fbpx

Motivare condamnare șofer pentru omor calificat și tentativă de omor: ”a transformat autoturismul într-o armă a crimei”

În contextul noii ”mode” de a circula pe contrasens pe autostradă, publicăm motivarea unei decizii mai vechi prin care un șofer din Iași, care a sfidat regulile de circulație și a produs un accident în care au murit doi soți, a fost condamnat pentru omor calificat și tentativă de omor. Tentativa se referă la pietoni care au scăpat cu viață ca prin minune.

Inculpatul a fost condamnat la 17 ani pentru omor și 8 ani pentru tentativă, aplicându-i-se pedeapsa cea mai grea de 17 ani închisoare la care s-a adaugat un spor de 2 ani și 8 luni închisoare (reprezentând 1/3 din pedeapsa de 8 ani închisoare), având de executat pedeapsa rezultantă de 19 ani și 8 luni închisoare.

Extras din motivarea Curții de Apel Iași: ”Curtea se va raporta, în vederea stabilirii formei de vinovăție, în principal, la momentul imediat premergător în care inculpatul Pașnicu Claudiu Marian a declanșat starea de pericol iminent.

Trebuie precizat și faptul că, astfel cum s-a stabilit prin rapoartele de expertiză criminalistică cu nr. 43/21.02.2017 și nr. 51/06.03.2017, întocmite de Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice, modificate și completate, inițial , inculpatul circulând cu o viteză peste limita legal admisă în localități, viteza medie cu care inculpatul s-a deplasat de la ultima intersecție până la momentul impactului fiind de 88 km/h, a declanșat o stare de pericol potențial, care putea fi stinsă prin reducerea vitezei.

Î n momentul în care acesta a depășit axul drumului, cu cel puțin 55 m înainte de impact, intrând pe contrasens, a declanșat o nouă stare de pericol care s-a suprapus peste starea de pericol inițială (din imaginile surprinse de camera de supraveghere aparținând Serviciului de Management al Traficului rezultă că inculpatul a pătruns pe contrasens î n momentul în care ajunge la baza podului N.., fiind surprins ulterior de camera video montată pe autoturismul martorului O.T.A_, care staționa la capătul podului dinspre Poșta Română, unde a avut loc impactul, tot pe contrasens).

Imediat, cu aproximativ 55 m de intrarea în intersecție, fiind pe contrasens inculpatul constată că vizibilitatea asupra părții drepte a intersecției este blocată de tramvaiul și autoturismele care între timp au oprit la semaforul care arăta culoarea roșie.

În acest context factual, respectiv inculpatul conducea cu o viteză în jur de 88 km/h, se deplasa pe contrasens și cu vizibilitatea blocată asupra părții drepte a intersecției de un tramvai care oprise la culoare roșie a semaforului, la aproximativ 55 m de intersecție, inculpatul ia hotărârea , ori își menține hotărârea deja luată , de a nu opri la culoarea roșie a semaforului și se deplasează spre intersecție cu viteză, care ajunge în momentul premergător impactului la cca 96km/h, declanșând, astfel, o stare de pericol iminent.

Raportându-se la momentul imediat premergător declanșării stării de pericol iminent, Curtea constată că inculpatul a acționat în astfel de împrejurări în care erau posibile cel puțin două urmări, o urmare pe care acesta a urmărit-o respectiv punerea în pericol a desfășurării fluente și în siguranță a circulației pe drumurile publice, urmare ce ar fi atras o răspundere contravențională, și o urmare, prevăzută de legea penală, incertă și subordonată celei dintâi, care constă în uciderea persoanelor participante la trafic sau aflate î n zona drumului public. Avem în vedere cele mai grave urmări întrucât viteaza autoturismului condus de inculpat era de aproximativ 96 km/h în momentul premergător impactului.

În ceea ce privește ceea de a doua urmare, Curtea constată că inculpatul, deși nu a dorit-o și nu a urmărit-o în mod special, a fost acceptată în mod conștient de către acesta, forma de vinovăție cu care a acționat fiind cea a intenției indirecte.

Astfel, este evidentă atitudinea pasivă, indiferentă față de această urmare mai gravă, pe care a adoptat-o inculpatul, înainte de declanșarea stării de pericol iminent, și care îi apărea ca fiind posibilă în condițiile în care acesta a luat hotărârea de a trece pe culoarea roșie a semaforului, într-o intersecție aglomerată din mun. Iași, aflându-se pe contrasens, cu o  viteză de peste 88 km/h și cu vizibilitatea blocată asupra părții drepte a intersecției de un tramvai.

Este evident și faptul că, față de contextul factual anterior precizat, că speranța inculpatului de a nu produce un rezultat vătămător s-a întemeiat doar pe hazard, pe întâmplare, acceptând riscul producerii acestui rezultat, aflându-ne, astfel, în prezența unei intenții eventuale.

Pe de altă parte, datele cauzei nu relevă nici o probă care să dovedească că inculpatul a avut o minimă atitudine de preîntâmpinare activă a producerii rezultatului vătămător și că ar fi fost posibil ca acesta să evalueze în mod ușuratic posibilitățile de evitare a rezultatului.

Astfel, inculpatul când a luat hotărârea, sau și-a menținut hotărârea deja luată, de a trece pe culoarea roșie a semaforului a păstrat și chiar a mărit viteza cu care se deplasa , ajungând în momentul premergător impactului la o viteză de aproximativ 96km/h. Așa fiind, se constată că acesta nu și-a luat o minimă precauție înainte de a  trece pe culoarea roșie a semaforului care să-i permită, sau cel puțin să încerce, să oprească în cazul intervenirii în fața sa a unui alt autovehicul sau pieton care s-ar fi deplasat regulamentar pe culoarea verde a semaforului. Nu se poate aprecia că a evaluat greșit acest factor obiectiv, respectiv viteza, în condițiile în care un autovehicul ce circulă cu o viteză de aproximativ 96km/h, nu poate fi oprit, în nici o circumstanță, în distanța pe care acesta o mai avea de parcurs până în intrarea în intersecție (prin raportul de expertiză criminalistică nr. 51/06.03.2017, s-a concluzionat că la doar la 39 m față de locul impactului, inculpatul ar fi putut observa autoturismul marca Dacia Logan, moment la care pentru a putea opri și evita coliziunea trebuie să aibă cca 66km/h).

Împrejurările concrete, respectiv o intersecție aglomerată, cu autoturisme oprite de ambele părți ale semaforului care arăta culoarea roșie cu mult timp înainte ca inculpatul să se apropie de intersecție ( din imaginile filmate rezultă că semaforul s-a schimbat pe culoare roșie cu aproximativ 9 secunde înainte de impact ), și cu imaginea obturată total pe jumătatea dreaptă a intersecției de un tramvai nu puteau fundamenta , în nici un ca z, convingerea a utorului , chiar ușuratică, privind neproducerea rezultatului, având în vedere că prin ele însele pot fi considerate ab initio ca insufic ie nte, în condițiile în care riscul de a i ntra pe cu l o area roșie într-o intersecție în aceste cir c umsta nț e era vădit prea mare, pentru a fi acoperit în mod rezonabil de vreuna dintre aceste circumstanțe, fiind evident că speranța inculpatului era dependentă doar de hazard.

În ceea ce privește abilitățile de șofer ale inculpatului, Curtea constată că, în circumstanțele mai sus descrise,  acestea  nu mai pot fi considerate în mod rezonabil  ca fiind un factor pe care inculpatul putea să-l aibă în vedere la evaluarea evitării rezultatului, și care să-l evaluez greșit, în condițiile în care inculpatul, prin propriile acțiuni conștiente (a condus cu o viteză de aproximativ 96 km/h, a intrat pe contrasens, acceptând faptul că nu va mai avea vizibilitate asupra părții drepte a intersecției, din cauza unui tramvai oprit) a creat un risc aproape iminent de producere a unui accident, risc care nu mai putea fi înlăturat sau cel puțin redus în momentul în care inculpatul a luat hotărârea de a acționa în contextul descris, orice abilitate ar fi avut inculpatul fiind lipsită în mod vădit de eficacitate. Nu se poate aprecia că ar fi putut evalua vreo abilitate în mod greșit, în mod ușuratic,  în condițiile în care producerea sau neproducerea accidentului nu mai depindea, după luarea hotărârii de a acționa în circumstanțele descrise, de inculpat, ci doar de hazard.

În acest context, apărarea inculpatului că mergea cu avariile aprinse nu are nici o relevanță, în condițiile în care mașina inculpatului nu era vizibilă pentru partea dreaptă a intersecției, iar viteza foarte mare cu care se deplasa făcea ca orice situație, ce în mod rezonabil putea interveni (în cazul nostru trecerea pe culoarea verde a unei mașini și a pietonilor), să fie ab initio incontrolabilă pentru inculpat, dar și pentru ceilalți participanți la trafic.

Referitor la faptul că inculpatul a acționat sistemul de frânare înainte de impact, aceasta acțiune a inculpatului a intervenit după luarea hotărârii de a acționa în contextul descris, și după ce pericolul producerii accidentului a devenit iminent, și poate fi pus pe seama instinctului de conservare.

Nu poate fi primită nici susținerea instanței de fond, potrivit căreia inculpatul a evaluat eronat o situație obiectivă care ar fi putut să-l determine să spere, este adevărat ușuratic, că va putea trece prin intersecție înainte ca autoturismele din lateral, care aveau culoarea verde la semafor, să ajungă în mijlocul intersecției, având în vedere că prima instanța se raportează la un moment cu mult anterior declanșării stării de pericol iminent, și anume momentul în care acesta a ajuns în partea de vârf a podului și i-a apărut în câmpul vizual semaforul,  care atunci avea culoare verde.

Forma de vinovăție cu care a acționat inculpatul nu poate fi raportată la un moment în care nu erau create toate premisele declanșării stării de pericol iminent, întrucât la acel moment nici nu putem vorbi de luarea vreunei hotărâri a inculpatului, nefiind creat încă contextul factual ce să-l determi ne pe inculpat să ia o hotărâre .

Astfel, în cazul unei acțiuni continue, este posibil ca o culpă inițială să fie înlocuită la momentul schimbării împrejurărilor de fapt de o intenție directă sau eventuală.

În speța de față, Curtea constată că, deși inițial se poate reține că, la momentul în care a ajuns în partea de sus a podului, și i-a apărut în câmpul vizual semaforul și intersecția, inculpatul putea aprecia în mod ușuratic că poate trece pe culoarea roșie a semaforului înainte de a porni autovehiculele din lateral care aveau verde la semafor, ulterior, împrejurările s-au modificat, în sensul că în fața sa s-au oprit la semafor un tramvai și 4 autoturisme pe fiecare bandă, au trecut mai multe secunde de când semaforul avea culoarea verde pentru autoturismele care puteau veni din lateral, și cel mai important, deplasarea pe contrasens i-a blocat total vederea spre partea dreaptă a intersecției.

Este evident faptul că, în momentul suprapunerii tuturor acestor împrejurări de fapt, inculpatul a fost pus în fața unei noi evaluări, în urma căreia a luat hotărârea de a-și continua deplasarea cu o viteză ce a ajuns înainte de impact a 96km/h, fiindu-i indiferent dacă va produce uciderea participanților la trafic ori celor din imediata apropiere, rezultat care, din acel moment, depindea ca realizare sau nerealizare doar de hazard ori noroc, această din urmă hotărâre caracterizând și forma de vinovăție cu care a acționat inculpatul, și anume, intenția indirectă. (..)

În ceea ce privește faptul că, în cauză, nu a fost identificat vreun mobil pentru care inculpatul a acceptat în mod indiferent uciderea unor persoane și chiar a propriei persoane, Curtea constată că acest aspect nu se poate constitui într-un argument care să infirme sau să confirme existența vreuneia din formele de vinovăție mai sus analizate.

De altfel, Raportul de primă expertiză medico-legală psihiatrică cu nr. xxxxx/09.03.2017, întocmit de către IML Iași, prin care s-a concluzionat că inculpatul prezintă o tulburare durab ilă în structura personalității , respectiv o „ tulburare de personalitate emoțional-instabilă de timp impulsiv-exploziv ”, a identificat unele premise de natură psihologică, care ar fi putut să-l conducă pe inculpat la acceptarea cu indiferență a unor rezultate așa de grave, însă identificarea unui răspuns exact și concret cu privire la cauzele adoptării unui astfel de comportament de către inculpat, excede cadrului procesual în care ne aflăm, intrând în domeniul psihologiei judiciare sau într-un alt domeniu de specialitate. (…)

De fiecare dată, când a trecut pe roșu sau a pătruns pe contrasens, inculpatul a acceptat faptul că ar putea lovi un autoturism ori să lovească un pieton, din declarațiile martorilor reieșind că doar reacțiile fericite a celor puși în primejdie pentru a se salva au fost de natură a preîntâmpina producerea unui rezultat vătămător, inculpatul de fiecare dată având o atitudine pasivă, indiferentă.

În acest sens este și mărturia conducător ului auto J A, care sună în două rânduri la Serviciul de urgență 112 , semnalând faptul că ,,un nemernic  merge cu viteză în oraș, trece pe roșu, era să acosteze un pieton și a fugit, (…), trece pe toate semafoarele pe roșu, a șicanat pe toată lumea în trafic, era să acosteze și copii pe trecerea de pietoni, merge cu foarte mare viteză, este foarte periculos, chiar m-am speriat ”.

Așa fiind, Curtea constată că atitudinea indiferentă a inculpatului și acceptarea uciderii unor persoane și chiar a propriei persoane nu a fost una singulară, ci a caracterizat și acțiunile anterioare ale inculpatului, când doar norocul a făcut să nu producă alte victime.

Concluzionând, Curtea, raliindu-se la aprecierea făcută prin rechizitoriu, constată că inculpatul , prin nerespectarea celor mai importante reguli de circulație, respectiv circulând cu o viteză cu mult peste cea legală în localitate, trecând linia continuă și conducând pe distanțe semnificative pe contrasens și, cel mai periculos, intrând în intersecție pe culoarea roșie a semaforului, a transformat autoturismul într-o armă a crimei, fiindu-i indiferente urmările grave previzibile, și anume, uciderea ori/și vătămarea unor persoane.

(…)

La individualizarea judiciară a fiecărei pedepse ce va fi aplicată inculpat ului , Curtea se va raporta la dispozițiile art. 74 Cod penal, care prevăd că stabilirea cuantumului pedepsei se face în raport cu gravitatea infracțiunii săvârșire și cu periculozitatea infractorului care se evaluează după următoarele criterii: împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, precum și mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; natura și gravitatea rezultatului produs ori a altor consecințe ale infracțiunii; motivul săvârșirii infracțiunii și scopul urmărit; natura și frecvența infracțiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului; conduita după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului penal; nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială.

În speța de față, gradul de pericol social concret al faptelor comise de către inculpat este unul foarte ridicat, având în vedere atingerea gravă adusă celei mai importante valori sociale ocrotite de legea penală, respectiv dreptul la viață, modul și mijloacele de săvârșire a faptelor, așa cum au fost descrise mai sus, împrejurările în care faptele au fost comise și, nu în ultimul rând, urmarea importantă produsă respectiv pierderea a două vieți și, respectiv, punerea în pericol a vieții altor două persoane.

La rândul său, inculpatul prezintă un pericol social ridicat, fapt dovedit de modalitatea și împrejurările în care a acționat, dar, în special, de indiferența de care a dat dovadă față de rezultatul foarte grav, respectiv suprimarea vieții persoanelor implicate în trafic sau aflate în zona intersecției.

Mai mult, Curtea constată că inculpatul intrând în intersecție pe culoarea roșie  a semaforului cu o viteză de 96 km/h, în contextul mai sus precizat, și văzând că intersecția este foarte aglomerată, a acceptat producerea chiar a unui carnagiu, producerea unui număr ma i mic sau mai mare de victime, depinzând așa cum rezultă și din imaginile înregistrate, doar de hazard, de întâmplare. Astfel, imaginile înregistrate surprind pe trecerea de pietoni că traversează o persoană dinspre partea dreaptă a intersecției, a cărei vizibilitate era obturată inculpatului, și care dintr-o întâmplare fericită a ajuns în mijlocul intersecției cu o secundă  sau două mai târziu de apariția autoturismului incu lpatului, care a trecut foarte aproape de aceasta. În spatele acestei persoane se angajase în trecere o femeie cu un copil de mână, iar la cele patru colțuri ale străzilor din intersecție se aflau alte persoane, cele mai în pericol dovedindu-se a fi cele situate pe trotuarul din partea stângă din direcția de mers a autovehiculului inculpatului (a se vedea planșa foto nr. 6 de la fila 255 dosar urmărire penală, în care apar mai multe persoane, adulți și copii, care sunt puse în pericol de autovehicul marca Citroen cu nr. de înmatriculare …., autoturism în care a fost proiectat autoturismul marca Dacia Logan în care se aflau victimele B D și B.E).

La aprecierea gradului de pericol social ridicat al inculpatului, Curtea va avea în vedere și faptul că, prin Raportul de primă expertiză medico-legală psihiatrică cu nr. xxxxx/09.03.2017, întocmit de către IML Iași, s-a concluzionat că inculpatul Pașnicu Claudiu Marian prezintă o „ tulburare de personalitate emoțional-instabilă de timp impulsiv-exploziv ”, această instabilitate a inculpatului din punct de vedere emotiv-acțional regăsindu-se pe toată perioada în care acesta s-a aflat în trafic, când a trecut de mai multe ori pe culoare roșie a semaforului și a mers pe contrasens.

Față de gravitatea deosebită a faptelor săvârșite și gradul de pericol social ridicat al persoanei inculpatului, Curtea constată că reeducarea, reinserț ia socială a acestuia  nu poate avea loc decât prin stabilirea și, ulterior, aplicarea a câte unei pedepse cu închisoarea, dozate peste minimul special al fiecărei pedepse prevăzute de lege .

Fermitatea cu care o pedeapsă este aplicată și pusă în executare, intensitatea și generalitatea dezaprobării morale a faptei și făptuitorului, condiționează caracterul preventiv al pedepsei care, totdeauna, prin mărimea privațiunii, trebuie să reflecte gravitatea infracțiunii și gradul de vinovăție a făptuitorului.

Referitor la circumstanțele personale invocate de către inculpat prin motivele de apel, respectiv că nu prezintă antecedente penale, că este tânăr și că i s-a născut un copil în perioada în care a fost arestat preventiv, Curtea constă că nici unul dintre aceste împrejurări nu este de natură să diminueze gravitatea infracțiunilor săvârșite sau periculozitatea inculpatului, motivele de apel formulate în aceste sens fiind, astfel, nefondate.

Aceleași argumente ce țin de gravitatea faptei și a făptuitorului impun cu  necesitate și aplicarea inculpatului pe lângă fiecare pedeapsă stabilită și a pedepsei complementare constând în interzicerea exercitării drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sa u în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și de a conduce autovehicule, prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), lit. b) și lit. i) Cod penal , interzicerea dreptului de a conduce autovehicule impunându-se întrucât, inculpatul a încălcat cu intenție cele mai importante reguli de circulație, transformând, a ș a cum s-a argumentat mai sus , autoturismul într-o armă a crimei, și, astfel, impunerea acestei pedepse complementare durată maximă are și rolul de a sprijini, alături de fiecare pedeapsă aplicată pentru infracțiunile săvârșite, procesul de îndreptare a inculpatului și de formare a unei atitudini corecte față de ordinea de drept și față de regulile de conviețuire socială.”

Comments

comentarii

În 2021, echinocţiul de toamnă are loc astăzi, 22 septembrie, la ora 22:21 şi reprezintă momentul în care Soarele, în mişcarea sa aparentă anuală, trece prin punctul de intersecţie a eclipticii cu ecuatorul ceresc.... Citește mai mult
Antrenorul formaţiei Universitatea Craiova, Laurenţiu Reghecampf, a declarat, miercuri, 22 septembrie, într-o conferinţă de presă, că speră ca jucătorii săi să aibă o altă atitudine în meciul din şaisprezecimile de finală ale Cupei României la fotbal, cu CFR Cluj.... Citește mai mult
O echipă de control a Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Cluj a verificat depozitele carmangeriei Moldovan, după ce în spațiul public au apărut reclamații la adresa produselor comercializate.... Citește mai mult
Toamna și-a intrat pe deplin în drepturi, iar asta înseamnă că începem să scoatem din dulap hainele mai călduțe și accesoriile potrivite.... Citește mai mult

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

error: Alert: Conținut protejat !!