Un bătrân de 70 de ani merge la închisoare pentru că a amenințat o judecătoare și un avocat

Un bătrân de 70 de ani din Maramureș a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Cluj la 1 an și 5 luni închisoare cu executare pentru ultraj judiciar. Mai exact, a amenințat prin fax o judecătoare care a dat o sentință ce nu-i convenea. Inculpatul Gheorghe Ștețco, cunoscut în Borșa pentru comportamentul agresiv, merge după gratii pentru că nu este la prima ispravă de acest gen, chiar anul trecut fiind condamnat la închisoare cu suspendare pentru amenințarea unui avocat.

În rechizitoriul dosarului în care a fost condamnat recent s-a reţinut, în esenţă, că ”inculpatul Ștețco Gheorghe, la data de 07.04.2021, la ora 10:48:42, ar fi dispus martorului ##### #######, angajat în cadrul T.I. – Întreprinderea Individuală, cu sediul social din oraş Borșa, str…., judeţul Maramureş,  să expedieze, de la numărul de telefon ….. la numărul de telefon …., aparţinând Judecătoriei Sighetu Marmaţiei, un înscris, presupus redactat de către inculpat, ce cuprindea, pe lângă injurii şi expresii obscene, ameninţări adresate persoanei vătămate A.M.L., judecător în cadrul Judecătoriei Sighetu Marmaţiei şi familiei sale, ameninţările având, în esenţă, următorul conţinut tehnoredactat: „o săţi destrugim familia….noapteţi te urmărim, âţâ vom face praf şio pulbăre tătă familia...nici nu văi şti câd de facem pulbere şi ceanuşă şi altă năcazuri ţâie şi la foamilia tău ştiam tăt unde stai şio cunoştium famela ta…”, după ce, în prealabil, inculpatul ar fi scris olograf, pe acelaşi document, în esenţă, următorul mesaj: „ … praf te facem”, în scop de intimidare sau răzbunare faţă de persoana vătămată, în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, întrucât aceasta a pronunţat sentinţa civilă nr. ### din 30.04.2021, în dosarul nr ####/336/2016* al Judecătoriei Sighetu Marmaţiei, prin care a respins acţiunea civilă în care inculpatul avea calitatea de intervenient accesoriu, mesajele producându-i persoanei vătămate o stare de temere.”

Dosarul în care judecătoarea vizată a respins acțiunea este cel în care se războiesc pentru mii de hectare de pădure composesoratele Borșa și Cisla.

”În ceea ce priveşte gravitatea infracţiunii săvârşite, luând în considerare împrejurările şi modul de comitere a acesteia, precum şi mijloacele folosite, instanţa reţine că fapta săvârşită de inculpat prezintă o gravitate medie. Astfel, instanţa are în vedere că persoana vătămată şi-a exercitat atribuțiile de serviciu, respectiv a soluţionat dosarul civil nr. ####/336/2016* al Judecătoriei Sighetu Marmaţiei prin pronunţarea sentinţei civilă nr. ### din data de 30.04.2021, care a fost introdusă în sistemul ECRIS, putând fi astfel vizualizată pe portalul instanţelor, la 06.04.2021, în timp ce inculpatul, la data de 07.04.2021, faţă de împrejurarea că a fost respinsă acţiunea reclamantei, în susţinerea căreia a avut calitatea de intervenient accesoriu, a înţeles să reacţioneze şi să îşi manifeste nemulţumirea în legătură cu soluţia pronunţată, printr-o conduită interzisă de lege, respectiv prin exercitarea de amenințări cu acte de violență şi cu moartea. 

Mai mult, inculpatul, prin intermediul înscrisului trimis prin fax Judecătoriei Sighetu Marmaţiei, i-a adus reproşuri şi injurii persoanei vătămate legate de modalitatea în care a înţeles să îşi exercite aceste atribuții prevăzut de lege, cu toate că avea mijloace legale de a acţiona în cazul în care considera că soluţia pronunţată este nelegală sau netemeinică. În schimb, inculpatul a ales alternativa ilegală de a proceda la agresarea persoanei vătămate prin amenințarea acesteia, inclusiv prin ameninţarea familiei sale. 

Dată fiind profesia persoanei vătămate şi rolul judecătorilor în societate, inculpatul s-a manifestat într-o modalitate lipsită de respect faţă de un membru al corpului magistraților, care a înţeles să îşi exercite atribuțiile prevăzute de lege. Inculpatul nu a avut nicio reticenţă în a se manifesta în această manieră, împrejurare în care a apelat la serviciile unui birou de copiat acte şi trimis faxuri şi, astfel, a trimis un fax unei instituţii publice, respectiv Judecătoriei Sighetu Marmaţiei, locul de muncă al victimei. 

Însă consecinţele cauzate prin săvârşirea faptei nu sunt lipsite de importanţă, având în vedere că, pe de o parte, s-a adus atingere înfăptuirii justiţiei, inculpatul transmiţând mesajul că îndeplinirea atribuțiilor de serviciu de către un judecător poate fi urmată cu uşurinţă de exercitarea unor acte violente psihică, iar pe de altă parte, amenințările i-au creat victimei o stare de temere. Astfel, persoana vătămată, în baza art. 2 din HG nr. 719 din 14.07.2015, a solicitat protecţie din partea organelor de poliţie. Prin urmare, începând cu 07.04.2021, prin Dispoziţia şefului Inspectoratului de Poliţie Județean Maramureş, stabilindu-se nivelul de risc mediu, victimei i-a fost asigurată protecţia, inclusiv familiei sale, în zona domiciliului şi a locului de muncă, întocmindu-se procesele verbale doveditoare de către organele de poliţie care au asigurat protecţia solicitată .

Raportat la periculozitatea inculpatului, instanţa reține, așa cum s-a arătat mai sus, că acesta nu este la primul contact cu legea penală. Astfel, din fişa de cazier judiciar  rezultă că inculpatul a fost anterior condamnat pentru diferite infracţiuni, la regimul rutier, infracţiuni silvice, dar şi de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor şi infracţiuni privind regimul materialelor explozive, infracţiuni de ameninţare şi distrugere, infracțiuni în raport de care inculpatul a fost reabilitat. Pe de altă parte, de dată recentă, instanţa reţine, potrivit adresei nr. 19105 din 06.07.2022, emisă de către Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Maramureş şi înregistrată pe rolul instanţei la data de 11.07.2022  şi a sentinţei penale nr. #### din 11.11.2021 a Judecătoriei Baia Mare, pronunţată în dosarul penal nr. ####/182/2020, definitivă prin decizia penală nr. ###/A/2022 din data de 27 mai 2022 a Curţii de Apel Cluj că inculpatul a fost condamnat pentru săvârşirea a două infracţiuni similare, respectiv pentru săvârşirea infracţiunilor de ameninţare şi de ultraj judiciar, fapte săvârşite la data de 12.12.2017, ora 18:58 și 19:17, la data de 28.12.2017, ora 20:16, şi în perioada noiembrie 2017 – 29.01.2018, prin urmare, fapta din prezenta cauză a fost săvârşită în concurs real în raport cu faptele pentru care inculpatul a fost condamnat definitiv la data de 27.05.2022.  

Mai mult, prin modalitatea în care a acționat, respectiv inculpatul nu doar că a amenințat judecătorul care a soluţionat dosarul civil nr. ####/336/2016*, dar acest lucru a ajuns şi la cunoștința colegilor de muncă a acestuia, împrejurare care denotă că inculpatul poate comite infracțiuni oriunde și oricând, fără teama de a fi prins sau de a răspunde penal. 

De asemenea, ţinând cont că inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. #### din 11.11.2021 a Judecătoriei Baia Mare, pronunţată în dosarul penal nr. ####/182/2020, definitivă prin decizia penală nr. ###/A/2022 din data de 27 mai 2022 a Curţii de Apel Cluj pentru că a expediat persoanei vătămate Valdman Istvan– avocat în cadrul Baroului Maramureș trei mesaje text tip SMS prin care i-a adresat amenințări cu acte de violență și cu moartea, amenințările fiind adresate în legătură cu exercitarea de către persoana vătămată a profesiei de avocat, şi pentru că i-a expediat pe telefonul mobil persoanei vătămate Dobra Darius Mircea mai multe mesaje text tip SMS conţinând ameninţări cu acte de violenţă şi cu moartea, nu se poate stabili caracterul izolat al infracţiunii pentru care inculpatul este judecat în prezenta cauză, împrejurare în care, în lipsa unei reacţii ferme a autorităţilor, inculpatul ar putea adopta cu uşurinţă şi în alte situaţii o asemenea rezoluţie infracţională.

Sub aspectul circumstanţelor personale, instanţa reţine că inculpatul are 69 de ani, este căsătorit, are studii medii, iar în prezent este pensionar. 

Ţinând cont de cele de mai sus, având în vedere că aplicarea pedepsei amenzii penale nu ar satisface exigenţele individualizării judiciare şi scopul pedepsei, fiind disproporţionat de blândă raportat la gravitatea faptei săvârşite şi de natură a minimiza gravitatea faptei săvârşite în considerarea calităţii profesionale, instanța, în vederea reeducării inculpatului și conștientizării consecințelor comportamentului său infracțional, va aplica o pedeapsă cu închisoarea orientată între mediul şi maximul legal. 

Prin urmare, în baza art. 396 alin. (2) C.proc.pen., va condamna inculpatul Ștețco Gheorghe, … de cetăţenie română, căsătorit, studii medii, pensionar, cu antecedente penale, la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj judiciar, prev. de art. 279 alin. (2) rap. la art. 206 alin. (1) C.pen.

În baza art. 38 alin. (1) C.pen., va constata că infracţiunea pentru care inculpatul a fost judecat în prezenta cauză este concurentă cu infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. #### din 11.11.2021 a Judecătoriei Baia Mare, pronunţată în dosarul penal nr. ####/182/2020, definitivă prin decizia penală nr. ###/A/2022 din data de 27 mai 2022 a Curţii de Apel Cluj 

În baza art. 97 alin. (1) Cod penal, va anula suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante de 11 luni închisoare, aplicată prin sentința penală nr. #### din 11.11.2021 a Judecătoriei Baia Mare, pronunţată în dosarul penal nr. ####/182/2020, definitivă prin decizia penală nr. ###/A/2022 din data de 27 mai 2022 a Curţii de Apel Cluj.

În baza art. 40 alin. (1) Cod penal raportat la art. 39 alin. (1) lit. b) Cod penal, va descontopi pedeapsa rezultantă de 11 luni închisoare şi va repune în individualitatea lor pedepsele de 6 luni închisoare şi de 9 luni închisoare, după care va contopei pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin prezenta hotărâre cu pedepsele de 6 luni închisoare şi de 9 luni închisoare, aplicate inculpatului prin sentința penală nr. #### din 11.11.2021 a Judecătoriei Baia Mare, şi va stabili pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare la care va adăuga un spor de o treime din cumulul celorlalte pedepse, respectiv 5 luni închisoare (1/3 din 15 luni), urmând ca în final inculpatul Ștețco Gheorghe să execute în regim privativ de libertate pedeapsa rezultantă de 1 an şi 5 luni închisoare.”, se arată în motivarea judecătorilor.

Comments

comentarii

Fostul purtător de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, Vasile Brănescu critică declarațiile controversate ale Arhiepiscopului Tomisului, ÎPS Teodosie, și spune că „a predica îmbrobodirea femeilor în secolul XXI traduce o viziune ruptă de realitate”... Citește mai mult
Ștefana Trifan de la Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Dej este una dintre elevele care a obținut media 10 după rezolvarea contestațiilor la examenul de Bacalaureat 2024.... Citește mai mult

Lasă un răspuns