fbpx

 3 septembrie – Ziua Probațiunii în România. Date statistice despre activitatea Serviciului de Probatiune Cluj

În data de 3 septembrie, Sistemul National de Probatiune din Romania din cadrul Ministerului Justitiei celebreaza Ziua Probatiunii. Cu această ocazie, publicăm urmatorul articol privind activitatea sistemului si a Serviciului de Probatiune Cluj, scris de Oxana Sargarovschi – Consilier de probatiune responsabil de relatiile cu publicul la Serviciul de Probatiune Cluj.

La începutul lunii septembrie, instituția Probațiunii serbează 18 ani de la înființarea și consacrarea sa în sistemul legislativ românesc și 23 de ani de la etapa sa experimentală. O perioadă în care sistemul de probaţiune a parcurs un proces rapid de organizare și consolidare instituţională, evoluând către un mecanism coagulat şi funcţional în cadrul sistemului judiciar din punct de vedere profesional, metodologic-aplicativ și al eficienței rezultatelor.

Prin activitatea sa, sistemul de probațiune, ca serviciu public, contribuie la înfăptuirea actului de justiţie, în interesul comunităţii, urmărind reabilitarea socială a infractorilor, diminuarea riscului reiterării infracţiunilor, reducerea costurilor sociale ale executării sancţiunilor şi măsurilor penale, prin diminuarea populaţiei din unităţile penitenciare, valorificarea potenţialului socioeconomic al infractorilor, menţinerea și creșterea gradului de siguranţă al comunităţii.

Sistemul Național de Probațiune, prin structurile sale (la nivel central – Direcția Națională de Probațiune, subordonată Ministerului Justiției, respectiv local – serviciile de probațiune, stabilite în fiecare reședință de județ, subordonate Direcției Naționale de Probațiune), a îndeplinit atribuțiile de organizare/coordonare instituțională și a gestionat în anul 2018 un număr de 110.316 de cazuri (100.703 persoane supravegheate și 9.613 de referate/rapoarte de evaluare, întocmite pentru inculpați și persoane sancționate penal, majori și minori).

Alte tipuri de atribuții profesionale, care revin în sarcina consilierilor de probațiune, constau în: participarea săptămânală la comisiile de liberare condiționată din sistemul privativ al executării pedepselor și măsurilor educative, participarea la punerea în executare a măsurilor educative neprivative de libertate, aplicabile minorilor, derularea programelor de reintegrare socială, coordonarea practicii studenților, masteranzilor și auditorilor de justiție, precum și alte atribuții, îndeplinite potrivit legii.

Supravegherea persoanelor față de care au fost dispuse sancțiuni și măsuri educative neprivative de libertate (minori și majori) presupune un management de caz laborios, ce include monitorizarea respectării, de către persoanele sancționate, a măsurilor și obligațiilor impuse de instanța de judecată.

De la începutul anului 2019, în evidența instituției a intrat un număr de 728 cazuri de supraveghere, iar în anul 2018 Serviciul de Probațiune Cluj, cu 18 consilieri în activitate, a gestionat un număr total de 3312 cazuri de supraveghere (urmare a fluxului de intrări/ieșiri/cazuri active – rata intrărilor în evidență fiind în continuă creștere), a participat la 67 de comisii de liberare condiționată a persoanelor private de libertate și la 43 de puneri în executare a măsurilor neprivative de libertate aplicabile minorilor, a întocmit 275 de referate/rapoarte de evaluare pre și postsentențială și a pus în executare un număr de 1046 de obligații, impuse de instanța de judecată: prestarea muncii neremunerate în folosul comunității, frecventarea de programe de reintegrare socială, urmarea unor cursuri de pregătire școlară sau de calificare profesională (în colaborare cu instituțiile școlare din județul Cluj, cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj etc.), supunerea la măsuri de control/tratament/îngrijire medicală (în colaborare cu Spitalul Clinic Județean Cluj – Centrul de Sănătate Mintală și Secțiile de Psihiatrie Infantilă și de Adulți etc.), interdicția părăsirii teritoriului României fără acordul instanței (colaborare cu Direcția Generală de Pașapoarte și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră), interdicția de a lua legătura cu victima sau cu alte persoane, de a se afla în anumite locuri, de a conduce anumite vehicule (colaborare cu inspectoratele județene de poliție și cu secțiile locale/comunale de poliție) etc.

Munca neremunerată în folosul comunității, ca obligație imperativă în cazul persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere, prezintă oportunitatea de revanșare a persoanei față de comunitatea locală, pe care a prejudiciat-o prin infracțiunea comisă. Această obligație se execută, de regulă, în cadrul primăriilor de domiciliu, dar și la alte instituții din comunitate dispuse de instanța de judecată în cuprinsul sentinței penale (Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj, Asociația Filantropică Medical Creştină “Christiana” Cluj, lăcașuri de cult etc.).

Ca urmare a obligaţiei, impusă de instanţă persoanelor sancționate, Serviciul de Probațiune Cluj a realizat în anul 2018 intervenții de asistență și consiliere cu 414 persoane supravegheate la sediul instituției: consiliere individuală și de grup: “One tot One” (Unul la unul), “Anger Management” (Managementul furiei), “Stop, gândește și schimbă!”, “Dezvoltarea de abilități sociale la majori”, “My Choice” (Alegerea mea), “Drink&Drive”. S-au derulat și programe de reintegrare socială în colaborare cu următoarele instituții din comunitate: “Reducerea riscului de recidivă după închisoare – în colaborare cu Penitenciarul de Maximă Siguranță Gherla”, programe destinate persoanelor care comit infracțiuni referitoare la regimul circulației rutiere – în colaborare cu Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Cluj, programe de reintegrare socială privind consumul/dependența de droguri/alcool – în colaborare cu Centrul de Prevenire, Consiliere și Evaluare Antidrog Cluj și cu Asociația Filantropică Medical Creştină “Christiana” – Sf.D.Basarabov.

Din totalul cazurilor gestionate de Serviciul de Probațiune Cluj în anul 2018, a ieșit din evidență prin nefinalizarea cu succes a termenului de supraveghere un procent de 1,61%, dintre care 0,90% reprezintă comitere de noi infracțiuni, iar 0,71% – încălcarea măsurilor și a obligațiilor de supraveghere.

În data de 03.09.2019, consilierii de probațiune din România vor celebra Ziua Probațiunii, ocazie cu care aduc în prim plan principala lor misiune în societate: reintegrarea socială a persoanelor care au comis infacțiuni și menținerea siguranței comunității.

Text de Oxana Sargarovschi – Consilier de probatiune responsabil de relatiile cu publicul Serviciul de Probatiune Cluj

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina