clujust.ro

Avocatul Călin Budișan ”a spart gheața” la CA București cu prima eliberare pe calea contestației în anulare. Vanessa Youness e liberă

Din a doua încercare și tot la un complet de divergență, cunoscutul avocat Călin Budișan a reușit să obțină prima punere în libertate pe calea contestației în anulare, beneficiara fiind femeia de afaceri Vanessa Youness. Contestația în anulare, pe fond, are termen în 23 noiembrie.

A fost nevoie să intre un al treilea judecător în complet de divergență pe lângă judecătoarele Claudia Jderu și Sabina Adomniței, care e președintele de complet, pentru a înclina balanța, căci cele două aveau opinii diferite.

Solutia pe scurt:  ”În opinie majoritară: În baza art. 430 Cod procedură penală, admite cererea, formulată de contestatoarea condamnată Youness Amal Vanessa, de suspendare a executării sentintei penale nr. 662/*28.05.2021 a Tribunalului Bucuresti, Sectia I Penală, definitivă prin Decizia penală nr. 683/A/27.05.2022 a Curtii de Apel Bucuresti Sectia a II-a Penală, pronuntată în dosarul nr. 2567/3/2019.

Dispune punerea, de îndată, în libertate a contestatoarei-condamnate Youness Amal Vanessa de sub puterea mandatului de executare a pedepsei închisorii emis în baza sentintei penale nr. 662/28.05.2021 a Tribunalului Bucuresti Sectia I Penală, definitivă prin Decizia penală nr. 683/A/27.05.2022 a Curtii de Apel Bucuresti Sectia a II-a Penală, pronun?ată în dosarul nr. 2567/3/2019, dacă nu este retinută sau arestată în altă cauză. Definitivă. Pronunttată prin punerea la dispozitia contestatoarei condamnate si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei, astăzi, 14.10.2022.

Cu opinia separată a doamnei judecător Claudia Jderu în sensul: În baza art. 430 Cod procedură penală, respinge, ca nefondată, cererea, formulată de contestatoarea condamnată Youness Amal Vanessa, de suspendare a executării sentintei penale nr. 662/28.05.2021 a Tribunalului Bucuretti Sectia I Penală, definitivă prin decizia penală nr. 683/A/27.05.2022 a Cur?ii de Apel Bucuretti Sec?ia a II-a penală, pronuntată în dosarul nr. 2567/3/2019. Definitivă. Pronun?ată prin punerea la dispozitia contestatoarei-condamnate si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei, astăzi, 14.10.2022

Judecătoarea Claudia Jderu, pusă recent pe lista candidaților pentru CEDO, s-a opus a doua oară la eliberarea Vanessei Youness.

În 6 septembrie, Jderu l-a convins pe judecătorul intrat în complet de divergență. Solutia pe scurt: ”În opinie majoritară: În baza art. 430 Cod procedură penală, respinge, ca nefondată, cererea de suspendare a executării sentinţei penale nr. 662/28.05.2021 a Tribunalului Bucureşti, Secţia I penală, definitivă prin decizia penală nr. 683/A/27.05.2022 a Curţii de Apel Bucureşti Secţia a II-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 2567/3/2019. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia procurorului şi părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Judecător, Judecător, Claudia Jderu Adina Dumitrache

În opinie separată: În baza art. 430 Cod procedură penală, admite cererea, formulată de contestatoarea condamnată Youness Amal Vanessa, de suspendare a executării sentinţei penale nr. 662/28.05.2021 a Tribunalului Bucureşti, Secţia I penală, definitivă prin decizia penală nr. 683/A/27.05.2022 a Curţii de Apel Bucureşti Secţia a II-a Penală, pronunţată în dosarul nr. 2567/3/2019. Preşedinte, Sabina Adomniţei”

Redăm mai jos o parte din argumentele avocatului Călin Budișan, care au dus la suspendarea executării pedepsei:

”Prin încheierea din 28.06.2022, pronunțată în prezenta cauză, Curtea, deliberând, în baza art. 431 Cod procedură penală raportat la art. 426 lit. b cod procedură penală, a admis în principiu contestaţia în anulare formulată de contestatoarea- condamnată Youness Amal Vanessa împotriva deciziei penale 683/A din data de 27.05.2022, pronunţată în dosarul nr. 2567/3/2019 de Curtea de Apel Bucureşti Secția a II-a Penală, constatând că sunt îndeplinite condiţiile pentru admitere în principiu, având în vedere că posibilitatea incidenţei unui caz de încetare a procesului penal trebuie raportat la decizia 297/2018.

Cu toate acestea, în complet de divergenţă, cu majoritate de 2 la 1 (un membru al completului formulând opinie separată în sensul admiterii solicitării), în baza art. 430 Cod procedură penală, s-a respins, ca nefondată, cererea, formulată de contestatoarea condamnată Youness Amal Vanessa, de suspendare a executării formulată de către dna. YOUNESS, o dată prin încheierea penală din data de 28.06.2022 și o dată prin încheierea penală din data de 06.09.2022.

Principalul argument reținut în motivarea acestei soluții, în încheierea din mai 2022, a constituit acela că la acel moment practica judiciară nu era previzibilă: Curtea, în opinie majoritară a apreciat că este necesară intervenţia instanţei supreme pentru a oferi dezlegarea unei chestiuni de drept de care depinde soluţionarea pe fond a cauzei, astfel că soluţia asupra fondului contestaţiei în anulare nu este, în acest moment, previzibilă. Acest argument nu mai subzistă; între timp la nivelul țării s-a conturat o vastă și unitară practică judiciară în materia suspendării executării pedepsei, după admiterea în principiu a contestațiilor în anulare. Și soluția care urmează să fie pronunțată pe fondul contestației în anulare a devenit previzibilă, existând la acest moment o vastă practică judiciară de admitere a contestațiilor în anulare, și dispunere a unor soluții de încetare a procesului penal, întemeiate pe cele 2 decizii ale Curții Constituționale care au motivat și prezenta contestație în anulare.

Cu toate acestea, în opinia majoritară exprimată în încheierea din 06.09.2022, se reține că „În opinia instanței, acest motiv factual nu poate genera o soluție contrară celei inițial pronunțate”. Este de neînțeles cum în condițiile în care, raportat la practica judiciară constantă la acest moment, pe fondul contestației în anulare de prefigurează o soluție de admitere urmată de o soluție de încetare a procesului penal, instanța de judecată poate aprecia în continuare acest aspect ca irelevant.

În încheierea din 06.09.2022, în opinia majoritară, se face trimitere la noțiuni precum „autoritatea sistemului judiciar”, „autoritatea de lucru judecat”. Ori, atâta timp cât obiectul cauzei îl constituie o CALE EXTRAODINARĂ DE ATAC ADMISĂ ÎN PRINCIPIU, este de neînțeles cum se poate raporta același magistrat care a admis în principiu calea extraordinară de atac la aceste noțiuni.  Admiterea în principiu a contestației în anulare șubrezește autoritatea de lucru judecat și confirmă la nivel de formalitate subzistența temeiului de nelegalitate a hotărârii invocat.

Apoi, în încheierea din 06.09.2022, în opinia majoritară, se face următoarea remarcă: Totodată se constată faptul că petenta condamnată a început executarea pedepsei privative de libertate în cursul lunii aprilie a anului curent şi că în considerarea art. 581 C.proc.pen. suspendarea executării hotărârii pronunțate de instanţa penală influenţează în egală măsură atât condamnarea cât şi măsurile de siguranță sau cheltuielile judiciare.

Este absolut nelegal și nefondat argumentul reținut. Dispozițiile art. 581 C.proc.pen. la care se face referire, vizează dispozițiile din hotărârea penală privitoare la despăgubirile civile și la cheltuielile judiciare. Ori, în cauză nu au fost acordate despăgubiri civile!!! Apoi, soluția de încetare a procesului penal, presupune și soluționarea acțiunii civile, astfel cum reiese din dispozițiile art. 25 alin 5 C.proc.pen. În situația dispunerii încetării procesului penal raportat la prescripție, se poate dispune menținerea măsurilor asiguratorii, obligarea la despăgubiri civile, sau confiscare specială, atunci când nu există o constituire de parte civilă. Este absolut irelevantă suspendarea executării pedepsei în raport de dispozițiile art 581 C.proc.pen. și de asemenea este absolut irelevantă dispunerea suspendării executării pedepsei în raport de dispoziția confiscării speciale! Menținerea persoanei în executarea unei hotărâri penale nelegale este un act voit de încălcare a legii și dispozițiilor Curții Constituționale!

Cât privește sintagma că suspendarea executării hotărârii pronunțate de instanţa penală influențează condamnarea, aceasta este lipsită de înțeles. Suspendarea executării pedepsei este o chestiune vremelnică, dispusă în așteptarea judecății, fără a desființa soluția pronunțată. Soluționarea pe fond a contestației în anulare va produce efecte asupra condamnării, în funcție de soluția care se va da.

(…)

Lipsa oricărui risc ca dna YOUNESS să se sustragă de la vreo obligație judiciară

Inculpata și-a susținut nevinovăția în mod consecvent, concluziile formulate în fața instanței fiind de achitare, astfel că nu a existat un interes procesual de a solicita încetarea procesului penal ca urmare a prescripției potrivit art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen.

Cu toate acestea, la momentul condamnării sale definitive, acesta s-a prezentat în mod voluntar la centrul de detenție, în vederea începerii executării pedepsei.

Judecarea cauzei a avut loc în bune condiții atât în primă instanță cât și în apel, fără ca YOUNESS AMAL VANESSA să se fi aflat sub imperiul vreunei măsuri preventive, aceasta prezentându-se în fața instanțelor de judecată la toate termenele de judecată, nu s-a sustras, nu a împiedicat şi nu a întârziat derularea procesului penal în niciuna din fazele sale, iar după pronunțarea hotărârii definitive s-a pus la dispoziția organelor de aplicare a legii în mod voluntar. În aceste condiții, apreciem că toate circumstanțele prezentei cauze recomandă și impun ca oportună suspendarea executării hotărârii atacate.

În concret, detenţia dnei Amal Vanessa Youness are la bază o hotărâre de condamnare pentru fapte pentru care a intervenit prescripţia răspunderii penale mult anterior pronunţării hotărârii (respectiv în feb.-aug. 2019, moment la care cauza se afla pe rolul judecății în primă instanță), fiind încălcate în egală măsură atât principiile constituţionale, cât şi drepturile fundamentale ale omului.

Or, efectele negative ale Deciziei penale nr. 683/A din 27.05.2022 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a Il-a penală, în dosarul penal nr. 2567/3/2019 (1712/2021) criticată prin prezenta cerere de contestaţie în anulare se produc şi la acest moment, dna Amal Vanessa Youness fiind în prezent încarcerată în Penitenciarul Gherla – Secţia exterioară Cluj-Napoca.

Din moment ce contestaţia în anulare este admisibilă, se creează premisele suspendării executării hotărârii. Sensul reglementării de la art. 430 C. proc. pen. este acela ca instanţa de judecată să poată opri până la soluționarea contestației în anulare, executarea hotărârii a cărei anulare se cere.

 Practica judiciară unitară la nivelul Curților de Apel din România

Între timp, de la 28.06.2022 când s-a admis în principiu prezenta contestație în anulare, la nivelul țării s-a conturat o vastă și unitară practică judiciară în materia suspendării executării pedepsei, după admiterea în principiu a contestațiilor în anulare, fundamentat pe prescripție, cu referire la cele două deciziii ale Curții Constituționale (297/2018 și 358/2022), astfel că acest argument nu mai subzistă, și si premisele de la care trebuie pornit în judecarea prezentei cereri sunt diametral opuse- trebuie pornit de la concluzia unei practici unitare în sensul suspendării executării. Astfel, am înaintat la dosarul cauzei

  • 21 încheieri de la Curți de Apel, prin care au fost amdise în principiu contestanții în anulare și la același termen s-a dispus și suspendarea executării pedepsei (una din ele pronunțată de către ÎCCJ)
  • 5 Hotărâri prin care s-au admis pe fond contestații în anulare, și s-a dispus încetarea procesului penal (astfel că există previzibilitate și asupra soluției care urmează a fi dată și pe fondul prezentei contestații în anulare
  • 5 Hotărâri penale din cauze soluționate pe fond cu soluții de încetare a procesului penal, având în vedere incidenta art. 16 lit. f C.proc.pen., cu aplicarea Deciziilor CCR nr. 358/2022 și 297/2018 (una din ele pronunțată de Curtea de Apel București)

Anexăm prezentei și Decizia nr. 185/A a Înaltei Curți De Casaţie Şi Justiţie secţia penală, pronunțată în dos. nr. 650/2/2016 în ședinţa publică din data de 30 septembrie 2022, prin care s-au dispus soluții de încetare a procesului  penal, având în vedere incidenta art. 16 lit. f C.proc.pen., cu aplicarea Deciziilor CCR nr. 358/2022 și 297/2018. Poziția Înaltei Curți de Casație și Justiție este extrem de relevantă în ceea ce privește soluția ce se așteaptă în prezenta cauză de la ÎCCJ, în dezlegarea unei chestiuni de drept. Raportându-ne la această soluție dată pe fondul unei cauze și la viziunea ÎCCJ asupra efectelor celor 2 decizii ale Curții Constituționale, întrevedem și poziția care va fi luată în dezlegarea chestiunii de drept. Prin urmare, și din perspectiva practicii care s-a conturat la nivel de ICCJ se impune suspendarea de îndată a executării pedepsei, întrucât soluția care se prefigurează pe fondul prezentei contestații în anulare este încetarea procesului penal, și punerea de îndată în libertate a dnei YOUNESS.”

Comments

comentarii

Clujul metropolitan are o populație de aproape 400 de mii de locuitori, potrivit datelor INS. Proiectele metropolei trebuie însă armonizate, pentru a fi compatibile și funcționale.... Citește mai mult
Bugetul Floreștiului pentru anul 2023 a fost adoptat, fiind cel mai generos buget din istoria comunei. Proiectele dedicate infrastructurii educaționale și dezvoltării zonelor verzi ocupă o parte însemnată a capitolului de investiții, care beneficiază de peste 15 milioane de euro.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!