fbpx

Urmează o dezlegare de drept ce ar putea afecta executarea silită a contractelor de credit

Tribunalul Brăilă a sesizat completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă de la ÎCCJ cu o problemă ce ar putea afecta executarea silită a contractelor de credit. Termenul de soluţionare a sesizării este în 2 martie

Chestiunea de drept cu care a fost sesizată Înalta Curte: ”Dacă dispoziţiile art. 641 C.pr.civ. care prevăd că înscrisurile sub semnătură privată sunt titluri executorii numai dacă sunt înregistrate în registrele publice, se aplică şi contractelor de credit care sunt titluri executorii conform art. 120 din OUG nr. 99/2006 sau cerinţa înscrierii în registrele publice prev. de art. 641 C.pr.civ. se referă strict la înscrisurile sub semnătură privată pentru care un alt act normativ prevede necesitatea înscrierii pentru a dobândi caracter executoriu”

În dosarul din care a plecat sesizarea, prin incheierea din 22.03.2019 pronunţată de Judecătoria Brăila s-a admis, în parte, contestaţia la executare silită. formulată de contestatoare în contradictoriu cu intimata (banca). S-a constatat nulitatea absolută clauzei cuprinse in art. 6 pct 1 lit f din Contractul de credit pentru emiterea cardului de credit in eruo  pentru persoane fizice.

In motivare, contestatoarea a arătat, în esenţă, că solicită anularea încheierii de incuviinţare a executării silite intrucat contractul de credit, având caracterul unui înscris sub semnătură privată trebuia suspus aceluiaşi regim de inregistrare în registre publice, pentru a putea fi considerat titlu executoriu. Susține că în lipsa dovezii inscrierii în registrele publice, contractul nu putea fi considerat de instanţă titlu executoriu.

Dosarul a ajuns în apel la Tribunalul Brăila, care a decis să sesizeze ÎCCJ din următoarele motive:

”Se apreciază că cererea de sesizare a inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este admisibilă având in vedere că obiectul dosarului nr…/196/2018 il formează cererile de apel fonnulate de părţi, tribunalul urmând a se pronunţa asupra apelurilor prin decizie defmitivă.

De asemenea, problema de drept constând in condiţionarea caracterului executoriu al unui contract de credit de inscrierea acestuia intr-un registru public are incidenţă asupra fondului cauzei, reprezentând unul dintre motivele de contestaţie şi de apel formulate şi de care depinde legalitatea executării silite.

Tribunalul apreciază că această chestiune de drept este una nouă, neexistând un recurs in interesul legii cu acest obiect, iar ÎCCJ nu are competenţă materială in privinţa cererilor formulate în cadrul executărilor silite.

Punctul de vedere al completului de judecată este in sensul că dispoziţiile art. 641 C.pr.civ. trebuie interpretate in sensul că cerinţa ‘inregistrării intr-un registru public priveşte doar acele inscrisuri sub semnătură privată cu privire la care lege prevede în mod expres o astfel de condiţie pentru a dobândi caracter executroiu, cum sunt spre exemplu contractele de arendă.

Intrucât in cazul unui contract de credit legea specială ii recunoaşte caracterul de titlu executoriu fără nicio altă cerinţă suplimentară, nu sunt incidente dipoziţiile art. 641 C.pr.civ.

Având în vedere considerentele expuse, tribunalul va admite cererea formulată de apelanta privind sesizarea ICCJ – Completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept şi va dispune sesizarea ICCJ cu următoarea chestiune de drept:

„Dacă dispoziţiile art. 641 C.pr.civ. care prevăd că înscrisurile sub semnătură pnvată sunt titluri executorii numai dacă sunt insegistrate in registrele publice, se aplică şi contractelor de credit care sunt titluri executorli conform art. 120 din OUG nr. 99/2006 sau cerinţa înscrierii in registrele publice prev. de art. 641 C.pr.civ. se referă strict la inscrisurile sub semnătură privată pentru care un alt act normativ prevede necesitatea inscrierii pentru a dobândi caracter executoriu”.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns