fbpx

Ordonanță președințială – suplinirea consimțământului tatălui pentru deplasarea minorului cu mama în vacanță în Grecia

Judecătoria Cluj-Napoca a permis, printr-o ordonanță președințială, unei mame să-și ducă fiul în Skiathos (Grecia) în ciuda faptului că tatăl s-a împotrivit invocând riscul infectării cu Covid.

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca, reclamanta a solicitat instanței, în contradictoriu, suplinirea acordului pârâtului în vederea deplasării minorului pe ruta Cluj-Napoca, România – Skiathos, Grecia și retur, însoțit de reclamantă, în perioada 11.09 – 18.09.2021.

În motivare, reclamanta a arătat că avut o relație de concubinaj cu pârâtul, din care a rezultat minorul P.V.A¸ născut la data de 07.05.2020, însă după nașterea minorului pârâtul nu a mai manifestat niciun interes în creșterea și îngrijirea acestuia.

Reclamanta a învederat faptul că dorește să petreacă o vacanță scurtă alături de tatăl reclamantei și de minor, sens în care a achiziționat biletele de avion pentru ruta Cluj-Napoca, România – Skiathos, Greci și retur și a efectuat rezervări la Hotel Kassandra Bay 5* Skiathos, pentru perioada 11-18.09.2021.

Femeia a susținut că i-a solicitat pârâtului să își exprime acordul prin WhatsApp, însă acesta a refuzat, motiv pentru care reclamanta l-a convocat prin executor judecătoresc la data de 19 august 2021. Reclamanta a apreciat că restricționarea dreptului minorului de a petrece vacanța la mare este abuzivă, pârâtul manifestând o atitudine șicanatorie. În plus, reclamanta a precizat că pârâtul nu își exercită dreptul de legături personale și nu își îndeplinește obligația de întreținere.

La interpelarea instanței, reclamanta a arătat faptul că va călători împreună cu tatăl acesteia și cu minorul. Tatăl acesteia este vaccinat din primăvară. Ea este vaccinată de o săptămână, a amânat vaccinarea în condițiile în care alăptează existând riscul să piardă laptele.

Pârâtul a solicitat respingerea acțiunii raportat la ”riscul și pericolul care nu merită să fie asumate vis-a-vis de copil.”

Motivarea instanței:

”Din înscrisurile depuse în cauză rezultă că reclamanta a încheiat la data de 12.08.2021, cu societatea …_contractul de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie nr. CTRCLJ 1983/12.08.2021, având ca obiect achiziționarea unui sejur pentru trei persoane în Skiathos, Grecia, în perioada 11.09.2021 – 18.09.2021, pachetul de servicii incluzând zbor charter Cluj-Napoca – Skiathos și retur, precum și cazare la hotelul Kassandra Bay 5* Skiathos, pasagerii indicați fiind B B A_, P.V.A și P.V. Prețul serviciului turistic achiziționat este de 1724 EUR.

Cu privire la pârât, din mesajele WhatsApp depuse de către reclamantă rezultă că reclamanta i-a solicitat acestuia să efectueze demersuri pentru obținerea unei procuri notariale, în vederea deplasării minorului în străinătate, însă pârâtul nu a răspuns și nu s-a conformat acestor solicitări.

În drept, conform art. 997 C. pr. civ.,

(1)Instanța de judecată, stabilind că în favoarea reclamantului există aparența de drept, va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente și care nu s-ar putea repara, precum și pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

(2)Ordonanța este provizorie și executorie. Dacă hotărârea nu cuprinde nicio mențiune privind durata sa și nu s-au modificat împrejurările de fapt avute în vedere, măsurile dispuse vor produce efecte până la soluționarea litigiului asupra fondului.

(3)La cererea reclamantului, instanța va putea hotărî ca executarea să se facă fără somație sau fără trecerea unui termen.

(4)Ordonanța va putea fi dată chiar și atunci când este în curs judecata asupra fondului.

(5)Pe cale de ordonanță președințială nu pot fi dispuse măsuri care să rezolve litigiul în fond și nici măsuri a căror executare nu ar mai face posibilă restabilirea situației de fapt.

Astfel, acțiunea având ca obiect luarea unor măsuri pe cale ordonanței președințiale trebuie să îndeplinească, pe lângă cerințele generale – capacitate procesuală, calitate procesuală, interes și formularea unei pretenții – și o ________ cerințe speciale, respectiv aparența dreptului, urgența, caracterul vremelnic al măsurii și neprejudecarea fondului. Instanța va analiza în continuare aceste condiții speciale.

În ceea ce privește aparența dreptului, aceasta există în favoarea reclamantei dacă poziția acesteia, în cadrul raportului juridic dedus judecății prin procedura ordonanțe, este preferabilă din punct de vedere legal, în condițiile unei sumare caracterizări și analize a situației de fapt.

Părintele, ca titular al autorității părintești are în același timp dreptul și obligația de a o exercita. Astfel, conform art. 483 C. civ.,

(1)Autoritatea părintească este ansamblul de drepturi și îndatoriri care privesc atât persoana, cât și bunurile copilului și aparțin în mod egal ambilor părinți.

(2)Părinții exercită autoritatea părintească numai în interesul superior al copilului, cu respectul datorat persoanei acestuia, și îl asociază pe copil la toate deciziile care îl privesc, ținând cont de vârsta și de gradul său de maturitate.

3)Ambii părinți răspund pentru creșterea copiilor lor minori.

De asemenea, printre drepturile ce privesc persoana copilului se numără, conform art. 53 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, dreptul copilului la odihnă și vacanță. Același act normativ prevede, în art. 23 alin. (2) că deplasarea copiilor în străinătate se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare.

În continuare, potrivit art. 2 alin. (2) din Legea nr. 248/2005, cetățenii români minori pot călători în străinătate numai însoțiți, cu acordul părinților ori al reprezentanților legali, în condițiile prezentei legi. În sensul prezentei legi, prin reprezentant legal se înțelege persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile și să îndeplinească obligațiile părintești față de minor.

Art. 31 alin. (3) din Legea nr. 248/2005 stabilește că ieșirea din România a minorilor, în situația în care există neînțelegeri între părinți cu privire la exprimarea acordului ori unul dintre părinți se află în imposibilitatea de a-și exprima voința, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 30 alin. (2) și (3), se permite numai după soluționarea neînțelegerilor de către instanța de judecată, în condițiile legii.

Față de aceste texte legale, instanța apreciază că în favoarea reclamantei se poate reține aparența de drept, fiind în interesul superior al minorului ca acesta să își exercite dreptul de vacanță și de a vizita țări și culturi diverse, în scop recreațional și educațional.

În plus, instanța nu apreciază drept întemeiat refuzul pârâtului de a permite deplasarea minorului în Grecia, din cauza pandemiei de COVID-19, având în vedere că reclamanta este vaccinată iar în această situație riscul de îmbolnăvire pentru un copil sub 6 ani este redus, aspect ce se deduce și din Hotărârea CNSU nr. 51 din 26.07.2021, conform căreia copiii sub 6 ani nu apare a fi necesară prezentarea unui test RT-PCR negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2. Pârâtul nu a mai indicat alte motive pentru refuzul său, sens în care instanța apreciază acest refuz drept nejustificat, prin raportare la interesul superior al minorului.

Referitor la cea de-a doua condiție supusă analizei, urgența, chiar dacă legiuitorul nu a definit acest concept, a enumerat în mod expres, în cuprinsul art. 997 alin. (1) C. pr. civ., situațiile ce se subsumează acesteia: păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere; prevenirea unei pagube iminente și care nu s-ar putea repara; înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

În cauză, condiția urgenței este, în mod evident, îndeplinită, având în vedere că reclamanta a efectuat deja demersurile necesare, a rezervat serviciile turistice și a achitat costurile acestora. În plus, instanța observă timpul scurt rămas până la începerea sejurului, programat pentru 11.09.2021.

În continuare, instanța se va apleca asupra caracterului vremelnic al măsurii. În procedura ordonanței președințiale, caracterul provizoriu se referă, pe de-o parte, la conținutul reversibil al măsurilor, deoarece nu pot fi dispuse măsuri a căror executare nu ar mai face posibilă restabilirea situației de fapt și, pe de altă parte, se referă la durata limitată temporar a acestor măsuri. Nu trebuie doar să existe o limită formală în timp, ci această limită trebuie să fie efectivă și previzibilă.

În speță, condiția vremelniciei este îndeplinită deoarece suplinirea consimțământului pârâtului este solicitată pentru o durată limitată de timp, respectiv pe durata 11.09.2021 – 18.09.2021. În plus, instanța observă că reclamata a introdus o cerere de exercitare exclusivă a autorității părinteși și de stabilire a locuinței minorului la mamă (dosarul nr. _____/211/2021, aflat pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca), aspect ce întărește concluzia caracterului vremelnic al măsurilor solicitate.

În final, raportat la ultima condiție de admisibilitate, neprejudecarea fondului, instanța apreciază că, în raporturile dintre părinți și copii privind drepturile și îndatoririle aferente exercițiului autorității părintești, această cerință specială prezintă o anumită particularitate. Astfel, în soluționarea prezentei ordonanțe președințiale, dat fiind probatoriul specific, sumar, administrat în cauză, se tinde la o analiză a aparenței fondului, deoarece doar instanța investită cu acțiunea de exercitare a autorității părintești poate adopta măsuri cu privire la fondul relațiilor dintre părinți și copiii lor minori. Instanța apreciază că prin solicitările reclamantei nu are loc o prejudecare a fondului deoarece, dat fiind caracterul vremelnic al suplinirii consimțământului, măsura dispusă de instanță nu afectează substanța raporturilor dintre părți.

Față de toate aceste argumente, instanța concluzionează că sunt îndeplinite condițiile de admisibilitate ale ordonanței președințiale.

Cu privire la fondul cauzei, se observă că reclamanta a depus dovezi privind contractarea pachetului de servicii turistice pentru perioada 11.09.2021 – 18.09.2021, respectiv avion charter pe ruta Cluj-Napoca (România) – Skiathos (Grecia) și retur, precum și cazare la Hotel Kassandra Bay 5* Skiathos, contravaloarea serviciilor, în cuantum de 1724 EUR, fiind achitată de către reclamantă la data de 12.08.2021. Se mai reține faptul că pârâtul, prezent la termenul de judecată, și-a exprimat în mod ferm refuzul consimțământului.

Ținând cont de faptul că reclamanta a indicat demersurile efectuate în vederea planificării unor excursii cu minorul, excursii ce trebuie considerate utile pentru dezvoltarea acestuia, instanța va admite cererea reclamantei B B A în contradictoriu cu pârâtul A A S și va suplini consimțământul pârâtului pentru deplasarea minorului P V A, pe ruta Cluj-Napoca – Skiathos (Grecia) și retur, cu avionul, în perioada 11.09.2021 – 18.09.2021, în scop turistic, însoțit de reclamantă.”

Comments

comentarii

România a ajuns la peste 15.000 de cazuri de COVID-19 pe zi și peste 500 de decese.... Citește mai mult
Județul Cluj se află, miercuri dimineața, sub atenționare cod galben de ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m. Avertizarea, valabilă până la ora 11.00.... Citește mai mult
Spectacolul de dans pe care celebrul dansator Sergei Polunin l-a susținut ca invitat special al Festivalului Internațional de Film Transilvania este difuzat online, în premieră, pe platforma de streaming TIFF Unlimited, de Ziua Mondială a Baletului.... Citește mai mult
HOROSCOP 20 octombrie 2021. Unii nativi întâmpină probleme de sănătate miercuri. O zodie trebuie să aibă grijă cui îi împărtășește un secret.... Citește mai mult

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

error: Alert: Conținut protejat !!