fbpx

Audierile programate la CEDO pentru martie și aprilie au fost anulate. Termenul de depunere a cererilor, suspendat

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a luat măsuri excepționale pentru prevenirea răspândirii coronavirus. Audierile programate la CEDO pentru martie și aprilie au fost anulate. Termenul de 6 luni pentru depunere a cererilor a fost suspendat o lună. Angajații Curții europeane lucrează de acasă, prin telemuncă.

”Curtea Europeană a Drepturilor Omului ia o serie de măsuri excepționale pentru a răspunde crizei de sănătate globale fără precedent, având în vedere deciziile recente ale autorităților franceze și ale Consiliului Europei.

Activitățile esențiale ale Curții vor fi, în principiu, menținute și în special tratarea cazurilor prioritare. În acest scop, telemunca a fost pusă în aplicare în general, în Curte, ca regulă generală asigura continuitatea sarcinilor sale.

Au fost adoptate proceduri pentru examinarea cererilor urgente de măsuri provizorii în conformitate cu Articolul 39 din Regulamentul Curții. Această regulă se aplică numai atunci când există un risc iminent de daună ireversibilă.

Spațiile Curții Europene a Drepturilor Omului nu mai sunt accesibile publicului și audierile programate pentru martie și aprilie sunt anulate, în așteptarea unor decizii suplimentare.

Termenul de șase luni pentru depunerea cererilor, în conformitate cu articolul 35 din Convenția Europeană privind drepturile omului, este în mod excepțional suspendat pentru o perioadă de o lună din 16 martie 2020.

Toate termenele alocate în procedurile care sunt în curs de așteptare vor fi suspendate timp de o lună, cu efect începând de luni 16 martie 2020.”, se arată în comunicatul CEDO

Comunicatul original

European Court of Human Rights is taking exceptional measures

The European Court of Human Rights is taking a number of exceptional measures to respond to the unprecedented global health crisis, having regard to the recent decisions of the French authorities and the Council of Europe.

The Court’s essential activities will in principle be maintained and especially the handling of priority cases. For that purpose, teleworking has been put in place within the Court as a general rule, to ensure the continuity of its tasks.

Procedures have been adopted for the examination of urgent requests for interim measures under Rule 39 of the Rules of Court. This Rule applies only when there is an imminent risk of irreversible harm.

The premises of the European Court of Human Rights are no longer accessible to the public and the hearings scheduled for March and April are cancelled, pending further decisions.

The six-month time-limit for the lodging of applications, under Article 35 of the European Convention on Human Rights, is exceptionally suspended for a one-month period running from Monday 16 March 2020.

All time-limits allotted in proceedings that are currently pending will be suspended for one month, with effect from Monday 16 March 2020.

These new working arrangements will be kept constantly under review, depending on the evolution of the sanitary situation, so that every effort is made to ensure the Court carries on functioning while complying with the rules laid down by its host State.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina