fbpx

Admitere INM 2019: Subiectele și baremul Drept penal și Drept procesual penal la proba scrisă

La proba scrisă, introdusă în acest la la concursul de admitere la INM 2019, subiectele și baremul la disciplinele Drept penal și Drept procesual penal au fost următoarele:

DREPT PENAL ŞI DREPT PROCESUAL PENAL

Subiectul I

Explicaţi deosebirile existente între infracţiunea continuă săvârşită cu intenţie şi infracţiunea continuată.

Punctaj: 0,75 p.

Timp recomandat pentru rezolvare: 30 minute.

Subiectul II

La data de 17.09.2018, AA a implinit 22 ani, ocazie cu care a invitat mai mulţi prieteni şi nişte rude ‘intr-un club, unde a ajuns şi el în jurul orei 22, împreună cu iubita sa BB. La scurt timp după începutul petrecerii, BB i-a spus lui AA că i se pare că un bărbat o tot urmăreşte cu privirea. Mânios, AA 1-a căutat în club pe CC„ fratele său în vârstă de 17 ani, pe care 1-a rugat să îl însoţească pentru a-i aplica o corecţie unui bărbat. Găsindu-l în club pe VV, cel despre care vorbise BB, cei doi fraţi l-au condus pe acesta afară.

Ajunşi in spatele clubului, VV le-a spus să îl lase în pace, pentru că este investigator sub acoperire. incepând să râdă, AA l-a rugat pe CC să îl ţină pe VV, iar în timp ce acesta era imobilizat, CC ţinându-i un cuţit la gât, AA l-a căutat în buzunare, pentru a vedea dacă are o legitirnaţie. AA a găsit doar un telefon scump, pe care l-a luat, spunându-i lui CC că acela va fi „cadoul” său pentru cei 22 de ani tocmai impliniţi. După aceea, AA i-a spus lui VV că, dacă era poliţist, ar fi trebuit să aibă o legitimaţie la eI şi că, pe viitor, ar face bine să nu se mai uite la prietenele altor bărbaţi.

Deoarece VV începuse să strige după ajutor, de teamă să nu fie descoperiţi, AA şi CC i-au aplicat mai multe lovituri cu cuţitul în zona pieptului şi a abdomenului, după care, văzând că VV a căzut la pământ, l-au abandonat s-au intors impreună în club inăuntru, CC i-a spus lui AA că poate ar fi mai bine să plece acasă şi să lase telefonul undeva pentru a nu fi localizat. Acesta I-a ascultat, aruncând telefonul la un coş de gunoi de lângă bar. Imediat ce l-a văzut pe fratele său plecând, CC a alergat spre locul unde VV era căzut, în întuneric, într-o baltă de sânge şi a apelat serviciul 112. Până la sosirea echipajului medical, CC a incercat să diminueze hemoragia, prin apăsare la nivelul

Fiind dus de urgenţă la spital, VV a fost salvat în urma unei operaţii complicate, medicii fiind nevoiţi însă să-i extirpe o parte din plămânul drept. Raportul de expertiză medico-legală a arătat că intervenţia lui CC pentru a diminua hemoragia a contribuit la salvarea vieţii victimei.

În cursul cercetărilor, s-a constatat că VV era student la Facultatea de Drept.

Cerinţe:

 1. Arătaţi motivat care este încadrarea juridică a faptelor comise de AA şi CC, cu referire inclusiv la formele pluralitătii de infracţiuni şi de infractori.
 2. Cunoscând că CC săvârşise anterior o infraeţiune de furt, pentru care la data de 10.2018 i s-a aplicat, prin botărâre definitivă, măsura educativă a asistării zilnice pe o perioadă de 5 luni, ce nu a fost pusă în executare până la data judecării definitive a faptelor descrise mai sus, iar CC a devenit major in cursul judecăţii, arătaţi motivat care este forma de pluralitate de infracţiuni incidentă în cauză şi cum se va stabili sancţiunea rezultantă în acest caz.
 3. Cunoscând că AA săvârşise anterior o infracţiune de înşelăciune pentru care a fost condamnat defmitiv la data de 31.07.2018 la o pedeapsă de 2 ani închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării cu un termen de supraveghere de 3 ani, arătaţi motivat cum se va calcula pedeapsa rezultantă.

 

Punctaj: 4 p.

Timp recomandat pentru rezolvare: 1 oră şi 30 de minute

Subiectui III

Explicaţi condiţille necesare pentru a reţine cazul de revizuire prevăzut de art. 453 alin. (1) lit. b) C.pr.pen. (ipoteza săvârşirii de infracţiunii de mărturie mincinoasă).

Notă: nu se vor trata aspecte privind titularii cererii, termenul instanţa competentă

Subiectul IV

Inculpaţii AA (major) şi BB (minor în vârstă de 16 ani împliniţi la data săvârşirii faptelor şi 17 ani la data sesizării instanţei) au fost trimişi în judecată, în stare de libertate, pentru tentativă la infracţiunea de omor calificat prev. de art. 32 rap. la art. 188 189 alin. (1) lit. a) şi b) din Codul penal săvârşită asupra victimei majore VV. in cursul urmăririi penale, cu privire la inculpatul BB a fost intocmit referatul de evaluare. in procedura de cameră preliminară, prin încheiere definitivă, au fost respinse cererile şi excepţiile formulate de către inculpaţi şi s-a dispus începerea judecăţii.

La primul termen de judecată din 15 octombrie 2019, au fost citaţi inculpaţii AA şi BB, precum şi persoana vătămată VV. in şedinţă publică, la apelul cauzei au răspuns cei doi inculpaţi asistaţi de apărători aleşi, precum şi persoana vătămată.

După verificarea identităţii inculpaţilor, constatând cauza în stare de judecată, preşedintele a explicat acestora învinuirea ce li sc aduce, precum şi toate drepturile prevăzute de dispoziţiile art. 374 alin. (2) din Codul de procedură penală. Totodată, s-a pus în vedere persoanei vătămate că se poate constitui parte civilă până la începerea cercetării judecătoreşti. De asemenea, s-a pus în vedere inculpaţilor că pot solicita ca judecarea cauzei să aiba loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi, eventual a înscrisurilor prezentate de părţi şi de persoana vătămată, dacă recunosc în totalitate faptele reţinute în sarcina lor, aducându-li-se la cunoştinţă conţinutul dispoziţiilor art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală privind efectele procedurii în cazul recunoaşterii in continuare, s-a acordat cuvântul persoanei vătămate, inculpaţilor şi reprezentantului Ministerului Public:

Persoana vătămată VV a arătat că nu se constituie parte civilă, având în vedere relaţia de prietenie cu inculpaţii.

Inculpatul AA, prin apărător ales, a arătat că recunoaşte fapta astfel cum este prezentată în rechizitoriu şi că solicită ca judecarea cauzei, în ceea ce îl priveşte, să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale.

Fiind ascultat, inculpatul AA a arătat că recunoaşte fapta astfel cum aceasta este prezentată în rechizitoriu şi a solicitat ca judecarea cauzei să aibă loc nurnai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale.

Inculpatul BB, prin apărător ales, a arătat că nu recunoaşte învinuirea ce i se aduce şi contestă probele testimoniale administrate în cursul urmăririi penale. A solicitat reaudierea celor doi martori CC şi DD şi, totodată, efectuarea unei noi expertize medico-legale, arătând că expertiza efectuată de către Institutul de Medicina Legală nu răspunde la unul din obiectivele stabilite prin ordonanţă de procuror, respectiv dacă leziunile constatate pe corpul victimei puteau fi produse de larna cuţitului ridicat de la inculpatul BB cu ocazia percheziţiei corporale.

Reprezentantul Ministerului Public a aratat că nu solicită administrarea de probe noi pe parcursul cercetării judecătoreşti.

Ulterior, preşedintele a pus în discuţie contradictorie toate cererile formulate, după care a dispus următoarele:

A admis cererea inculpatului AA şi a dispus ca, în ceea ce îl priveşte, judecarea cauzei să aibă loc în procedura simplificată a recunoaşterii

A dispus efectuarea unei noi expertize având ca obiectiv stabilirea dacă leziunile constatate pe corpul victirnei puteau fi produse de lama cuţitului ridicat de la inculpatul BB cu ocazia percheziţiei corporale, aflat în prezent la camera de corpuri delicte, motivat de faptul că expertiza din cursul urmăririi penale nu a răspuns la acest obiectiv stabilit prin ordonanţa procurorului. in vederea desemnării expertului, a dispus emiterea unei adrese la Institutul de Medicină. Legală, pentru comunicarea numelui a trei experţi.

A dispus reaudierea martorilor CC şi DD.

După admiterea cererii de soluţionare a cauzei în procedura recunoaşterii invinuirii, având cuvântul, inctilpatul AA, prin apărător, a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri în circumstanţiere, probă încuviinţată după punerea sa în discuţie contradictorie.

În vederea administrării probelor, s-a amânat cauza pentru data de 12 noiembrie 2019, dispunându-se citarea inculpaţilor AA şi BB, a persoanei vătămate şi a martorilor CC şi DD.

La urrnătorul termen de judecată din 12 noiembrie 2019- în şedinţă publică, la apelul cauzei s-au prezentat inculpatul BB personal şi asistat de apărător ales, apărătorul ales al inculpatului AA, partea civilă şi martorul CC. Martorul DD a transmis la dosar copia unui bilet de avion arătând că nu se afiă în ţară în perioada 10 noiembrie 18 noiembrie 2019. Inculpatul AA, prin apărător, a depus Ia dosar dovada imposibilităţii sale de prezentare, respectiv acte medicale din care rezultă că este izolat la domiciliu, având rujeolă. S-au depus la dosar şi înscrisurile încuviinţate inculpatului AA.

Preşedintele a procedat la audierea persoanei vătămate, la audierea martorului CC sub prestare de jurământ (acesta fiind indepărtat din sala până la momentul ascultării sale) şi apoi a inculpatului BB. Totodată, apreciind că audierea martoiului DD nu este posibilă, după punerea în discuţie a incidenţei dispoziţiilor art. 381 alin. (7) din Codul de procedură penală, preşedintele a făcut aplicarea acestora şi s-a dat citire declaraţiei martorului din cursul urmăririi penale, unnând ca aceasta să fie avută. în vedere la soluţionarea cauzei.

Apărătorul inculpatului BB a solicitat încuviinţarea de probei noi, respectiv audierea în calitate de martori a numiţilor FF şi GG, persoane care au fost prezente la incidentul ce a avut loc între persoana vătămată şi inculpaţi.

După punerea în discuţie a cererii, a fost respinsă ca inadmisibilă, având în vedere că probele trebuiau propuse înainte de inceperea cercetării judecătoreşti.

Cauza a fost amânată faţă de imprejurarea că Institutul de Medicină Legală nu a comunicat relaţiile solicitate şi faţă de imposibilitatea de prezentare a inculpatului AA, dispunându-se revenirea cu adresă la Institutul de Medicină Legală.

Pornind de la datele prezentate în speţa de mai sus, identificaţi motivat încălcarea dispoziţiilor Codului de procedură penală de către instanţa de judecată la termenele din 15 octombrie şi 12 noiembrie 2019.

Notă: Analiza speţei va fi, fcrcută pornind de la premisa disjungerea cauzei nu era posibilă, iar instanţa era eompetentă să judeee cauza şi a jbst compusă eu respectarea tuturor dispoziţiilor legale.

Punctaj: 4 p.

Timp recomandat pentru rezolvare: 1 oră şi 30 de minute.

Notă:

Se aeordă 0.50 p pentru coerenţa în exprimare şi respeetarea •egulilor de gramatică şi ortografie.

Pentru acordarea puneiajului integral nLl este neeesară indicarea temeiurilor de drept.

Punctaj total Drept penal şi drept procesual penal: 10 p. Timp total: 4 ore.

 

BAREM Varianta nr. 1

Subiectul I. Explicaţi deosebirile existente între infracţiunea continuă săvârşită cu intenţie şi infracţiunea continuată (0.75p).

 • Potrivit naturii juridice, infracţiunea continuă este o formă a unităţii naturale, iar infracţiunea continuată este o formă a unităţii legale de infracţiune. 0.20 p
 • Elementul material presupune o acţiune/inacţiune care se prelungeşte în timp la infracţiunea continuă, respectiv acţiuni/inacţiuni săvârşite la diferite intervale de timp la infracţiunea continuată. 0,20 p
 • Existenţa unor intervale de timp intre actele de executare: în cazul infracţiunii continue, intervalele pot exista doar în materia infracţiunii continue succesive, caz în care sunt scurte şi impuse de natura faptei şi de modul de săvârşire; în cazul infractiunii continuate, acestea au o durată mai mare şi nu sunt impuse de natura faptei. 0,20 p
 • Tratamentul sancţionator: infracţiunea continuă se sancţionează potrivit normei de incriminare, în cazul infracţiunii continuate pedeapsa se poate majora potrivit art. 36 alin. (1) C.pen. 0,15 p

Subiectul II (4p)

 1. Arătaţi motivat care este încadrarea juridică a faptelor comise de AA şi CC, cu referire inclusiv la formele pluralităţii de infracţiuni şi de infractori (2.5p).
 • AA şi CC vor răspunde pentru tâlhărie. întrucât au luat din posesia victimei VV  telefonul mobil fără consimţământul acesteia, în scopul Insuşirii pe nedrept, prin folosirea ameninţării şi prin violenţă. Împrejurarea că bunul este ulterior abandonat nu este de natură să modifice existenţa scopului din momentul săvârşirii elementului material al furtului. 0,25 p
 • Se va reţine tâlhăria calificată (art. 234 (1) lit. a), d) C.pen.). comisă prin folosirea unei arme şi in timpul nopţii.  0,25 p

Pentru calificarea cuţitului ca fiind o armă, sunt relevante dispoziţiile art. 179 alin.

(2) C.pen., potrivit cu care ,sunt asimilate arnwlor orice alte obiecte de natură a putea fi filosite ca arme şi care aufist intrebuintate pentru atac.

Se va puncta retinerea tâlhăriei calrficate prin folosirea unei arme şi dacă se mentionează că respectivul cutit ar putea fi declarat armă de legale (art. 179 alin. (I) C.pen.).

Având în vedere că AA a ajuns în club la ora 22, că dialogul cu BB a avut loc la scurt timp după începutul petrecerii, iar atunci când CC s-a întors afară după VV era încă întuneric, rezultă că tâlhăria a fost comisă în timpul nopţii (criteriul realităţii).

 • AA şi CC au calitatea de coautori la infracţiunea de tâlhărie calificată, întrucât au realizat împreună elementul material în baza unei legături subiective. Fiind vorba despre o infracţiune complexă, este suficient ca unul dintre făptuitori să săvârşească elementul material specific furtului (în cauză, AA), iar celălalt să exercite actele de violenţă sau ameninţare cauză, CC). Instigarea lui CC de către AA se absoarbe
  în calitatea acestuia din urmă de coautor. 0,25 p
 • AA este şi (co)autor la tentativă la infracţiunea de omor, având în vedere că i-a aplicat lui VV lovituri repetate cu cuţitul în zone vitale, care, văzând urmările produse, relevă şi o intensitate sporită, ceea ce demonstrează intenţia de a ucide. intrucât nu s-a produs rezultatul prevăzut de norma de incriminare (art. 188 C.pen.), fapta rămâne în forma tentativei. 0,25 p
 • Tentativa se va raporta la omorul calificat (art. 32 rap. la art. 188-189 alin. (1) lit. d) C.pen.), având în vedere că loviturile cu cuţitul au fost aplicate pentru a ascunde comiterea infracţiunii anterioare (tâlhăria calificată), întrucât AA şi CC se temeau să nu fie descoperiţi. 0,25 p
 • În sarcina lui AA se va reţine şi circumstanţa agravantă prevăzută de art. 77 lit. d) – săvârşirea infracţiunii de către un infractor major, dacă aceasta a fost comisă impreună cu un minor. Vârsta este cunoscută de AA, intrucât CC era fratele lui. 0,25p
 • CC beneficiază de cauza de nepedepsire a impledicărit producerii rezultatului (art. 34 alin. (1) C.pen.) şi nu va răspunde pentru tentativă la infracţiunea de omor (în calitate de coautor), întrucât contribuţia sa la salvarea vieţii victimei a fost voluntară, efectivă şi s-a realizat înainte de descoperirea faptei.  0,50 p
 • Intrucât faptele comise până la momentul împiedicării producerii rezultatului  întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de vătămare corporală (art. 194 alin. (1) lit. a), C.pen., cauzându-se victimei o infirmitate prin extirparea unei părţi a plâmânului), CC va răspunde pentru această infracţiune. 0,25p

Nu se depunctează dacă se retine in sarcina lui CC văiămarea corporală şi pentru motivul prevăzut de art. 194 alin. (1) e) C.pen.. alâta vreme cât se retine si lit. a).

 • Faptele comise de AA şi CC sunt comise în concurs real (eterogen) cu conexitate 25p consecvenlională, întrucât tentativa la omor şi, respectiv, vătămarea corporală, au fost săvarsite pentru ascunderea infracţiunii de tâlhărie calificată.
  • Tentativa de omor şi tâlhăria calificată sunt săvârşite în stare de recidivă  postcondamnatorie faţă de condamnarea pentru infracţiunea de înşelăciune, fiind comise după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare (fapte intenţionate, pedeapsă la primul termen mai mare de 1 an). 0,25p
  • Se va dispune revocarea suspendării sub supraveghere a executării. deoarece noile  infracţiuni intenţionate au fost săvârşite pe durata termenului de supraveghere. 0,25p
  • Se vor aplica regulile privind recidiva postcondamnatorie, pedepsele aplicate de instanţă pentru infracţiunile de tâlhărie şi tentativă de omor urmând a fi contopite
  • 2.Cunoscând că CC săvârşise anterior o infracţiune de furt, pentru care la data de 15.10.2018 i s-a aplicat, prin hotărâre definitivă, măsura educativă a asistării zilnice pe o  perioadă de 5 luni, ce nu a fost pusă în executare până la data judecării definitive a faptelor descrise mai sus, iar CC a devenit major în cursul judecăţii, arătaţi motivat care este forma de pluralitate de infracţiuni incidentă în cauză şi cum se va stabili sancţiunea rezultantă în acest caz (0.75p).
   • Faptele sunt concurente, fiind săvârşite înainte de rămânerea definitivă a hotărârii definitive pentru infracţiunea de furt. 0,25p
   • Rămâne supus sistemului sancţionator pentru minori — art. 134 alin. (1) C.pen. fiind minor la data săvârşirii faptelor. 0,25p
   • Se aplică şi se execută o singură măsură educativă pentru toate faptele, având în vedere periculozitatea ansamblului infracţiunilor săvârşite de minor art. 129 alin. (1) C.pen. 0,25p
   1. Cunoscând că AA săvârşise anterior o infracţiune de înşelăciune pentru care a fost condamnat definitiv la data de 31.07.2018 la o pedeapsă de 2 ani închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării cu un termen de supraveghere de 3 ani, arătaţi motivat cum se va calcula pedeapsa rezultantă (0.75p).
  •  potrivit regulilor de la concursul de infracţiuni, iar rezultanta intermediară astfel determinată va fi adăugată (cumul aritmetic) la pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată pentru infracţiunea de înşelăciune.

  Subiectul lII (0.75p).

  Explicaţi condiţiile necesare pentru a reţine cazul de revizuire prevăzut de art. 453 alin. (1) lit. b) C.pr.pen. (ipoteza săvârşirii de infracţiunii de mărturie mincinoasă).

  • Mărturia mincinoasă să fie săvârşită de un martor, expert sau interpret. 25p Declaraţia martorului, opinia expertului sau raportul de expertiză sau, după caz, situaţia învederată de interpret să fie administrate în procesul penal în care a fost pronunţată hotărârea a cărei revizuire se cere.
  • Mărturia mincinoasă să fi avut o contribuţie determinantă la pronunţarea unei 25p hotărâri nelegale sau netemeinice (a influenţat soluţia instanţei).
  • Mărturia mincinoasă să fie dovedită prin hotărâre judecătorească definitivă. 25p
 1. Hotărârea trebuie să cuprindă o soluţie de renunţare la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei sau condamnare pentru mărturie mincinoasă, fie o hotărâre de achitare (pentru motive precum săvârşirea faptei sub imperiul constrângerii sau dezincriminarea faptei), sau de încetare a procesului penal (ex. pentru intervenirea prescripţiei. însă procesul a continuat ca urmare a cererii inculpatului).Când dovada – nu se poate face prin hotărâre judecătorească din motive obiective, dovada se poate face prin orice mijloc de probă.

  Subiectul IV (4p)

  Pornind de la datele prezentate în speţa de mai sus, identificaţi motivat încălcarea dispoziţiilor Codului de procedură penală de către instanţa de judecată la termenele din 15 octombrie şi 12 noiembrie 2019.

  Se va acorda punctajul integral (4p=8×0.5p) în cazul identificării a oricare 8 dintre următoarele 9 încălcări:

  • Inculpatul BB fiind minor, potrivit art. 508 alin. (1) din Codul de procedură penală, 1a ambele termene de judecată trebuiau citaţi Serviciul de Probaţiune şi părinţii acestuia sau, după caz, tutorele, curatorul orî persoana în îngrijirea sau supravegherea căreia se află temporar minorul. 0.50 p
  • Potrivit art. 374 alin. (1) din Codul de procedură penală preşedintele trebuia să  dispună ca grefierul să dea citire actului de sesizare sau să facă o prezentare succintă a acestuia. Citirea/prezentarea actului de sesizare este obligatorie şi nu facultativă. 0.50p
  • in cauză acţiunea penală viza o infracţiune pentru care pedeapsa prevăzută de lege era închisoarea alternativ cu detenţiunea pe viaţă (art. 189 alin. (1) lit. a) şi b) din Codul penal), fiind fără relevanţă împrejurarea că aceasta a fost comisă în forma tentativei, intrucât, potrivit art. 187 Cod penal – prin pedeapsă prevăzută de lege se înţelege pedeapsa prevăzută în textul de lege care incriminează fapta săvârşită în formă consumată, fără luarea în considerare a cauzelor de reducere sau de majorare a pedepsei). Ca atare, potrivit art. 374 alin. (4) din Codul de procedură penală judecarea cauzei nu se putea face în procedura simplificată, astfel că preşedintele nu trebuia să pună în vedere inculpaţilor dispoziţiile art. 374 alin. (4) din Codul de procedură penală şi nu trebuia să admită cererea inculpatului AA şi să dispună judecarea cauzei în procedura recunoaşterii – 0,50 p
  • Este greşită dispoziţia de efectuare a unei noi expertize medico-legale, aceasta putând fi dispusă atunci când concluziile raportului de expertiză sunt neclare sau contradictorii, ori între conţinutul şi concluziile raportului sunt contradicţii care nu pot fi înlăturate prin audierea expertului. in cauză erau incidente prevederile art. 180 C.proc.pen. privind efectuarea unui supliment la raportul de expertiză, întrucât aceasta nu era completă (expertul nu a răspuns la un obiectiv). – 0,50 p
  • Este greşită dispoziţia instanţei de efectuare a adresei către Institutul de Medicină Legală, pentru comunicarea numelui a trei experţi. Nu instanţa este cea care desemnează expertul, ci, potrivit art. 180 alin. (2) din Codul de procedură penală, atunci când expertiza a fost efectuată de o instituţie medico-legală, instanţa se adresează instituţiei respective în vederea efectuării suplimentului de expertiză – 0,50 p
   • Potrivit dispoziţiilor art. 353 alin. (2) din Codul de procedură penală, partea prezentă la un termen de judecată nu se mai citează la termenele ulterioare. Ca atare, întrucât inculpaţii şi persoana vătămată s-au prezentat la termenul din 15 octombrie 2019, aceştia au luat termen în cunoştinţă şi nu trebuiau citaţi pentru termenul din 12 noiembrie 2019. = 0,50 p
   • Nerespectarea ordinii cercetării judecătoreşti prevăzută de art. 376 din Codul de procedură penală. Instanţa nu a dispus schimbarea ordinii cercetării judecătoreşti, astfel că trebula să procedeze la audierea inculpatului BB, a părţii civile şi apoi a martorului prezent. – 0,50p
   • În cauză nu se putea da citire declaraţiilor martorului DD, nefiind vorba de o imposibilitate de audiere a acestuia, ci de imposibilitatea de a se prezenta 1a un termen de judecată. Dispoziţiile art. 381 alin. (7) din Codul de procedură penală sunt incidente în situaţia care ascultarea martorului nu mai este în mod obiectiv  posibilă (ex. deces). – 0,50 p
   • Potrivit art. 374 alin. (9) din Codul de procedură penală, procurorul, persoana pătămată şi părţile pot propune probe noi şi în cursul cercetării judecătoreşti, astfel că în mod greşit instanţa a respins cererea formulată de apărătorul inculpatului BB de audiere în calitate de martori a numiţilor FF şi GG ca inadmisibilă. – 0,50 p

   ***

   Notă: Pentru acordarea punctajului integral nu este necesară indicarea de către candidat a temeiurilor de drept; acestea au fost menţionate in barem doar pentru a explica soluţiile apreciate ca fiind corecte.

   ***

   Se acordă 0.5p pentru coerenţă in exprimare .şi respectarea regulilor de gramatică şi ortografie.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [146.96 KB]

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina