Onorariu avocat redus de la aproape 8.300 lei la 4.000 lei, la Judecătoria Cluj-Napoca. Motivare

Onorariul unor avocați de la o societate mare din București într-un proces pe clauze abuzive dintr-un contract de credit a fost redus semnificativ prin sentința Judecătoriei Cluj-Napoca pe motiv că ”este disproporţionat şi nerezonabil”

Este vorba de un dosar în care un debitor a chemat în judecată ING Bank – sucursala București reprezentată de SCA Zamfirescu, Racoți & Partners. Acțiunea a fost admisă doar în parte, astfel că reclamanții au fost puși să achite cheltuieli de judecată, dar nu în cuantumul cerut de avocații băncii. Judecătorul a considerat că munca acestora nu justifică o sumă de aproape 8.300 de lei, ci mai puțin de jumătate din această valoare.

Extras din motivarea sentinței 4619/2016

”În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată: Potrivit art. 453 alin. (1) N.C.P.C., partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părţii care a câştigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată, iar conform alin. (2) Când cererea a fost admisă numai în parte, judecătorii vor stabili măsura în care fiecare dintre părţi poate fi obligată la plata cheltuielilor de judecată. Dacă este cazul, judecătorii vor putea dispune compensarea cheltuielilor de judecată. În prezenta cauză, reclamanţii şi pârâtul au solicitat acordarea de cheltuieli de judecată.

a)Reclamanţii au făcut dovada cheltuielilor ocazionate cu acest proces, respectiv 1.150 lei, reprezentând onorariu avocat (1.000 lei) şi cheltuieli deplasare (150 lei).

Având în vedere că cererea de chemare în judecată a fost admisă în parte, în temeiul art. 453 alin. (2) N.C.P.C., instanţa urmează a admite în parte capătul de cerere privind acordarea cheltuielilor de judecată şi va obliga pe pârât la plata către reclamanţi a sumei de 164,28 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, proporţional cu pretenţiile dovedite (1 capăt de cerere din 7), urmând a respinge cererea reclamanţilor cu privire la restul sumelor solicitate, reprezentând cheltuieli de judecată, ca fiind neîntemeiată.

b) Pârâtul a făcut dovada cheltuielilor ocazionate cu acest proces, respectiv 8.288,53 lei, reprezentând onorariu avocat.

Potrivit art. 451 alin. (2) N.C.P.C. Instanţa poate, chiar şi din oficiu, să reducă motivat partea din cheltuielile de judecată reprezentând onorariul avocaţilor, atunci când acesta este vădit disproporţionat în raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desfăşurată de avocat, ţinând seama şi de circumstanţele cauzei. Măsura luată de instanţă nu va avea niciun efect asupra raporturilor dintre avocat şi clientul său

Instanţa va mai avea în vedere şi disp. art. 132 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat, conform cu care Onorariile vor fi stabilite in raport de dificultatea, amploarea sau durata cazului.

În lumina jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului (cauza Gavrileanu c. României, Hotărârea din 22.02.2007, paragraf 70), un reclamant nu poate obţine rambursarea costurilor şi cheltuielilor decât în măsura în care se stabileşte realitatea, necesitatea şi caracterul rezonabil al cuantumului lor.

În această privinţă instanţa constată că prezentul dosar a fost soluţionat pe durata a două termene de judecată, iar onorariul avocaţial (8.288,53 lei) este disproporţionat şi nerezonabil în raport cu natura pricinii, complexitatea acesteia, valoarea totală a pretenţiilor şi munca îndeplinită de avocat, motiv pentru care va reduce cuantumul onorariului avocatului pârâtului, de la suma de 8.288,53 lei la suma de 4.000 lei.

Având în vedere că cererea de chemare în judecată a fost admisă în parte, în temeiul art. 453 alin. (2) N.C.P.C., instanţa urmează a admite în parte capătul de cerere privind acordarea cheltuielilor de judecată şi va obliga pe reclamanţi la plata către pârât a sumei de 3.428,58 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, proporţional cu contribuţia la respingerea pretenţiilor reclamanţilor (6 petite respinse din 7), urmând a respinge cererea pârâtului cu privire la restul sumelor solicitate, reprezentând cheltuieli de judecată, ca fiind neîntemeiată.

În temeiul art. 453 alin. (1) N.C.P.C., instanţa va compensa cheltuielile de judecată până la suma de 164,28 lei, urmând a obliga reclamanţii la plata sumei de 3.264,30 lei cu titlu de cheltuieli de judecată către pârât.”

Comments

comentarii

Rafael Nadal a câştigat patru meciuri la rând, lucru de care nu a mai fost capabil în ultimii doi ani.... Citește mai mult
Hidrologii au emis avertizări de cod Galben de viituri şi inundaţii pentru mai multe județe din țară, inclusiv pentru Cluj.... Citește mai mult

Lasă un răspuns