clujust.ro

Neconstituțional – Proiectul de lege care trimitea la închisoare contravenienții care nu muncesc în folosul comunității

CCR a declarat necontituțional proiectul de lege prin care contravenienții care nu respectă obligația de a munci în folosul comunității erau condamnați penal.

În ședința din data de 8 iunie 2022, Curtea Constituțională, în cadrul controlului legilor anterior promulgării, cu unanimitate de voturi, a admis sesizarea de neconstituționalitate formulată de Avocatul Poporului și a constatat că Legea pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și a Legii nr.286/2009 privind Codul penal este neconstituțională, în ansamblul său”, a transmis CCR

Curtea Constituțională a fost sesizată de Avocatul Poporului. ”Dispoziţiile Legii pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (Pl-x nr. 503/2021) sunt lipsite de claritate, precizie previzibilitate si contravin principiului prevăzut de art.1 din Codul penal de art. 7 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, şi, în consecinţă, dispoziţiilor art. 1 alin. (5) din Constitglie, care se referă la calitatea legii, precum şi ale art.23 alin. (12) şi alin. (13) din Constituţie, referitor la libertatea individuală.”, se arată în sesizarea Avocatului Poporului.

Acesta mai arată în legătură cu articolul 287, alin.1 lit.h din proiect (vezi mai jos) că ”prin modificările operate prin Lcgea pentru modificarea Ordonanţei Guvemului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (Pl-x nr, 530/2021), observăm că aceeaşi faptă contravenţională este dublu incriminată: (i) în planul ilicitului contravenţional cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţil prin aplicarea de către instanţă a sancţiunli şi (ii) în planul ilicitului penal, prin aplicarea de către organele judiciare a unei pedepse cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Practic, dosarul penal constituit ca urmare a neexecitării sancţiunii contravenţionale definitive reprezintă o a doua procedură judiciară a statului îndreptată împotriva contravenientului prin care se urmăreşte angajarea răspunderii penale a acestuia pentru o fapta de natură contravenţională pentru care a fost deja condamnat defmitiv în procedura contravenţională.”

Proiectul de lege neconstituțional

Art. I. – Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 39/1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 39/1. – (1) În cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite, contravenientul sau organele prevăzute la art. 39 alin. (2) va sesiza instanţa în circumscripţia căreia s-a săvârşit contravenţia, în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se seama, după caz, şi de partea din amendă care a fost achitată.”

2. După articolul 39/1 se introduce un nou articol, art. 392, cu următorul cuprins:

„Art. 39/2. – (1) Contravenientul va efectua integral sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii într-un termen de cel mult 90 de zile de la data comunicării mandatului de executare emis în baza hotărârii judecătoreşti definitive pronunţată în temeiul art. 391.
(2) Contravenientul care nu respectă prevederile alin. (1) săvârşeşte fapta de nerespectarea hotărârilor judecătoreşti, infracţiune prevăzută şi pedepsită de art. 287 alin. (1) lit. h) din Codul penal.
(3) Dacă contravenientul suferă de afecţiuni medicale, stare de fapt dovedită printr-un certificat de încadrare în grad de handicap sau un certificat de medicina muncii cu menţiunea inapt, afecţiuni care fac imposibilă prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, prevederile alin. (1) şi (2) nu i se vor aplica.”

Art. II. – Articolul 287 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Nerespectarea hotărârilor judecătoreşti
Art. 287. – (1) Nerespectarea unei hotărâri judecătoreşti săvârşită prin:
a) împotrivirea la executare, prin opunerea de rezistenţă faţă de organul de executare;
b) refuzul organului de executare de a pune în aplicare o hotărâre judecătorească, prin care este obligat să îndeplinească un anumit act;
c) refuzul de a sprijini organul de executare în punerea în aplicare a hotărârii, de către persoanele care au această obligaţie conform legii;
d) neexecutarea hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus reintegrarea în muncă a unui salariat;
e) neexecutarea hotărârii judecătoreşti privind plata salariilor în termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate angajatorului de către partea interesată;

f) nerespectarea hotărârilor judecătoreşti privind stabilirea, plata, actualizarea şi recalcularea pensiilor;
g) împiedicarea unei persoane de a folosi, în tot sau în parte, un imobil deţinut în baza unei hotărâri judecătoreşti, de către cel căruia îi este opozabilă hotărârea;
h) neexecutarea hotărârii judecătoreşti prin care contravenientul a fost obligat la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii în temeiul art. 391 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, într-un interval de 90 de zile de la comunicarea mandatului de executare emis ca urmare a rămânerii definitive a sancţiunii, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
(2) În cazul faptelor prevăzute în lit. d) – h), acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.”

 

 

Comments

comentarii

Clujul metropolitan are o populație de aproape 400 de mii de locuitori, potrivit datelor INS. Proiectele metropolei trebuie însă armonizate, pentru a fi compatibile și funcționale.... Citește mai mult
Bugetul Floreștiului pentru anul 2023 a fost adoptat, fiind cel mai generos buget din istoria comunei. Proiectele dedicate infrastructurii educaționale și dezvoltării zonelor verzi ocupă o parte însemnată a capitolului de investiții, care beneficiază de peste 15 milioane de euro.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!