fbpx
Acasă » ACADEMIC » Alarmă în UBB după noul cod fiscal: Cadrele didactice plătite cu ora vor trebui să aducă bani de acasă
Ioan Aurel Pop

Alarmă în UBB după noul cod fiscal: Cadrele didactice plătite cu ora vor trebui să aducă bani de acasă

Rectorul Universității Babeș-Bolyai, Ioan-Aurel Pop, a tras semnalul de alarmă după noul cod fiscal. Acesta a trimis o scrisoare internă către toate cadrele didactice, care a fost însoțită de o sinteză a modificărilor legislative realizată de Direcția resurse umane din UBB, în care se arată negru pe alb că cei plătiți cu ora sau pe proiecte, care câtigă mai puțin de 665 lei, vor trebui să aducă bani de acasă.

Clujust.ro vă prezintă în exclusivitate e-mailul pe care rectorul UBB, Ioan-Aurel Pop, l-a trimis angajaților din cea mai mare universitate din țară:

”Universitatea Babeş-Bolyai este întemeiată pe principii solide de excelenţă academică şi tradiţie a comunităţii, iar conducerea instituţiei noastre este conştientă de importanţa specială a fiecărui membru al acestei comunităţi. Acesta este şi motivul pentru care actuala echipă de management a Universităţii noastre a făcut toate eforturile pentru a asigura membrilor UBB condiţiile necesare desfăşurării unei activităţi performante, care să se poată ridica la nivelul celor mai înalte standarde internaţionale.

După cum bine ştim cu toţii, UBB a compensat, din venituri proprii, o serie de măsuri financiare dezavantajoase adoptate la nivel guvernamental, astfel încât cu toţii să ne putem continua activitatea fără a simţi povara acestor măsuri.

Ultimele decizii adoptate de Guvernul României, însă, vor fi resimţite de fiecare dintre noi, fiind aplicate începând cu prima zi a anului 2018. Acestea vizează atât acordarea tichetelor de masă (care a fost sistată începând cu data de 1 ianuarie 2018, având drept consecinţă directă diminuarea veniturilor nete ale tuturor salariaţilor în perioada ianuarie – decembrie 2018. UBB va încerca remedierea acestei situații imediat ce legea o va permite), cât şi trecerea unor contribuţii sociale obligatorii din sarcina angajatorului în cea a angajatului (fapt care ar putea determina, în unele cazuri, diminuarea veniturilor nete).

Aceleaşi măsuri prevăd şi suspendarea ocupării prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, organizarea concursurilor urmând să reprezinte o excepţie.

În aceste condiţii, Universitatea Babeş-Bolyai încearcă în continuare să menţină un cadru decent necesar desfăşurării unei activităţi de performanţă şi a reuşit să plătească integral despăgubirile judecătoreşti şi nejudecătoreşti datorate angajaţilor cf. Legii 85/2016, precum şi să majoreze indemnizaţia pentru titlul ştiinţific de doctor şi va majora salariile de bază, sporurile, indemnizaţiile şi celelalte elemente salariale conform Legii 153/2017.”, a precizat rectorul UBB, Ioan Aurel Pop.

La scrisoarea rectorului a fost atașată o sinteză a modificărilor legislative realizată de Direcția resurse umane din cadrul UBB, din care prezentăm un extras din care rezultă că unii asistenți, seminariști plătiți cu ora vor câștiga 0 lei!

Contribuțiile sociale datorate de angajați, indiferent că este vorba de contracte de muncă cu normă întreagă sau contracte de muncă cu timp parțial, nu pot fi mai mici decât cele calculate la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

De la această regula sunt instituite următoarele excepții:
– elevii sau studenţii, cu vârsta până la 26 de ani, aflaţi într-o formă de şcolarizare;
– ucenicii, potrivit legii, în vârstă de până la 18 de ani;
– persoanele cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane cărora prin lege li se recunoaşte posibilitatea de a lucra mai puţin de 8 ore pe zi;
– pensionarii pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu excepţia pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum şi a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;
– persoanele care realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu salariul de bază minim brut pe ţară.

Consecințe:

Salariul de bază minim brut pe țară = 1900 lei începând cu data de 01.01.2018.

Contribuțiile sociale obligatorii minime = 665 lei (35% X 1900) indiferent de cuantumul venitului brut sau al timpului de lucru stabilite prin contractul individual de muncă, dacă persoana nu se încadrează în vreuna dintre situațiile de excepție.

În situația contractelor individuale de muncă cu timp parțial, în care persoana nu se încadrează în situațiile de excepție enumerate mai sus, – plata cu ora, proiecte – un salariu brut lunar mai mic de 665 lei nu permite acoperirea contribuțiilor sociale obligatorii datorate de angajat. Ne aflăm în situația profund inechitabilă în care salariatul desfășoară activitate, iar pe statul de plată va realiza un salariu net negativ, adică ”va trebui să aducă bani de acasă”.

Exemplu:
– salariul brut = 665 lei,
– contribuții sociale obligatorii datorate = 665 lei,
– impozit = 0 lei,
– salariu net, care revine salariatului = 0 lei.”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina