fbpx

Baroul Cluj, în cifre. Este al doilea din țară după București, la mare distanță față de alte județe

Cifrele din Raportul Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România, pus în discuție astăzi la Congresul Avocaților 2015, arată că Baroul Cluj a luat un avans considerabil în ce privește numărul de avocați față de alte județe, fiind al doilea după Capitală.

CENTRALIZATOR LA CHESTIONARUL DE INVESTIGAŢIE SOCIO-PROFESIONALĂ AL U.N.B.R

Care este numărul total al avocaților înscriși în tabloul baroului la 01 martie 2015 cu drept de exercitare a profesiei ? (nu vor fi incluși avocații fără drept de exercitare a profesiei).

București – 9825 ,  Cluj – 1080, Timiș – 830, Iași – 820, Constanța – 611  Brașov – 581

Care este numărul avocaţilor pensionari care îşi continuă activitatea?

București – 210 ,  Timiș – 36, Iași – 28, Constanța – 32,  Brașov – 25 , Cluj – 18,

Care este numărul pensionarilor retraşi definitiv şi irevocabil din profesie ?

București – 325, Cluj – 89, Brașov – 50, Timiș – 45, Constanța – 6, Iași – 60

Care este numărul avocaților stagiari din baroul dvs.?

București – 1896,   Cluj – 133   Iași – 68 Timi – 53

Precizați câte legitimații tip card CCBE pentru avocații definitivi au fost înmânate avocaților din baroul dvs. ?

București – 5799, Cluj – 616, Brașov – 459, Constanța – 548, Timiș – 401

La proba susţinută de candidaţii pentru calitatea de avocat stagiar, din totalul de 4734 de candidaţi prezenţi, au promovat 438 de candidaţi, reprezentând 9,25% din total prezenţi (faţă de 20,50% în anul 2013). Pe centre, distribuţia candidaţilor admişi a fost următoarea: Bucureşti – 253, Cluj – 66, Timişoara – 46, Iaşi – 36, Braşov – 15, Galaţi – 6, Craiova – 16.

Numărul de avocaţi stagiari prezenţi în cadrul centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A., în vederea susţinerii examenului de absolvire sesiunea noiembrie-decembrie 2014 – proba orală, potrivit evidenţelor comunicate de către centrele teritoriale ale I.N.P.P.A., a fost după cum urmează:

în cadrul CT Cluj al I.N.P.P.A., s-au prezentat 73 avocaţi stagiari, potrivit datelor comunicate de centrul teritorial;

– în cadrul CT Braşov al I.N.P.P.A., s-au prezentat 21 de avocaţi stagiari, potrivit datelor comunicate de centrul teritorial;

– în cadrul CT Craiova al I.N.P.P.A., s-au prezentat 19 avocaţi stagiari, potrivit datelor comunicate de centrul teritorial;

– în cadrul CT Galaţi al I.N.P.P.A., s-au prezentat 9 avocaţi stagiari, potrivit datelor comunicate de centrul teritorial;

– în cadrul CT Iaşi al I.N.P.P.A., s-au prezentat 43 avocaţi stagiari, potrivit datelor comunicate de centrul teritorial .

– în cadrul CT Timişoara al I.N.P.P.A., s-au prezentat 55 avocaţi stagiari, potrivit datelor comunicate de centrul teritorial;

Numărul de cursanţi ce desfăşoară activităţi tutoriale destinate anului II de pregătire profesionala iniţială, potrivit evidenţelor existente la I.N.P.P.A. Bucureşti şi celor comunicate de către centrele teritoriale ale I.N.P.P.A., este după cum urmează :

– 454 avocaţi stagiari în cadrul I.N.P.P.A. Bucureşti;

– 95 avocaţi stagiari în cadrul CT Cluj al I.N.P.P.A.;

– 29 avocaţi stagiari în cadrul CT Braşov al I.N.P.P.A.;

– 23 avocaţi stagiari în cadrul CT Craiova al I.N.P.P.A.;

– 4 avocaţi stagiari în cadrul CT Galaţi al I.N.P.P.A.;

– 87 avocaţi stagiari în cadrul CT Iaşi al I.N.P.P.A.;

– 58 avocaţi stagiari în cadrul CT Timişoara al I.N.P.P.A.;

 

Proiect pilot la Cluj

”Prin adresa nr. 22 din 12.01.2015, Curtea de Apel Alba Iulia comunică la U.N.B.R. decizia nr. 5/C/12.01.2015 a Preşedintelui Cutii de Apel Alba Iulia, referitoare la verificarea, începând cu 19 ianuarie 2015, în sistemul electronic de date al Uniunii Naţionale a Barourilor din România a situaţiei juridice a persoanelor care se prezintă ca avocaţi, atât în cauzele civile cât şi în cele penale de Curtea de Apel Alba Iulia. Prin aceeaşi adresă conducerea Curţii de Apel solicită ca decizia să fie adusa la cunoştinţa tuturor membrilor Uniunii Naţionale a Barourilor din România. Cu privire la adresa Curţii de Apel Alba Iulia au fost efectuate schimburi de mesaje cu Consiliul Superior al Magistraturii şi cu Ministerul Justiţiei.

Solicitarea, însoţită de Decizia nr. 5/C/2015, Curţii de Apel Alba Iulia a fost comunicată tuturor barourilor, iar decanii au fost rugaţi să procedeze astfel încât datele cu privire la avocaţi, inserate pe site-ul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, astfel cum acesta poate fi accesat şi de pe siteurile Consiliului Superior al Magistraturii şi al Ministerului Justiţiei să fie corecte şi actualizate.

Proiectul s-a derulat concomitent cu realizarea în sistemul judiciar a posibilităţii de comunicare în sistem electronic, fără deplasare la sediul instanţelor, a actelor de procedura aflate în dosarele în care avocaţii sunt aleşi/desemnaţi. Prin adresa nr. 218 din 21 aprilie 2015, Curtea de Apel Alba Iulia a comunicat la U.N.B.R. decizia nr. 21/C/21.04.2015 a Preşedintelui Cutii de Apel Alba Iulia, referitoare la asigurarea accesului publicului la documentele create de instanţă. Decizia Curţii de Apel a fost luată cu considerarea prevederilor Hotărârii nr. 114 din 10 februarie 2015 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

U.N.B.R. a comunicat adresa primită de la Curtea de Apel Alba Iulia către toate barourile la 21 aprilie 2015. Proiectele pilot realizate la Curtea de Apel Cluj şi la Tribunalul Arad, cu concursul barourilor locale, a permis extinderea acestui mod de comunicare, deocamdată fără caracter oficial, a actelor de procedură, facilitate pentru introducerea căreia avocaţii au militat. În ianuarie 2015, tabloul naţional al avocaţilor a fost postat pe site-ul Ministerului public şi s-a făcut informarea corespunzătoare a posibilităţii de verificare şi identificare a avocaţilor. Ministerul justiţiei este implicat în proiectul achiziţionării din resurse publice a cititoarelor de card profesional, a căror emitere este facilitată de baza de date sus-menţionată.”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina