fbpx

A cumpărat un permis de conducere fals din Ungaria și a vrut să-l preschimbe în România, dar a fost prins

Un bărbat din Satu Mare a cumpărat cu 10.000 de lei un permis de conducere din Ungaria și a încercat să-l preschimbe cu unul românesc, dar autoritățile române au descoperit falsul. Inculpatul a recunoscut fapta și a primit 5 luni închisoare cu amânarea aplicării pedepsei.

Situația de fapt: ”În data de 20.10.2020, Serviciul de Investigații Criminale din cadrul I.P.J. Satu Mare a fost sesizat prin Adresa nr. 38284/07.10.2020 a Serviciului Public Comunitare Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor, cu privire la faptul că în data de 05.08.2020, numitul X s-a prezentat la ghișeul instituției S.C.R.P.C.Î.V. Satu Mare şi a solicitat preschimbarea permisului de conducere …., aparent eliberat de autoritățile maghiare, cu un document similar eliberat de autoritățile române, sens în care a prezentat documentul anterior menționat, însă în urma verificărilor efectuate s-a stabilit că, susnumitul nu figurează cu permis de conducere emis de statele membre UE. 

Fiind audiat în calitate de suspect în cursul urmăririi penale, respectiv în data de 12.02.2021, numitul X a relatat că în luna iunie a anului 2019 a fost contactat prin intermediul aplicaţiei Messenger de către numitul Z , în vârstă de 23 de ani, care s-a oferit să îi procure un permis de conducere în schimbul sumei de 10.000 de lei.  Întrucât îşi dorea foarte mult să aibă un permis de conducere, a acceptat propunerea numitului Z. Astfel, iniţial i-a remis numitului Z suma de 5000 de lei, prin intermediul fratelui său . Ulterior, X s-a prezentat la domiciliul său, i-a solicitat cartea de identitate şi i-a făcut o o poză, după care l-a pus să semneze pe o hârtie albă. Cu ocazia,i-a spus că va trimite aceste documente către o persoană care se va ocupa de obţinerea unui permis aparent eliberat de autorităţile maghiare, care va trebui ulterior preschimbat într-un permis românesc. 

După aproximativ o săptămână de la acest moment, la domiciliul inculpatului s-a prezentat numitul Z, care i-a arătat permisului de conducere , aparent eliberat de autoritățile maghiare pe numele său. Aceste i-a propus să se deplaseze împreună în mun. Satu Mare, pentru preschimbarea documentului cu un permis românesc, aspectul cu care el menţionează că a fost de acord. În acest scop, însoţit de Z, inculpatul s-a deplasat la cabinetul Dr. .. pentru a efectua vizitele medicale necesare, iar ulterior au mers împreună al ghişeul S.C.R.P.C.Î.V. Satu Mare. 

Astfel, inculpatul s-a prezentat la data de 05.08.2020 la ghișeul S.C.R.P.C.Î.V. Satu Mare, unde a achitat o taxă de 88 de lei şi a depus permisul de conducere pentru preschimbare, primind în schimb o dovadă înlocuitoare. Imediat după ce a depus documentul pentru preschimbare, i-a remis numitul Z diferența de 5000 de lei.

Potrivit Adresei nr. 2845517/PNF/MD din data de 01.11.2021 a Punctului Naţional Focal inculpatul X nu figurează ca fiind titularul unui permis de conducere eliberat de autoritățile maghiare, iar permisul de conducere nr. CU813649 este emis pe numele unei alte persoane, starea acestuia fiind invalid. 

Conform Raportului de constatare criminalistică nr. 147894 din 28.01.2021 întocmit de Serviciul Criminalistic din cadrul I.P.J. Satu Mare (f. 51-59 d.u.p) s-a stabilit că, documentul intitulat VEZENTOI ENGEDELY  (permis de conducere – n.red) cu seria…, aparent eliberat la data de 24.01.2019 de autoritățile maghiare pe numele X este contrafăcut. 

Fiind audiat în calitate de inculpat în cursul urmăririi penale, la data de 21.10.2021 , numitul X a menţionat că îşi menţine declaraţiile date în calitate de suspect, recunoaşte şi regretă fapta comisă.

La termenul de judecată din data de 21.06.2022 inculpatul, și-a menținut declarațiile date anterior în cauză, recunoscând și regretând săvârșirea faptei reținute în sarcina sa 

În concluzie, instanţa reţine aceeaşi situaţie de fapt ca şi cea reţinută prin rechizitoriu în sensul că, inculpatul, în cursul anului 2019 a pus la dispoziţia unei persoane datele sale personale, o fotografie şi a achitat suma de 10.000 de lei, în scopul obţinerii unui permis de conducere fals, aparent eliberat de autorităţile maghiare pe numele său, obţinând astfel documentul intitulat VEZENTOI ENGEDELY cu serria ########, aparent eliberat la data de 24.01.2019 de autoritățile maghiare pe numele X

De asemenea, inculpatul , în data de 05.08.2020, s-a prezentat la ghișeul instituției S.C.R.P.C.Î.V. Satu Mare şi a solicitat preschimbarea permisului de conducere, aparent eliberat de autoritățile maghiare, cu un document similar eliberat de autoritățile române, sens în care a prezentat documentul anterior menționat, cunoscând că acesta este fals.

Stabilirea pedepsei

Extras din motivare:instanţa va avea în vedere faptul că inculpatul a săvârşit fapta cu un dezinteres total faţă de norma legală de incriminare, deoarece a înţeles să facă demersuri nelegale pentru obţinerea unui permis de conducere fals, în detrimentul urmării cursurilor unei şcoli de şoferi şi obținerii în mod legal a unui permis de conducere. 

Starea de pericol concret creată pentru valoarea ocrotită este determinată de pericolul public creat prin faptul că, inculpatul deşi nu deţine permis de conducere şi deci nu a promovat cursurile unei şcoli de şoferi, s-a folosit de un permis fals la a cărui falsificare a şi participat. 

În favoarea inculpatului, instanţa reţine că, atitudinea acestuia în cursul procesului penal a fost în mod constant una sinceră şi cooperantă, recunoscând săvârșirea faptelor reținute în sarcina sa.

Totodată, instanța subliniază că, din probele administrate în cauză, a rezultat că acţiunea inculpatului nu a produs alte consecințe, decât pericolul inerent desfășurării unei astfel de activități. 

Astfel, starea de pericol nu s-a concretizat într-un rezultat mai grav, în sensul producerii vreunui eveniment rutier ca urmare a nedeținerii unui permis de conducere. 

Cu privire la persoana inculpatului, instanţa reține că acesta este în vârstă de 30 de ani, necăsătorit, studii: 8 clase, situație militară nesatisfăcută și fără loc de muncă. 

Din analiza fişei de cazier judiciar a inculpatului (f. 8) se reţine că acesta nu are antecedente penale, fiind la primul contact cu legea penală. 

Prin urmare, instanţa se va orienta către minimul limitelor de pedeapsǎ prevăzute de lege, reduse ca urmare a aplicării cauzei speciale de reducere a limitelor de pedeapsă şi în baza art. 396 alin. (1), (4) și (10) va stabili în sarcina inculpatului pedeapsa de:  

-4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la fals material în înscrisuri oficiale, faptă prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 320 alin. 1 Cod penal; 

-3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals, faptă prev. şi ped. de art. 323 Cod penal,

considerând-le necesare și suficiente din perspectiva funcției pedepsei penale ca mijloc de reeducare, și ținând cont și de scopul pedepsei constând în prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni.  

Constatând că infracţiunile care fac obiectul prezentei cauze au fost săvârşite de aceeaşi persoană, prin acţiuni distincte, înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna dintre ele, instanţa reţine că în cauză există concurs real de infracţiuni.

Astfel, în temeiul art. 38 alin 1 Cod penal raportat la art. 39 alin. 1, lit. b Cod penal va stabili inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 4 luni închisoare, la care se adaugă sporul obligatoriu de o treime – 1 lună – din cealaltă pedeapsă (3 luni) stabilind în final pedeapsa rezultantă de 5 luni închisoare.

Prin raportare la cele arătate, instanța consideră că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, dar se impune supravegherea conduitei inculpatului pentru o perioadă determinată.

 Potrivit prevederilor art. 83 C.pen. instanţa poate dispune amânarea aplicării pedepsei, stabilind un termen de supraveghere, dacă sunt întrunite următoarele condiţii: 

a) pedeapsa stabilita, inclusiv in cazul concursului de infracţiuni, este amenda sau închisoarea de cel mult 2 ani; 

b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii, cu excepţia cazurilor prevăzute in art. 42 lit. a) si lit. b) sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare; 

c) infractorul si-a manifestat acordul de a presta o munca neremunerata in folosul comunităţii; 

d) în raport de persoana infractorului, de conduita avuta anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum si de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază ca aplicarea imediata a unei pedepse nu este necesara, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioada determinata.

Analizând îndeplinirea condiţiilor cerute de art. 83 C.pen. instanţa constată că pedeapsa stabilită inculpatului este de 5 luni închisoare, deci mai mică de 2 ani, conform cazierului judiciar inculpatul nu a mai fost condamnat anterior, şi nici nu s-a sustras de la judecată, şi-a exprimat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, iar raportat la persoana infractorului şi la conduita anterioară a acestuia în societate, aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară.

 În opinia instanţei, stabilirea unei pedepse cu închisoarea în sarcina inculpatului este de natură să îi atragă acestuia atenţia asupra importanţei respectării legii penale. Perspectiva executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni (care ar atrage incidenţa art. 88 C. pen. în sensul revocării beneficiului amânării aplicării pedepsei) constituie un veritabil impediment în săvârşirea de noi infracţiuni de către inculpat, instituţia amânării aplicării pedepsei asigurând eficienţa şi efectivitatea rolului preventiv al pedepsei. 

Față de cele expuse, în baza art. 83 alin. (1) C.Pen. instanța va amâna aplicarea pedepsei pe un termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 84 C.pen., respectiv de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.”

Comments

comentarii

Un accident rutier a avut loc, vineri, pe strada Aurel Suciu, din municipiul Cluj-Napoca. În accident au fost implicate o motocicletă și o mașină.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!