fbpx

Pe ultima sută de metri, s-a stabilit data viitorului recensământ al populației și al locuințelor.

În perioada iulie – noiembrie 2021 se va desfăşura, etapizat, recenzarea populaţiei şi a locuinţelor. Nerespectarea prevederilor legii poate atrage amenzi contravenționale cuprinse între 1000 și 5.000 lei pentru presoanele fizice și între 15.000-50.000 lei pentru persoanele juridice.

Recensământul populației și al locuințelor în anul 20121 este o obligație impusă României de Regulamentul UE nr. 763/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, la momentul actual existând riscul demarării de către Comisia Europeană a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor – infringement – stabilite României, în situaţia în care recensământul populaţiei şi locuinţelor nu poate fi desfăşurat în anul 2021 ca urmare a imposibilităţii pregătirii şi organizării acestuia, acţiuni care se întind pe o perioadă de 2 ani premergătoare recenzării,

Prin  Legea nr. 178/2020 publicată în Monitorul Oficial nr.755 din 19 august 2020 s-a aprobat cu modificări ORDONANŢA DE URGENŢĂ  nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 106 din 12 februarie 2020.

Regulamentul (UE) 2017/712 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de stabilire a anului de referinţă şi a programului de date statistice şi de metadate privind recensământul populaţiei şi al locuinţelor prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, publicat în JOL 105 din 21.04.2017, care prevede, la articolul 3, că “Fiecare stat membru stabileşte o dată de referinţă care se înscrie în cursul anului 2021 pentru datele privind recensământul populaţiei şi al locuinţelor care urmează a fi transmise Comisiei (Eurostat). Statele membre informează Comisia (Eurostat) până la 31 decembrie 2019 cu privire la data de referinţă aleasă.

Fac obiectul recenzării la recensământul din România:

a) persoanele cu cetăţenie română, străină sau fără cetăţenie, cu reşedinţa obişnuită în România;

b) persoanele cu cetăţenie română, cu domiciliul în România, dar cu reşedinţa în altă ţară pentru o perioadă mai mică de 12 luni;

c) persoanele cu cetăţenie română care sunt membri ai personalului misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României în străinătate, membrii forţelor armate naţionale staţionate în restul lumii, personalul naţional al bazelor ştiinţifice naţionale stabilite în afara teritoriului geografic al ţării, persoanele de cetăţenie română care sunt membri ai echipajelor navelor de pescuit, altor nave, aeronave şi platforme plutitoare operând parţial sau în întregime în afara teritoriului economic;

d) gospodăriile şi nucleele familiale;

e) clădirile de locuit;

f) clădirile cu altă destinaţie decât cea de locuit, dacă există cel puţin o locuinţă în acestea;

g) locuinţele situate în orice clădire, indiferent de forma de proprietate, de pe teritoriul României;

h) spaţiile colective de locuit.

Nu se înregistrează la recensământ persoanele care nu deţin cetăţenie română din cadrul reprezentanţelor diplomatice, consulare şi comerciale sau al reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale şi nici membrii familiilor lor, personalul forţelor armate străine, personalul flotei comerciale navale şi aeriene – cetăţeni străini, care la momentul de referinţă al recensământului se află temporar pe teritoriul ţării.

La recensământ nu se înregistrează clădirile situate pe teritoriul României deţinute cu titlu de proprietate de alte state, administrate de reprezentanţele diplomatice şi consulare ale ţărilor respective sau de reprezentanţele organizaţiilor internaţionale, dacă în cadrul lor nu au domiciliul sau reşedinţa cetăţeni români.

Persoanele sunt înregistrate la locul unde îşi au reşedinţa obişnuită în România.

Persoanele absente temporar din gospodărie sunt înregistrate la reşedinţa lor obişnuită, pe baza informaţiilor furnizate de celelalte persoane din gospodărie.

În cazul locuinţelor ocupate de gospodării absente în totalitate, respectiv în care toţi membrii gospodăriei sunt absenţi, informaţiile privind confirmarea absenţei gospodăriei, precum şi numărul persoanelor ce formează gospodăria respectivă şi câteva caracteristici esenţiale, precum sexul şi vârsta, pot fi furnizate pe plan local de alte persoane, precum administratorii de bloc, vecini, rude, în măsura în care deţin aceste informaţii.

Momentul de referinţă al recensământului din anul 2021 este ora “0” din ziua de 1 mai 2021.

Baza de date pentru RPL2021 cu date pentru clădiri şi locuinţe se realizează până la 31 august 2021;

Identificarea persoanelor se realizează pe baza CNP.

În luna iulie 2021 se realizează colectarea indirectă a variabilelor din programul de observare al recensământului identificate în surse administrative.

Pentru fiecare persoană alocată unei adrese de domiciliu din RNEP se completează o serie de variabile din formularul electronic individual prin preluare din sursele administrative disponibile.

În perioada august – septembrie 2021 se realizează colectarea on-line a înregistrărilor individuale şi a celor referitoare la gospodării, locuinţe şi clădiri – autorecenzarea on-line.

Fiecare persoană cu reşedinţa obişnuită în România trebuie să se autorecenzeze accesând pe Internet propriul formular individual P, completat deja parţial cu anumite date obţinute prin colectarea indirectă, pe baza unui nume de utilizator şi a unei parole, şi să realizeze, după caz, următoarele modificări sau completări:

a) să modifice informaţii deja completate în formular prin colectarea indirectă din surse administrative care nu corespund cu realitatea;

b) să completeze adresa reşedinţei obişnuite în cazul în care aceasta nu corespunde cu adresa de domiciliu;

c) să completeze răspunsurile la toate întrebările din formularul individual;

d) să completeze răspunsurile la toate întrebările din formularul gospodăriei din care face parte dacă acesta nu a fost completat deja de un alt membru al gospodăriei;

e) să completeze răspunsurile la toate întrebările referitoare la clădirea în care este amplasată locuinţa, în cazul în care răspunsurile la aceste întrebări nu sunt deja completate.

În perioada octombrie – noiembrie 2021 se realizează în teren colectarea prin interviu faţă-în-faţă asistată de calculator a înregistrărilor individuale, pentru acele persoane pentru care nu s-a realizat autorecenzarea on-line.

În perioada octombrie – noiembrie 2021 se realizează în teren colectarea prin interviu asistată de calculator a clădirilor şi locuinţelor, pentru care nu s-a realizat autorecenzarea on-line.

În perioada decembrie 2021 – ianuarie 2022 se realizează asigurarea completitudinii înregistrărilor individuale privind persoanele, gospodăriile, locuinţele şi clădirile. Aceasta se realizează prin imputare prin metode statistice, din surse statistice şi administrative, pentru acele unităţi statistice pentru care nu există un formular completat cu date.

În perioada februarie 2022 – martie 2024 se realizează controlul, validarea, procesarea şi diseminarea datelor colectate.

Pentru atingerea obiectivelor recensământului, fac obiectul prelucrării următoarele tipuri de date:

 1. a) date privind structura demografică şi mobilitatea populaţiei rezidente;
 2. b) caracteristicile etno-culturale ale populaţiei rezidente;
 3. c) caracteristicile educaţionale ale populaţiei rezidente;
 4. d) date privind migraţia internă şi internaţională;
 5. e) caracteristicile economice ale populaţiei rezidente;
 6. f) date privind tipologia gospodăriilor şi a nucleelor familiale;
 7. g) date privind clădirile în care se găsesc locuinţe;
 8. h) date privind structura fondului de locuinţe;
 9. i) date privind condiţiile de locuit.

Toate informaţiile colectate la recensământ, din surse administrative sau de la populaţie, sunt prelucrate pentru:

a) calculul numărului populaţiei rezidente a României la 1 mai 2021;

b) determinarea valorilor variabilelor de recensământ pentru fiecare unitate statistică;

c) calculul celorlalţi indicatori statistici determinaţi pe baza variabilelor de recensământ.

Toate întrebările incluse în formulare au caracter obligatoriu.

Persoanele care fac obiectul autorecenzării sau al recenzării au următoarele obligaţii:

 1. a) de a se autorecenza sau de a fi recenzate;
 2. b) de a furniza, pe propria răspundere, informaţii corecte şi complete, iar în cazul interviurilor proxy de a furniza informaţii corecte şi complete, în măsura în care deţin informaţii despre persoana pentru care se realizează interviul proxy;
 3. c) de a permite recenzarea gospodăriei, locuinţei şi clădirii în care se află locuinţa;
 4. d) de a respecta şi a nu obstrucţiona activitatea personalului de recensământ;
 5. e) de a prezenta, pentru înregistrarea corectă a datelor de identificare a persoanelor, după caz, pentru cetăţenii români actul de identitate, certificatul de naştere în cazul minorilor, iar pentru persoanele de altă cetăţenie ori fără cetăţenie documente de trecere a frontierei sau documente eliberate de autorităţile române care atestă dreptul de şedere pe teritoriul României. Alte acte legale, cu excepţia celor prevăzute anterior, care atestă validitatea informaţiilor referitoare la persoane şi locuinţe, sunt consultate numai cu acordul persoanelor recenzate.

Părinţii sau, după caz, alţi reprezentanţi legali ai copilului minor, persoanele care au în plasament copii şi persoanele care se ocupă de întreţinerea copilului minor pe perioada în care părinţii sunt plecaţi la muncă în străinătate, au obligaţia de a realiza autorecenzarea on-line a acestora sau, dacă acest lucru nu este posibil, de a desfăşura interviu proxy cu recenzorul pentru a asigura recenzarea minorilor, inclusiv pentru variabilele etnoculturale.

Părinţii sau reprezentanţii legali ai persoanelor cu dizabilităţi care, din cauza deficienţelor nu pot să acceseze internetul sau să răspundă la întrebările adresate de un recenzor în cadrul unui interviu faţă-în-faţă, precum şi persoanele care îngrijesc astfel de persoane au obligaţia de a realiza autorecenzarea on-line a acestora sau, dacă acest lucru nu este posibil, de a desfăşura interviu proxy cu un recenzor pentru a asigura recenzarea persoanelor aflate în aceste situaţii, inclusiv pentru variabilele etnoculturale.

Persoanele prezente într-o gospodărie în momentul vizitei recenzorului sunt obligate să furnizeze acestuia, în condiţiile în care contactarea persoanelor temporar absente care au reşedinţa obişnuită la aceeaşi adresă nu a fost posibilă în urma unor vizite repetate, următoarele informaţii referitoare la aceste persoane: CNP, sex, data naşterii, nivelul instituţiei de învăţământ absolvite de cel mai înalt nivel şi statutul activităţii curente, precum şi alte informaţii utile completării formularelor de recensământ, în cazul în care le cunosc.

Persoanele salariate care se autorecenzează prin intermediul internetului au dreptul la o zi liberă, plătită, în scopul încurajării utilizării cu predilecţie a acestei metode.

Angajatorii sunt obligați să acorde salariaților o zi liberă plătită în același scop.

 

 

Comments

comentarii

U-Banca Transilvania Cluj-Napoca a câştigat pentru a patra oară Supercupa României la baschet masculin, după ce a învins-o pe CSO Voluntari.... Citește mai mult
Un accident rutier a avut loc marți seara în Piața Cipariu din Cluj-Napoca. Impactul dintre două mașini a cauzat rănirea a două femei și doi copii.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!