fbpx
Acasă » JURISPRUDENȚĂ » Amendă pentru manifestare în fața sediului Jandarmeriei Române, anulată definitiv

Amendă pentru manifestare în fața sediului Jandarmeriei Române, anulată definitiv

Clujust vă arată cum a motivat instanța anularea definitivă a unei amenzii aplicate de Jandarmerie lui Cristian Dide, unul dintre protestatarii cunoscuți din București care au adunat zeci de amenzi. Cea în discuție aici a fost aplicată pentru o manifestare ce a avut loc chiar în fața sediului Jandarmeriei Române.

Prin procesul-verbal de contravenție încheiat la data de 10 aprilie 2017, lui Cristian Dide i-a fost aplicată sancțiunea amenzii contravenționale în cuantum de 2000 lei si s-a reținut că în acea zi ”petentul a organizat si desfasurat o manifestare de protest nedeclarat si neinregistrat alaturi de o alta persoana, folosind o portavoce, in fata portii principale a institutiei Jandarmeriei Romane si a refuzat sa paraseasca locatia la indemnul fortelor de ordine, totodata adresand expresii defaimatoare la adresa institutiei.”

Inițial, Judecătoria Sectorului 1 București a respins plângerea contravențională, însă Tribunalul București a admis apelul lui Dide și anulat definitiv amenda. Potrivit motivării deciziei, din care aveți un extras mai jos, două persoane care menifestează pașnic nu se încadrează la Legea 60/1991 și că ”libertatea cetățenilor de a-și exprima opiniile politice, sociale sau de altă natură este garantată prin lege”

Extras din Decizia civilă nr. 3065/2018 – Tribunalul București – Secția A II-A Contencios administrativ și fiscal:

”După verificarea legalității procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției, instanța trebuie să procedeze la o analiză a temeiniciei acestuia.

În privința acestei din urmă analize făcute de către instanța de fond, Tribunalul constată netemeinicia hotărârii atacate.

Astfel, plecând de la textul de lege al contravenției reținute în sarcina petentului, anume organizarea și desfășurarea de adunări publice și de la definiția adunării publice, cuprinsă în art.1 din Legea nr.60/1991 (o adunare publică poate însemna: mitinguri, demonstrații, manifestații, competiții sportive, procesiuni și altele asemenea, ce urmează să se desfășoare în piețe, pe căile publice ori în alte locuri în aer liber, în cadrul cărora cetățenii își pot exprima liber opiniile politice, sociale sau de altă natură), Tribunalul reține că, enumerarea prevăzută la art.1 alin.(2) din Legea nr.60/1991 este una exemplificativă, aspect ce rezultă din folosirea de către legiuitor a sintagmei „și altele asemenea”. Or, notiunea de „și alte asemenea” presupune o situație similară, comparabilă cu cea enumerată de legiuitor în articolul menționat, de miting, demonstrație, manifestație, anume o demonstrație de masă (grup numeros de persoane), însă atât din înregistrarea video depusă de intimată la dosarul de fond, cât chiar din conținutul descrierii faptei contravenționale în p-v atacat, rezultă că petentul a manifestat alături de o altă persoană în fața sediului Jandarmeriei Române, folosind o portavoce. Tribunalul apreciază că manifestarea formată din două persoane nu întrunește exigențele art.1 alin.2 din Legea nr.60/1991, nefiind vorba despre o adunare publică, în sensul dorit de legiuitor la edictarea normei juridice.

Tribunalul mai reține că, așa cum prevede art.1 din Legea nr.60/1991, libertatea cetățenilor de a-și exprima opiniile politice, sociale sau de altă natură este garantată prin lege, fiind condiționată exclusiv de realizarea în mod pașnic și fără nici un fel de arme, spre deosebire de organizarea și participarea la mitinguri, demonstrații, manifestații, procesiuni și orice alte întruniri care, în măsura în care urmează să se desfășoare în piețe, pe căile publice ori în alte locuri în aer liber, se pot organiza numai după declararea prealabilă prevăzută de prezenta lege.

De asemenea, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat adesea în jurisprudența sa că libertatea de exprimare constituie unul dintre fundamentele esențiale ale unei societăți democratice și una din condițiile primordiale ale progresului său și ale dezvoltării fiecărei persoane (Cauza Lingens c. Austriei ).

Față de considerentele mai sus expuse, având în vedere faptul că fapta săvârșită de către petent nu poate fi încadrată juridic în dispoz.art.26 alin.1 lit.a din Legea nr.60/1991, nefiind vorba despre organizarea și desfășurarea unei adunări publice interzise de lege, Tribunalul va admite apelul declarat, va modifica în tot sentința apelată, în sensul admiterii plângerii contravenționale, anulării p-v contestat și exonerării apelantului de sancțiunea aplicată.”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns