fbpx
Acasă » ȘTIRI » Bilanțul DNA Cluj pe 2018: Șapte din cele 11 acte de sesizare a instanței sunt fraude cu fonduri europene
DNA Cluj

Bilanțul DNA Cluj pe 2018: Șapte din cele 11 acte de sesizare a instanței sunt fraude cu fonduri europene

Raportul DNA pe anul 2018 arată că Serviciul Teritorial Cluj a trimis la judecată cu precădere un anumit tip de cauze: Șapte din cele 11 acte de sesizare a instanței sunt fraude cu fonduri europene.

DNA Cluj a trimis în instanță, anul treuct, 11 cauze cu 29 de inculpaţi, din care doi arestaţi preventiv.

Extras din Raportul de activitate DNA 2018 cu privire la Serviciul Teritorial Cluj:

Cantitativ, din cele 310 de cauze de soluționat (459 în anul 2017) au fost soluționate 176 de cauze (262 în anul 2017), o scădere cu 0,31% prin raportare la numărul total al cauzelor de soluționat. Din cele 176 de cauze soluționate 134 reprezintă soluții pe fond (față de 202 în anul 2017) un număr de 42 de cauze fiind soluționate prin conexare sau declinare. Au rămas nesoluționate 134 cauze, comparativ cu 197 în 2017.

Ponderea cauzelor nou intrate rămâne importantă, 113 cauze noi din 310 de soluționat, reprezentând astfel 36,45 % din totalul cauzelor de soluționat.

S-au aplicat dispozițiile privind renunțarea la urmărire penală în 1 cauze (comparativ cu 3 cauze în anul 2017).

Au fost emise 11 acte de sesizare a instanței privind 29 de inculpați, din acestea 9 rechizitorii privind 27 inculpați și s-au încheiat 2 acorduri de recunoaștere a vinovăției, privind 2 inculpați. Comparativ, în anul 2017, au fost emise 11 rechizitorii privind pe 20 de inculpați din care 2 inculpați arestați preventiv și au fost încheiate 11 acorduri de recunoaștere a vinovăției privind 11 inculpați. În cursul anului 2018 nu au fost inculpați arestați preventiv și trimiși în judecată comparativ cu anul 2017, când au fost arestați preventiv 2 inculpați trimiși în judecată.

Cauzele finalizate prin rechizitoriu sau acord de recunoaștere a vinovăției au atins o paletă largă de activități infracționale, instanțele fiind sesizate cu 47 infracțiuni (față de 44 în anul precedent), din care 16 de corupție și asimilate celor de corupție, 13 infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, 5 infracțiuni de spălare de bani, 3 evaziune fiscală, 10 alte infracțiuni.

Prin prisma obiectului, din cele 11 acte de sesizare a instanțelor de judecată, 2 au privit infracțiuni de corupție, 7 acte de sesizare au avut ca obiect infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene (prejudiciu în sumă de 4.979.883 lei), 1 rechizitoriu a avut ca obiect infracțiunea de tentativă la evaziune fiscală și 1 rechizitoriu infracțiunea de fals în înscrisuri.

Valoarea totală a obiectului infracțiunilor de corupție și a prejudiciilor reținute în actele de sesizare ale instanțelor a fost în sumă de 6.156.999 lei echivalentul a 1.325.000 euro. Măsurile asiguratorii au privit bunuri mobile și imobile ori sume de bani în valoare totală de 6.156.999 lei.

În ceea ce privește calitatea persoanelor trimise în judecată se constată că între cei 29 de inculpați se regăsesc: 1 deputat în Parlamentul României ulterior primar de municipiu, 1 secretar de consiliu local comunal, 10 administratori ai unor societăți comerciale, 5 directori generali la societăți naționale, 1 președinte de composesorat, 1 inginer – diriginte de șantier, 5 aparținând altor categorii de muncă, 5 fără ocupație.

Operativitatea soluționării cauzelor a fost bună, din cele 176 cauze soluționate, în 97 cauze a fost depășit termenul de 1 an de la prima sesizare (față de 132 în anul 2017), iar în 96 termenul de 6 luni de la începerea urmăririi penale ( 104 în anul 2017).

Din cele 134 cauze nesoluționate (197 în anul 2017), 97 cauze depășesc termenul de 1 an de la prima sesizare (132 în anul 2017) și 96 cauze depășesc termenul de 6 luni de la începerea urmăririi penale inclusiv in rem (față de 104 în anul 2017).

Evoluția acestor indicatori relevă preocuparea pentru reducerea cauzelor vechi rămase nesoluționate și reducerea cauzelor rămase nesoluționate în general.

Calitatea actelor de urmărire penală a fost bună, existând o singură infirmare a unei soluții de netrimitere în judecată.

În anul 2018, a existat 1 soluție de achitare definitivă față de 9 inculpați ca efect al incidenței Deciziei nr. 405/2016 a C.C.R. și nu a existat nici o restituire definitivă la procuror.

Prin cele 10 hotărâri judecătorești definitive s-a dispus condamnarea a 21 de inculpați trimiși în judecată de procurorii serviciului teritorial (22 hotărâri definitive de condamnare a 42 de inculpați în anul 2017).

Activitatea a fost desfășurată de un număr de 8 procurori, respectiv 7 procurori pe durata vacantării postului de procuror șef birou teritorial, din care un procuror din cadrul serviciului teritorial a desfășurat activitatea exclusiv pe sectorul judiciar.

Volumul mediu a fost de cca. 40 de cauze penale soluționate/procuror și de circa 30 de cauze rămase în lucru pe fiecare procuror.

De asemenea, în perioada analizată au fost soluționate 210 plângeri, cereri și memorii diverse, din care 29 de plângeri împotriva soluțiilor, 175 plângeri și memorii, 6 cereri formulate în temeiul Legii 544/2001. Au fost întocmite 131 alte lucrări (situații, analize, sinteze, studii, rapoarte) și primite în audiență 160 persoane.

În concluzie activitatea desfășurată a fost eficientă, fiind relevată de indicatorii care reflectă calitatea, inclusiv cei referitori la numărul inculpaților trimiși în judecată, la lipsa soluțiilor de restituire a cauzelor la procuror și a existenței unei singure hotărâri judecătorești de achitare definitivă datorită modificărilor legislative intervenite între momentul trimiterii în judecată a inculpaților și momentul pronunțării soluției în cauză.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina