fbpx

Amendat pentru neplata parcării în Cluj-Napoca, deși nu mai are permis din 2011. Instanțele au anulat amenda

Un bărbat din Alba s-a trezit cu amendă pentru neplata parcării în Cluj-Napoca, deși nu mai are permis de zece ani. A contestat amenda, iar atât instanța de fond, cât și de apel i-au dat dreptate.

Prin procesul verbal din data de 03.07.2020, Poliția Locală Cluj-Napoca i-a aplicat bărbatului o  amenda contravenționala de 200 lei, pentru săvârșirea contravenției prevăzuta si sancționată de art. 10 lit. a din HCL nr.987/2017.

S-a reținut ca la data de 18.02.2020, ora 15:38, in Cluj-Napoca, acesta a staționat cu autovehiculul  in parcarea publica cu plata orara , fără a avea afișat la loc vizibil pe bord tichet de parcare valabil, abonament de parcare valabil sau plata parcării prin mesaj text (SMS) valabil pentru zona I de tarifare.

In procesul verbal s-a mai menționat ca cel sanctionat nu a fost de fata la încheierea lui, precum si faptul ca actul a fost întocmit după identificarea făcută in baza de date, iar persoanele de fata nu pot avea calitatea de martori.

Judecătoria Cluj-Napoca a admis plângerea contravențională, arătând urmtăoarele:

”Analizând din oficiu plângerea contravenționala si procesul verbal atacat, prin prisma dovezii de comunicare a procesului verbal către petent, instanța de fond a reținut ca prezenta plângere a fost introdusa in termenul legal prevăzut de art. 31 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001.

Apoi, întrucât procesul verbal a fost întocmit ulterior datei constatării contravenției si la sediul organului constatator, in contextul in care datele de identificare ale petentului au fost preluate din baza de date, sens in care agentul constatator a si menționat ca actul s-a întocmit in lipsa, urmează ca procesul verbal de contravenție s-a întocmit pe numele proprietarului autovehiculului, astfel cum este menționat in certificatul de înmatriculare, ceea ce intimatul atesta si prin întâmpinare.

Cu toate acestea, petentul a arătat ca nu a condus niciodată autovehiculul in discuție deoarece nu mai deține un permis de conducere valabil încă din anul 2011, acest din urma aspect verificându-se cu comunicarea făcută de serviciul de specialitate, ceea ce lasă loc prezumției ca nu petentul a condus autovehiculul parcat neregulamentar.

Apoi, faptul ca utilizatorul autoturismului nu a răspuns invitației din nota de constatare întocmita de agentul constatator la data de 18.02.2020 si lăsata pe parbrizul autovehiculului, ori faptul ca petentul nu a răspuns solicitării intimatului privind utilizatorul mașinii la momentul săvârșirii contravenției nu prezintă nicio relevanta si nu poate dovedi existenta contravenției si răspunderea petentului, respectiv temeinicia procesului verbal, întrucât exista o serioasa îndoiala ca autovehiculul menționat in procesul verbal a fost condus de către petent, care nu avea un astfel de drept, dubiu care trebuie sa profite petentului.

Așa fiind, independent de faptul ca petentul pretinde ca autovehiculul in cauza este in mod obișnuit utilizat de către fiul sau, cat si de faptul ca săvârșirea faptei din procesul verbal a fost imputata petentului in calitate de proprietar si nu aceea de persoana care a utilizat autoturismul, se impune a retine ca săvârșirea contravenției in discuție de către petent este îndoielnica si pe cale de consecința vătămarea relevata de acesta prin întocmirea procesului verbal exista si se impune a fi înlăturata.

In acest sens nu se poate omite ca răspunderea contravențională este personala si dubiul creat prin întocmirea actului pe numele proprietarului, care nu mai are dreptul de a conduce iar in sens contrar nu exista dovezi, face imposibila stabilirea stării de fapt existenta in realitate, respectiv a persoanei răspunzătoare de săvârșirea ei.”

Împotriva hotărârii instanței de fond a formulat apel Municipiul Cluj-Napoca, solicitând admiterea apelului si modificarea sentinței atacate cu consecința respingerii plângerii contravenționale.

În motivarea apelului, apelantul a susținut că ”așa cum în mod corect a reținut instanța de fond în dispozitivul sentinței, a depus toate diligentele pentru a i se solicita proprietarului autoturismului comunicarea conducătorului autoturismului la data săvârșirii contravenției, conform actelor depuse la dosar, însă acesta a stat în pasivitate și nu a comunicat niciun răspuns acestei instituții.

Astfel în parbrizul autoturismului cu nr. de înmatriculare AB …. a fost lăsată de către agentul constatator nota de constatare nr. ACT nr. ___ prin care s-a adus la cunostință despre faptul că a autoturismul a fost depistat staționat fără tichet/abonament etc, iar pentru întocmirea procesului verbal de contravenție a fost invitată persoana să se prezinte la data de 19.02.2020 la sediul Directiei Generale Politia Locala. Presupunând faptul că petentul sau persona care a parcat autoturismul la data respectiv în parcarea publică nu a luat la cunostință din orice alte motive despre aceasta nota de constatare, prin adresa nr. .._/06.04.2020, după identificarea proprietarului autovehiculului în cauză, expediată petentului la data de 21.04.2020 si primită de acesta, potrivit confirmării de primire la data de 27.04.2020, sub semnătură, s-a solicitat acestuia ca in termen de 5 zile să se prezinte la sediul unității pentru lămurirea situației privind contravenția constatată.

Și acesta notificare a fost ignorată de petent, prin urmare în mod cu totul corect în opinia noastră a fost sancționat proprietarul autoturismului identificat în baza de date, care avea posibilitatea, deși nu a făcut-o, să arate cine a fost persoana care a condus autovehiculul la data respectiva si a parcat in parcarea publică fără documente valabile, pentru a evita ca sancțiune să fie aplicată proprietarului.”

Tribunalul Cluj a respins apelul, reținând că ”prin cererea de apel formulată, apelantul a invocat faptul că împrejurarea nedeținerii permisului de conducere nu exclude în totalitate prezumția că proprietarul autoturismului este utilizatorul acestuia. Petentul a fost sancționat în conformitate cu prev.art.10 lit.a din HCL nr.986/2017, respectiv pentru fapta de staționare fără tichet răzuibil, tichet eliberat de echipamentul de plată parcometru, fără plată prin mesaj text (sms), fără plată prin card bancar pe platforma online sau abonament de parcare valabil, și nu pentru refuzul de comunicare date utilizator.

Verificând legalitatea și temeinicia sentinței atacate, tribunalul apreciază că s-a concluzionat în mod judicios și corect de instanța de fond că procesul verbal de contravenție contestat nr…_/03.07.2020 nu este legal și temeinic întocmit, impunându-se a fi anulat.

Așa cum rezultă și din probatoriul administrat cu ocazia soluționării apelului, la data săvârșirii contravenției, respectiv 18.02.2020, autoturismul cu număr de înmatriculare ___a fost condus de către fiul petentului, numitul K.C.. Conform depoziției martorului, deși proprietar al autoturismului menționat a fost petentul, tatăl său, acesta nu deținea permis de conducere, scopul cumpărării fiind folosința exclusivă de către martor.

Se reține astfel că procesul-verbal de contravenție contestat a fost încheiat cu încălcarea principiului personalității răspunderii contravenționale, întrucât a fost sancționat intimatul în calitate de proprietar al autovehiculului, deși acesta nu a condus autoturismul, nefiind posesorul și utilizatorul acestuia la data săvârșirii contravenției.

Contrar susținerilor apelantei, se reține că petentul intimat nu a săvârșit contravenția constatată în cuprinsul procesului-verbal atacat.

Ținând seama de aceste considerente, tribunalul apreciază ca hotărârea fondului este legală și temeinică, fiind pronunțată cu interpretarea corectă a probelor administrate în cauză și cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale, astfel ca o va menține ca atare, urmând ca în temeiul dispozițiilor art. 480 alin. 1 C.proc.civ. să respingă apelul ca nefondat.”

Comments

comentarii

Uleiul care devine TOXIC la temperaturi ridicate. Acest aliment poate cauza cancer dacă îl folosim des pentru gătit. Acesta este cancerigen, reumatic și inflamator când ajunge la temperaturi ridicate.... Citește mai mult
Cinci persoane au murit într-un accident produs de un microbuz românesc pe autostrada M1 din Ungaria.... Citește mai mult
Expertul în sănătate publică al Universității Babeș-Bolyai, Răzvan Cherecheș, a mărturisit că având în vedere situația Covid-19 dezastruoasă din România mai rămâne o singură soluție pentru a opri răspândirea virusului: un alt lockdown.... Citește mai mult
Vincențiu Vereș este noul președinte al clubului Universitatea Cluj după plecarea lui Constantin Răduță.... Citește mai mult

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

error: Alert: Conținut protejat !!