fbpx
Acasă » INSOLVENȚE » Tribunalul Botoșani a consfințit învoiala de despărțire dintre Veselovsky și Universitatea Cluj
sursa foto digisport.ro

Tribunalul Botoșani a consfințit învoiala de despărțire dintre Veselovsky și Universitatea Cluj

Tribunalul Botoșani a consfințit astăzi învoiala prin care îndrăgitul portar Robert Veselovsky a renunțat la toții banii pe care îi mai avea de luat de la Universitatea Cluj și la procesul intentat clubului, cu condiția să plece liber de contract la Mlada Boleslav din Cehia, unde evoluează acum. De asemenea, instanța a obligat ”U” să-i dea banii altui jucător.

Robert Veselovsky a renunțat la peste 30.000 de euro, cât mai avea de încasat de la Universitatea Cluj, cu condiția să fie lăsat să plece liber de contract la Mlada Boleslav în luna iunie. Anterior, el acționase ”U” în judecată în dosarul de insolvență pentru a primi banii. Apoi a urmat, în iunie, Hotărârea Comitetului Creditorilor care a stat la baza învoielii consfințite acum de instanță, prin care portarul renunță la pretențiile din ambele convenții civile încheiat cu clubul, în 2013 și 2014.

Solutia pe scurt:

Consfinteste învoiala intervenita între creditorul Veselovsky Robert si debitorul SC „ FC Universitatea Cluj” SA , dupa cum urmeaza:

1. „ Subscrisii:

– S.C. F.C. UNIVERSITATEA CLUJ SA; persoana juridica de nationalitate româna, cu sediul în Bucuresti, str. Intrarea Horbotei, nr. 12, bl. 1, ap.45, sector 3, nr. de înmatriculare J12/8643/2014, cod fiscal RO 16641400, societate în reorganizare judiciara, în judicial reorganisation, en redressement, sub supravegherea A & A Consultants IPURL – administrator judiciar, prin Anastasescu Marieta – („CLUBUL / BENEFICIARUL”)

SI

– VESELOVSKY ROBERT, cetatean slovac, nascut în Nitra, la data de 02.09.1985, identificat pasaport ….., emis la data de 19.12.2011, valabil pâna la data de 19.12.2021, emis de autoritatile din Nitra, numar personal de identificare ……. ( Jucatorul /Prestatorul”)

Denumite în cele ce urmeaza, în mod individual „Partea” si în mod colectiv „Partile”.

Avându-se în vedere urmatoarele:

– Partile au încheiat la data de 09.09.2013, Conventia civila de prestari servicii sportive nr. 820 (denumita în cele ce urmeaza „Conventia”;

– În conformitate cu legile si regulamentele sportive, Conventia a fost înregistrata la Liga Profesionista de Fotbal sub nr. 549 din 09.09.2013.

– Hotarârea Comitetului Creditorilor adoptata în sedinta din data de 12.06.2015 privind aprobarea raportului administratorului judiciar continând situatia contractelor încheiate cu jucatorii.

În vederea stingerii oricarui litigiu având ca obiect pretentii financiare izvorâte din conventia civila nr. 820/09.09.2013 înregistrata la LPF sub nr. 549/09.09.2013, partile au convenit încheierea prezentului contract de tranzactie în urmatorii termeni si conditii:

Art. 1. Jucatorul VESELOVSKY ROBERT declara în mod expres ca renunta la toate si orice sume derivate din conventia civila de prestari servicii sportive nr. 820/09.09.2013 înregistrata la LPF sub nr. 549/09.09.2013, incluzând dar fara a se limita la remuneratii, contravaloare chirii, bonusuri, etc.

Art. 2. Jucatorul VESELOVSKY ROBERT declara expres ca nu mai are nici o pretentie financiara sau de orice alta natura izvorâta din relatiile contractuale cu Clubul, nascuta anterior sau ulterior perfectarii prezentului înscris, orice obligatie a clubului fata de dânsul, de orice natura (remuneratie, chirie, bonus, contravaloare bilete de avion, etc.) considerându-se stinsa de la data semnarii prezentului act.

Art. 3. Jucatorul VESELOVSKY ROBERT renunta si îsi retrage deîndata cererea de chemare în judecata obiect al dosarului nr. 106/1285/2013/a53, de pe rolul Tribunalului Botosani, precum si la orice actiune judiciara, extrajudiciara sau de executare silita initiata, deoarece, ca o consecinta a renuntarii la orice pretentie financiara izvorâta din conventie si neachitata la data prezentului act aditional, orice asemenea demers a ramas fara obiect, obligându-se totodata sa nu demareze un alt litigiu, de orice natura, împotriva Clubului.

Art. 4. Partile contractuale declara ca înainte de semnarea prezentului contract au citit personal continutul acestuia si ca acesta corespunde conditiilor stabilite de comun acord, motiv pentru care înteleg sa si-l însuseasca neconditionat sub semnatura.

Prezentul act aditional a fost încheiat azi 16.06.2015, în patru exemplare originale, în engleza si româna si este guvernat de legislatia româneasca. În cazul unor inadvertente de traducere, varianta în limba româna va prevala”.

 

2. „ Subscrisii:

– S.C. F.C. UNIVERSITATEA CLUJ SA; persoana juridica de nationalitate româna, cu sediul în Bucuresti, str. Intrarea Horbotei, nr. 12, bl. 1, ap.45, sector 3, nr. de înmatriculare J12/8643/2014, cod fiscal RO 16641400, societate în reorganizare judiciara, în judicial reorganisation, en redressement, sub supravegherea A & A Consultants IPURL – administrator judiciar, prin Anastasescu Marieta – („CLUBUL / BENEFICIARUL”)

SI

– VESELOVSKY ROBERT, cetatean slovac, nascut în Nitra, la data de 02.09.1985, identificat pasaport ………. emis la data de 19.12.2011, valabil pâna la data de 19.12.2021, emis de autoritatile din Nitra, numar personal de identificare…………( Jucatorul /Prestatorul”)

Denumite în cele ce urmeaza, în mod individual „Partea” si în mod colectiv „Partile”.

Avându-se în vedere urmatoarele:

– Partile au încheiat la data de 29.05.2014, Conventia civila de prestari servicii sportive (denumita în cele ce urmeaza „Conventia”;

– În conformitate cu legile si regulamentele sportive, Conventia a fost înregistrata la Liga Profesionista de Fotbal sub nr. 891 din 01.07.2014.

– Hotarârea Comitetului Creditorilor adoptata în sedinta din data de 12.06.2015 privind aprobarea raportului administratorului judiciar continând situatia contractelor încheiate cu jucatorii.

– Partile de comun acord au decis încetarea contractului înainte de termenul initial stabilit.

În considerarea celor de mai sus, Partile au convenit urmatoarele:

Art. 1. Partile de comun acord au convenit încetarea conventiei civile de prestari servicii nr. 549/29.05.2014 înregistrata la LPF sub nr. 891/01.07.2014, prin acordul partilor, începând cu data de 16.06.2015.

Art. 2. Jucatorul VESELOVSKY ROBERT declara în mod expres ca renunta la toate si orice sume datorate lui de catre Club, incluzând dar fara a se limita la remuneratii, contravaloare chirii, bonusuri, etc..

Art. 3. Jucatorul VESELOVSKY ROBERT declara expres ca nu mai are nici o pretentie financiara sau de orice alta natura izvorâta din conventia civila de prestari servicii sportive nr. 549 /29.05.2014 înregistrata la LPF sub nr. 891/01.07.2014, nascuta anterior sau ulterior perfectarii prezentului act aditional, orice obligatie a clubului fata de dânsul, de orice natura (remuneratie, chirie, bonus, contravaloare bilete de avion, etc.) considerându-se stinsa de la data semnarii prezentului act juridic.

Art. 4. Jucatorul VESELOVSKY ROBERT renunta si îsi retrage deîndata la cererea de chemare în judecata obiect al dosarului nr. 106/1285/2013/a53, de pe rolul Tribunalului Botosani, precum si la orice actiune judiciara, extrajudiciara sau de executare silita initiata, deoarece, ca o consecinta a renuntarii la orice pretentie financiara izvorâta din conventie si neachitata la data prezentului act aditional, orice asemenea demers a ramas fara obiect, obligându-se totodata sa nu demareze un alt litigiu, de orice natura, împotriva Clubului.

Art. 5. Jucatorul VESELOVSKY ROBERT declara expres ca este de acord cu constatarea încetarii contractuale de catre comisia competenta din cadrul Federatiei Române de Fotbal, cu data de 16.06.2015, întrucât el nu va mai participa dupa aceasta data la programul oficial al echipei.

Art. 6. Partile contractante declara ca înainte de semnarea prezentului act aditional au citit personal continutul acestuia, constatând ca actul corespunde vointei lor libere si neviciate precum si conditiilor stabilite de comun acord, motiv pentru care înteleg sa si-l însuseasca neconditionat sub semnatura.

Prezentul act aditional a fost încheiat azi 16.06.2015, într-un numar de 4 exemplare originale, în limba engleza si în limba româna si este guvernat de Legea Româna. În cazul unor inadvertente de traducere, varianta în limba româna va prevala”.

De asemenea, Tribunalul Botoșan a admis cererea jucătorului Skvorc Dino. ”Obliga debitorul SC „ FC Universitatea Cluj” SA prin reprezentantii ei legali sa plateasca creditorului SKVORC DINO, creanta curenta în suma de 25.848 Euro, în echivalent lei din ziua platii.”, se arată în minuta sentinței.  Aceasta este definitiva si executorie.”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns