fbpx

Un pedofil din Maramureș, condamnat în Italia, nu a putut fi predat din cauza COVID

Pandemia de COVID-19 naște situații inedite. După ce v-am prezentat cum a fost iertat de instanță un șofer care circula cu viteză excesivă, vă aduce la cunoștință o altă situație: Un pedofil din Maramureș, condamnat în Italia la închisoare, prins în România în 4 august, nu a putut fi încă predat către autoritățiel italiene din cauza COVID și se află în arestul IPJ Maramureș.

Pe numele bărbatului, în vârstă de 42 de ani, a fost emis mandatul european de arestare nr. 90/697/19 , emis la data de 11.09.2019 de către Parchetul General al Republicii din Torino, Italia, în vederea executării unui rest de pedeapsă de 2 ani, o lună și 19 zile de închisoare dintr-o pedeapsă totală de 2 ani și 8 luni de închisoare la care a fost condamnată, prin hotărârea executorie nr.3784/16 – Reg. Gen. Nr.6780/105, adoptată de Curtea de Apel din Torino la data de 20.06.2016 și rămasă definitivă la data de 28.11.2017, pentru săvârșirea infracțiunilor de violență sexuală în formă continuată și agravată și corupere sexuală în formă continuată și agravată a unui minor.

În 16 septembrie, măsura arestului preventiv a fost prelngită, cu începere din 21.09.2020 până în 30.09.2020, din cauză că nu s-a putut efectua predarea către autoritățile italiene.e

În hotărârea Curții de Apel Cluj din 29 septembrie se arată urmtăoarele:

”S-a făcut referatul cauzei, după care, Curtea aduce la cunoștință persoanei solicitate S.M.A motivul pentru care se află în fața instanței, respectiv faptul că autoritățile italiene, din cauza restricțiilor generate de pandemia Covid 19, nu au reușit să realizeze preluarea sa în condiții de siguranță către statul italian.

Instanța a avut în vedere că hotărârea de predare a persoanei solicitate în temeiul mandatului european de arestare a rămas definitivă și suntem în procedura administrativă de predare efectivă către autoritățile solicitante, iar din motive obiective, respectiv consecințele pandemiei cu Covid19, predarea nu a putut fi făcută până la această dată. Totodată, instanța are în vedere și timpul scurs de la luarea măsurii arestării și constată că măsura nu a depășit un termen rezonabil, raportat la scopul pentru care a fost dispusă.

Deși s-a solicitat de către apărătorul persoanei solicitate luarea unei alte măsuri preventive până la finalizarea procedurii, respectiv controlul judiciar, persoana solicitată nu a prezentat garanții în acest sens.

Referitor la admisibilitatea sesizării, Curtea a mai reținut că, potrivit art. 113 alin. 1 și 2 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, predarea/preluarea persoanei solicitate în baza unui mandat european de arestare poate să nu se realizeze în interiorul termenului inițial de predare, fapt ce deschide posibilitatea legală ca autoritățile implicate în această procedură administrativă să convină asupra unui nou termen de predare. Termenele maximale de predare se calculează, în virtutea legii, de la data rămânerii definitive a hotărârii de predare și de la noua dată convenită.

Din modul de reglementare a prevederilor art. 113 alin. 1 -3 din actul normativ amintit, rezultă că este posibil ca durata arestării provizorii în vederea predării să aibă o durată mai scurtă decât termenul maximal legal al predării. Ca atare, este admisib ilă statuarea de instanța națională asupra legalității și oportunității menținerii acestei măsuri preventive și după rămânerea definitivă a hotărârii de predare, deci în perioada aferentă procedurilor administrative de predare, în condițiile stabilite de art. 104 alin. 9 și 10 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Drept urmare, în situația în care predarea nu are loc în interiorul termenelor maximale prevăzute de art. 113 alin. 1-2 din lege, controlul judecătoresc al instanței se realizează doar în scopul prev. de art. 113 alin. 3 din lege, cel al revocării măsurii preventive și al punerii în libertate a persoanei solicitate.

În speță, primul termen al predării persoanei solicitate, cel de 10 zile, a curs de la momentul rămânerii definitive a Sentinței penale nr.119/04.08./2020 a Curții de Apel Cluj, dată în dosar penal nr…..(prin care s-a dispus predarea persoanei solicitate), care coincide cu momentul pronunțării acesteia în data de 04.08.2020, care nu a putut fi respectat din cauza restricțiilor impuse de pandemia COVID-19, fapt ce a condus autoritățile administrative la convenirea unei noi date a predării, fiind stabilit ca moment al predării termenul de 10.09.2020.

În aceste condiții, se consideră că noua dată convenită a predării este 10.09.2020, iar termenul maximal pentru predare este 20.09.2020, stabilit conform art. 113 alin. 2 din Legea nr. 302/2004.

Din economia dispozițiilor legale – art. 113 din Legea nr. 302/2004, rezultă că este imperios necesar ca predarea persoanei solicitate să se realizeze în termenul maximal ce coincide cu 20.09.2020, altfel intervine sancțiunea prevăzută de alin. 3 al aceluiași text normativ.

Ca atare, măsura preventivă nu putea avea o durată mai mare decât cea a termenului maximal administrativ al predării, stabilit conform art. 113 alin. 2 din Legea nr. 302/2004. O concluzie contrară ar fi de natură să imprime un caracter nelegal măsurii preventive dată fiind interdicția legala cuprinsă în alin. 3 al art. 113 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Contrar alegațiilor apărării și raportat la împrejurările cauzei, la datele care caracterizează persoana solicitată și la necesitatea de a se asigura predarea în condiții optime, s-a apreciat că singura măsură preventivă adecvată în speță este cea a arestului preventiv, nefiind, de altfel, depăsită durata maximală a acesteia instituită de prevederile art. 104 alin. 10 din legea nr. 302/2004 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În 14.09.2020, IGPR – Centrul de Cooperare Polițienească – Biroul Național SIRENE a sesizat instanța cu o nouă solicitare de prelungire a termenului de predare , până în 30.09.2020, a persoanei solicitate S.M, formulată de Biroul SIRENE Italia, cerere justificată de imposibilitatea de preluare a persoanei solicitate, din cauza măsurilor de siguranță impuse în contextul evoluției epidemiei de COVID – 19.

Curtea de Apel a apreciat justificată această solicitare și nu a identificat niciun impediment la admiterea acesteia , astfel că prin încheierea penală nr. 152 / 16.09.2020 pronunțată în dosarul nr. …, s-a menținut arestarea preventivă a persoanei solicitate S.M.A, cu începere din 21 .09.2020 până în 30.09.2020 .

În 28.09.2020, Biroul SIRENE Italia a formulat o nouă solicitare către autoritățile judiciare române, de prelungire a termenului de predare , justificat de faptul că autoritățile italiene așteaptă noi documente judiciare din partea Ministerului de Justiție italian , în legătură cu predarea persoanei solicitate.

Se constată imposibilitatea de preluare a persoanei solicitate în termenul anterior pentru care s-a dispus menținerea arestării persoanei solicitate , justificată din cauza măsurilor de siguranță impuse în contextul evoluției epidemiei de COVID – 19.

În condițiile în care nu a intervenit nicio schimbare care să determine instanța să opereze vreo modificare cu privire la decizia de predare, iar necesitatea menținerii arestării decurge din soluția de încuviințare a cererii de predare, se va menține arestarea preventivă în vederea predării, a persoanei solicitate S.M.A, pe o durată de 30 de zile, cu începere din 1.10.2020 până în 30.10.2020.”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina