru persoane, o concentrație de peste 0,6 părți la million devine toxică. Acesta este și motivul pentru care, în reglementările legale referitoare la utilizarea ozonului, precauția este dusă la extrem, stabilindu-se un prag maxim de 0,05 părți la un million pentru echipamentelele de ozonizare.

Soluția ecologică

În contextul expus mai sus, omul de afaceri clujean Adrian Marțian susține că soluția lui ecologică, Martian Total Action (MTA), produsă în fabrica de la Barcelona, dezinfectează și nu afectează oamenii. Încă din primăvară, Marțian a cerut Institutului Cantacuzino din România să-i avizeze produsul pentru a-l comercializa și chiar dona în țară. Nici până acum nu a primit un răspuns pozitiv, dar între timp MTA este folosit în țări precum Elveția și Germania. Produsele MTA Dom, Plus, Motor și dezinfectant de mâini au certificări de la institutul ITEL din Spania.

Mai jos aveți certificările (în spaniolă și traduceri) cu testele împotriva virușilor, inclusiv Coronavirus.

Traducerea:

S-a procedat la testarea produsului dezinfectant MTA pus la dispoziție de societatea MARTIAN BIODIESEL OIL VEG, S.L., cu sediul în c/Treball, 6, Sant Just Desvern, în scopul stabilirii eficienței dezinfectării în tunele și porți de dezinfecție la intrarea în clădiri, spații industriale, comerciale și alte spații.

Am stabilit eficiența luând în considerare unele condiții pe care le specificăm în legătură cu ansamblul dispozitivului utilizat, precum și produsele de igienizare, obiect al prezentei analize, în scopul dezinfectării virale perfecte a persoanelor, tunelele și porțile de dezinfecție trebuie să întrunească în mod obligatoriu următoarele condiții:

Lățimea să nu fie mai mare de 1,05 cm, astfel încât să permită trecerea persoanelor și/sau a scaunelor cu rotile, făcând totodată imposibilă trecerea mai multor persoane simultan, lucru care ar afecta garanția igienizării.

Se recomandă ca persoanele care utilizează aceste clădiri, fie în calitate de vizitatori, rezidenți, angajați etc., să primească prin intermediul instrumentelor de dezinfecție produsul nebulizat MTA pentru garantarea prevenirii COVID-19 de pe îmbrăcăminte, prin urmare, dacă clădirea dispune de mai multe intrări se vor instala atât porți cât și tunele la intrările de care dispune clădirea sau se vor stabili circuite prin care se va utiliza o singură intrare principală, aspecte pe care le vor denumi bune practici de igienă, planuri de curățenie și dezinfecție consolidate, evitându-se accesul prin mai multe puncte, stabilindu-se măsuri unitare pentru fiecare dintre acestea.

Echipamentul utilizat pentru nebulizare va garanta un nivel controlat al umidității, neafectând obiectele de îmbrăcăminte și persoanele printr-o concentrație corespunzătoare de MTA, conform unității ppm stabilite de OMS, garantându-se o protecție corespunzătoare.

Am realizat teste de laborator pentru produsele DAT21 care permit garantarea protecției oricărui tip sau finisaj.

Testele s-au realizat pe îmbrăcăminte din:

– Lână

– Bumbac

– In

– Nailon

– Poliester

– Poliamidă

– Mătase

– Viscoză

– Mătase artificială

– și amestecuri

În nicio situație nu s-a determinat alterarea tipului sau a finisajelor sau culorilor, aceleași teste fiind aplicate pe articole din piele.

S-a evidențiat faptul că prin nebulizarea produsă de poartă, articolele nu se îmbibă dar se produce un grad suficient de umezire pentru a garanta nivelurile de dezinfecție.

S-au realizat teste de compatibilitate cu pielea a produsului MTA, iar acesta nu provoacă iritarea sau alt efect advers pentru sănătate.

Nu afectează derma sau colagenul.

Respectă normativele europene a produselor sanitare.

COMPATIBILITATEA CU PIELEA:

Toate zonele care intră în contact cu produsul de dezinfecție s-au evaluat conform BFE și a normelor UNE-EN14683:2019+AC:2019.

Rezultatele s-au obținut cu dispozitivele Shirley Air Permeability Tester.

Vom considera eficiente produsele MTA pentru eliminarea bacteriilor, virusurilor, nematodelor, ciupercilor, agregatelor celulare, sporilor.

Produsele MTA utilizate la nebulizare acționează în concentrație mai mică și cu un timp de contact mai scurt comparativ cu alte dezinfectante, atât în ceea ce privește încărcătura bacteriană sau virală, fiind realizate teste de inactivare a rotavirusului și poliovirusului printre alți patogeni studiați care aparțin aceleiași clase IV a coronavirusurilor, fapt care evidențiază validitatea în dezactivarea / mortalitatea virusului.

Produsele obiect al prezentului test distrug coronavirului atacând nucleu și acidul ribonucleic, producând daune astfel ARN-ului viral.

Pentru a testa eficiența produselor din materialul pentru pulverizat contra coronavirusului s-a utilizat STAPHYLOCCOCUS AUREUS.

ITEL rămâne la dispoziția persoanelor direct interesate pentru clarificări verbale sau în scris a oricăror nelămuriri sau pentru a dezvolta, dacă este necesar, conceptele menționate în prezentul raport.

Produsul analizat respectă mediul înconjurător și specificațiile corespunzătoare, cerințele și procesele din prezenta certificare.

Prezentul certificat s-a realizat la solicitarea societății MARTIAN BIODIESEL OIL VEG, S.L., bazându-se pe testele descrise și pe criteriul tehnic ITEL (Institutul Tehnic Spaniol pentru Curățenie) care aparține de CENTRUL DE CERCETARE ȘI CONSULTANȚĂ ÎN CURĂȚENIE ȘI IGIENIZARE.

 

 

Traducerea anexei

”Anexă la testele realizate cu certificarea tehnică MTA dezinfectant și accesoriile fabricate de MARTIAN BIODIESEL OIL VEG S.L. și diversele teste realizate în conformitate cu norma UNE-14476.

Testele calitative și cantitative au fost extinse în ceea ce privește acțiunea bacteriană (BFE), în conformitate cu norma UNE-EN14683.

Rezultatele s-au evaluat cu dispozitivul Shirley Air Permeability Tester.

În toate situațiile temperatura de test a fost de 22 0 C iar gradul de umiditate relativă de 40%.

Materialul de lucru utilizat este Staphylococcus aureus.

S-au realizat teste la tratarea igienică a mâinilor prin frecare și spălare conform condițiilor aprobate de OMS, iar timpul alocat tratării igienice a mâinilor respectă indicațiile OMS, adică, mai mult de 30 secunde.

În ceea ce privește curățarea suprafețelor, timpul de contact va fi condiționat de nivelul de murdărire și de tipul suprafeței, în niciun caz nu va trebui să depășească 5 sau 6 minute de contact.

S-au utilizat în cadrul testului diferite concentrații și s-a adaptat timpul fiecărui produs testat la concentrația de materie activă.

La curățarea suprafețelor de contact s-a utilizat metodologia corespunzătoare conform obiceiurilor și uzanțelor cu rezultate excelente.

Putem considera că produsele sunt fungicide sau levuricide, având în vedere că s-a obținut reducerea logaritmică la un număr de patru celule viabile, dacă se utilizează în mod corespunzător, în concentrațiile adecvate.

Vom considera produsele obiect al prezentei anexe virucide conform UNE EN14476, având în vedere că au trecut testele realizate pentru virucide la Coronavirus și alte virusuri.”

Spot publicitar

 

Comments

comentarii

Lasă un răspuns