fbpx
Decanul Baroului Cluj, avocat Mircea Pop

O nouă tendință în instanțe: Judecătorii taie onorariile avocaților

Decanul Baroului Cluj a dezvăluit o nouă practică în instanțe. Avocații se plâng că judecătorii taie din onorariile pe care trebuie să le recupereze clienții lor de la partea adversă când câștigă procese.

După ce au anunțat că protestează din cauza atitudinii de superioritate a judecătorilor și pentru a fi solidari colegei scoase afara cu jandarmii din sala de judecată, avocații mai au un motiv de nemulțumire față de judecători.

”Vă mai spun încă o practică destul de recentă și care tinde să se generalizeze. În momentul în care o parte câștigă procesul are dreptul să ceară și acordarea cheltuielilor de judecată. De obicei, cheltuielile constau în taxa de timbru și onorariul de avocat. Codul de procedură civilă permite judecătorului să cenzureze cuantumul onorariului avocatului. Adică, dacă eu am un onorariu de 1.000 de lei, plătit de client, pe care îl solicită ca instanța, în cazul în care îmi dă câștig de cauză, să-l pună în sarcina pârâtului, judecătorul poate să vină să spună: n-ai lucrat de o mie de lei, îți dau numai 500 de lei. Această practică începe să fie din ce în ce mai generalizată cu motivări de-a dreptul hilare. Mergi într-un dosar, faci toate actele procedurale, mergi la toate termenele de judecată și vine instanța și spune: având în vedere că a făcut doar redactare de acțiune, 7 termene, alea alea îi reduc onorariul la jumătate.”, a declarat decanul Baroului Cluj, Mircea Pop.

Un alt avocat, Cristina Cuibus, care este și președintele Comisiei incidentelor procedurale din cadrul Baroului Cluj, a amintit o întâmplare uluitoare: ”Am avut onorariu redus la 5 lei de la 300 de lei în instanță”.

Mircea Pop a explicat că cei care au de suferit sunt oamenii, clienții avocaților. ”Și prin astfel de gesturi procedurale putem să ne dăm seama că suntem priviți ca un element ostil instanței de judecată. Nu lovește în noi, lovește tot în justițiabili pentru că pe ei i-a costat procesul. În mod normal ei trebuie să-și recupereze toți banii în cazul în care câștigă. Vine instanța și spune NU, reducem!”

Potrivit decanului Baroului, nu există criterii după care judecătorii reduc cheltuielile de judecată.  ”Poate un avocat ocupat, cu experiență mai multă, cu amploare mai mare a activității, are un onorariu mai ridicat. Și este normal să fie așa pentru că nu se plătește ora de muncă, nu suntem zilieri. Se plătește experiența. Poate un avocat cu experiență într-o consultație de 100 de lei îți spune că n-ai nicio șansă și salvează clientul de cheltuieli de judecată de 10.000 de lei. Un avocat fără experiență se aruncă și generează cheltuieli. Atunci judecătorul trebuie să aprecieze munca fără tendința din start că trebuie să reducem, trebuie să reducem. Este o tendință la toate instanțele, la toate nivelele: Judecătorie, Tribunal, Curte de Apel.”, a conchis Pop.

EXTRAS DIN CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ

Cheltuielile judiciare

Art. 272
(1) – Cheltuielile necesare pentru efectuarea actelor de procedură, administrarea probelor, conservarea mijloacelor materiale de probă, onorariile avocaților, precum și orice alte cheltuieli ocazionate de desfășurarea procesului penal se acoperă din sumele avansate de stat sau plătite de părți.
(2) – Cheltuielile judiciare prevăzute la alin. (1), avansate de stat, sunt cuprinse distinct, după caz, în bugetul de venituri și cheltuieli al Ministerului Justiției, al Ministerului Public, precum și al altor ministere de resort.
Art. 273
(1) – Martorul, expertul și interpretul chemați de organul de urmărire penală ori de instanță au dreptul la restituirea cheltuielilor de transport, întreținere, locuință și a altor cheltuieli necesare, prilejuite de chemarea lor.
(2) – Martorul, expertul și interpretul care sunt salariați au dreptul la venitul de la locul de muncă, pe durata lipsei de la serviciu pricinuite de chemarea la organul de urmărire penală sau la instanță.
(3) – Martorul care nu este salariat, dar are venit din muncă, este îndreptățit să primească o compensare.
(4) – Expertul și interpretul au dreptul la o retribuție pentru îndeplinirea însărcinării date, în cazurile și în condițiile prevăzute prin dispoziții legale.
(5) – Sumele acordate potrivit alin. (1), (3) și (4) se plătesc pe baza dispozițiilor luate de organul care a dispus chemarea și în fața căruia s-a prezentat martorul, expertul sau interpretul, din fondul cheltuielilor judiciare special alocat.
Art. 274
(1) – În caz de renunțare la urmărirea penală, condamnare, amânare a aplicării pedepsei sau renunțare la aplicarea pedepsei, inculpatul este obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, cu excepția cheltuielilor privind avocații din oficiu și interpreții desemnați de organele judiciare, care rămân în sarcina statului.
(2) – Când sunt mai mulți inculpați, procurorul sau, după caz, instanța hotărăște partea din cheltuielile judiciare
datorate de fiecare. La stabilirea acestei părți se ține seama, pentru fiecare dintre inculpați, de măsura în care a
provocat cheltuielile judiciare.
(3) – Partea responsabilă civilmente, în măsura în care este obligată solidar cu inculpatul la repararea pagubei,
este obligată în mod solidar cu acesta și la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.
Art. 275
(1) – Cheltuielile judiciare avansate de stat sunt suportate după cum urmează:
1. în caz de achitare, de către:
a. persoana vătămată, în măsura în care i se reține o culpă procesuală;Noul Cod de procedura penala
b. partea civilă căreia i s-au respins în totul pretențiile civile, în măsura în care i se reține o culpă procesuală;
c. inculpatul care a fost obligat la repararea prejudiciului;
2. în caz de încetare a procesului penal, de către:
a. inculpat, dacă există o cauză de nepedepsire;
b. persoana vătămată, în caz de retragere a plângerii prealabile sau în cazul în care plângerea prealabilă a fost tardiv introdusă;
c. partea prevăzută în acordul de mediere, în cazul în care a intervenit medierea penală;
d. inculpatul și persoana vătămată, în caz de împăcare.
3. dacă inculpatul cere continuarea procesului penal, cheltuielile judiciare sunt suportate de către:
a. persoana vătămată, atunci când aceasta și-a retras plângerea prealabilă ori s-a dispus clasarea în temeiul dispozițiilor art. 16 alin. (1) lit. a)—c) sau achitarea inculpatului;
b. inculpat, atunci când se dispune clasarea pentru alte situații decât cele prevăzute în dispozițiile art. 16 alin. (1)
lit. a)—c) ori încetarea procesului penal;
4. în caz de restituire a cauzei la parchet în procedura camerei preliminare, cheltuielile judiciare sunt suportate de către stat.
(2) – În cazul declarării apelului, recursului în casație ori al introducerii unei contestații sau oricărei alte cereri, cheltuielile judiciare sunt suportate de către persoana căreia i s-a respins ori care și-a retras apelul, recursul în casație, contestația sau cererea.
(3) – În toate celelalte cazuri, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.
(4) – În cazul când mai multe părți sau persoane vătămate sunt obligate la suportarea cheltuielilor judiciare, instanța hotărăște partea din cheltuielile judiciare datorate de fiecare.
(5) – Dispozițiile alin. (1) pct. 1 și 2 și ale alin. (2)—(4) se aplică în mod corespunzător în cazul dispunerii în cursul urmăririi penale a unei soluții de clasare și în situația respingerii unei plângeri formulate împotriva actelor și măsurilor dispuse de organele de urmărire penală.
(6) – Cheltuielile pentru plata interpreților desemnați de organele judiciare, potrivit legii, rămân în sarcina statului.
Art. 276
(1) – În caz de condamnare, renunțare la urmărirea penală, renunțare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei, inculpatul este obligat să plătească persoanei vătămate, precum și părții civile căreia i s-a admis acțiunea civilă cheltuielile judiciare făcute de acestea.
(2) – Când acțiunea civilă este admisă numai în parte, instanța îl poate obliga pe inculpat la plata totală sau parțială a cheltuielilor judiciare.
(3) – În caz de renunțare la pretențiile civile, precum și în caz de tranzacție, mediere ori recunoaștere a pretențiilor civile, instanța dispune asupra cheltuielilor conform înțelegerii părților.
(4) – În situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), când sunt mai mulți inculpați ori dacă există și parte responsabilă civilmente, se aplică în mod corespunzător dispozițiile art. 274 alin. (2) și (3).
(5) – În caz de achitare, persoana vătămată sau partea civilă este obligată să plătească inculpatului și, după caz, părții responsabile civilmente cheltuielile judiciare făcute de aceștia, în măsura în care au fost provocate de persoana vătămată sau de partea civilă.
(6) – În celelalte cazuri instanța stabilește obligația de restituire potrivit legii civile

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina