Acasă » PROCESE » Asociația pentru Adevărul Revoluției Cluj, obligată de Tribunal să restituie la CJ banii pentru plăci comemorative

Asociația pentru Adevărul Revoluției Cluj, obligată de Tribunal să restituie la CJ banii pentru plăci comemorative

Ca la noi, la nimeni. Asociația pentru Adevărul Revoluției din județul Cluj a fost obligată de Tribunal să restituie la Consiliul Județean banii primiți pentru două plăci comemorative cu eroii revoluției.

Tribunalul Cluj a hotărât recent: ”Admite cererea de chemare în judecata formulata de reclamantul Judetul Cluj-Consiliul Judetean, prin presedinte, în contradictoriul cu pârâta Asociația pentru Adevărul Revoluției din jud. Cluj. Constata nulitatea absoluta a Contractului de cofinantare nr. 22626/06.12.2013.

Obliga pârâta la restituirea în favoarea reclamantului a sumei de 1700 lei, cu dobânda legala penalizatoare în materie civila, începând de la data pronuntarii prezentei hotarârii si pâna la achitarea efectiva a debitului.”

Sentința poate fi atacată cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Cum s-a ajuns aici? Aflăm din motivarea sentinței Tribunalului Cluj.

Prin cererea de chemare în judecată, înregistrată în octombrie 2017, reclamantul Consiliul Județean Cluj a solicitat în contradictoriu cu pârâta Asociația pentru Adevărul Revoluției din județul Cluj să se constate nulitatea absolută a Contractului de cofinanțare încheait în 6 decembrie 2013 și obligarea pârâtei la restituirea sumei de 1700 lei, cu la plata dobânzii legale a sumei menționate

În motivarea cererii, CJ Cluj a arătat că ”între acesta și pârâtă a fost încheiat Contractul nr 22626/06.12.2013 având ca obiect cofinanțarea proiectului privind amplasarea a două plăci de marmură pentru eroii revoluției. Obligația principală asumată de către reclamant a fost aceea de a pune la dispoziția beneficiarului sumele necesare reprezentând sprijinul financiar acordat în vederea derulării proiectului, respectiv suma de 1700 lei, obligație căreia îi corespunde în mod corelativ dreptul beneficiarului, respectiv al asociației pârâte, de a primi aceste sume.” Reprezentanții forului Județean au arătat că ”respectivul contract este guvernat de dispozițiile Legii 350/2005, care consacră principiul neretroactivității, principiu care a fost încălcat la încheierea contractului.” Tot de cineva din CJ.

Asociația a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată, arătând că ”a solicitat reclamantului suma de 4000 lei, pentru confecționarea a două plăci de marmură. Acesta nu a putut să le acorde decât suma de 1700 lei, prin Hotărârea nr. 227/25.06.2013.  A acceptat și acești bani, diferența fiind pusă din cotizațiile membrilor săi. Prin adresa nr. 2902/26.06.2013, Consiliul județean i-a comunicat aprobarea sumei, motiv pentru care a contractat o societate pentru confecționarea acestor plăci. Prin adresa nr. 2100/09.12.2013 a înaintat pârâtului actele solicitate prin contractul nr. 22626/06.12.2013. În raportul de activitate a specificat perioada de executare a lucrării, în 20-31.12.2013, așa încât nu este reală susținerea că ar fi lucrat cu banii primiți de la pârâtă anterior semnării contractului.”

În probațiune, Asociația a depus lista cu numele de pe cele două plăci comemorative.”

Instanța a admis cerere de chemare în judecată, motivând că factura emisă se firma care a realizat plăcile este anterioară cu o zi datei semnării contractului. De asemenea, instanța Tribunalului Cluj a invocat o decizie a Curții de Apel Cluj privind plăți nelegale în sumă totală de 142.943 de lei, constatate de Curtea de Conturi, arătând că banii pentru asociația revoluționarilor fac parte din acea sumă.

În fapt, între părți s-a încheiat la data de 06.12.2013 contractul de cofinanțare nr. … având ca obiect cofinanțarea confecționării și montării a două table de marmură cu eroii căzuți și răniți în revoluție, în valoare de 1700 lei.

La data de 05.12.2013 a fost emisă factura fiscală nr. 597 de către ……..SRL, cumpărător fiind pârâta, în valoare de 1700 lei, reprezentând contravaloarea unei plăci de marmură comemorativă cu eroii și răniții din decembrie 1089 . Factura a fost achitată de către pârâtă, la data de 09.12.2013, prin chitanța nr. 119.  Conform Ordinului de plată nr. 1750 din data de 16.12.2013, reclamantul a alimentat contul pârâtei cu suma de 1700 lei. (…)

Potrivit art. 13 din Legea nr. 350/2005, cheltuielile eligibile vor putea fi plătite în baza unui contract de finanțare nerambursabilă numai în măsura în care sunt justificate și oportune și au fost contractate în perioada executării contractului.

În speță, instanța reține în primul rând faptul că prin Sentința civilă nr. 389/2015 pronunțată de către Tribunalul Cluj în dosarul civil nr. …, rămasă definitivă prin Decizia nr. 6060/2015 a Curții de Apel Cluj, s-a contata că au fost efectuate plăți nelegale în sumă totală de 142.943 de lei reprezentând sume acordate in baza contractelor de cofinanțare încheiate in anul 2013 pentru programe si proiecte pentru acțiuni culturale si de tineret, pentru care documentele justificative sunt aferente unei activități a cărei executare a fost deja începută sau finalizata la data încheierii contractului de cofinanțare. Suma de 1700 lei acordată pârâtei face parte din suma totală de 142.943 lei analizată de către instanță. Prin această sentință s-a stabilit cu putere de lucru judecat faptul că s-a încălcat principiul neretroactivității consacrat în Legea nr. 350/2005 și s-a stabilit caracterului nelegal al atribuirii contractelor de cofinanțare încheiate in anul 2013 pentru programe si proiecte pentru acțiuni culturale si de tineret.(..)

Dat fiind că procedura de atribuire a fost nelegală, rezultă implicit că și contractul de cofinanțare încheiat între cele două părți este afectat de acest viciu de nelegalitate.

Susținerea pârâtei potrivit căreia suma acordată nu a fost destinată plății unei activități a cărei executare a fost deja începută, nu este întemeiată. După cum s-a arătat deja, la data de 05.12.2013 a fost emisă factura fiscală nr. 597 de către …., în valoare de 1700 lei, reprezentând contravaloarea unei plăci de marmură comemorativă cu eroii și răniții din decembrie 1089, anterior semnării contractului de cofinanțare, 06.12.2013.

Pentru aceste considerente, instanța va admite primul capăt de cerere și va constata nulitatea absolută a Contractului de cofinanțare nr. 22626/06.12.2013.

Ca o consecință a constatării nulității contractului de cofinanțare, instanța constată că se impune repunerea părților în situația anterioară încheierii contractului, motiv pentru care va obliga pârâta la restituirea în favoarea reclamantului a sumei de 1700 lei.”, se arată în motivarea sentinței.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns