fbpx

Rectificarea cazierului fiscal în cazul unui om de afaceri clujean care a primit clasare în dosar de evaziune

Un om de afaceri din Cluj a apelat la instanță pentru a i se rectifica cazierul fiscal, în care a fost trecută eronat o faptă penală în condițiile în care el primise clasare de la parchet pentru evaziune fiscală.

Reclamantul a solicitat Tribunalului Cluj, în contrafictoriu Direcție Generală a Finanțelor Publice Cluj, să dispună obligarea pârâtei la rectificarea cazierului fiscal al reclamantului, în sensul radierii faptei înscrise în anexa Certificatului de Cazier fiscal nr. 1143/25.03.2021, prevăzută de art. 9, alin. 1, lit c din Legea nr. 241/2005.

În motivarea cererii, s-a arătat că societăților comerciale deținute și administrate de către reclamant le-au fost comunicate decizii privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 316 , 317 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Din deciziile comunicate rezultă că înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată, întrucât persoana impozabilă/ asociații /administratorii are/ au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau atragerea răspunderii solidare cu debitorul.

Consultând cazierul său fiscal, reclamantul a constatat că la data de 4 martie 2021 a fost înscrisă în cazierul fiscal o mențiune referitoare la săvârșirea unei infracțiuni de evaziune fiscală efectuată în cursul anului 2013 și pentru care s-a aplicat o sancțiune cu amenda administrativă.

Reclamantul a precizat că ”în mod greșit au fost efectuate mențiuni în cazierul său fiscal referitoare la săvârșirea unei infracțiuni de evaziune fiscale pentru că dosarul său penal a fost clasat în cursul urmăririi penale, nefiind atrasă răspunderea sa penală, fiind aplicată o sancțiune cu caracter administrativ care are o natură civilă.”

Reclamantul mai consideră că a fost înlăturată, prin efectuarea mențiunii, prezumția de nevinovăție, fiind înscrisă în cazier o faptă pentru care nu a fost condamnat definitiv.

De asemenea, arată că înscrierea mențiunii greșite în cazierul său fiscal are consecințe grave în privința participării sale și a societăților comerciale pe care le deține la circuitul comercial și fiscal.

Deși a solicitat radierea mențiunii, până la data introducerii cererii de chemare în judecată organele fiscale nu au soluționat cererea de radiere și nu au radiat mențiunea din cazierul fiscal, astfel, susține reclamantul că se impune admiterea acțiunii.

Instanța Tribunalului Cluj i-a dat dreptate, motivând astfel sentința:

”Analizând cererea de chemare în judecată formulată, în baza probelor administrate, instanța reține că aceasta este întemeiată.

”Pe fond, instanța reține că în cazierul fiscal al reclamantului s-a înscris la data de 4.03.2021 următoarea mențiune : În cursul anului 2013, suspectul a evidențiat, în actele contabile ale societății și în alte documente ale societății, achiziții nereale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale în cuantum de 66.386 lei (art. 9, alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare )

Sancțiune: Amenda cu caracter administrativ 1000 lei întrucât prejudiciul a fost achitat pe parcursul urmăririi penale ( art. 10 din Legea nr. 241/2005 )

Organul constatator a fost Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj.

În baza acestei mențiuni, au fost anulate ulterior, din oficiu, înregistrările în scop de TVA pentru societățile deținute de către reclamant.

Reclamantul a criticat înscrierea faptei în cazierul fiscal, arătând că aceasta s-a efectuat în mod nelegal, iar instanța împărtășește punctul de vedere al reclamantului.

Reține instanța că potrivit prevederilor art. 1 din OG. 39/2015, în cazierul fiscal se ține evidența persoanelor fizice, juridice și a entităților fără personalitate juridică care au săvârșit fapte sancționate de legile fiscale, contabile, vamale și de cele care privesc disciplina financiară.

În esență, aceleași au fost prevederile legale și la data săvârșirii faptelor, în acel moment, 2013, fiind în vigoare OG 75/2001.

Prin urmare, temeiul înscrierii în cazierul fiscal îl constituie săvârșirea unei fapte sancționate de lege, în speță a infracțiunii de evaziune fiscală.

Reține instanța că procedura aplicabilă înscrierii nu poate fi alta decât cea în vigoare în momentul efectuării mențiunii, chiar dacă în raport cu fondul ar fi aplicabilă legea din momentul săvârșirii faptelor, altfel ar rezulta că reclamantul ar suporta rigorile unei prevederi legale procedural care nu mai este în vigoare. În acest sens, sunt incidente dispozitiile tranzitorii de la art. 12 din O.G. nr. 39/2015.

În cazul reclamantului nu există un act sau document definitiv emis de organele de urmărire penală care să stea, în mod legal, la baza înscrierii.

Potrivit dispozițiilor art. 5 alin. 1 din OG 39/2015:

Înscrierea în cazierul fiscal a informațiilor prevăzute la art. 4 se face în baza următoarelor documente:

a) extrasele de pe încheierea sau dispozitivul hotărârilor judecătorești definitive transmise de instanțele judecătorești organelor fiscale competente în administrarea contribuabilului;

b) extrasele de pe ordonanțele procurorului prin care s-a dispus renunțarea la urmărirea penală, după epuizarea căilor de atac, transmise organelor fiscale competente în administrarea contribuabilului;

c) extrasele de pe deciziile de soluționare a contestațiilor rămase definitive prin neexercitarea căilor de atac;

d) actele/documentele întocmite de organele fiscale, vamale și alte organe competente din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, rămase definitive prin neexercitarea căilor administrative sau judiciare de atac;

e) actele rămase definitive ale altor organe competente să constate faptele prevăzute la art. 4 și să aplice sancțiuni.

În cazul reclamantului nu s-a emis unul dintre documentele mai sus menționate.

Reclamantul a fost cercetat penal pentru evaziune fiscală, dar prin Ordonanța de clasare din data de 23.12.2020, emisă de Parchetul de pe lângă Tribunal Cluj în dosarul penal nr. 339/P/2018, în temeiul dispozițiilor art. 314, art. 315 alin. l lit. b, raportat la art. 16 alin. l, lit. h, C. pr. pen. coroborat cu art. 10 alin. 1 din Legea nr. 241/2015 (forma anterioară modificărilor din 2014) și art. 315 alin. 2 lit. a C.pr. pen., s-a dispus clasarea (nu renunțarea) pentru fapta cercetată, evaziune fiscală în formă continuată, faptă prevăzută și pedepsită de art. 9 alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41, alin. 2 C.pen din 1969, în condițiile art. 5 C.pen. și aplicarea sancțiunii amenzii cu caracter administrativ în cuantum de 1000 lei.

Din moment ce s-a aplicat o sancțiune cu caracter administrativ, reține instanța că faptei urmărite i s-a înlăturat caracterul penal, astfel nu există un temei pentru înscrierea acesteia în cazierul fiscal. Amenda cu caracter administrativ este o sancțiune de natură civilă, prin efectul legii răspunderea penală fiind înlocuită cu cea civilă. În acest sens sunt inclusiv constatările Curții Constituționale, conform Deciziei nr. 101 din 17 februarie 2021.

În consecință, reținând că în mod eronat, cu interpretarea greșită a legii, s-au efectuat mențiuni în cazierul fiscal al reclamantului, fără să existe un temei legal nici la data săvârșirii faptelor cercetate și nici la data efectuării mențiunii, instanța consideră că punctul de vedere al reclamantului este întemeiat, iar în baza art. 1,8,18 din Legea 554/2004 coroborat cu art. 5 alin. 1 din OG 39/2015, urmează a dispune înlăturarea mențiunilor solicitate de către reclamant.

În baza art. 453 NCPC, instanța va oblige partea pârâtă la plata în favoarea reclamantului a cheltuielilor de judecată, 50 lei.”

Comments

comentarii

România a ajuns la peste 15.000 de cazuri de COVID-19 pe zi și peste 500 de decese.... Citește mai mult
Județul Cluj se află, miercuri dimineața, sub atenționare cod galben de ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m. Avertizarea, valabilă până la ora 11.00.... Citește mai mult
Spectacolul de dans pe care celebrul dansator Sergei Polunin l-a susținut ca invitat special al Festivalului Internațional de Film Transilvania este difuzat online, în premieră, pe platforma de streaming TIFF Unlimited, de Ziua Mondială a Baletului.... Citește mai mult
HOROSCOP 20 octombrie 2021. Unii nativi întâmpină probleme de sănătate miercuri. O zodie trebuie să aibă grijă cui îi împărtășește un secret.... Citește mai mult

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

error: Alert: Conținut protejat !!