fbpx

Un avocat din Cluj a obținut anularea parțială a PUG-ului municipiului Târgu Mureș

Avocatul Marian Bota din cadrul SCA Budușan & Asociații din Cluj-Napoca a obținut, prin decizie definitivă, anularea parțială a PUG-ului municipiului Târgu Mureș.

Reclamanții sunt proprietarii a două terenuri din Târgu Mureș, ce împreună însumează o suprafață de aproximativ 25.000 mp. Prin PUG-ul Municipiului Târgu Mureș din 2002, se instituie o interdicție de construire pe aceste terenuri, motivat de faptul că s-ar impune construirea peste terenurile reclamanților a unei străzi de legătură.

Trec 17 ani, iar terenurile nu sunt expropriate. Nici măcar nu sunt declarate de interes public. Unii pe traseul acestei străzi de legătură primesc dreptul de a construi, alții însă nu.

Municipiul Târgu Mureș, prin concluziile scrise, susține următoarele: ”Măsura din P.U.G. Târgu Mureș aprobat prin H.C.L. nr. 257/2002 privind drumul contestat este prevedere pe termen mediu/lung. Aceasta înseamnă că, în momentul în care zona urma să se dezvolte din punct de vedere urbanistic (cum este cazul astăzi), devenea necesară realizarea acestui drum. Abia în acel moment era utilă procedura de expropriere la care fac reclamanții referire.

Mai întâi Tribunalul Mureș a admis acțiunea:

”Admite acţiunea formulată de reclamanţii T C , T I, T Gy L, T I, P J I, toti cu domiciliul procesual ales la sediul în contradictoriu cu pârâţii Consiliul Mun Targu Mureș, Primar Municipiului Targu Mureș, Municipiul Targu Mureș. Anulează parţial HCL nr. 257/19.12.2002 privind aprobarea PUG al M Tg. M şi a R L de U aferent, în sensul eliminării din conţinutul documentaţiei PUG a drumului propus pe terenurile reclamanţilor şi a interdicţiei de construire pe culoarul de drum ( strada categoria a II a) instituită pe terenul în suprafaţă de 19.305 mp înscris în CF nr. 125984 Tg. M, număr cadastral 2457 şi a terenului în suprafaţă de 5800 mp înscris în CF 129150 Tg. M, număr cadastral 129150.

Obligă Municipiul Tg. Mureș prin primar,, la emiterea unui Certificat de Urbanism pentru terenul în suprafaţă de 19.305 mp înscris în CF nr. 125984 Tg. M, număr cadastral 2457, aflat în proprietatea reclamanţilor T C, T I, T Gy L şi T I fără menţiunea „ interdicţie totală de construire pe culoarul de drum reglementat prin PUG M Tg. M aprobat prin HCL nr. 257/19.12.2002”, în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, sub sancţiunea aplicării unei sancţiuni în conformitate cu dispoziţiile art. 24 alin (3) din Lega nr. 554/2004.

Obligă Municipiul Tg. Mureș prin primar, la emiterea unui Certificat de Urbanism pentru terenul în suprafaţă de 5800 mp înscris în CF 129150 Tg. M, număr cadastral 129150, aflat în proprietatea reclamantului P J I fără menţiunea „ imobil cu interdicţie totală de construire pe porţiunea cuprinsă pe traseul drumului prevăzut prin PUG aprobat prin HCL nr. 257/19.12.2002”, în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, sub sancţiunea aplicării unei sancţiuni în conformitate cu dispoziţiile art. 24 alin (3) din Lega nr. 554/2004.

Curtea de Apel Târgu Mureș a menținut soluția din fond:

”Respinge ca neîntemeiat recursul formulat de Primarul Municipiului Tg Mureş, Consiliul Municipal Tg Mureş şi Municipiul Tg Mureş (cu sediul), împotriva Sentinţei civile nr. 485/11.10.2019, pronunţată de Tribunalul Mureş. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică de la data de 24.06.2020.”

”Reclamanții din acest dosar aveau în proprietate un teren de aproximativ 25.000 mp, pe care din anul 2002 era instituită o interdicție de construire pentru realizarea unui drum de legătură între alte străzi.

În toată această perioadă de aprope 20 de ani, nu doar că nu s-a realizat drumul de legătură, nici măcar nu s-a efectuat cercetarea prealabilă, nu s-a declarat utilitatea publică, nu s-a inițiat procedura de expropriere. Nimic.

Important era ca proprietarii să nu poată construi. Restul putea să aștepte. Nu mai permiteți astfel de abuzuri.”, a precizat avocatul Marian Bota pe blogul lui.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina