fbpx
Acasă » EXAMENE-CONCURSURI » Subiecte și răspunsuri de la testul de verificare a cunoștințelor juridice pentru INM 2018. Greu la proceduri?

Subiecte și răspunsuri de la testul de verificare a cunoștințelor juridice pentru INM 2018. Greu la proceduri?

Aproape 2600 de candidați au susținut, în 9 septembrie, prima probă din concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii (INM), cea de verificare a cunoștințelor juridice. Mai mulți candidați s-au plâns după test pe Facebook de dificultatea întrebărilor de la procedură civilă și penală.

”La procedura penală zici că se dădea promovare la ÎCCJ”, a scris un candidat.

Testul de verificare a cunoștințelor juridice a constat în 100 de grilă din materiile drept civil, drept procesual civil, drept penal și drept procesual penal. Pentru a trece mai departe este nevoie de 70 de răspunsuri corecte.

Câteva întrebări din procedură civilă:

Dreptul la apărare este încălcat în ipoteza în care:
A.instanţa dispune înfăţişarea în persoană a părţilor, chiar atunci când acestea sunt reprezentate;
B. judecătorul pune în discuția părților calificarea juridică exactă a actelor și faptelor deduse judecății printr-o cerere de chemare în judecată redactată și semnată de avocat;
C. instanța nu amână judecarea procesului și continuă dezbaterile la același termen de judecată la care l-a
îndepărtat din sală pe apărătorul pârâtului pentru tulburarea liniștei ședinței.
Răspuns: C

Constituie apărare procedurală:
A. excepția de netimbrare a cererii reconvenționale, invocată de către reclamantul-pârât;
B. cererea de chemare în garanție formulată de către pârât;
C. compensația legală invocată de către pârât.
Răspuns: A

Dacă, din compunerea completului de recurs, face parte soțul unuia dintre judecătorii care au pronunțat hotărârea recurată, iar partea a formulat cerere de recuzare pentru acest motiv:
A. ȋn cazul ȋn care instanța de recurs respinge cererea de recuzare, contestația ȋn anulare prin care partea critică încălcarea normelor referitoare la alcătuirea instanței, formulată împotriva deciziei pronunțate în recurs, va fi admisă;
B. formularea cererii de recuzare nu determină suspendarea judecății;
C. ȋmpotriva ȋncheierii de respingere a cererii de recuzare partea poate formula recurs, la instanța ierarhic superioară, ȋn termen de 5 zile de la comunicarea acestei încheieri.
Răspuns: B

Excepția lipsei dovezii calității de reprezentant a avocatului semnatar al cererii reconvenționale formulate în primă instanță:
A. poate fi invocată numai de către reclamantul-pârât;
B. constituie o excepție de procedură;
C. se va admite dacă lipsurile privind dovada calității de reprezentant nu se acoperă în termenul de judecată acordat de instanță în acest sens şi se va anula cererea reconvenţională.
Răspuns: BC

În cazul în care întâmpinarea nu este depusă în termenul prevăzut de lege:
A.instanța nu poate dispune decăderea pârâtului din dreptul de a propune probe, în lipsa unei cereri exprese în acest sens a reclamantului;
B. pârâtul nu are posibilitatea să formuleze o cerere de repunere în termen;
C.pârâtul nu este decăzut din dreptul de a invoca, în cursul judecății în primă instanță, excepția lipsei calității sale procesuale pasive.
Răspuns: C

Instanța de executare:
A.soluționează orice incidente apărute în cursul executării silite, cu excepția celor date de lege în competența altor instanțe sau organe;
B.dacă prin lege nu se dispune altfel, se pronunță prin încheiere executorie, care poate fi atacată numai cu apel, în termen de 10 zile de la pronunțare;
C.va rămâne competentă chiar dacă, după începerea executării silite, ar avea loc o schimbare a domiciliului sau a sediului debitorului ori, după caz, al creditorului.
Răspuns: AC

În materia încuviințării executării silite:
A.cererea se soluționează prin încheiere, dată în camera de consiliu, cu citarea creditorului;
B.încuviințarea executării silite produce efecte pe întreg teritoriul țării;
C.instanța respinge cererea de încuviințare a executării silite a actului autentificat de notarul public, atunci când actul constată o creanță certă și lichidă, dar neexigibilă.
Răspuns: BC

Întrebări din procedură penală:

O persoană poate fi adusă cu mandat de aducere, în fața instanței, atunci când:
A.nu s-a prezentat la termenul la care a fost citată în calitate de martor, la dosarul cauzei existând însă copia biletului de avion ce atesta o deplasare în interes de serviciu la data respectivă;
B.are calitatea de inculpat, dacă există date că intenționează să plece la muncă în străinătate, chiar fără să fi fost citat în prealabil;
C.numit expert contabil în cauză, a refuzat primirea citației emise pe numele său și nu s-a prezentat la acel termen de judecată pentru a da lămuririle care-i fuseseră solicitate.
Răspuns: BC

În cazul cererii de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura controlului judiciar pe cauțiune, termenul pentru depunerea cauțiunii de către inculpat curge de la data pronunțării încheierii prin care:
A.prima instanță a admis în principiu cererea formulată de inculpat;
B.instanța de control judiciar a respins contestația declarată de procuror împotriva încheierii de admitere în principiu a cererii;
C.prima instanță a admis cererea și a stabilit obligațiile pe care inculpatul trebuie să le respecte pe durata măsurii preventive a controlului judiciar pe cauțiune.
Răspuns: B

Judecătorul de cameră preliminară învestit cu soluționarea plângerii împotriva soluției de clasare:
A.o va respinge ca rămasă fără obiect, atunci când, ulterior sesizării sale, procurorul ierarhic superior a admis plângerea și a dispus infirmarea soluției atacate, după împlinirea termenului de 20 de zile în care acesta era obligat să o soluționeze;
B.o va respinge ca inadmisibilă, în cazul în care aceasta a fost introdusă greșit la instanță, după ce s-a dat soluția de clasare de către procurorul de caz;
C.o va respinge ca inadmisibilă, întrucât soluția de clasare s-a dat prin rechizitoriu, care a fost deja verificat în procedura de camera preliminară și s-a dispus începerea judecății.
Răspuns: A

Suspectul într-o cauză penală:
A.poate fi parte a unui acord de recunoaștere a vinovăției, cu privire la infracțiunea pentru care este cercetat;
B.poate avea și calitatea de persoană vătămată, în același dosar;
C.se poate împăca cu persoana vătămată, chiar dacă aceasta s-a constituit parte civilă.
Răspuns: BC

În cursul judecății, durata totală a arestării preventive a inculpatului nu poate depăși:
A.în fața primei instanțe, minimul special prevăzut de lege pentru infracțiunea care a făcut obiectul sesizării instanței de judecată;
B.în fața primei instanțe, jumătatea maximului special prevăzut de lege pentru infracțiunea ce a făcut obiectul sesizării instanței de judecată;
C.în fața instanței de apel, jumătate din pedeapsa aplicată prin sentința de condamnare de către prima instanță.
Răspuns: B

Ordonanța de renunțare la urmărirea penală:
A.este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară de la curtea de apel, atunci când urmărirea penală a fost efectuată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, iar soluția privește infracțiunea de vătămare corporală din culpă comisă de un notar;
B.poate fi atacată separat cu plângere de către persoana vătămată, nemulțumită de soluția dată de procuror, întrucât confirmarea soluției de către judecătorul de cameră preliminară este opozabilă doar suspectului sau inculpatului pe care îl privește;
C.poate fi revocată în cazul săvârșirii cu intenție a unei noi infracțiuni.
Răspuns: A

Toate subiectele și răspunsurile:

Conform art. 19 alin.1 din Regulamentul privind concursul de admitere și examen de absolvire INM, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006, cu modificările si completările ulterioare, baremul de evaluare şi notare poate fi contestat în termen de 24 ore de la afişarea la centrul de concurs.

Contestaţiile la baremul de evaluare şi notare se întocmesc distinct pentru fiecare din disciplinele la care se contestă baremul (Drept civil/Drept procesual civil, respectiv Drept penal/Drept procesual penal) şi se transmit, semnate, la Institutul Naţional al Magistraturii, astfel:
– prin e-mail, la adresele: dcdpcinm@inm-lex.ro – pentru disciplinele Drept civil/Drept procesual civil dpdppinm@inm-lex.ro – pentru disciplinele Drept penal/Drept procesual penal, primirea contestației urmând a fi confirmată de către INM, prin e-mail;

– la număr de fax 021/4076258, în cazul imposibilității transmiterii prin e-mail, comunicarea contestației urmând a fi confirmată prin raportul de expediție emis de fax.

Model contestatie barem (9.09.2018)

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina