fbpx

Anunțul oficial privind admiterea la INM și magistratură 2021-2022. Toate detaliile. Constituția intră la tematică

În tematica şi bibliografia concursului de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii 2021-2022 întâlnim, față de anii trecuți, articole din Constituție.

Tematica la Drept civil începe astfel:

I. Constituţia României, republicată în Monitorul Oficial nr. 767/2003:

art. 30 – libertatea de exprimare;

art. 44 – dreptul de proprietate privată:

art. 46 – dreptul la moştenire;

art. 48 – familia;

art. 136 – proprietatea. 

Tematica și bibliografia completă AICI

Instrucțiuni privind folosirea platformei informatice de înscriere

ADMITERE INM ŞI ADMITERE 5 ANI (candidaţii care se înscriu la ambele concursuri)

Examinarea candidaţilor se va face în două etape.

Prima etapă este eliminatorie şi constă în sustinerea următoarelor probe scrise eliminatorii:

1. test grila de verificare a cunostinteior iuridice prin sustinerea unei probe, tip grilă cu 100 de întrebări, câte 25 pentru fiecare din următoarele materii:

  • drept civil
  • drept procesual civil
  • drept penal
  • drept procesual penal

Lucrările se notează cu „admis” sau „respins”, în functie de punctajul oblinut de candidat. La testul grilă fiecare răspuns corect valorează 1 punct. Sunt declarati admişi Ia această probă candidatii care au oblinut minim 60 de puncte, echivalentul notei 6,00, în ordinea descrescătoare a notelor obtinute, în limita dublului numărului de locuri de auditori de justitie, respectiv de posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor scoase la concurs. Numărul candidatilor admişi se suplimentează în cazul mediilor egale cu cea a ultimului candidat admis.

2. probă scrisă de verificare a cunostintelor iuridice, teoretice si practice, sustinukş la drept civil si drept procesual civil, respectiv la drept penal si procesual penai. Această probă se sustine pe parcursul a 2 zile:

– prima zi – drept civil şi drept procesual civil

– a doua zi – drept penal şi procesual penal

La proba scrisă de veriticare a cunoştintelor iuridice, teoretice si practice participă numai candidatii declarati admişi la testul grilă de verificare a cunoştintelor juridice.

Lucrările scrise se notează distinct, la drept civil si drept procesual civil, respectiv drept penal şi procesual penal cu note de la 0 la 10. Nota probei scrise de verificare a cunoştintelor juridice este media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor oblinute Ia fiecare lucrare.

Pentru a fi declarat admis la această probă, candidatul trebuie să obtină cel putin nota 5 la fiecare lucrare şi cel putin media 6 .

Nota obţinută la prima etapă este media aritmetică a notelor obtinute la cele două probe.

A doua etapă constă într-o testare psihologică şi susţinerca unui interviu.

1. La testarea psihologică participă numai candidatii declarati admişi la fiecare dintre cele două probe din cadrul primei etape. Candidatii declarati a fi apti din punct de vedere psihologic pentru exercitarea functiei participă la proba interviului, în ordinea descrescătoare a notei obtinute la prima etapă, stabilite conform art. 17 alin. (4), şi în limita unui număr egal cu o dată şi jumătate din numărul de locuri de auditori de justitie, respectiv din numărul de posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat magistratilor scoase la concurs. in cazul unui număr impar de locuri sau posturi, rotunjirea se face Ia numărul mai mare. Numărul candidatilor admişi pentru sustinerea interviului se suplimentează în cazul mediilor egale cu cea a ultimului candidat admis.

Testarea psihologică constă în sustinerea unui test scris şi a unui interviu în fata unui psiholog desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii din rândul psihologilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, inaltei Curti de Casatie şi Justitie, curtilor de apel ori din Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România atestati în conditiile legii. Rezultatele testării psihologice sunt concretizate

într-un raport, care cuprinde profilul psihologic al fiecărui candidat, precum şi calificativul „Admis” sau „Respins”.

2. Candidatii declarati a fi apti din punct de vedere psihologic pentru exercitarea functiei participă la proba interviului, în ordinea descrescătoare a notei obtinute la prima etapă, stabilite conform art. 17 alin. (4), şi în Iimita unui număr egal cu o dată şi jumătate din numărul de locuri de auditori de justitie, respectiv din numărul de posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat magistratilor scoase la concurs. in cazul unui număr impar de locuri sau posturi, rotunjirea se face la numărul mai mare. Numărul candidatilor admişi pentru sustinerea interviului se suplimentează în cazul mediilor egale cu cea a ultimului candidat admis.

Interviul constă în:

  1. prezentarea candidatului prin prisma experientei personale şi profesionale;
  2. elaborarea în scris a unei analize cu privire la interpretarea unui text la prima vedere, pe baza unui subiect extras de către candidat, şi sustinerea orală a acesteia;
  3. analiza orală a unei spete cu elemente de etică specifice profesiei. in functie de punctaj se acordă calificativul admis sau respins. Sunt declarati admişi la această probă candidatii care au obtinut nota minimă 7.

Metodologia privind sustinerea interviului şi metodologia testării psihologice sunt publicate pe site-ul CSM şi INM 1mpreună cu prezentul anunt.

Potrivit art. 30 din Regulamentul privind concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii după cele două etape ale concursului sunt declarati admişi candidatii care au obtinut calificativul admis la interviu, în ordinea descrescătoare a notei obtinute la prima etapă a concursului, in limita numărului de locuri de auditori de justitie, respectiv a numărului de posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor scoase la concurs.

Clasificarea candidatilor urmează a se face în ordinea descrescătoare a notelor obtinute la concurs în functie de optiunea candidatului.

Anunțul complet cu toate detaliile AICI

Totul despre admiterea în magistratură AICI

Comments

comentarii

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat, joi, că săptămâna viitoare va avea loc semnarea contractului de execuție privind modernizarea Parcului Feroviarilor. „Un proiect extraordinar de important”, spune edilul.... Citește mai mult
Târgul de la Negreni care trebuia să aibă loc în perioada 7-10 octombrie a fost anulat. Deși rata de incidență COVID-19 este 0 în acest moment, rata de vaccinare este una scăzută, fapt care a dus la anularea evenimentului.... Citește mai mult
O femeie nevăzătoare din Cluj-Napoca a fost victima gropilor slab semnalizate din Cluj-Napoca și s-a ales cu o fractură de gleznă.... Citește mai mult
CFR Cluj a fost învinsă cu 1-0 de Jablonec, în primul meci disputat în grupele Conference League.... Citește mai mult

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

error: Alert: Conținut protejat !!