fbpx

Pedeapsă cu amânare pentru că și-a amenințat soția că-i taie capul la două zile după ce a fost emis ordin de protecție

”Instanța nu poate ignora fondul pe care au fost comise faptele, respectiv inculpatul a fost deranjat de faptul că soția sa a părăsit domiciliul conjugal pentru a-și reface viața alături de o altă persoană”, se arată în motivarea Judecătoriei Alba Iulia, prin care s-a stabilit pedeapsa de 11 luni închisoare cu amânare.

”În baza art. 83 Cod penal, amână aplicarea pedepsei rezultante de 11 luni închisoare, pe un termen de supraveghere stabilit în condițiile art. 84 alin. 1 Cod penal, de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.”, se arată în minută.

Acuzațiile

”În actul de sesizare s-a arătat, în esență, că la data de 03.03.2021, inculpatul a transmis mai multe mesaje de tip SMS și a încercat să o apeleze pe persoana vătămată B. în repetate rânduri, încălcând astfel ordinul de protecție emis împotriva acestuia conform sentinței civile nr. 4466/CC/2020 a Judecătoriei Alba Iulia, prin care i s-a interzis numitului A. orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod cu B

Totodată, printr-un astfel de mesaj de tip SMS, inculpatul A_ a amenințat-o cu moartea pe persoana vătămată B

Ulterior, la data de 05.03.2021, inculpatul A, prin intermediul unei filmări de tip „live” pe rețeaua de socializare Facebook, a adresat amenințări cu moartea persoanelor vătămate, soția acestuia B_, și prietenul soției sale, C, afirmând că le va lua capul cu sabia amândurora, amenințare care este de natură să le producă o stare de temere persoanelor vătămate.

În cursul urmăririi penale au fost administrate următoarele mijloace de probă: procesul-verbal de redare a conținutului înregistrării audio-video postată pe rețeaua de socializare Facebook; înregistrarea audio-video postată pe rețeaua de socializare Facebook –suport optic CD; fotografii privind apelurile și mesajele tip SMS primite de la numărul de telefon ____; declarație persoană vătămată B_; declarație persoană vătămată C; copie a sentinței civile nr. 4466/CC/2020 a Judecătoriei Alba Iulia din 30.12.2020; declarație suspect A_; declarație inculpat A_; înscrisuri.”

Situația de fapt reținută de instanță:

Astfel, inculpatul și persoana vătămată B_ sunt căsătoriți și au împreună doi copii minori. Prin sentința civilă nr. 4466/CC/2020 pronunțată la data de 30.12.2020 de Judecătoria Alba Iulia în dosar nr. ___, s-a dispus admiterea cererii formulate de Parchetul de pe lângp Judecătoria Alba Iuli aprivind pe petenta B_, sens în care s-a dispus emiterea ordinului de protecție împotriva intimatului A_, inculpatul din prezenta cauză, precum și evacuarea temporară a acestuia din locuința situată în _____, jud. Alba, pe o perioadă de 6 luni de la data emiterii prezentului ordin. Prin aceiași sentință penală, inculpatul din prezenta cauză a fost obligat să păstreze o distanță minimă de 50 m față de petenta B. și față de locuința acesteia, pe o perioadă de 6 luni de la data emiterii ordinului, fiindu-i interzis orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod cu petenta, pe o perioadă de 6 luni de la data emiterii prezentului ordin.

Potrivit materialului probator administrat în cauză, la data de 03.03.2021, inculpatul A a transmis mai multe mesaje de tip SMS și a încercat să o apeleze pe persoana vătămată B_ în repetate rânduri, încălcând astfel ordinul de protecție emis împotriva acestuia conform sentinței civile nr. 4466/CC/2020 a Judecătoriei Alba Iulia, amintită anterior. Totodată, printr-un astfel de mesaj de tip SMS, inculpatul A_ a amenințat-o cu moartea pe persoana vătămată B

Ulterior, la data de 05.03.2021, inculpatul A, prin intermediul unei filmări de tip „live” pe rețeaua de socializare Facebook, a adresat amenințări cu moartea persoanelor vătămate, soția acestuia B, și prietenul soției sale, C_, afirmând că le va lua capul cu sabia amândurora, amenințare care este de natură să le producă o stare de temere persoanelor vătămate.

Conform declarației persoanei vătămate B_, în data de 03.03.2021, inculpatul A_, față de care Judecătoria Alba Iulia a emis un ordin de protecție pe o durată de 6 luni, prin care i se interzice să o contacteze pe aceasta, a încercat în repetate rânduri să o sune pe persoana vătămată și i-a trimis mai multe mesaje tip SMS, între care și unul prin care o amenința cu moartea. Conform declarației persoanei vătămate, amenințarea cu pricina i-a produs o stare de temere.”

Ce a declarat inculpatul

”În legătură cu faptele din data de 05.03.2021, inculpatul a arătat că la începutul lunii martie se afla la domiciliu, în bucătărie, context în care, la un moment dat, a luat telefonul și a intrat pe contul de facebook, ocazie cu care a pornit un live în conținutul căruia a afirmat că le taie capul cu sabia atât persoanei vătămate B, cât și persoanei vătămate C_. Inculpatul a arătat că nu deține vreo sabie și nu intenționează să achiziționeze una, precum și că recunoaște și regretă săvârșirea faptelor.

Audiat în calitate de inculpat la data de 10.03.2021, A_ a menținut poziția procesuală adoptată cu ocazia audierii în calitate de suspect, arătând că recunoaște și regretă faptele, dar că le-a săvârșit în contextul în care soția sa îl provoacă, l-a înșelat cu persoana vătămată C_, precum și pentru că soția sa l-a lovit cu un platou de salată în cap.”

Cum a stabilit instanța pedeapsa

”În privința inculpatului A, la stabilirea pedepsei, instanța va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 Cod penal, respectiv gravitatea infracțiunii săvârșite și periculozitatea infractorului, care se evaluează în funcție de împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, precum și de mijloacele folosite, natura și gravitatea rezultatului produs ori a altor consecințe ale infracțiunii, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, motivul săvârșirii infracțiunii și scopul urmărit, natura și frecvența infracțiunilor care constituie antecedentele penale ale infractorului, conduita după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului penal, nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială.

Astfel, la individualizarea pedepsei și a modalității de executare a acesteia, instanța va avea în vedere gradul concret de pericol social al faptelor, determinat de împrejurările concrete în care a fost comise, respectiv acesta prin mijloace directe și indirecte, respectiv prin comunicare directă, precum și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, în speță aplicația Facebook, a adresat persoanelor vătămate B__ și C, amenințări cu moartea, întărindu-și afirmațiile prin comportamentul adoptat, respectiv prin încălcarea ordinului de protecție emis asupra acestuia, prin care i se interzice inculpatului să se apropie și să ia legătura prin orice mijloace de comunicare la distanță cu persoana vătămată B_, acțiuni ce le-au creat persoanelor vătămate o stare de temere. Totodată, instanța va avea în vedere faptul că inculpatul a proferat o parte din amenințări într-un spațiu public, respectiv printr-o postare live pe platforma Facebook, amenințări care au ajuns la cunoștința unui număr nedeterminat de persoane.

Instanța va ține cont de faptul că inculpatul a recunoscut faptele săvârșite și de faptul că acesta nu este cunoscut cu antecedente penale. Totodată, instanța nu poate ignora fondul pe care au fost comise faptele, respectiv inculpatul a fost deranjat de faptul că soția sa a părăsit domiciliul conjugal pentru a-și reface viața alături de o altă persoană, situație care deși nu este de natură să întrunească elementele unei provocări, ori a altei circumstanțe atenuante, nu poate fi ignorată.

În același sens, cu privire la circumstanțele personale ale inculpatului, instanța reține că acesta are vârsta de 45 de ani, studii profesionale, de ocupație zidar și se ocupă în prezent de creșterea și educarea celor doi copii minori pe care îi are cu persoana vătămată B___

Mai mult, conform susținerilor acestuia, tensiunile dintre el și persoana vătămată B__ nu mai subzistă în prezent, acesta fiind conștient de gravitatea acțiunilor sale, de consecințele acestora și de impactul pe care acestea le-au avut nu doar asupra persoanelor vătămate, cât și asupra copiilor lor minori.

În același timp, instanța va avea în vedere și faptul că inculpatul a recunoscut fapta penală săvârșită, iar față de el cauza a fost soluționată numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, astfel că în speță sunt aplicabile dispozițiile art. 396 alin. (10) Cod procedură penală, potrivit cărora atunci când judecata se desfășoară în condițiile prevăzute de art. 375 alin. (1) și (2) Cod procedură penală, limitele de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii se reduc cu 1/3”

Comments

comentarii

Şapte din zece români (69%) consideră că statutul de membru al Uniunii Europene aduce beneficii României, procentul situându-se în media UE, relevă cel mai recent Eurobarometru realizat de Parlamentul European.... Citește mai mult
Tot mai mult părinți au refuzat să își vaccineze copiii împotriva rujeolei, în ultimii 15 ani, atât la nivel național, cât și în județul Cluj.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!