Acasă » Publicitate electorală » (PE) În ultimii doi ani, Guvernul PSD a finanţat proiectele Clujului, prin PNDL, cu 670 de milioane lei!

(PE) În ultimii doi ani, Guvernul PSD a finanţat proiectele Clujului, prin PNDL, cu 670 de milioane lei!

Programul naţional de dezvoltare locală este programul guvernamental fanion al PSD. PNDL reprezintă sursa principală de finanţare pentru infrastructura locală şi are la bază principiul conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un set minim de servicii publice (10S), în domeniile: sănătate, educație, apă – canalizare, energie termică și electrică, inclusiv iluminat public, transport / drumuri, salubrizare, cultură, culte, locuire și sport.

Cea de-a doua etapă a programului, a finanţat, la nivel national, 9.500 de obiective de investiții, dintre care 2.500 de creșe și grădinițe, 2.000 de școli și 5.000 de alte obiective (din toate domeniile eligibile).

Pentru judeţul Cluj s-au alocat 670 milioane RON prin PNDL 2, potrivit datelor Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE). În acest sens, în ultimii doi ani, au fost finanţate 178 de proiecte, printre care modernizări de drumuri şi străzi, lucrări la sistemele de apă şi canalizare, reabilitări de şcoli şi grădiniţe, dispensare medicale sau iluminat public:

JUDETUL CLUJ
Nr. crt.U.A.TDenumire obiectiv investitiiAlocații de la bugetul de stat 2017-2020
TOTAL 670,367,594.12
1AITONFurnizare dotări pentru Dispensar Uman Aiton, comuna Aiton, jud. Cluj117,000.00
2AITONModernizare străzi în comuna Aiton, jud. Cluj3,125,029.00
3ALUNIŞÎmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Aluniș județul Cluj4,807,434.00
4APAHIDA (detalii despre finantarea celor 4 contracte din Apahida in 2018)Extindere retea canalizare in satele Dezmir, Sânnicoara si Apahida in com. Apahida jud. Cluj4,141,936.00
5APAHIDA (detalii despre semnarea contractelor pt primele 2 proiecte)Rețea canalizare menajeră în localitatea Pata în com. Apahida jud. Cluj12,519,120.00
6APAHIDAReabilitare și modernizare școala din loc. Dezmir, comuna Apahida1,727,386.15
7APAHIDAReabilitare, modernizare și extindere școala din loc.  Sînnicoară,  comuna Apahida2,096,327.80
8AŞCHILEUDotare Școala Gimnazială Așchileu Mare, comuna Așchileu, jud. Cluj62,000.00
9AŞCHILEUReabilitare și modernizare dispensar uman Așchileu, comuna Așchileu, jud. Cluj740,000.00
10AŞCHILEUModernizare străzi în comuna Așchileu, jud. Cluj8,893,332.00
11BACIU
(detalii despre finantarea celor 4 proiecte din Baciu in 2018)
Extindere rețea de canalizare pe străzile Brădetului, Planetelor, Cimitirului, Salcâmului și Mesteacănului în comuna Baciu, judetul Cluj2,862,363.00
12BACIUÎnființare rețea de canalizare  în localitățile Sălistea Nouă, Corușu, Popești și stație de epurare în localitatea Popești comuna Baciu, judetul Cluj5,665,478.00
13BACIURețea de canalizare și stație de epurare în localitatea Suceagu, comuna Baciu, județul Cluj10,048,906.00
14BACIUConstruire grădiniță în comuna Baciu jud. Cluj4,536,069.37
15BĂIŞOARARețele de canalizare menajeră și canal colector Săcel Băișoara, în localitatea Săcel comuna Băișoara, județul Cluj3,514,560.00
16BĂIŞOARAReabilitarea și dotarea Dispensarului uman din comuna Băișoara, județul Cluj699,065.00
17BĂIŞOARAModernizare străzi de pământ în Stațiunea Muntele Băișorii, comuna Băișoara, județul Cluj2,750,804.00
18BELIŞModernizare și dotare Școala Gimnazială Avram Iancu Beliș, comuna Beliș, județul Cluj4,352,737.00
19BELIŞReabilitare și dotare dispensar medical în localitatea Beliș, comuna Beliș, județul Cluj1,196,042.00
20BELIŞModernizare drumuri și străzi în comuna Beliș, județul Cluj7,797,755.25
21BOBÎLNA„Demolare parțială construcție și reabilitare construcție școală” sat Oșorhel, com. Bobîlna, jud. Cluj457,069.11
22BOBÎLNAModernizare drum comunal DC 164 Bobîlna-Pruni în comuna Bobîlna județul Cluj1,881,472.75
23BOBÎLNAConstruire pod peste Valea Băbdiului, în loc. Suarăș, comuna Bobîlna, județul Cluj623,127.08
24BONŢIDAAlimentarea cu apă a localităților, Coasta și Tăușeni, comuna Bonțida, județul Cluj3,143,203.00
25BONŢIDAConstruire grădiniță cu program prelungit în loc. Bonțida, comuna Bonțida, jud. Cluj1,493,800.00
26BONŢIDARealizare pod peste Valea Borșa, în comuna Bonțida, județul Cluj2,363,026.00
27BORŞAModernizare școală gimnazială din comuna Borșa, județul Cluj1,509,842.25
28BORŞAModernizare străzi în localitatea Giula, comuna Borșa, județul Cluj4,218,582.87
29BUZAModernizare și dotare Școală Gimnazială Buza, comuna Buza, județul Cluj2,446,448.00
30CĂIANUModernizare și mansardare Școală Gimnazială Căianu din comuna Căianu, județul Cluj4,359,436.00
31CĂIANUDotare dispensar uman cu echipamente medicale pentru cabinet stomatologic în loc. Căianu, comuna Căianu, județul Cluj108,000.00
32CĂLĂRAŞIModernizare drum comunal DC 62 de la km 1+330 la km 6+400 în satul Călărași Gară, comuna Călărași, județul  Cluj3,763,661.39
33CĂLĂŢELEReabilitare drumuri comunale, sat Călățele Pădure, comuna Călățele, județul Cluj6,442,963.45
34CĂMĂRAŞUExtindere rețea de apă în localitatea Sîmboleni, comuna Cămărașu, județul Cluj427,568.00
35CĂMĂRAŞUExtindere rețea de apă în satul Naoiu, comuna Cămărașu, județul Cluj1,153,073.00
36CĂMĂRAŞUModernizare și dotare Grădiniță cu program normal Fagadaua, comuna Cămărașu, județul Cluj630,688.00
37CĂPUŞU MARESistem de canalizare în comuna Căpușu Mare, jud Cluj11,828,038.03
38CĂŞEIUExtindere sistem de canalizare ape uzate în satul Coplean, comuna Cășeiu, județul Cluj6,042,660.21
39CĂTINAModernizare străzi în localitatea Feldioara, comuna Cătina, jud. Cluj,1,823,821.00
40CÎŢCĂUExtindere rețea de canalizare în comuna Cîțcău, județul Cluj6,920,371.00
41CÎŢCĂUModernizare și dotare școală gimnazială Cîțcău, comuna Cîțcău județul Cluj4,369,763.00
42CEANU MARESistem de canalizare menajeră cu stație de epurare în localitatea Ceanu Mare, comuna Ceanu Mare, județul Cluj16,571,101.00
43CEANU MAREConstruire centru medical în comuna Ceanu Mare, jud. Cluj1,115,500.00
44CHINTENISistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere cu stație de epurare în satele Măcicașu și Sînmărtin, comuna Chinteni judetul Cluj5,106,965.00
45CHINTENISistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere în satele Deușu și Vechea comuna Chinteni judetul Cluj5,067,287.00
46CHINTENISistem centralizat de canalizare ape uzate menajere cu stație de epurare în localitatea Săliștea Veche comuna Chinteni4,752,455.96
47CHINTENIReabilitare și modernizare Școală din sat Deușu comuna Chinteni, judetul Cluj766,360.00
48CHINTENICentrul Medical Chinteni1,092,063.00
49CHINTENIModernizare strada de sub pădure și strada din deal în comuna Chinteni judetul Cluj5,996,318.00
50CHINTENIConstruire și refacere poduri în localitatea Chinteni, Măcicașu și Săliștea Veche, comuna Chinteni, județul Cluj5,445,224.27
51CHIUIEŞTIModernizarea uliței la Vâlceaua Popenilor în localitatea Chiuiești, județul Cluj1,416,719.00
52CIUCEAModernizarea infrastructurii rutiere în comuna Ciucea, județul Cluj4,103,646.73
53COJOCNAExtindere rețea canalizare în localitatea Cojocna, comuna Cojocna, județul Cluj2,095,200.00
54COJOCNAConstruire dispensar uman în localitatea Cojocna, comuna Cojocna județul Cluj1,115,500.00
55CORNEŞTIConstruire rețea de aducțiune cu apă pentru loc. Tiocu de Jos și rețele de distribuție apă și  canalizare pentru loc. Tiocu de Jos, Tiocu de Sus și Igriția5,690,598.40
56CORNEŞTIModernizare și dotare școală gimnazială sat Cornești, comuna Cornești, județul Cluj2,100,000.00
57CORNEŞTIDotare cabinet stomatologic centrul medical Stoiana, comuna Cornești102,208.50
58DĂBÎCA„Termoizolare și zugrăveli interioare ușoare la Școala Gimnazială „Gelu Romanul” din loc. Dăbîca comuna Dăbîca județul Cluj1,450,000.00
59DĂBÎCAModernizare ulițe în comuna Dăbîca, județul Cluj5,800,000.00
60DĂBÎCAPod peste Valea Lonea în comuna Dăbîca1,850,000.00
61FELEACUColectarea și epurarea apei uzate menajere în localitatea Feleacu18,000,000.00
62FIZEŞU GHERLIIRacorduri de canalizare menajeră în localitățile Nicula, Bonț și Săcălaia, comuna Fizeșu Gherlii, județul Cluj1,315,694.94
63FIZEŞU GHERLIIReabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii Primare din Fizeșu Gherlii1,158,227.00
64FIZEŞU GHERLIIReabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii Primare din satul Nicula, comuna Fizeșu Gherlii2,650,130.00
65FIZEŞU GHERLIIConstruire și dotare dispensar uman Fizeșu Gherlii, comuna Fizeșu Gherlii, județul Cluj1,613,640.00
66FLOREŞTIModernizare strada Eroilor în com. Florești, jud. Cluj11,051,014.00
67FRATAModernizare ruta ocolitoare DJ 150 și drumuri de interes local în comuna Frata, județul Cluj5,560,204.00
68GÎRBĂUÎnființare rețea de canalizare cu stații de epurare în loc. Viștea și Turea și extindere apă în loc. Turea, com. Gîrbău, județul Cluj9,279,430.00
69GEACAExtindere rețea de alimentare cu apă în satele Puini și Legii, comuna Geaca, județul Cluj4,819,165.81
70GEACAAsfaltare drumuri comunale și de interes local în com. Geaca, jud.Cluj5,963,290.00
71GILĂUGrădinița cu program prelungit3,004,321.00
72IARAExtindere alimentare cu apă Cacova Ierii, comuna Iara3,865,068.00
73IARACanalizare menajeră cu stație de epurare în comuna Iara,  jud. Cluj18,180,225.00
74IARAFurnizare dotări pentru Școala Gimnazială Iara cu cls. V-VIII și Școală primară cu cls. I-IV Iara, comuna Iara, jud. Cluj168,000.00
75IARAModernizare și reabilitare Școală cu cls. I-IV din localitatea Iara, comuna Iara, jud Cluj949,655.00
76IARAConstruire centru de sănătate în localitatea Iara, comuna Iara, jud.  Cluj1,458,862.00
77ICLODModernizare străzi în comuna Iclod, județul Cluj5,010,161.00
78IZVORU CRIŞULUILucrari de modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Izvoru Crișului, județul Cluj243,666.17
79JICHIŞU DE JOSSistem integrat de alimentare cu apă potabilă și canalizare menajeră în localitatea Jichișu de Jos7,715,534.96
80JICHIŞU DE JOSModernizare dispensar uman în comuna Jichișu de Jos, județul Cluj1,484,084.70
81JUCUCanalizare menajeră cătun Molitura – Deasupra Morii, jud. Cluj3,825,500.00
82JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJDotări – Școala Gimnazială Specială-Centru de Resurse și Documentare privind educația Incluzivă/integrată Cluj-Napoca145,600.00
83JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJDotări – Centru Școlar pentru Educație Incluzivă Cluj-Napoca41,200.00
84JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJAparat Diapulse – Spitalul  Clinic de Recuperare Cluj- Napoca280,000.00
85JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJMicroscop operator – Spitalul  clinic de recuperare Cluj-Napoca2,250,000.00
86JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJAparat Roentgen (radioscopie digitală) – Spitalul  clinic de recuperare Cluj-Napoca500,000.00
87JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJAparat de sterilizare cu plasma – Spitalul  clinic de recuperare Cluj-Napoca300,000.00
88JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJEcograf multidisciplinar – Spitalul  clinic de recuperare Cluj-Napoca350,000.00
89JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJSistem de mapping tridimensional – Spitalul  clinic de recuperare Cluj – Napoca675,000.00
90JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJSpitalul clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello Cluj- Napoca – Dotări cu echipamente și aparatură medicală664,570.00
91JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJAparat de anestezie pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru copii Cluj- Napoca110,000.00
92JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJProiectare și executie lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot IV, pentru DJ 161B Turda-Bogata-Călărași km 30+647-40+6471,375,725.90
93JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJProiectare și executie lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot IV pentru DJ 161E ( DJ 172A) Hadaboc-Buza-Feldioara-Hodaie km 25+420-Km 27+510289,639.69
94JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJProiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot IV, pentru DJ 182E Chiuiești-Mănăstirea, km 0+000-7+0001,094,601.95
95JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJProiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot III, pentru DJ 161C, Iclod-Aluniș km 0+000- Km10+3005,869,081.80
96JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJProiectare și executie lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot IV pentru DJ 109 D (DJ161)-Jucu de Sus-DN 1C km 26+880-32+0501,512,309.57
97JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJProiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot IV pentru DJ 161H DN 16-Suatu, km 0+000-4+000529,313.47
98JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJProiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot I, pentru DJ 103H , Săcuieu- DJ 108C, km 12+250- Km19+2504,772,027.40
99JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJProiectare și executie lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot I, pentru DJ 103J Săcuieu- Vlădeasa, km 10+200-Km20+20016,544,722.80
100JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJProiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot I, pentru DJ 108N , Aghireș – limită județ Sălaj, km 0+000-Km2+8001,045,753.40
101JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJProiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot II, pentru DJ 107F , limita județ Alba- DN 1F Luncani, km 9+860-Km14+3702,166,684.80
102JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJProiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot II, pentru DJ 107L Petrești-Lita, km 14+900-Km30+95010,286,861.70
103JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJProiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot II, pentru DJ 107R Muntele Băișoara-Muntele Mare, km 47+350-58+6507,081,398.34
104JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJProiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot III, pentru DJ 108B, lim. jud. Sălaj-Bobâlna-Viile Dejului km 21+200-44+0005,785,423.65
105JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJProiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot III, pentru DJ 161C Aluniș-Cornești, km 10+300-Km13+0001,060,910.20
106JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJProiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot IV, pentru DJ 151C limita județ Mureș-Tritenii de Jos, km 12+500-  km 22+7009,009,329.60
107JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJProiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot IV pentru DJ 161A Iuriu de Câmpie- Ceanu Mare, km 22+610 – km 29+8007,067,796.80
108LUNAÎnființare dispensar uman în comuna Luna595,325.00
109MĂGURI-RĂCĂTĂURețea de apă în satul Muntele Rece, comuna Măguri-Răcătău, județul Cluj4,938,559.50
110MĂNĂSTIRENIDotare Școală Gimnazială Mănăstireni, comuna Mănăstireni, jud. Cluj116,181.00
111MĂRGĂUÎnființare rețea de apă în loc. Bociu și Buteni, comuna Mărgău, județul Cluj2,787,884.00
112MĂRGĂUModernizare drumuri în comuna Mărgău, județul Cluj9,459,940.70
113MĂRIŞELCanalizare ape uzate menajere pe tronsonul DC 12 și DJ 107T și stație de epurare pentru 200 L.E.469,998.00
114MICADotare Școală cu clasele I-IV și gradiniță, sat Sânmarghita, comuna Mica, județul Cluj40,000.00
115MICADotare Școală cu clasele I-VIII și grădiniță, sat Nireș, comuna Mica, Județul Cluj80,000.00
116MICADotare dispensar uman din localitatea Mica, comuna Mica, jud.  Cluj43,000.00
117MICAModernizare drumuri de interes local în comuna Mica jud. Cluj4,724,229.00
118MIHAI VITEAZUReabilitarea, eficientizarea și extinderea rețelei de iluminat public în comuna Mihai Viteazu, județul Cluj214,719.51
119MINTIU GHERLIIModernizare străzi în comuna Mintiu Gherlii, județul Cluj4,700,500.00
120MOCIURealizare rețea edilitară în localitățile Boteni și Crișeni, comuna Mociu, jud. Cluj10,455,404.00
121MOCIUDispensar medical și locuințe de serviciu în loc. Mociu, comuna Mociu, județul CLuj1,325,024.00
122MOLDOVENEŞTIInființare rețea de apă în localitatea Podeni, comuna Moldovenești, jud. Cluj2,000,000.00
123MOLDOVENEŞTIModernizarea sistemului de alimentare cu apă în comuna Moldovenești și înființare rețea de apă în localitatea Stejeriș, comuna Moldovenești, județul Cluj5,598,101.00
124MUNICIPIUL CÂMPIA TURZIIEtajare imobil Grădinița Pinocchio, str. Retezatului, nr. 8, Municipiul Câmpia Turzii, jud. Cluj1,832,935.00
125MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
(doua contracte de finantare semnate)
Modernizarea străzilor Ionel Floasiu, Nicolae Titulescu, – tronson II, Zaharia Stancu-tronson II, Tudor Arghezi-tronson I, Nichita Stănescu2,761,444.00
126MUNICIPIUL CÂMPIA TURZIILucrări de intervenție privind reabilitarea imobilului din str. 1 Decembrie 1918, nr. 4 în vederea relocării S.P.C.L.E.P.448,903.00
127MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII (inca un contract semnat)Trecerea în subteran a cablurilor de iluminat public și modernizare iluminat public în zona centrală a Municipiului Câmpia Turzii257,962.65
128MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAConstruire creșă de cartier Str. Grigore Alexandrescu nr. 47A12,978,766.00
129MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAConstruire creșă de cartier Donath nr. 2384,213,654.00
130MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA (pregatire licitatie)Pod peste râul Someșul Mic pe strada G. Garibaldi (Pod Garibaldi) din mun. Cluj-Napoca5,071,974.48
131MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAPod peste râul Someșul Mic situat pe strada Porțelanului  din Municipiul Cluj-Napoca (podul Porțelanului)6,399,579.28
132MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAPod peste râul Someșu Mic pe strada Traian (podul Traian) din municipiul Cluj-Napoca6,426,434.09
133MUNICIPIUL DEJReabilitarea și dotarea Creșei din Municipiul Dej, str. Regina Maria, nr. 19, județul Cluj1,759,250.42
134MUNICIPIUL DEJReabilitarea, extinderea și dotarea grădiniței cu program prelungit Lumea Piticilor, municipiul Dej, str. Aurora, nr. 3, Municipiul Dej, județul Cluj4,581,713.64
135MUNICIPIUL DEJRealizarea și dotarea grădiniței cu program prelungit Junior, str. Înfrățirii nr. 30, Municipiul Dej, județul Cluj2,719,297.22
136MUNICIPIUL DEJConstruire pod peste Valea Jichiș (Salca), pe strada Slatinei, în municipiul Dej972,524.00
137MUNICIPIUL GHERLAModernizare drum comunal DC 39 Gherla-Sacalaia1,908,727.00
138MUNICIPIUL TURDAReabilitare și modernizare Liceul Liviu Rebreanu, în municipiul Turda, str. Tineretului nr. 6, județul Cluj în vederea desfășurării în bune condiții a procesului educational3,275,843.20
139MUNICIPIUL TURDAReabilitare și modernizare Școala Gimnazială Avram Iancu, în municipiul Turda, str. Rapsodiei nr. 1, județul Cluj în vederea desfășurării în bune condiții a procesului educațional743,702.00
140MUNICIPIUL TURDAReabilitare și modernizare Școala Gimnazială Teodor Murășanu în municipiul Turda, str. Dr. Ioan Rațiu nr. 53, județul Cluj în vederea desfășurării în bune condiții a procesului educațional2,578,695.60
141MUNICIPIUL TURDAReabilitare și modernizare Școală Profesională Poiana, în municipiul Turda, str. Câmpiei nr. 51, județul Cluj în vederea desfășurării în bune condiții a procesului educațional1,052,764.40
142MUNICIPIUL TURDAReabilitare si modernizare  străzi în municipiul Turda-CARTIERUL INDUSTRIAL-Lot 210,714,167.00
143MUNICIPIUL TURDAReabilitare si modernizare  străzi în municipiul Turda-CARTIERUL INDUSTRIAL-Lot 312,892,206.00
144NEGRENIAlimentare cu apă inclusiv branșamente în localitățile Negreni și Bucea, comuna Negreni, județul Cluj13,764,824.00
145NEGRENIExtindere și dotare Scoală Gimnazială cu cls. I-VIII Negreni, nr 205, Localitatea Negreni, Comuna Negreni, Județul Cluj1,373,332.07
146NEGRENIConstruire și dotare dispensar medical în satul Negreni, comuna Negreni, județul Cluj1,656,883.41
147NEGRENIPod pe strada Barburas peste râul Crișul Repede, din localitatea Bucea și Pod pe strada Scurta, peste Crișul Repede din localitatea Negreni, comuna Negreni, județul Cluj4,138,557.72
148NEGRENIPod pe strada Chervizia, peste râul Crișul Repede, din localitatea Negreni și pod pe strada Precup, peste râul Crișul Repede din localitatea Negreni, comuna Negreni, județul Cluj3,935,362.72
149ORAŞ HUEDINModernizare drumuri în Cetatea Veche din orașul Huedin11,245,400.97
150PĂLATCAExtinderea rețelelor de apă în loc. Petea și Pălatca809,829.00
151PĂLATCAReabilitare drum DJ 161K (Sava) – Podul Fanatelor, comuna Pălatca554,416.00
152PETREŞTII DE JOSConstruire dispensar comunal uman în comuna Petreștii de Jos1,279,959.24
153PLOSCOŞModernizare DC 69 și DC 64 în comuna Ploscoș, jud. Cluj6,372,519.96
154POIENIRețea de canalizare în localitatea Bologa, comuna Poieni, județul Cluj4,507,850.90
155POIENIReabilitare, modernizare și dotare în vederea obținerii autorizației de funcționare la școala cu clasele I-VIII „Aurel Munteanu”, din Valea Draganului, comuna Poieni, județul Cluj777,529.95
156POIENIModernizare, extindere și dotare cabinet medical din localitatea Valea Draganului, comuna Poieni, județul Cluj747,530.79
157RECEA-CRISTURModernizare drumuri și străzi în comuna Recea-Cristur și comuna Recea-Cristur din jud. Cluj12,955,077.80
158SĂCUIEUReabilitare/Modernizare școala cu clasele I-VIII Rogojel1,121,670.95
159SĂCUIEUReabilitare/Modernizare școala cu clasele I-VIII Săcuieu530,792.16
160SĂCUIEUModernizare drumuri în satele Rogojel și Visagu, comuna Săcuieu, județul Cluj10,612,523.77
161SĂNDULEŞTIExtindere și modernizare sediu primărie în localitatea Săndulești, com. Săndulești, jud. Cluj300,000.00
162SĂNDULEŞTILucrari de reabilitare rețea de iluminat public în comuna Săndulești județul Cluj250,000.00
163SÂNMĂRTINReabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Sânmartin, jud. Cluj652,743.06
164SÎNPAULExtindere și modernizare rețele de apă și apă uzată din comuna Sînpaul, județul Cluj12,800,000.00
165SÎNPAULExtindere, modernizare și dotare Școala Ioan Alexandru din comuna Sînpaul, județul Cluj2,350,000.00
166SÎNPAULModernizarea și reabilitarea clădirii dispensarului uman din localitatea Sînpaul, comuna Sînpaul, județul Cluj780,000.00
167SÎNPAULAsfaltare drumuri de interes local din Satul Berindu, comuna Sînpaul, județul Cluj2,200,000.00
168SUATUReabilitare și dotări dispensar uman în localitatea Suatu, com. Suatu, jud. Cluj970,000.00
169TRITENII DE JOSRețea de canalizare în satul Pădureni, comuna Tritenii de Jos, județul Cluj4,869,709.39
170TURENIModernizare infrastructură rutieră în comuna Tureni, județul Cluj5,668,178.43
171ŢAGAExtindere rețea de alimentare cu apă în localitățile Țaga, Santioana, Santejude, com. Țaga, județul Cluj1,659,780.00
172UNGURAŞReparatie capitală Școală Gimazială Batin, comuna Unguraș, județul Cluj812,218.00
173VADModernizare Școală Gimnazială în satul Vad, comuna Vad, județul Cluj3,667,104.00
174VADExtindere modernizare infrastructură rutieră în comuna Vad, județul Cluj7,970,831.23
175VADLucrări de reparare și modernizare iluminat public în comuna Vad, judetul Cluj467,588.53
176VALEA IERIIModernizare Școala Gimnazială în comuna Valea Ierii, județul Cluj3,866,072.00
177VALEA IERIIModernizare drumuri de interes local în comuna Valea Ierii, județul Cluj5,106,485.16
178VULTURENIModernizare/asfaltare drum comunal DC 148A Șoimeni km 0+000-km 2+000, comuna Vultureni, județul Cluj1,032,484.00

 

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina