Acasă » PROCESE » Un inculpat minor l-a înjurat și amenințat pe judecătorul de la CA Cluj care decidea asupra arestării

Un inculpat minor l-a înjurat și amenințat pe judecătorul de la CA Cluj care decidea asupra arestării

Un tânăr este judecat pentru ultraj judiciar după ce la vârsta de 16 ani, pe când era arestat preventiv pentru că atacase un polițist, l-a înjurat și amenințat în sală pe judecătorul de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel Cluj.

Tânărul A.S., din Bistrița, a fost trimis în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, emis în octombrie 2017, în timp ce era internat într-un centru de detenție, pentru săvârșirea infracțiunilor de ultraj judiciar în modalitatea amenințării și încălcarea solemnității ședinței. Inculpatul fusese condamnat pentru că a atacat un polițist cu un cuțit.

Cel de-al doilea dosar, cel cu ultrajul judiciar, i se trage de la perioada de arest preventiv din primul. În 14 martie 2017, pe rolul Curții de Apel Cluj era contestația formulată de minor împotriva încheierii penale a Tribunalului Bistrița-Năsăud, prin care s-a prelungit măsura arestării preventive în dosarul de ultraj asupra unui polițist.

”Ședința camerei de consiliu a fost condusă de judecătorul de drepturi și libertăți C.G.V, desfășurându-se fără incidente până la momentul la care contestatorului S.A. i s-a acordat ultimul cuvânt, moment în care, fiind nemulțumit de soluțiile de respingere a cererilor formulate de acesta privind punerea sa în libertate, acesta a început să adreseze injurii la adresa președintelui completului, judecătorul C.G.V, astfel cum rezultă din declarațiile martorilor prezenți la desfășurarea ședinței de judecată, respectiv martora N. N. S, coroborate cu declarațiile agenților de poliție care asistau la ședință- martorul H. V , matorul G G., martorul V. F. C

Cu toate că atitudinea magistratului a fost una demnă și calmă pe întreaga durată de desfășurare a ședinței, chiar și atunci când a fost jignit, și în ciuda faptului că a fost atenționat în mod repetat de către judecătorul de drepturi și libertăți, inculpatul a continuat să adreseze injurii la adresa magistratului, aspecte care reies din declarația martorului V. F. Ccoroborate cu redarea în format scris a înregistrării de ședință.

Astfel, cu ocazia ultimului cuvânt acordat, inculpatul a adresat o serie de cuvinte jignitoare cu tentă sexual – vulgare la adresa instanței de control judiciar, pe un ton ridicat și ofensator, perturbând modalitatea de desfășurare a activității instanței. De asemenea, acesta a adresat și o serie de amenințări la adresa magistratului, amenințări referitoare la consecințele defavorabile care vor fi suportate de către cei care îi prelungesc măsura arestării preventive, consecințe care se vor concretiza după ce inculpatul își va executa pedeapsa, aspectele reținute fiind consemnate în cuprinsul redării în formă scrisă a înregistrării audio a ședinței camerei de consiliu din data de 14.03.2017 , coroborate cu declarațiile martorilor audiați în cauză și prezenți pe parcursul întregii ședințe de judecată (…)

De asemenea, faptele descrise anterior se coroborează și cu declarația persoanei vătămate – magistratul C.G.V care a declarat că nu dorește să se constituie parte civilă, însă apreciază că faptele prezintă o gravitate deosebită prin prisma atingerii aduse prestigiului justiției, motiv pentru care a solicitat tragerea la răspundere a acestuia.

În ceea ce privește atitudinea inculpatului S. A ulterior săvârșirii faptelor descrise anterior, acesta și-a recunoscut vinovăția atât în cursul urmăririi penale atunci când a fost audiat în prezența apărătorului ales, a părinților săi și a reprezentantului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Cluj, motivând că la baza manifestărilor agresive din fața instanței a stat starea de nervozitate în care se afla întrucât i-au fost respinse toate cererile de punere în libertate.”, se arată în dosar.

Prin Sentința penală nr. 2068/2018, Judecătoria Cluj-Napoca a menținut măsura internării într-un centru de detenție pe o perioadă de 4 ani, dispusă prin sentința Tribunalului Bistrița Năsăud în dosarul cu polițistu, pe care a  prelungit-o la o perioadă de 5 ani. De asemenea, a scăzut din durata măsurii internării într-un centru de detenție de 5 ani dispusă prin prezenta sentință, perioada deja executată din data de 12 ianuarie 2017 până în 20 iunie 2018, când a pronunțată sentința.

Potrivit motivării sentinței, ”în aprecierea gravității faptelor, instanța reține că inculpatul a săvârșit faptele în mod spontan, pe fondul unei stări de nervozitate cauzată de starea de arest în care se afla la momentul comiterii faptelor, fiind de înțeles că izolarea unui minor de familia sa poate avea drept consecință nașterea unei stări de neliniștite și tulburare. Sigur că această împrejurare nu este de natură să justifice comportamentul dezechilibrat și impulsiv al inculpatului, însă este un element atenuat care va fi avut în vedere la alegerea măsurii educative potrivite pentru inculpat.

De asemenea, instanța va avea în vedere și starea psihică instabilă a inculpatului, acesta suferind diverse episoade de tulburări comportamentale pentru care i-au fost prescrise tratamente medicamentoase, astfel cum rezultă din înscrisurile medicale depuse de inculpat la dosarul cauzei, precum și faptul că acesta era minor la data săvârșirii faptei, provine dintr-un mediu familiar stabil, care îi oferă sprijin emoțional și afectiv, atât din partea membrilor familiei cât și din partea comunității din care face parte, astfel cum rezultă din înscrisurile în circumstanțiere depuse de inculpat la dosarul cauzei.

Referitor la atitudinea procesuală a inculpatului, instanța reține că acesta a recunoscut faptele săvârșite, manifestând o atitudine de regret și de conștientizare a gravității faptelor, solicitând judecarea cauzei în procedura simplificată a recunoașterii învinuirii, solicitare care a fost încuviințată, astfel că potrivit art.396 alin. 10 teza a II-a C.proc.pen., instanța va avea în vedere aceste aspecte ale recunoașterii la alegerea măsurii educative.

Raportat la circumstanțele reale în care au fost săvârșite cele două infracțiuni care fac obiectul prezentului dosar, instanța reține că acestea sunt de natură să imprime faptelor o gravitate ridicată raportat la modul în care au fost comise, respectiv într-un cadru guvernat de solemnitate, o sală de judecată în timpul unei ședințe, înconjurat fiind de organe judiciare, respectiv de judecător, procuror, organele de poliție, tot acest cadru neavând niciun efect asupra pornirilor incontrolabile ale inculpatului care a continuat să adreseze injurii și amenințări la adresa judecătorului, chiar dacă i s-a atras atenția cu privire la faptul că, comportamentul său ar putea constitui infracțiune.

De asemenea, trebuie reținut ca un element de agravare a răspunderii inculpatului, împrejurarea că acesta se afla la momentul săvârșirii faptelor în executarea măsurii preventive privative de libertate a arestului preventiv, dispusă într-un alt dosar și pentru o altă infracțiune decât cele care fac obiectul prezentei cauze, și, cu toate acestea a avut cutezanța de a adresa amenințări și cuvinte obscene la adresa judecătorului de drepturi și libertăți, dând dovadă prin acest comportament că nici cea mai gravă dintre măsurile preventive nu a reușit să îi calmeze impulsurile infracționale îndreptate împotriva organelor judiciare care l-au sancționat în vreun fel, contravențional sau prin prelungirea unei măsuri preventive.

La individualizarea măsurii educative care urmează a fi aplicată inculpatului, instanța va avea în vedere și concluziile raportului de evaluare întocmit de Serviciul de Probațiune, în cuprinsul căruia se precizează că în ceea ce privește capacitatea inculpatului de a nu reitera conduite infracționale pe viitor, aceasta este dependentă în mare măsură, de identificarea unei modalități corecte de tratament, care să îi permită minorului să aibă control asupra reacțiilor sale, recomandându-se aplicarea unei măsuri educative privative de libertate.

Pe lângă atingerea adusă prestigiului justiției prin săvârșirea faptelor, instanța reține și consecințele pe care infracțiunea de ultraj judiciar comisă împotriva judecătorului  le-a produs, aducându-se în acest fel și o atingere a demnității acestuia, datorită modului de manifestare și cuvintelor jignitoare care se refereau în mod direct la aspectul fizic al judecătorului, dar și starea de temere cauzată inevitabil prin amenințările referitoare la consecințele defavorabile pe care le va suporta în cazul în care îi va fi prelungită starea de arest.

Totodată, instanța are în vedere faptul că inculpatul nu se află la prima confruntare cu legea penală, fiindu-i aplicate anterior două măsuri educative diferite, respectiv prin sentința penală nr. 163 din 06.09.2017 pronunțată în dosarul penal nr….. a Judecătoriei Năsăud, inculpatului i-a fost aplicată măsura educativă a stagiului de formare civică pe o durată de 4 luni, pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 335 alin. 1 C .pen., respectiv prin sentința penală nr. 115/F din data de 15.12.2017 pronunțată în dosarul nr…. a Tribunalului Bistrița Năsăud, definitivă prin decizia penală a Curții de Apel Cluj nr. 220/A la data de 08.02.2018, inculpatului i-a fost aplicată măsura educativă internării într-un centru de detenție pentru o durată de 4 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la ultraj în varianta tentativei de omor, prev. de art. 32 alin. 1 rap. la art.  257 alin. 1, 2 și 4 C .pen., raportat la art. 188 alin. 1 și 2 C .pen., cu aplicare art. 113 alin. 2 C .pen, cele două infracțiuni menționate anterior fiind comise în stare de concurs real atât una fața de cealaltă, cât și în raport de cele două infracțiuni care fac obiectul prezentului dosar.

Având în vedere acest aspect referitor la măsurile educative aplicate anterior privind fapte similare respectiv o altă infracțiune de ultraj, comisă de această dată împotriva unui polițist, pe motiv că acesta l-ar fi sancționat contravențional, dovedește astfel o lipsă de respect față de rigorile legii atunci când este sancționat pentru comportamentul său antisocial.

Raportat la aceste considerente, instanța apreciază că o măsură educativă neprivativă de libertate apare ca fiind insuficientă pentru atingerea dezideratului reintegrării sociale și al îndreptării conduitei acestuia, motiv pentru care se impune menținerea măsurii educative privative de libertate a internării într-un centru de detenție, precum și prelungirea duratei pentru care această măsură a fost dispusă, având în vedere comiterea de către acesta a patru infracțiuni în condițiile concursului real, respectiv formal.

Apelul împotriva sentinței va fi judecat în 28 ianuarie la Curtea de Apel Cluj.


Comments

comentarii

Lasă un răspuns