fbpx
Acasă » JURISPRUDENȚĂ » Nesimțire: După ce nu a ieșit executarea silită de 44.500 lei, SeCapital contestă cheltuielile de judecată acordate omului

Nesimțire: După ce nu a ieșit executarea silită de 44.500 lei, SeCapital contestă cheltuielile de judecată acordate omului

Firma de recuperări creanțe SeCapital din Luxemburg, membră în grupul Kurk, a încercat să execute silit un bărbat din Dej cu suma de 44.500 lei pentru neplata unui credit de 22.000 lei luat în 2007. Bineînțeles că era prescris dreptul de a cere executarea, iar Judecătoria Dej a respins cererea. SeCapital nu a contestat sentința decât în ce privește cheltuielile de judecată de 3.000 de lei acordat omului vizat. Adică, după ce acesta a trecut printr-un stres, a pierdut timp, și-a angajat avocat și a avut bătăi ce cap din cauza unei cereri nefondate, să nu-și recupereze cheltuiala. Tribunalul Specializat Cluj a respins aberația recuperatorilor de creanțe.

Printr-un contract de credit din 2007, Banca Comercială Română a împrumutat un bărbat din Dej cu suma de 22.007 lei din care 21.800 lei reprezentând contravaloare nevoi personale și 207 lei contravaloare comision de acordare credit. Creditul s-a acordat pe o perioadă de 120 luni.

Prin contractul de cesionare creanțe nr. J1111/26.10.2011, BCR a cesionat creanțele rezultate din contractul de credit către SeCapital S.aR.L și Kruk International SRL în calitate de administrator active. Recuperatorii de creanțe au început prin 2017 demersurile pentru executarea silită a omului pentru o presupusă creanțeă de 44.513 lei! Adică dublu față de suma împrumutată de bancă!

Prin sentința civilă nr.589/21.09.2017 a Judecătoriei Dej, s-a admis contestația la executare formulată de cel vizat și în consecință s-a constatat ca fiind prescris dreptul de a solicita executarea silită în baza contractului de credit din 2007.

Ulterior, Secapital, cu sediul procesual la Kruk Romania SRL, a atacat cu apel doar partea prin care s-au acordat cheltuieli de judecată de 3.000 de lei bărbatului. Deci chiar dacă cererea de executare a fost respinsă, recuperatorii nu vor să plătească pentru bătaia de cap a omului. Iată mai jos ce au spus judecătorii de la Tribunalul Specializat Cluj despre asta:

Extras Decizia Civilă nr. 1192/A/2018 – Tribunalul Specializat Cluj

”Preliminar, se impune a se preciza că din apelul declarat împotriva sentinței judecătoriei reiese că se critică de către apelanta Secapital S.a.R.L., doar soluția privitoare la obligarea sa la plata cheltuielilor de judecată. Așadar, luând în considerare limitele efectului devolutiv determinat de ceea ce s-a apelat, conform art.477 alin.1 C.pr.civ, tribunalul reține că urmează a proceda la rejudecarea cererii accesorii referitoare la plata cheltuielilor de judecată, urmând a aplica autoritatea de lucru judecat celelalte dispoziții ale primei instanțe, dispoziții care nu au fost apelate și care nu au legătură indivizibilă cu capătul accesoriu al cheltuielilor de judecată.

Prin sentința civilă nr.589/21.09.2017 a Judecătoriei Dej apelanta intimată Secapital S.a.R.L. a fost obligată la plata către contestatorul T.S.A a sumei de 3.083,30 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, în contextul în care a fost admisă contestația la executare împotriva executării silite demarată de Secapital S.a.R.L. în dosarul de executare nr.1637/2016 al BEJ R. C.

Suma de 3.083,30 lei nu reprezintă în totalitate onorariu avocațial după cum eronat susține apelanta, ci această sumă se compune din taxa judiciară de timbru de 1.000 lei, taxa pentru copierea dosarului execuțional de 83,30 lei și onorariul avocațial de 2.000 lei. Așadar, doar în privința onorariului avocațial se impune analiza acestuia din perspectiva prevederilor art. 451 alin.2 C.pr.civ, respectiv reducerea motivată a acestuia atunci când acesta este vădit disproporționat în raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desfășurată de avocat, ținând seama și de circumstanțele cauzei.

Litigiul de față privește o contestație la executare formulată prin reprezentant convențional, contestație soluționată după trei termene de judecată, termene la care contestatorul a fost reprezentat de fiecare dată de avocatul angajat. Contestația la executare a presupus invocarea de apărări cu privire la o creanță în cuantum de 50.380,46 lei (din care suma de 5.866,58 lei cheltuieli de executare silită), apărările fiind găsite întemeiate de către prima instanță.

Solicitarea contestatorului de a fi obligată intimata la plata sumei de 2.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocațial a fost în mod temeinic admisă de către prima instanță, aceste cheltuieli fiind necesare contestatorului în vederea efectuării apărării cu privire la executarea silită demarată împotriva sa, utile acestei apărări întrucât contestatorul a beneficiat de un reprezentant calificat și totodată, proporționale cu natura litigiului, circumstanțele acestuia, valoarea și complexitatea acestuia.

În privința proporționalității valorii onorariului avocațial, este de menționat că nu se stabilește o egalitate de valoare cu cea a pretențiilor, valoarea fiind doar un reper alăturat celorlalte, precum complexitatea cauzei, activitatea efectiv desfășurată de avocat și ansamblul circumstanțelor cauzelor. Cu alte cuvinte, pot exista situații în care valoarea pretențiilor poate fi modică, dar complexitatea juridică a litigiului să fie ridicată, sau situații în valoarea pretențiilor să fie ridicată, dar litigiul să nu comporte o complexitate ridicată. Apoi, mai trebuie specificat că în stabilirea complexității unui litigiu nu există praguri clare de natură a include litigiile în categorii de complexitate, existând doar repere statistice (de exemplu în programul ECRIS), dar și acestea fără a fi imuabile.

Pe cale de consecință, în concret, tribunalul a constatat că intimatul contestator și-a angajat un avocat care a efectuat demersuri efective în apărarea sa cu privire la executarea silită demarată împotriva sa, și-a fundamentat juridic și faptic apărarea, conducând astfel la o soluție favorabilă acestuia, iar onorariul avocațial de 2.000 lei pretins este proporțional cu această apărare, fiind într-un cuantum rezonabil față de durata procesului și complexitatea acestuia.

În al doilea rând, în speță nu sunt aplicabile nici prevederile art.454 C.pr.civ, apelanta intimată nerecunoscând la primul termen de judecată apărările contestatorului privitoare la executarea silită, ci aceasta a solicitat respingerea contestației la executare.

Întrucât argumentele apelantei privind reducerea onorariului avocațial acordat de prima instanță nu sunt în măsură să conducă la o altă concluzie, în baza art. 480 alin.1 C.pr.civ tribunalul va constata că judecătoria a pronunțat o hotărâre legală și temeinică, motiv pentru care va respinge, ca nefondat, apelul formulat de apelanta Secapital S.a.R.L. în contradictoriu cu intimatul T.S.A., împotriva sentinței civile nr. 589/2017 pronunțată la data de 21.09.2017 de către Judecătoria Dej  în dosarul nr…., pe care o va păstra în întregime.

Reținând culpa procesuală a apelantei, în baza art. 482 și 453 C .pr.civ tribunalul va obliga apelanta la plata către intimat a sumei de 2.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată efectuate în apel, constând în onorariul avocațial. Aceste cheltuieli au fost efectiv realizate după cum reiese din chitanța depusă la dosar (fila 49), au fost necesare pentru apărarea intimatului în apel și au un caracter rezonabil raportat la complexitatea litigiului și circumstanțele cauzei.”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina