fbpx

Polițistul care l-a pus la pământ pe bărbatul din Pitești pierduse recent proces pentru anularea unei sancțiuni

Polițistul care l-a pus la pământ pe bărbatul din Pitești a avut probleme cu șefii în perioada de tutelă profesională și a fost sancționat disciplinar. Tribunalul Argeș i-a respins contestația, sentința fiind motivată cu câteva zile înainte de incidentul din 16 aprilie, în care un bărbat de 63 de ani a murit asfixiat după ce a fost imobilizat de doi polițiști, care au fost arestați preventiv pentru purtare abuzivă și loviri cauzatoare de moarte.

Un judecător de drepturi și libertăți de la Tribunalul Argeș a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a agenților de poliție Daniel Petruț Drăghici și Ilie Florea, acuzați în cazul morții unui bărbat din Pitești, pe care l-au imobilizat la pământ.

În martie 2020, Daniel Petruț Drăghici a deschis proces împotriva Inspectoratului de Poliție al Județului Ialomița, județ în care a activat pe perioada tutelei perofesionale, mai exact în vestitul oraș Țăndărei. Acolo, Drăghici a avut probleme cu șeful poliției orașului, împotriva căruia a depus plângere penală, susținând că a fost amenințat și înjurat.

Agentul a fost sancționat diciplinar cu diminuarea salariului cu 20% pe 3 luni pe motiv că nu a efectuat rapoartele și procesele verbale de transcriere în contestațiile primite la un număr de 7 dosare și nu a predat în termen către Serviciul Rutier procesele verbale în vederea implementării în bazele de date.

Extrase din cererea de chemare în judecată a polițistului Drăghici împotriva IPJ Ialomița:

”Urmare a verificării bazei de date S.N.R.I. s-a constatat ca de la 02.04.2019 si pana la 10.09.2019 am implementat 55 auto oprite si nici o persoana legitimata, iar ultima implementare a unui auto a fost la 25.07.2019. De asemeni, in perioada 25.07.-10.09.2019 am efectuat 20 de servicii si am constatat 41 contravenții.

Se mai retine ca s-au identificat 17 Rapoarte de activitate din care rezulta ca am verificat 90 auto si am legitimat 26 persoane care nu au fost implementate in S.N.R.I..

In raport de acestea se retine ca am săvârșit abaterea mai sus menționata din următoarele considerente.

Nu am efectuat rapoartele si procesele verbale de transcriere pentru 4 contestații in termen;

Nu am implementat in bazele de date toate persoanele si auto verificate.

Cu privire la apărările subsemnatului, in timpul cercetării prealabile si motivele inlaturarii acestora, se rețin următoarele.

Am arătat ca am fost in concediu in perioada 01-11.07.2019, iar la revenirea la serviciu, am primit 3 contestații de la un coleg si o contestație de la o alta colega pentru care era necesar sa întocmesc raportul si procesul verbal transcris pentru fiecare contestație.

Am efectuat 14 servicii in luna iulie si 12 in luna august, precum si 4 in luna septembrie, cu mențiunea ca in intervalul 02.-08.09.2019 si 19-23.08.2019 am fost in concediu medical.

In Raportul din 11.10.2019 am arătat ca nu am avut timpul necesar redactării documentelor, precum si ca nu am acces la calculatorul din dotarea formațiunii de politie rutiera si ca am acces doar la calculatorul de la formațiunea de ordine publica care insa este utilizat cu prioritate de catre agenții din cadrul acestei formațiuni, eu putând folosi acest calculator numai atunci cand aceștia nu-l utilizează.

De asemeni, am mai arătat ca nu am acces in biroul formațiunii de politie rutiera, neavand de fapt nici cheie de la acesta, deoarece biroul este folosit de aîti doi colegi.

(…)

Din raportul personal, rezulta ca nu am putut implementa datele din aceleași considerente pe care le-am arătat cu ocazia cercetării prealabile, in sensul ca nu am acces in biroul formațiunii pentru a putea implementa date in calculator si pentru a consemna in registre activitățile desfășurate.

De asemeni, am arătat ca asupra mea s-au adus injurii, precum si ca am fost denigrat de colegul meu T. S.A, cel care este conducător de fapt al formațiunii de politie rutiera, precum si ca Șeful Politiei Tandarei exercita presiuni asupra subsemnatului, aceasta întrucât, cu ocazia definitivării in profesie mi-a solicitat sa solicit mutarea la formațiunea de ordine publica, cu precizarea ca in caz contrar nu voi fi definitivat in profesie, precum si faptul ca la susținerea examenului, acesta mi-a adresat mai multe injurii si cuvinte jignitoare.

Prin raport se concluzionează ca activitatea desfășurata este corespunzătoare, iar cele menționate in Raportul Șefului Politiei Oras Tandarei reprezintă o excepție, situație fata de care s-a apreciat ca nu se impune declanșarea cercetării prealabile.

De asemeni, se propune a se efectua demersurile necesare de către Șeful Politiei oras Tandarei la nivelul formațiunii de politie rutiera, in sensul de a permite accesul la biroul si resurselor formațiunii a întregului personal, precum si înregistrarea lucrării in evidenta celor cu caracter penal.

Precizez ca la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomița se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de purtare abuziva fata de Șeful Politiei oras Tandarei in dos. 563/P/2019, asa cum rezulta din înscrisurile anexate prezentei.

(….)

Fac precizarea ca S.N.P.P.C.- MAI. prin B.T. IALOMIȚA, al cărui membru sunt, a solicitat prin adresa 1026/12.11.2019 intimatului parat relații cu privire la faptul ca nu mi se permite accesul in biroul formațiunii, precum si ca nu am un calculator in dotare, la care prin adresa ../05.12.2019 s-a comunicat ca in Biroul repartizat formațiunii Politiei Rutiere, isi desfășoară activitatea numai doi agenți care au si calitatea de organ de politie judiciara, întrucât fiind un spațiu mic, nu poate fi amplasat mobilier pentru toți lucratorii, precum si ca nu am in dotare un calculator, precizând ca pot utiliza calculatorul aflat in dotarea agenților de ordine publica la care as avea acces 24 de ore din 24, aspect imposibil de realizat, dat fiind faptul ca programul de lucru este de numai 8 ore in care isi desfășoară activitatea de altfel si polițiștii de ordine publica.

(…)

Dupa cum am arătat, in cuprinsul Dispoziției, s-a reținut ca as fi avut un comportament neglijent in ceea ce privește îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau a dispozițiilor primite de la șefi, perspectiva din care rezulta ca fapta nu ar fi fost săvârșita cu vinovăție, ci din culpa.

De asemeni, consider ca inițierea procedurii de cercetare a avut la baza Raportul Șefului Politiei Oras Tandarei, care este șeful meu nemijlocit si care din perspectiva celor arătate anterior, cat si asa cum rezulta din înscrisurile anexate are un conținut total subiectiv si tendențios, deoarece a fost întocmit numai dupa ce mi-am arătat nemulțumirea cu privire la comportamentul acestuia fata de mine si care de altfel s-a materializat si in sesizarea penala ce a fost transmisa PARCHETULUI si care face obiectul dos 563/P/2019 aflat in lucru la Parcheutl de pe lângă Triunalul Ialomița

Consider ca in mod nelegal au fost respinse apărările subsemnatului cu privire la imposibilitatea executării sarcinilor de serviciu din lipsa dotărilor necesare, aspect ce rezulta de altfel si din înscrisurile anexate.”

Analizând cererea, Tribunalul constată următoarele:

”Prin cererea formulată reclamantul solicită anularea deciziei de sancționare sau modificarea acesteia, act administrativ nr. …./15.11.2019 prin care reclamantul a fost sancționat cu diminuarea salariului de bază cu 20% pe o perioadă de 3 luni.

La baza deciziei de sancționare a stat actul de sesizare respectiv nota de constatare nr. …din 12.09.2019 întocmit de Comisarul de Poliție din cadrul serviciului Rutier iar prin acest act de constatare s-a reținut faptul că reclamantul în perioada analizată nu a efectuat rapoartele și procesele verbale de transcriere în contestațiile primite la un număr de 7 dosare, de asemenea nu a predat în termen procesele verbale în vederea implementării în bazele de date.

În baza dispoziției a sefului IPJ Ialomița nr. 179/4/18.09.2019 a fost efectuată o cercetare prealabilă a agentului de poliție Draghici Daniel Petruț în vederea stabilirii în sarcina acestuia a existenței sau a inexistenței abaterii disciplinare ce consta în neglijența manifestată în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau a dispozițiilor primite de la sefii ierarhici sau de la autoritățile legale prev de art, 57 din legea nr. .. privind statutul polițistului.

Membrii consiliului de disciplină au concluzionat în unanimitate faptul că reclamantul nu și-a îndeplinit unele din sarcinile și îndatoririle de serviciu, aspecte pe care reclamantul nu le neagă,  și s-a propus sancționarea disciplinară a acestuia cu diminuarea salariului cu 20% pe o perioadă de 3 luni.

Reclamantul motivează neîndeplinirea la termen a sarcinilor de serviciu prin faptul că nu are acces la tehnica de calcul aflată în biroul compartimentului Poliției Rutieră , însă aceste aspecte nu s-au dovedit întrucât reclamantul a avut accesul în permanență la un calculator al biroului alăturat folosit de toți agenții de poliție din cadrul compartimentului de Ordine Publică.

Reclamantul a mai invocat faptul că cercetarea disciplinară a fost făcută cu încălcarea prevederilor legale și printr-o analiză superficială a situației de fapt însă nu arată în concret care sunt normele legale încălcate în conformitate cu dispozițiile legii nr.360/2002 privind Statutul Polițistului.

Un alt aspect invocat de reclamant este acela cu privire la aplicarea sancțiunii pe care o apreciază acesta că nu a fost aplicată în mod gradual , însă din actele dosarului și apărările făcute de către pârâtă în anul 2020 reclamantul a făcut obiectul altor două proceduri de cercetare disciplinară, una nefiind finalizată iar cealaltă fiind finalizată și aplicându-i-se o mustrare scrisă, pentru aceeași abatere disciplinară respectiv neglijența manifestata în îndatoririle de serviciu.

Prin decizia motivată nr. 636/09.01.2020 I.G.P.R a respins contestația formulată de reclamant, reținând și aspectul că acesta a mai făcut obiectul unor anchete administrative existând alte 3 cercetări prealabile în datele de 26.11.2019, 14.09.2020 și 20.02.202o, toate aceste aspecte rezultă din actele atașate la dosar.

Pentru toate aceste considerente în temeiul disp. art. 360/2002 rap. la  disp. Legii nr.554/2004 tribunalul va respinge contestația ca nefondată.”, se arată în motivarea sentinței Tribunalului Argeș, redactată în 12 aprilie.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns