Acasă » SISTEMUL JUDICIAR » Modificările propuse cu privire la admiterea la INM, auditorii de justiție și judecătorii stagiari

Modificările propuse cu privire la admiterea la INM, auditorii de justiție și judecătorii stagiari

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a menținut în proiectul de lege trimis la CSM condiile de vârstă și vechime pentru candidații la INM. De asemenea, a prevăzut noi beneficii pentru auditorii de justiție și lărgirea competențelor pentru judecătorii stagiari.

Proiectul de modificare a legii 303/2004 privind Statutul judecătorilor și procurorilor prevede că poate fi admisă la Institutul Naţional al Magistraturii persoana care are vârsta minimă de 30 de ani și are cel puțin 5 ani de activitate efectivă în una din profesiile juridice reglementate de lege.

”Data, locul, modul de defășurare a concursului de admitere și numărul de locuri scoase la concurs se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii și pe cea a Institutului Național al Magistraturii, cu cel puțin 6 luni înainte de data stabilită pentru concurs.”, prevede proiectul.

Se oferă auditorilor de justiție noi beneficii: ”Auditorii de justiție beneficiază de decontarea materialelor didactice, în condițiile și în limita unui plafon lunar stabilite de Regulamentul Institutului Național al Magistraturii. Auditorii de justiție beneficiază în mod gratuit de cazare în spațiile de cazare ale Institutului Național al Magistraturii în limita locurilor disponibile, în condițiile stabilite prin Regulamentul Institutului Național al Magistraturii. Cheltuielile de întreținere se suportă de Institut.

În cazul epuizării locurilor disponibile în spațiile de cazare ale INM, aceștia au dreptul la decontarea chiriei într-un plafon de până la 50% din suma care s-ar cuveni, cu acest titlu, magistraților, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru aceștia.

Auditorii de justiție beneficiază în mod gratuit de asistență medicală, medicamente și proteze, în condițiile respectării dispozițiilor legale privind plata contribuției pentru asigurările sociale de sănătate, precum și de plata indemnizației de maternitate, risc maternal și pentru creșterea copilului, pe durata concediilor respective.”

Dispozițiile legale privind incompatibilitățile și interdicțiile judecătorilor și procurorilor se aplică și auditorilor de justiție.

Potrivit proiectului, constituie abateri disciplinare:

 • atitudinile care aduc atingere bunelor moravuri sau ordinii publice, atitudinile ireverențiase față de colegi, personalul de instruire și de conducere al INM, precum și față de persoanele cu care intră în contract în perioada efectuării stagiului
 • absențele nemotivate de la activitățile obligatorii stabilite prin programul de formare, dacă acestea depășesc 8 ore într-o lună
 • faptele prevăzute la art.99 lit. a), b), d), j), l), m), n), și q), dispoziții care se aplică în mod corespunzător

Se propune test psihologic test psihologic la absolvirea INM: ”După încheierea cursurilor în cadrul INM, auditorii de justiție susțin un examen de absolvire prin care se verifică însușirea cunoștințelor, competențelor și abilităților necesare exercitării funcției de judecător sau de procuror, precum și un test psihologic. Dacă în urma susținerii testului psihologic, auditorul este declarat inapt, el nu poate fi numit judecător sau procuror stagiar.

Înainte de numirea ca magistrat stagiar, se va verifica buna repudație a absolventului de INM: ”Anterior numirii lor ca judecători sau procurori stagiari, absolvenții INM sunt verificați sub aspectul îndeplinirii cerinței de a avea o bună reputație. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăște cu privire la îndeplinirea cerinței privind buna reputație, pe baza verificărilor efectuate de INM. Absolvenții INM care nu se bucură de o bună reputație nu pot fi numiți ca judecători sau procurori stagiari.”

Proiectul prevede că judecătorii stagiari judecă:

 • acțiunile posesorii, cererile privind pensiile de întreținere, cererile privind înregistrările și rectificările în registrele de stare civilă, cererile privindvalidarea popririi, încuvințarea executării silite și luarea măsurilor asiguratorii
 • litigiile patrimoniale având ca obiecte plata unei sume de bani sau predarea unui bun, în cazul în care valoarea obiectului litigiului nu depășește 100 mii lei
 • plângerile împotriva proceselor-verbale de constatare a contravențiilor și de aplicare a sancțiunilor contravenționale
 • cererile privind ordonanța președințială
 • cererile de emitere a ordonanței de plată
 • cererile de valoare redusă, prevăute la art.1026-1033 din Codul de procedură civilă
 • evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept, prevăzută la art. 1034-1049 din Codul de procedură civilă
 • cererile de autorizare a intrării în încăperi, prevăzute de art. 680 alin (2) din Codul de procedură civilă
 • cererile având ca obiect înlocuirea amenzii contravenționale cu sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității
 • cererile de abținere și de recuzare în orice materii, precum și cererile de revizuire și contestațiile în anulare în cauzele ce intră în competența lor
 • reabilitarea
 • constatarea intervenției amnistiei ori grațierii
 • infracțiunile prevăzute de Codu penal și ligile speciale pentru care acțiunea penală se pun în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, cu excepția infracțiunilor prevăzute la art. 218 alin. (1) și (2), art.219 alin (1), art. 223, 226, 227, precum și art.239-241 din Codul penal, inclusiv plângerile împotriva soluțiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată, cererile de confirmare a soluțiilor de renunțare la urmărirea penală și cererile de confirmare a redeschiderii urmăririi penale în cauzele care au ca obiect aceste infracțiuni.

De asemenea, potrivit proiectului înaintat de Tudorel Toader la CSM, ”Judecătorii stagiari asistă și la ședințe de judecată cu alte tipuri de cauze decât cele prevăzute la alin (1), prin rotație, la complete ale instanței constituite din judecători definitivi stabilite de președintele instanței. În cauzele la care asistă, judecătorul stagiar întocmește un raport consultativ asupra cauzei și poate redacta proiectul hotărârii, la solicitarea președintelui completului.”Extras din proiectul de modificare a legii (partea privitoare la INM)

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina