fbpx

Achitare definitivă-cauză justificativă. Partea vătămată obligată la cheltuieli judiciare

Un tânăr care practica comportamentul tip bullying și care a fost bătut de una dintre victimele sale a fost ,,taxat” și de către justiție, după ce parchetul a dispus trimiterea în judecată a celui care l-a lovit.

Trimis în judecată pentru lovire și alte violențe, faptă comisă împotriva părții vătămate care a acceptat să se bată, tânărul (victimă a bullyingului devenită inculpat) a fost achitat definitiv, instanța de fond analizând situația de fapt din punctul de vedere al cauzei justificative prevăzute de art. 22 Cod penal, respectiv consimțământul persoanei vătămate.

Potrivit art. 22 C.pen., este justificată fapta prevăzută de legea penală săvârșită cu consimțământul persoanei vătămate, dacă aceasta putea să dispună în mod legal de valoarea socială lezată sau pusă în pericol. Consimțământul persoanei vătămate nu produce efecte în cazul infracțiunilor contra vieții, precum și atunci când legea exclude efectul justificativ al acestuia.

Achitarea a fost menținută de către instanța de control judiciar, instanță care și-a însușit integral argumentele primei instanțe și a obligat, în plus, partea vătămată să achite chletuielile judiciare în apel și onorariul inculpatului.

Redăm pasajele relevante din decizia Curții de Apel Suceava:

C U R T E A,

Asupra apelurilor de față, constată următoarele:

Prin sentința penală nr. 195 din data de 24.11.2020 pronunțată de Judecătoria Gura Humorului în dosarul nr.(…), în baza art. 396 alin. 1, alin. 5 C.proc.pen. raportat la art. 22 C.pen., art. 16 alin. 1 lit. d C.proc.pen., a fost achitat inculpatul M.Ș.N., sub aspectul săvârșirii infracțiunii de “lovire sau alte violențe”, prev. de art. 193 alin. 2 C.pen., cu aplicarea art. 113 alin. 3 C.pen.

În temeiul art. 25 alin. 1 C.proc.pen., art. 1349 C.civ, art. 1357 C.civ., art. 1352 C.civ., respectiv art. 320 alin. 1 Legea nr. 95/2006, a fost respinsă acțiunea civilă introdusă de partea civilă F.F.F., ca neîntemeiată.

În baza art. 275 alin. 1 lit. a C.proc.pen., a fost obligată persoana vătămată F.F.F. la plata către stat a sumei de 1200 Lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Pentru a hotărî astfel, instanța de fond a reținut următoarele:

În data de 30.06.2017, inculpatul se afla împreună cu prietenul său, H.H.H., în zona Parcului Ariniș din Gura Humorului. Inculpatul i-a spus martorului că nu mai rezistă la cuvintele jignitoare adresate de persoana vătămată și că vrea să se bată cu persoana vătămată.

În jurul orei 18, inculpatul l-a sunat pe persoana vătămată și i-a spus că, dacă e bărbat, să se întâlnească cu el în zona fostei tabere din parcul Ariniș, pentru a se bate parte în parte.

Aceste aspecte au rezultat din declarația martorului H.H.H., care a dat în faza de urmărire penală o declarație completă, pe baza căreia instanța poate reconstrui filmul evenimentului produs, coroborând anumite aspecte și cu celelalte mijloace de probă administrate.

Potrivit declarației martorului O.O., persoana vătămată era o persoană care practica comportamentul tip bullying față de anumite persoane, prin utilizarea unor glume înjositoare, acide, de natură să denigreze persoana respectivă în ochii celorlalți și în propriii ochi. Acest comportament s-a manifestat și împotriva inculpatului, acesta fiind afectat.

Faptul că persoana vătămată a practicat comportamentul tip bullying împotriva inculpatului a rezultat din declarația martorului H.H.H., care a relatat că inculpatul i-a spus că nu mai rezistă la cuvintele jignitoare ale victimei, coroborată cu declarația martorului O.O.

Instanța de fond a înlăturat partea din declarația martorului J.J.J. care vizează acest aspect, întrucât a fost combătut prin mijloacele de probă amintite anterior.

Aflându-se sub imperiul frustrării provocate de comportamentul tip bullying manifestat asupra sa și nemaidorind ca această situație să continue la nesfârșit, inculpatul a sunat victima și l-a invitat să se bată, acesta din urmă acceptând.

Persoana vătămată a încercat să inducă instanța în eroare, nefiind sincer asupra faptului că știa că merge să se bată.

Comportamentul nesincer a rezultat din următoarele aspecte: în faza de urmărire penală a arătat că a fost sunat de inculpat, care i-a propus să meargă în Parcul Ariniș, într-o zonă retrasă circulației publice, la ora 20. A menționat că a acceptat să meargă, neavând niciun motiv să intuiască că inculpatul ar avea vreo intenție rea în privința sa. Cu toate acestea, în faza de judecată, victima a arătat că, la momentul la care a fost sunat, remarcase că inculpatul era într-o stare tensionată, provocată de faptul că acesta se frustrase, întrucât victima a spus ceva despre un prieten comun. Din declarația martorului JJ.J. a rezultat că, în timp ce discuta la telefon cu inculpatul, victima începuse să tremure. După închiderea telefonului, victima i-a relatat martorului Andruc că inculpatul l-a invitat să vină în Parcul Ariniș, victima având o stare îngrijorată pe toată perioada deplasării către zona de întâlnire. Cu toate acestea, martorul Andruc a precizat că victima a fost de acord să meargă. Martorul Andruc a precizat că a observat că victima era tensionată și că era posibil ca întâlnirea să se transforme într-un conflict fizic. A menționat că victima părea intimidată și tremura. Toate aceste aspecte au denotat faptul că persoana vătămată cunoștea că merge în parc să se bată cu inculpatul, sau cel puțin lua în calcul probabilitatea crescută de a se bate, având în vedere frustrarea la care îl supusese pe inculpat, pe care o cunoștea, precum și faptul că invitația s-a făcut la o oră târzie, într-o zonă retrasă publicului larg. Martorul H.H.H. a întârit faptul că inculpatul i-a spus persoanei vătămate, la telefon, expres, că dacă e bărbat să vină să se bată.

Chiar reprezentantul Ministerului public, în concluziile sale orale, a relatat că din acte rezultă că victima cunoștea faptul că se va întâlni cu inculpatul pentru a se bate parte în parte.

În consecință, victima a avut un comportament simulat, prezentând o realitate care este combătută de mijloacele de probă amintite anterior.

Victima a ajuns la locul stabilit împreună cu martorul J.J.J., unde s-a întâlnit cu inculpatul, însoțit de martorul H.H.H. și de un alt martor, neidentificat.

La fața locului, astfel cum a rezultat din declarația martorului J.J.J., dată la notar în faza de urmărire penală, după o discuție tensionată între inculpat și persoana vătămată, cei doi au început să se bată. Acest aspect este întărit de declarația martorului H.H.H. care descrie detaliat faptul că prima oară a sărit la bătaie victima, care l-a lovit pe inculpat cu pumnii în zona pieptului și a feței. La un moment dat, în timpul altercației, inculpatul l-a prins de gât pe F.F.F. și l-a lovit de câteva ori cu pumnul în față. Din aceste mijloace de probă a rezultat cu certitudine că victima era pregătită să se bată și chiar a acționat, lovindu-l pe inculpat.

Instanța de fond a înlăturat detaliile legate de faptul că inculpatul ar fi folosit o rozetă, întrucât acest aspect nu a rezultat cu certitudine din niciun mijloc de probă, ci doar din supoziții. Faptul că certificatul medico-legal a arătat că leziunile s-au putut produce prin utilizarea unor obiecte contondente nu exclude varianta ca loviturile primite de victimă să fi fost bine plasate și puternice. Niciun martor nu a văzut ca inculpatul să fi folosit un obiect contondent în luptă, utilizarea sa rămânând la nivelul unor simple supoziții, lipsite de substanță.

În fața instanței de judecată, martorul J.J.J. a precizat că inculpatul și victima s-au îmbrâncit aproximativ 10 secunde, nemaiținând minte dacă s-au și lovit reciproc, după care inculpatul l-a lovit pe F.F.F. cu pumnul, puternic, lupta încetând. Faptul că nu își mai amintește dacă cei doi s-au și lovit reciproc se datorează trecerii timpului și ștergerii memoriei de scurtă durată, însă instanța de fond a avut în vedere declarația dată la notar, când martorul Andruc avea memoria proaspătă în privința evenimentului la care a asistat, precizând corect că cei doi s-au bătut reciproc.

Concluzionând, inculpatul a invitat persoana vătămată să vină să se bată parte în parte, într-o zonă retrasă accesului publicului, în jurul orei 2000, acesta a devenit tensionat și nervos la telefon, stare observată de martorul J.J.J., a acceptat propunerea, fapt ce l-a îngrijorat tot mai mult, tremurând din cauza adrenalinei, a ajuns la fața locului, a început să se bată cu inculpatul, lovindu-se reciproc, lupta încheindu-se cu lovitura aplicată de inculpat.

După conflict, victima s-a deplasat la spital, unde i-au fost acordate îngrijiri medicale.

În urma examinării medicale, persoana vătămată a depus certificatul medico-legal nr. 549-SV/A2/07.07.2017 emis de S.J.M.L. Suceava, prin care se atestă că prezintă leziuni ce au putut fi produse la data de 30.06.2017 și care pot necesita 24-25 zile îngrijiri medicale.

Instanța de fond a înlăturat declarația martorului F.F.F., întrucât acesta a prezentat aspecte indirecte, povestite de victimă, fiind contrare celor stabilite de instanță.

Inculpatul a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de “lovire sau alte violențe”, prev. de art. 193 alin. 2 C.pen.

Instanța de fond a analizat situația de fapt din punctul de vedere al cauzei justificative prev. de art. 22, respectiv consimțământul persoanei vătămate.

Potrivit art. 22 C.pen., este justificată fapta prevăzută de legea penală săvârșită cu consimțământul persoanei vătămate, dacă aceasta putea să dispună în mod legal de valoarea socială lezată sau pusă în pericol. Consimțământul persoanei vătămate nu produce efecte în cazul infracțiunilor contra vieții, precum și atunci când legea exclude efectul justificativ al acestuia.

Pentru a se reține această cauză justificativă, este necesar să existe un consimțământ valabil exprimat al persoanei vătămate cu privire la săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală (persoana vătămată a fost invitată de inculpat să se bată și a acceptat lupta parte în parte, de față cu martori, într-un loc retras, spre înserare).

Consimțământul a fost serios, liber, exprimat în cunoștință de cauză, a provenit de la o persoană capabilă să-și dea seama de urmările unei lupte parte în parte, a fost determinat și neechivoc (a avut timp suficient să se răzgândească, pe drum spre locul de întâlnire, dar nu s-a întâmplat acest lucru), fiind neviciat.

Consimțământul a fost exprimat cu privire la o valoare socială al cărei titular era persoana vătămată și de care putea dispune în mod legal, respectiv integritatea corporală. Consimțământul a fost exprimat anterior săvârșirii faptei de lovire.

Având în vedere aceste aspecte, instanța de fond a constatat că inculpatul beneficiază de cauza justificativă a consimțământului persoanei vătămate, care a fost de acord să se bată, parte în parte, cu inculpatul.

Față de aceste considerente, în baza art. 396 alin. 1, alin. 5 C.proc.pen. raportat la art. 22 C.pen., art. 16 alin. 1 lit. d C.proc.pen., instanța de fond l-a achitat pe inculpatul M.Ș.N., sub aspectul săvârșirii infracțiunii de “lovire sau alte violențe”, prev. de art. 193 alin. 2 C.pen.

Pe latură civilă, instanța de fond a reținut că persoana vătămată s-a constituit parte civilă în procesul penal, solicitând obligarea inculpatului la plata sumei de 3000 Lei, cu titlu de daune materiale, respectiv (…) Lei, cu titlu de daune morale.

Totodată, în cauză s-a constituit parte civilă și  Spitalul de Urgență Sfântul Ioan cel Nou Suceava, împotriva inculpatului, cu suma de 1706,45 Lei.

Potrivit art. 19 alin. 1, alin. 5 C.proc.pen., repararea prejudiciului material și moral se face potrivit dispozițiilor legii civile.

Potrivit disp. art. 1349 C.civ.:

(1) Orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune și să nu aducă atingere, prin acțiunile ori inacțiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane.

(2) Cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire, răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral.

Conform art. 1357 C.civ., cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârșită cu vinovăție, este obligat să îl repare, autorul prejudiciului răspunzând pentru cea mai ușoară culpă.

Potrivit art. 320 alin. 1 Legea nr. 95/2006, persoanele care prin faptele lor aduc daune sănătății altei persoane, precum și daune sănătății propriei persoane, din culpă, răspund potrivit legii și au obligația să repare prejudiciul cauzat furnizorului de servicii medicale, reprezentând cheltuieli efective ocazionate de asistența medicală acordată.

Din enunț a rezultat că, pentru angajarea obligației inculpatului de despăgubire a părții civile prin repunerea ei în situația anterioară, este necesară îndeplinirea cumulativă a patru condiții: existența unui prejudiciu, comiterea unei fapte ilicite, stabilirea legăturii de cauzalitate dintre fapta ilicită și consecințele dăunătoare și vinovăția făptuitorului.

Potrivit art. 1352 C.civ., fapta victimei înseși și fapta terțului înlătură răspunderea chiar dacă nu au caracteristicile forței majore, ci doar pe cele ale cazului fortuit, însă numai în cazurile în care, potrivit legii sau convenției părților, cazul fortuit este exonerator de răspundere.

Raportat la cauza de față, instanța de fond a reținut că nu sunt îndeplinite două condiții, respectiv nu a fost săvârșită o faptă ilicită, aceasta datorându-se consimțământului expres al persoanei vătămate la săvârșirea faptei prevăzute de legea penală, și nu există nici vinovăția inculpatului, acesta acționând sub imperiul unei cauze justificative, cunoscând că victima e de acord cu lupta. Persoana vătămată cunoștea că, în urma luptei pentru care și-a exprimat consimțământul, putea suferi anumite leziuni în zona feței.

În consecință, instanța de fond a respins acțiunea civilă, ca neîntemeiată.

În baza art. 275 alin. 1 lit. a C.proc.pen., având în vedere cheltuielile judiciare efectuate de stat în cursul judecății, determinate în raport de numărul termenelor de judecată, cheltuielile implicate de procedurile de citare și comunicare, precum și cheltuielile efectuate în cursul urmăririi penale, instanța de fond a obligat persoana vătămată la plata către stat a sumei de 1200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Culpa persoanei vătămate a rezultat din faptul că a încercat să inducă în eroare organele de anchetă și instanța de judecată, prin declarații nesincere.

Împotriva acestei sentințe au declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului și persoana vătămată F.F.F., pentru motivele expuse pe larg în încheierea de ședință din data de 31 mai 2021.

Analizând cauza apelată sub toate aspectele de fapt și de drept, în conformitate cu prevederile art. 417 alin. 1, 2, art. 420 Cod procedură penală, Curtea constată că următoarele:

Art. 22 Cod penal reglementează o nouă cauză justificativă pe care Codul penal anterior nu o prevedea, respectiv consimțământul persoanei vătămate. Pentru a fi posibilă reținerea acesteia este necesară verificarea întrunirii cumulative a mai multor condiții: săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, alta decât una contra vieții ori una în a cărei norme de incriminare se exclude incidența consimțământului victimei; verificarea existenței consimțământului actual și determinat al persoanei care apare, formal, pe poziția subiectului pasiv al respectivei fapte; persoana în cauză să fie titulara valorii sociale lezate; valoarea socială lezată să facă parte din sfera valorilor individuale alienabile (titularul să poată dispune în mod valabil de respectiva valoare), consimțământul dat să fie valabil exprimat, respectiv să fie serios, liber și exprimat în cunoștință de cauză.

În acord cu prima instanță, Curtea constată că toate aceste condiții se regăsesc în prezenta speță, situația de fapt fiind corect conturată pe baza mijloacelor de probă administrate atât în cursul urmăririi penale, cât și în fața instanței de judecată. De altfel, chiar modalitatea în care a fost descrisă situația de fapt, prin actul de sesizare a instanței conduce la concluzia că, în deplină cunoștință de cauză, atât inculpatul, cât și persoana vătămată s-au deplasat într-o zonă izolată din parcul Ariniș din orașul Gura Humorului, pentru a-și rezolva un conflict mai vechi printr-o bătaie.

Astfel, se reține că la data de 30.06.2017, în jurul orei 1200-1300, în timp ce se afla în parcul Ariniș din orașul Gura Humorului, martorul H.H.-G. a fost sunat de către M.Ș.-N., care i-a spus că s-a certat cu F.F.-I. și vor să se bată, întrucât nu mai rezistă cuvintelor jignitoare ale acestuia. La scurt timp, aceștia s-au întâlnit și au petrecut după-amiaza respectivă pe raza orașului Gura Humorului (în zona centrală și în Clubul Latino American), iar în jurul orei 1800 s-au întâlnit în parcul Ariniș cu un martor neidentificat (C. sau C., în vârstă de circa 20-25 de ani, din mun. Târgu Mureș, aflat în vacanță în  prezența martorului H.H.-G., inculpatul M.Ș.-N. l-a sunat pe F. F.-I. și i-a propus să se întâlnească pentru a se bate, în zona fostei tabere din parcul Ariniș.

Astfel, acceptând invitația, în jurul orei 2000-2030, persoana vătămată F.F.-I., care se afla la cafeneaua „Fancy” din aceeași localitate, împreună cu martorul J. J.-L., s-au deplasat în locul indicat de inculpat.

Aici, în prezența martorilor H.H.-G., J. J.-L. și a celui de al treilea, neidentificat, persoana vătămată F.F.-I. și inculpatul M.Ș.-N. s-au așezat față în față, în poziție de luptă și, deși primii doi martori le-au cerut să se împace, că nu este necesară lupta, au început să se bată.

Astfel, inițial, F. F.F. l-a lovit de câteva ori cu pumnii pe M.Ș.-N. peste piept și față, după care acesta l-a prins cu mâna stângă de gât pe F.F.F. și l-a lovit de circa 2-5 ori peste față cu pumnul drept. F.F.F. a căzut în genunchi, moment în care martorul H.H.-G. a observat că îi curgea sânge din nas, după care F.F.F. a încercat să-l lovească pe M. Ș.N., însă nu a reușit din cauza loviturilor primite.

Sugestivă pentru reținerea acestei situații de fapt, care reliefează întrunirea tuturor condițiilor cauzei justificative a existenței consimțământului victimei, este declarația martorului H.H.H., dată în faza de urmărire penală (f.24 dos. u.p.): ,,…La scurt timp, în prezența mea, M.Ș.N. l-a sunat pe F.F.F. și i-a spus că dacă este bărbat să se întâlnească să se bată, în zona fostei tabere din parcul Ariniș, chiar în acea după-amiază. În jurul orei 20.00 – 21.00, nu-mi amintesc ora exactă, dar știu că se însera, a venit în parcul Ariniș, la locul stabilit de M.Ș. și F.F.F., adică lângă cele două clădiri mai mari ale fostei tabere. Numitul F.F.F. era însoțit de un singur băiat, pe care îl cunosc ca fiind vecin cu mine, se numește D., dar nu-i știu numele de familie, are o vârstă de circa 18 – 20 de ani și locuiește pe (…)  știu nr. de la casă. Acest D. i-a întrebat pe F.F.F. și M.Ș.N. dacă au arme albe, pietre, le-a spus să nu se lovească în zona intimă. M.Ș.N. mi-a dat mie să-i țin geaca sa și telefonul, iar F. F.F. i-a dat lui D. niște obiecte personale, fără să observ ceva anume. În continuare, M.Ș.N. și F. F.F. s-au așezat unul în fața celuilalt, în poziție de luptă, timp în care eu și D. le-am spus să o dea la pace, că nu este necesară bătaia….”

Și martorul J. J.J., audiat în fața instanței de judecată confimă înțelegerea părților de a se întâlni pentru a se bate. ,,…Îmi amintesc că în urmă cu aproximativ 3 ani mă aflam cu persoana vătămată prin centrul orașului Gura humorului și la un moment dat acesta a fost sunat de inculpat. Acesta i-a propus să se întâlnească în Parcul ariniș. După ce au discutat am observat că I. era puțin tensionat și am dedus din comportamentul lui că era posibil ca întâlnirea să se transforme într-un conflict fizic, respectiv bătaie. Cu toate acestea, I. a fost de acord să meargă în Parcul Ariniș, în locul izolat în care se afla inculpatul pentru a discuta. (…) Din atitudinea inculpatului eu am dedus că acesta voia să se bată parte în parte cu persoana vătămată , aspect care cred că a fost perceput și de acesta din urmă…” (f. 64 dos. fond) ,,…Precizez că prietenul meu F.F. se aștepta ca între el și inculpatul M.Ș. să aibă loc o altercație fizică…” (f.62 dos. apel)

Criticile aduse așadar sentinței penale atât de către parchet, cât și de către persoana vătămată nu pot fi primite în lipsa altor mijloace de probă care să susțină lipsa consimțământului titularului valorii sociale ocrotite.

Pentru aceste considerente, constatând că sentința penală apelată este legală și temeinică, în baza art. 421 pct. 1 lit. b Cod de procedură penală, Curtea va respinge, ca nefondate, apelurile declarate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului și partea civilă F.F.F. împotriva sentinței penale nr. 195 din data de 24.11.2020 a Judecătoriei Gura Humorului.

În baza art. 275 alin. 2 Cod de procedură penală, va fi obligată partea civilă F.F.F. la plata sumei de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

În baza art. 275 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare din apelul parchetului vor rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

 

DECIDE:

În baza art. 421 pct. 1 lit. b Cod de procedură penală, respinge, ca nefondate, apelurile declarate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului şi partea civilă F.F.F. împotriva sentinţei penale nr. 195 din data de 24.11.2020 a Judecătoriei Gura Humorului. În baza art. 275 alin. 2 Cod de procedură penală, obligă partea civilă F.F.F. la plata sumei de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 275 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare din apelul parchetului rămân în sarcina statului. În baza art. 276 alin. 6 Cod procedură penală, obligă partea civilă F.F.F. la plata către inculpatul M.Ș.N. a sumei de 1000 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare (onorariu avocat).

Definitivă.

Comments

comentarii

Cinci persoane au murit într-un accident produs de un microbuz românesc pe autostrada M1 din Ungaria.... Citește mai mult
Expertul în sănătate publică al Universității Babeș-Bolyai, Răzvan Cherecheș, a mărturisit că având în vedere situația Covid-19 dezastruoasă din România mai rămâne o singură soluție pentru a opri răspândirea virusului: un alt lockdown.... Citește mai mult
Vincențiu Vereș este noul președinte al clubului Universitatea Cluj după plecarea lui Constantin Răduță.... Citește mai mult
Uleiul care devine TOXIC la temperaturi ridicate. Acest aliment poate cauza cancer dacă îl folosim des pentru gătit. Acesta este cancerigen, reumatic și inflamator când ajunge la temperaturi ridicate.... Citește mai mult

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

error: Alert: Conținut protejat !!