fbpx

Strângerea de fund a unei femei pe stradă a atras condamnarea la 2 ani de închisoare pentru un tânăr de 19 ani, după reținere și control judiciar pe toată durata procesului

Prin punerea mâinii pe fundul unei femei pe stradă, fără acordul său, se săvâșește infracțiunea de agresiune sexuală.

Judecătoria Constanța a condamnat la doi ani de închisoare un tânăr în vârstă de 18 ani la data săvârșirii faptei pentru săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală constând în aceea că în data de 16.12.2018, în jurul orei 14.00, în timp ce persoana vătămată se deplasa pe trotuarul bulevardului Năvodari din oraș Năvodari, jud. Constanța, fără acordul acesteia, a strâns-o cu mâna de fesa stângă, după care și-a atins organele genitale, mimând un act sexual. Inculpatul a solicitat procedura simplificată.

După ce Curtea de Apel București a redus pedeapsa profesorului de matematică de la 7 ani de închisoare la 3 ani cu suspendare sub supraveghere și despre care am relatat aici, am identificat soluții din practica judiciară, în care instanțele au fost mult mai severe și au sancționat agresorii, chiar în situația în care agresiunea nu privea persoane minore ca și în cazul profesorului, cu pedepse mari, pentru fapte de mult mai mică gravitate decât cele reținute în sarcina profesorului pensionar.

Redăm o hotărâre rămasă definitivă prin neapelare, prin care unui tânăr i s-a aplicat o pedeapsă de 2 ani de închisoare pentru faptul că, pe stradă, a strâns o femeie de fund.

,,INSTANȚA,

Deliberând asupra cauzei penale de față, reține următoarele.

Prin rechizitoriul nr.xxxxx/P/2018 a fost trimis în judecată inculpatul Dorobăț Gabriel Alexandru pentru săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală , prev. și ped. de art. 219 alin. 1 Cod penal.

În actul de sesizare a instanței s-a reținut că în ziua de 16.12.2018, persoana vătămată S.O.F. a formulat plângere prealabilă, sesizând faptul că în aceeași zi, în jurul orei 14.00, a fost agresată sexuat de către o persoană de sex masculin, în timp ce se deplasa pe jos spre magazinul Penny Market din orașul Năvodari, jud. Constanța.

Din actele de urmărire penală administrate în cauză au rezultat următoarele.

În ziua de 16.12.2018, în jurul orei 14.00, persoana vătămată S.O.F., plimbându-se prin orașul Năvodari, în timp ce se deplasa pe trotuarul bulevardului Năvodari s-a intersectat, în apropierea magazinului Penny Market, cu un bărbat, căruia nu i-a acordat importanță.

După ce au trecut unul pe lângă celălalt, respectivul bărbat, identificat ulterior în persoana inculpatului Dorobăț Gabriel Alexandru, a apucat-o pe persoana vătămată cu mâna de fesa stângă. Persoana vătămată, speriată, și-a întors privirea către acesta, moment în care a observat cum inculpatul și-a dus mâna în zona organelor genitale, mimând un act sexual.

Ulterior, S.O.F., a grăbit pasul pentru a se îndepărta de agresor și, privind în spate, a observat că acesta o urmărea, motiv pentru care a apelat organele de poliție. Inculpatul a încercat să fugă, însă a fost prins de lucrătorii de poliție care au sosit la fața locului.

Susținerile persoanei vătămate, care se coroborează cu mențiunile din procesul-verbal de prindere în flagrant, este confirmată și de aspectele redate în procesul-verbal de vizionare a imaginilor video înregistrate de camerele de supraveghere amplasate de Primăria Orașului Năvodari la intersecția str. (…).

Fiind audiat în calitate de suspect, Dorobăț Gabriel Alexandru a declarat că, în ziua de 16.12.2018, în jurul prânzului, în timp ce se deplasa pe trotuarul bulevardului Năvodari din orașul Năvodari, în zona magazinului Penny, s-a intersectat cu o persoană de sex feminin, pe care a strâns-o cu mâna stângă de fesă, în timp ce cu mâna dreaptă și-a atins organele genitale, mimând un act sexual.

Cu ocazia aducerii la cunoștință a calității de inculpat, Dorobăț Gabriel Alexandru și-a menținut declarațiile date anterior.

La data de 8.04.2019 inculpatul a solicitat aplicarea procedurii recunoașterii învinuirii și a recunoscut fapta așa cum a fost reținută în rechizitoriu.

Analizând probele administrate în faza de urmărire penală și detaliate mai sus, instanța constată că este dovedită săvârșirea infracțiunii de către inculpat cu vinovăția prevăzută de lege.

Astfel, la fila 32 dosar urmărire penală se află declarația inculpatului care arată că în momentul în care s-a intersectat cu doamna pe trotuar a strâns cu mâna stângă fesa acesteia după care a observat-o în stare de temere și s-a apucat cu mâna dreaptă de organele lui genitale.

În procesul verbal din data de 16.12.2018 s-a consemnat că persoana vătămată a fost hărțuită de un bărbat pe lângă Penny, respectiv că i-a pus mâna pe fund și se masa la organele lui genitale, propunându-i să întrețină relații cu tentă sexuală. Persoana a rămas în urma sa, făcându-i in continuare semne de a merge cu el.

La fila 21 dup se află procesul verbal de prezentare pentru recunoaștere după fotografii în care s-a consemnat că persoana vătămată l-a recunoscut din fotografii pe inculpat.

Fapta inculpatului Dorobăț Gabriel Alexandru care, în data de 16.12.2018, în jurul orei 14.00, în timp ce persoana vătămată S.O.F. se deplasa pe trotuarul bulevardului Năvodari din oraș Năvodari, jud. Constanța, înspre localitate, fără acordul acesteia, a strâns-o cu mâna de fesa stângă, după care și-a atins organele genitale, mimând un act sexual, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de agresiune sexuală , prev. și ped. de art. 219 alin. 1 Cod penal.

La individualizarea pedepsei instanța va face aplicarea criteriilor legale prevăzute de art.74 Cod penal, respectiv gravitatea faptei dată de evaluarea împrejurărilor săvârșirii sale, cu intenție directă, conduita de recunoaștere a inculpatului, fără antecedente penale, studii 9 clase, muncitor necalificat  la (…) SRL, în domeniul construcțiilor.

Pentru aceste considerente, în baza art.219 alin.1 Cod penal cu art.396 alin.10 Cod pr.penală va condamna inculpatul Dorobăț Gabriel Alexandru pentru infracțiunea de agresiune sexuală la pedeapsa de 2 ani închisoare.

În baza art.91 NCP va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere a pedepsei de 2 ani   închisoare cu termen de supraveghere de 3 ani stabilit potrivit art.92 NCP, având în vedere că pedeapsa aplicată este de 2 ani închisoare, nu are condamnare anterioară la pedeapsa mai mare de un an închisoare, iar din conduita inculpatului și posibilitățile sale de îndreptare instanța apreciază că aplicarea pedepsei este suficientă și, chiar fără executarea acesteia, condamnatul nu va mai comite alte infracțiuni, însă este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată și si-a dat acordul pentru prestarea unei munci neremunerate in folosul comunității.

(…)

În baza art.93 alin.2 lit.a Cod pr.penală impune inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probațiune sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate.

În baza art.93 alin. 3 NCPP va dispune ca pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul Dorobăț Gabriel Alexandru să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioada de 60 de zile, într-una din instituțiile următoare:  Primăria Năvodari, Consiliul local Năvodari,afară de cazul în care din cauza stării de sănătate nu poate presta aceasta munca.

În baza art.404 alin.2 Cod pr.penală pune în vedere inculpatului că în cazul în care în termenul de supraveghere nu va respecta cu rea credință obligațiile impuse sau va săvârși altă infracțiune, instanța va revoca suspendarea și va dispune executarea pedepsei.

În baza art.66  alin.1 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a și b  Cod penal  pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei închisorii.

În baza art.65 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a și b Cod penal ce se va executa potrivit art.66 alin.3 Cod penal.

Constată că nu există constituire de parte civilă în procesul penal.

În baza art.399 alin.1 Cod pr.penală va menține măsura preventivă a controlului judiciar a inculpatului, urmând a fi verificată până la data de 7.06.2019, fiind necesară in continuare pentru asigurarea scopurilor prev. de art.202 alin.1 Cod pr.penală, in principal pentru împiedicarea inculpatului de a săvârși alte infracțiuni.

În baza art.72 Cod penal va scade din durata pedepsei închisorii pronunțate durata reținerii de 24 de ore de la 16.12.2018 ora 19.35 la 17.12.2018 ora 19.35.

(…).”

Reamintim că elementele constitutive ale infracţiunii de agresiune sexuală sunt, în principiu, identice cu cele de la infracţiunea de viol și că ICCJ, Secţiile Unite, prin Decizia. nr. III din 23 mai 2005, publicată în  M. Of. nr. 867 din 27 septembrie 2005, recurs în interesul legii cu privire la înţelesul ce trebuie atribuit actelor la care se referă art. 197 alin. 1 şi art. 198, precum şi art. 201 din Codul penal anterior, a explicat ce se înțelege prin “act sexual de orice natură”.

În decizia mai sus amintită s-au reținut următoarele: ,,Potrivit art. 197 alin. 1 din Codul penal, infracţiunea de viol constă în Actul sexual, de orice natură, cu o persoană de sex diferit sau de acelaşi sex, prin constrângerea acesteia sau profitând de imposibilitatea ei de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa.

Rezultă deci că, în înţelesul art. 197 alin. 1 din Codul penal, orice modalitate în care au loc raporturile sexuale între persoane de sex diferit, precum şi relaţiile sexuale între persoane de acelaşi sex constituie act sexual.

Dar, spre deosebire de actul de perversiune sexuală, actul sexual înseamnă, în primul rând, penetraţia sexuală, indiferent dacă se realizează prin conjuncţie corporală între agresor şi victimă sau prin folosirea unui corp străin, iar dacă oricare dintre aceste acte are loc prin una dintre formele de constrângere menţionate în art. 197 alin. 1 din Codul penal, fapta constituie infracţiunea de viol.

În această privinţă, este de observat că, în cazul actelor sexuale săvârşite între persoane de acelaşi sex, infracţiunea de viol se realizează prin constrângerea victimei la oricare dintre relaţiile ce se practică în acest scop între bărbaţi sau între femei, cum sunt sodomia, felaţia sau cunilingusul, impunându-se sublinierea că, dacă asemenea practici ar fi considerate doar acte de perversiune sexuală, nu s-ar mai justifica reglementarea de la art. 197 alin. 1 din Codul penal, prin care s-a incriminat şi violul între bărbaţi sau între femei.

Tot astfel, mai este de observat că victima infracţiunii de viol, atât în cazul când are acelaşi sex cu agresorul, cât şi atunci când este de sex diferit, poate fi obligată fie să suporte actul sexual din partea făptuitorului, fie să îndeplinească ea însăşi actul sexual, sub constrângere, asupra acestuia.

Celelalte practici sexuale care, fiziologic, nu sunt apte să producă orgasm şi, deci, nu pot fi considerate “acte sexuale” în accepţiunea legii, constituie acte de perversiune sexuală, cum ar fi mângâierile obscene, fetişismul, voyeurismul, exhibiţionismul şi bestialitatea.

Prin natura ei, perversiunea sexuală constă în practicarea de acte nefireşti privind viaţa sexuală, diferite de cele cu caracter homosexual, concretizate în manifestări aberante ale instinctului sexual, prin care nu se urmăreşte realizarea unui raport sexual, ci doar obţinerea excitaţiei sexuale nefinalizate.

În raport cu prevederile art. 201 din Codul penal, perversiunea sexuală viciu, care constă în practicarea de acte lascive, obscene, de lubricitate, în tendinţa de a obţine satisfacţii ale instinctului sexual în afara a ceea ce este admis ca firesc, este necesar să intervină reacţiunea penală numai atunci când actele de perversiune sexuală au fost săvârşite în public sau au produs scandal public.

Spre deosebire de perversiunea sexuală viciu, perversiunea sexuală ca manifestare anormală, ţinând de psihopatologia sexuală, poate duce la săvârşirea unor fapte deosebit de periculoase contra persoanei, ceea ce face necesar un tratament penal diferenţiat şi eficient, care să îndeplinească şi rolul de a preveni astfel de manifestări.

Între aceste forme de perversiune sexuală ce vizează în mod vădit anormalitatea s-au remarcat, prin frecvenţă şi trăsături distinctive, următoarele: sadismul, care constă în provocarea excitaţiei sexuale prin producerea de suferinţe victimei; masochismul, la care satisfacţia sexuală este determinată numai de suportarea de către subiect a unei dureri fizice; vampirismul, la care excitaţia sexuală este produsă de vederea sângelui victimei; mixoscopia, în cazul căreia excitaţia sexuală este provocată de vederea actului sexual practicat între alte persoane sau la privirea nudităţii.

Asemenea manifestări, cu vădit caracter patologic, necesită nu numai alegerea celor mai adecvate măsuri de coerciţiune penală, ci pun, nu rareori, problema verificării responsabilităţii persoanelor în cauză şi, evident, a stabilirii măsurilor de siguranţă ce se impune a fi luate.

Aşa fiind, în raport cu considerentele sus-arătate, se impune concluzia că prin “act sexual de orice natură”, susceptibil a fi încadrat în infracţiunea de viol prevăzută de art. 197 din Codul penal şi, respectiv, în infracţiunea prevăzută de art. 198 din acelaşi cod, se înţelege orice modalitate de obţinere a unei satisfacţii sexuale prin folosirea sexului sau acţionând asupra sexului, între persoane de sex diferit sau de acelaşi sex, prin constrângere sau profitând de imposibilitatea persoanei de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa, iar prin “acte de perversiune sexuală”, în accepţiunea prevederilor art. 201 din Codul penal, se înţelege orice alte modalităţi de obţinere a unei satisfacţii sexuale.”

Comments

comentarii

Creierul uman conţine bazele „sindromului inimii frânte”, conform unui nou studiu efectuat de oameni de ştiinţă italieni de la Spitalul Universitar din Foggia.... Citește mai mult
Sâmbătă, 18 mai, Parcul Tineretului din Cluj-Napoca va găzdui un eveniment pentru toate vârstele.... Citește mai mult

Lasă un răspuns