fbpx

Avocat din Cluj, amendat în concediu de o judecătoare din București, iar când s-a dus la termen era protest

Cunoscutul avocat Călin Budișan din Baroul Cluj a primit o amendă judiciară piperată de la judecătoarea Gabriela Tatu de la Tribunalul București pe motiv că a lipsit nejustificat, deși are adeverință de la Barou că era în concediu de odihnă. Culmea, la următorul termen, când avocatul s-a dus la instanță, procesul a fost amânat deoarece judecătoarea protesta pentru pensiile de serviciu.

După cazul revoltător de la Judecătoria Deva, în care o avocată aflată pe patul de spital a fost amendată de o judecătoare, Clujust vă prezintă situația unui avocat din Baroul Cluj

Înainte de termenul din 3 decembrie 2019, avocatul Călin Budișan, care reprezintă o femeie de afaceri, a formulat o cerere de amânare a judecării cauzei și fixarea unui nou termen de judecată, mai ales că urmau a fi audiați martori importanți, între care Claudiu Florică și Dinu Pescariu.

Avocatul clujean a menționat că se află în imposibilitate obiectivă de a se prezenta la termenul de judecată fixat întrucât în perioada 29 noiembrie 2019- 7 decembrie 2019 este în concediu de odihnă și pleacă din țară, astfel cum reiese din adeverința eliberată de Baroul Cluj, și înscrisurile privind rezervarea locurilor de cazare, pe care le-a anexat.

Călin Budișan a menționat că rezervase concediul de odihnă încă din 20 septembrie, anterior acordării termenului din 3 decembrie, și că respectiva clientă mai avea un avocat. Între timp, a rupt contractul cu acesta din urmă, iar avocatul din Cluj a aflat tarziu de această împrejurare, transmițând instanței, în 2 decembrie, că se află în reală imposibilitate de a asigura asistența juridică la termenul de judecată de a doua zi căci era pe punctul să iasă din țară , solicitând respectuos amânarea cauzei.

Doar că în 3 decembrie 2019, judecătoarea Gabriela Tatu a dispus: ”În baza art.283 alin 3 C.p.p.dispune amendarea d-lui avocat Călin Budişan, membru al Baroului Cluj cu amenda judiciară în cuantum de 5.000 lei.”

Avocatul a contestat amenda la Tribunalul București prin cererea de anulare din care prezentăm (anonimizat) mai jos.

Culmea este că atât termenul din 28 ianuarie de la fond, cât și judecarea cererii de anulare a amenzii au fost amânate pe motiv că judecătorii protestează pentru pensiile de serviciu. Budișan s-a prezentat la termenul de la fond, mai ales că inculpata este arestată preventiv, ce-i drept că în altă cauză, dar nu se știa cum va interpreta instanța dacă este sau nu cazuă urgentă.

”Atât lipsa subsemnatului, cât și neasigurarea substituirii acestuia printr-un avocat colaborator la termenul de judecată fixat în data de 03.12.2019 a fost justificată prin două motive temeinice, respectiv plecarea subsemnatului din țară ca urmare a planificării unui concediu de odihnă și lipsa acordului clientei de a asigura prezența unui avocat substituent la termenul de judecată în discuție.

Prin urmare, arăt că potrivit art. 32 alin. (4) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, avocatul are dreptul la recuperarea capacității de muncă, în condițiile prevăzute de Statutul profesiei de avocat.

În cuprinsul Statului Profesiei de Avocat, dreptul la recuperarea capacității de muncă este reglementat prin art. 226, care are următorul conținut:

  • Avocatul are dreptul la recuperarea capacității de muncă prin una sau mai multe perioade de repaus în fiecare an. În perioada de repaus avocatul nu prestează activitățile sale profesionale obișnuite.
  • Fiecare formă de exercitare a profesiei este liberă să stabilească perioadele de repaus anual pentru fiecare avocat care activează în cadrul său.
  • Fiecare formă de exercitare a profesiei are obligația de a notifica în prealabil baroului în tabloul căruia este înscrisă, prin orice formă de comunicare care permite confirmarea expedierii, începerea și durata estimată a fiecărei perioade de repaus pentru fiecare avocat, în scopul evidenței.

Apreciez că subsemnatul mi-am exercitat dreptul la recuperarea capacității de muncă în strictă conformitate cu prevederile legale enunțate. Astfel, în perioada 29.11.2019 – 07.12.2019, subsemnatul m-am aflat în concediu de odihnă și am fost plecat din țară.

Arăt că subsemnatul am procedat la notificarea prealabilă a Baroului în tabloul căruia sunt înscris cu privire la perioada de repaus, respectiv Baroul Cluj, procedând în conformitate cu dispozițiile cuprinse în art. 226 alin. (3) din Statutul Profesiei de Avocat. În acest sens, această din urmă instituție mi-a eliberat, în data de 07.11.2019, o adeverință, anexă la prezenta cerere, ce atestă faptul că în perioada 29.11.2019 – 07.12.2019 am efectuat concediul de odihnă pentru anul 2019, motiv pentru care am lipsit la termenele de judecată la care trebuia să asigur apărarea.

Totodată, după cum reiese din anexa la prezenta cerere,  subsemnatul am efectuat rezervările pentru cazare încă din data de 20.09.2019, cu mult înainte de fixarea termenului de judecată pentru data de 03.12.2019.

De regulă, în cazul în care subsemnatul mă aflu în imposibilitate obiectivă de a mă prezenta la o activitate jurisdicțională în vederea asistării/reprezentării unui client, iar contractul de asistență juridică îmi permite acest lucru, asigur substituirea mea prin avocați colaboratori. În măsura în care am convenit cu clientul să mă prezint personal la fiecare chemare a organelor judiciare, îmi structurez în așa fel agenda, încât să-mi respect întocmai obligațiile asumate prin contractul de asistență juridică.

Cu toate acestea, în cazul de față, a intervenit o situație excepțională. Subsemnatul aveam convingerea că apărarea inculpatei  pentru termenul de judecată stabilit pentru data de 03.12.2019, va fi asigurată de către dl. av. M.N care era și dânsul apărător al aceleiași inculpate pe care o reprezint și subsemnatul. Totuși, după cum reiese și din înscrisul atașat dosarului cauzei, raporturile juridice dintre dl. av. Marian Nazat și clientă încetase, fiind reziliat contractul de asistență juridică.

Arăt că am aflat tardiv despre această împrejurare, fiind pe punctul de a părăsi teritoriul țării. În consecință, am constatat că mă aflam în imposibilitate reală și obiectivă de a mă prezenta personal la termenul de judecată fixat pentru data de 03.12.2019, motiv pentru care am contactat clienta în vederea obținerii acordului acesteia pentru a fi substituit de un avocat colaborator la acest termen de judecată, însă clienta s-a opus.

La termenul de judecată fixat pentru data de 03.12.2019 urmau să fie audiați în calitate de martori numiții (….), martori ce prezintă o importanță deosibită pentru soluționarea prezentului proces penal, întrucât procurorul și-a fundamentat dispoziția de trimitere în judecată a inculpatei .. în baza depozițiilor acestora, motiv pentru care clienta mea a refuzat să fie asistată de către un avocat colaborator al cabinetului al cărui titular este subsemnatul.

Potrivit art. 226 alin. (5) din Statutul Profesiei de Avocat, pe perioada în care este în repaus, avocatul are obligația de a-și asigura substituirea doar în măsura în care acest drept i-a fost acordat de către client prin contractul de asistență juridică, drept pe care subsemnatul nu-l pot exercita în temeiul contractului pe care l-am încheiat cu inculpata.

Contractul de asistență juridică este unul intuitu personae, ceea ce presupune că persoana ce are nevoie de asistență judiciară contractează serviciile unui anumit avocat tocmai în considerarea pregătirii, calităților și a reușitei acestuia din urmă, astfel încât această persoană are dreptul de a solicita să fie asistată și/sau reprezentată doar de către acest din urmă avocat, interzicându-i acestuia să-și substituie pe altcineva.

De asemenea, potrivit prevederilor cuprinse în art. 234 alin. (2) din Statutul Profesiei de Avocat, în cazul în care avocatul este împiedicat să îndeplinească serviciul profesional, își va asigura substituirea, inclusiv printr-un avocat care își desfășoară activitatea într-o altă formă de exercitare a profesiei, dacă în prealabil obține acordul clientului în acest scop.

Astfel cum arătat, subsemnatul eram în imposibilitate obiectivă de a mă prezenta personal la termenul de judecată stabilit pentru date de 03.12.2019, întrucât eram pe punctul de a părăsi teritoriul țării în vederea efectuării unui repaus pentru recuperarea capacității de muncă, crezând în mod eronat că clienta  va fi asistată de către dl. av. M.N cu care aceasta a rupt, în cele din urmă, legăturile contractuale, fapt despre care am aflat tardiv. Totodată, în ceea ce privește dreptul de a-mi asigura substituirea, prin contractul de asistență juridică încheiat cu clienta  nu mi s-a oferit un astfel de drept.

Pentru toate aceste motive, am considerat că s-a conturat un motiv bine justificat de amânare a judecării cauzei, astfel încât, în data de 02.12.2019, subsemnatul am depus la dosarul cauzei o cerere, prin care am solicitat amânarea judecării cauzei și fixarea unui nou termen de judecată în vederea audierii martorilor arătați mai sus.

Prin încheierea pronunțată în data de 03.12.2019 în dosar nr. 2567/3/2019, instanța de judecată a dispus amânarea cauzei, însă, în ceea ce-l privește pe subsemnat, a stabilit sancționarea acestuia cu amenda judiciară în cuantum de 5.000 lei pentru săvârșirea abaterii judiciare prev. de art. 283 alin. (3) C.proc.pen.

Potrivit acestui din urmă text de lege, constituie abatere judiciară care se sancționează cu amenda judiciară de la 500 lei la 5.000 lei lipsa nejustificată a avocatului ales sau desemnat din oficiu, fără a asigura substituirea, în condițiile legii, sau refuzul nejustificat al acestuia de a asigura apărarea, în condițiile în care s-a asigurat exercitarea deplină a tuturor drepturilor procesuale.

Contrar celor reținute de instanța de judecată și arătate în cuprinsul art. 283 alin. (3) C.proc.pen., lipsa subsemnatului de la judecarea cauzei la termenul de judecată din data de 03.12.2019 a fost pe deplin justificată.

Mai mult decât atât, de îndată ce am aflat despre motivul de imposibilitate de prezentare la ședința de judecată programată pentru data de 03.12.2019, subsemnatul am procedat la exercitarea cu bună-credință a drepturilor procesuale și, în data de 02.12.2019, am trimis spre competentă soluționare instanței de judecată o cerere de amânare prin care am explicat motivele ce au stat la baza neprezentării în fața instanței, motive ce au fost probate printr-o serie de înscrisuri doveditoare. ”, a precizat în cererea de anulare a amenzii Călin Budișan, ce are termen în martie.

Aceeași judecătoare Tatu, când era la Judecătoria Sectorului 1, nu a lăsat un inculpat arestat la domiciliu să meargă la dentist (detalii aici)

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina