fbpx
Acasă » JURISPRUDENȚĂ » Practică de la Tribunalul Cluj: Comunicarea prin poștă nu întrerupe prescripția executării amenzilor

Practică de la Tribunalul Cluj: Comunicarea prin poștă nu întrerupe prescripția executării amenzilor

Un complet de judecată de la Tribunalul Cluj arată într-o decizie definitivă privind anularea unui proces verbal de contravenție că practica judiciară s-a unificat în sensul că termenul de prescripție a executării amenzilor nu este întrerupt de simpla comunicare prin poștă a procesului verbal, care însă nu ajunge la cel vizat.

Art.14 alin.1 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor preveede că: ”Executarea sancțiunilor contravenționale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contravenției nu a fost comunicat contravenientului în termen de cel mult două luni de la data aplicării sancțiunii.”

Reprezentanții municipalității susțin în procese că termenul de prescripție se întrerupe în momentul în care procesul verbal de contravenție se comunică prin poștă, cu aviz de primire. Instanța Tribunalului Cluj arată într-o decizie definitivă, citând o decizie a Înaltei Curți la un recurs în interesul legii (RIL) că nu e așa.

Decizia Civilă nr. 1691/2018 din 24 Octombrie 2018  – Tribunalul Cluj:

Prin Sentința civilă nr. 1875 /201 8 pronunțată în dosarul nr. …. al Judecătoriei Cluj-Napoca s-a admis in parte plangerea formulata de petenta S.E.D în contradictoriu cu intimatul Municipiul Cluj-Napoca, DIRECTIA GENERAL A POLITIA LOCALA, s-a menținut Procesul-verbal de contravenție nr…./03.09 .2017 dar s-a constatat prescrisa executarea sancțiunii contravenționale aplicate prin procesul verbal.

Pentru a pronunța această hotărâre, instanța de fond a reținut că din analiza înscrisurilor depuse in probațiune la dosar, s-a constatat ca petentei i-a fost aplicata amenda in cuantum de 300 lei pentru savarsirea contravenției prevăzute de art.3 lit.a din HCL nr.61/2014, deoarece in data de 6 aprilie 2017, ora 12:09, autoturismul cu nr.de înmatriculare …………staționa voluntar neregulamentar, pe trotuar, in dreptul imobilului cu nr.103-105 de pe str… Cluj-Napoca

Instanța de fond a mai reținut că procesul-verbal de contravenție a fost expediat contravenientei prin scrisoare recomandata, însă petenta nu și-a ridicat corespondența și că procedura de înmânare a acestui act a fost îndeplinita in data de 11.11.2017, cu depășirea termenului de 2 luni prevăzut de art.14 alin.1 din OG nr.2/2001.

De asemenea, s-a mai reținut că petenta a săvârșit fapta consemnată in procesul verbal, deoarece chiar daca deține abonament de parcare valabil, nu trebuia să parcheze neregulamentar pe trotuar, condiții în care s-a menținut procesul-verbal .

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel apelantul Municipiul Cluj-Napoca, solicitând admiterea apelului și schimbarea sentinței atacate în sensul respingeri i plângerii contravenționale.

În motivarea apelului, apelantul a arătat că în speță procesul verbal de contravenție a fost încheiat la data de 03.09.2017 și a fost comuniat prin scrisoare recomandată la data de 05.09.2017, însă petenta nu și-a ridicat corespondența, iar plicul a fost returnat expeditorului.

Apelantul a mai arătat că la data de 11.11.2017 s-a procedat la afișarea procesului verbal și că în speță sunt incidente și prevederile Deciziei nr. 10/2013 a ÎCCJ , iar la data de 05.09.2017, când procesul verbal a fost depus la oficiul poștal, a intervenit întreruperea prescripției executării sancțiuni contravenționale.

În drept, apelul a fost întemeiat pe dispozițiile art. 466 NCPC.

Nu s-a formulat întâmpinare în apel.

Analizând apelul declarat, în raport cu dispozițiile art. 466 și urm. NCPC, tribunalul reține că acesta este neîntemeiat.

Astfel, se reține că petenta a fost sancționată contravențional pentru savarsirea contravenției prevăzute de art.3 lit.a din HCL nr.61/2014, deoarece in data de 6 aprilie 2017, ora 12:09, autoturismul cu nr.de înmatriculare ….. staționa voluntar neregulamentar, pe trotuar, in dreptul imobilului cu nr.103-105 de pe str…. Cluj-Napoca.

La fel ca și prima instanță, tribunalul reține că executarea sancțiunii s-a prescris întrucât procesul verbal de contravenție încheiat la data de 03.09.2017 nu a fost comunicat în termenu l legal de 2 luni, data comunicării,prin afișare, fiind 11.11.2017 .

Pe calea apelului, s-a invocat împrejurarea că s-a comunicat prin poștă, cu aviz de primire, procesul verbal către petentă, la data de 5.09.2017, însă aceasta nu s-a prezentat să-și ridice corespondența. Susține apelantul că prin această comunicare a intervenit întreruperea prescripției executării sancțiuni contravențional e, însă nu indică și temeiul juridic al susținerii sale, iar Decizia RIL a ÎCCJ nr. 10/2013 nu acoperă această problemă.

Prin urmare, nu se va reține că a intervenit întreruperea prescripției executării sancțiuni contravenționale. Este adevărat că au existat și soluții contrare, însă acestea au fost minoritare și izolate iar practica judiciară s-a unificat sub acest aspect.

Raportat la aspectele menționate, în baza art. 480 NCPC, tribunalul va respinge apelul declarat.”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina