fbpx

Memoriu către Senatul Universității București: Fie renunță la condițiile impuse, fie asigură testarea gratuită

Studenți, cadre didactice și avocați au trimis un memoriu către Senatul Universtiății București legat de condițiile pentru prezența fizică la cursuri, în care se prezintă două alternative: ”fie renunță la impunerea condiționărilor introduse, fie, dacă dorește să le mențină, să asigure testarea gratuită astfel cum a fost precizat.” Redăm memoriul:

”Respectarea drepturilor și a libertăților studenților înseamnă, în primul rând, respectarea dreptului constituțional la educație

Subsemnații studenți și cadre didactice, autori ai prezentul demers, susținut și de avocații semnatari, solicităm modificarea ultimelor măsuri reglementate de Biroul Executiv al Consiliului de Administrație (respectiv, prin Deciziile din 25 octombrie și 16 decembrie 2021), având în vedere că viața academică a comunității în care ne desfășurăm activitatea este grav periclitată de încălcările aduse

– direct ori indirect, fățiș ori voalat – drepturilor și libertăților studenților din cadrul acestei prestigioase instituții de învățământ superior. Cu privire la aceste măsuri, când ele se aflau doar în stadiu de propunere și au fost discutate la nivelul fiecărei Facultăți, au fost formulate mai multe demersuri similiare celui de față care, atât din punct de vedere juridic, cât și științific, au demonstrat consecințele negative ale implementării lor (cum ar fi de exemplu Scrisoarea înaintată conducerii Facultății de Fizică de către 11 cadre didactice din această facultate ori memoriul înaintat de studenți ai Facultății de Drept atât către conducerea Facultății, cât și către Senatul Universității*). De aceea, înțelegem să invocăm toate aceste argumente   din nou, cerând revocarea de urgență a următoarelor măsuri nelegale și nefundamentate științific:

Prin Decizia din 25 octombrie (a cărei comunicare a fost făcută către studenții din anumite facultăți foarte târziu – de exemplu, celor de la Facultatea de Drept le-a fost transmisă în mod oficial – pe platforma de comunicare special destinată în acest sens – abia în 15 decembrie), s-a decis condiționarea accesului general în clădirile universității de prezentarea așa-numitului ,,certificat verde” (obținut în urma vaccinării sau a testării). Prin Decizia din 16 decembrie, s-au stabilit anumite condiții specifice pentru accesul în clădirile Universității în scopul susținerii în format fizic a examenelor din sesiunea de iarnă. Astfel, pe lângă prezentarea certificatului verde, se mai oferă două alternative pentru accesul fizic: fie realizarea unui test antigenic rapid, despre care se afirmă că poate fi realizat în mod gratuit, fie ,,în situații extreme, pe care noi nu le încurajăm, cu asumarea propriei răspunderi și cu acordul în unanimitate al tuturor persoanelor prezente la examen”.

Așa cum a subliniat Avocatul Poporului în Adresa nr. 10040/17.05.2021(https://avp.ro/wp- content/uploads/2021/06/raspuns-UMF-Iasi.pdf), impunerea ,,prezentării unui test negativ nu este echitabilă, întrucât supune anumiți studenți la un efort financiar suplimentar, încălcându-le acestora accesul la educație”. Desigur, prin reglementarea unei condiții alternative certificatului verde pentru accesul fizic la examene – respectiv, prin prezentarea unui test antingenic rapid despre care se afirmă că ,,se poate realiza gratuit în farmacii autorizate” – se pretinde că sunt respectate exigențele constituționale și legale ale dreptului la educație, astfel cum au fost acestea subliniate de Avocatul Poporului. Totuși, aceasta nu este decât o simplă pretenție lipsită de fundament. Potrivit Ordinului Ministrului Sănătății nr. 644/2021 privind activitatea de testare în farmacii comunitare şi oficine comunitare rurale, utilizând teste antigenice rapide pentru diagnosticarea infecţiei cu SARS-CoV-2, actul normativ care reglementează inclusiv activitatea de testare antigenică cu teste gratuite garantate de Ministerul Sănătății, accesul la aceste teste gratuite nu reprezintă o certitudine. Astfel, disp. art. 8 alin. (2) din Ordin prevăd că farmaciile comunitare/oficinele comunitare rurale pot prelua pe baza unui proces-verbal teste antigenice rapide pentru diagnosticarea infecţiei cu SARS-CoV-2 cu titlu gratuit de la Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în limita stocului disponibil. Așadar, reiese din această dispoziție existența unei probabilități ca studenții să nu reușească să acceseze cu titlu gratuit un astfel de test. Tocmai de aceea, atât timp cât nu există o certitudine a acestui acces, alternativa reglementată de Biroul Executiv nu este în măsură să garanteze respectarea dreptului constituțional la învățătură.

Mai mult decât atât, nu poate fi acceptat ca studenții nevaccinati și care s-ar testa pentru a preveni transmiterea virsului catre colegii lor să se afle in pericolul de a fi infectati de către studenții care s-au vaccinat, dar care nu trebuie să se testeze, deși pot fi purtătorii unei cantități similare de coronavirus (conform argumentelor expuse de cadrele didactice din Facultatea de Fizică în ,,Scrisoare deschisă către conducerea Facultății de Fizică a Universității din București”). În aceste conditii, respectarea principiului egalitatii de tratament impune ca si persoanele vaccinate să prezinte rezultatul negativ al unui test RT-PCR sau rapid pentru a putea participa fizic fără vreuna dintre îngrădirile impuse celorlalți studenți. Aceasta dacă ne interesează într-adevăr netransmiterea virusului.

Cât privește cea de a treia alternativă menționată în Decizia din 16 decembrie, aceasta este greu a fi considerată una cu adevărat viabilă. Modul de radactare, în primul rând, este de natură a lăsa loc de numeroase confuzii, interpretări: ce înseamnă ,,situații extreme”? Sau la ce se referă ,,nu le încurajăm”? Se menționează de ,,propria răspundere” – a cui răspundere? A profesorului titular al materiei la care se organizează examenul? A oricăruia dintre studenți? Nu este greu de anticipat faptul că nimeni nu se va gândi să încerce organizarea unui examen fără condiționările menționate la pct. 1 și 2 atât timp cât reiese deosebit de clară descurajarea apriorică a acestei opțiuni din partea conducerii UB; tocmai de aceea, a încerca să pretinzi că prin oferirea acestei variante de desfășurare a examenelor în fizic s-ar asigura cadrul pentru un acces necondiționat la examene – și, prin urmare, s-ar respecta accesul liber la educație al studenților – este lipsit de orice fel de contact cu realitatea. O asemenea propunere nu poate face altceva decât să conducă la tensiuni – care oricum au apărut deja și se manifestă vizibil – din ce în ce mai mari între studenți (și chiar între aceștia și profesori) cu privire la un act care, în fond, rămâne unul strict personal, respectiv cel al vaccinării. A polariza comunitatea noastră universitară în acest mod este un act de iresponsabilitate decizională.

Dacă într-adevăr conducerea Universității București este preocupată de asigurarea accesului gratuit al studenților la testare – aspect care, de altel, îi revine drept o obligație, având în vedere adresa Avocatului Poporului mai sus-citată – atunci ceea ce trebuie să facă este deosebit de simplu și clar: să asigure Universitatea însăși aceste teste în mod gratuit studenților săi. În acest sens, Universitatea poate urma exemplul distribuirii cu titlu gratuit de teste antigenice rapide din salivă către elevii din învățământul preuniversitar. Așa cum au arătat factorii de decizie care au coordonat acest proces,

,,testarea pe bază de salivă este o modalitate prin care putem contribui la siguranţa sanitară în şcoli”, conform declarațiilor miniștrilor Educației și Sănătății. Dacă pentru elevi este asigurată în mod direct testarea gratuită, astfel încât aceștia să-și poată desfășura activitatea în continuare, nu există niciun motiv pentru ca studenților să nu le fie asigurate aceleași condiții. În caz contrar, ar exista practic o discriminare între elevi și studenți, ceea ce este inadmisibil având în vedere că atât unii, cât și alții sunt în egală măsură beneficiari ai dreptului la învățătură, astfel cum este prev. de art. 32 din Constituția României.

Obligația de a pune la dispoziția studenților săi în mod nemijlocit teste antigenice rapide (de salivă, întrucât sunt deopotrivă ușor de folosit și eficiente, după cum au argumentat autoritățile) revine Universității București și dintr-un alt punct de vedere: există, cel puțin la nivelul Municipiului București, alte instituții de învățământ superior care nu condiționează accesul studenților la examene de vaccinare/testare (Universitatea Politehnica din București sau Universitatea de științe agronomice si medicina veterinară București). Atât timp cât Universitatea București a decis să introducă astfel de condiționări, aceasta este obligată să se asigure ea însăși că testarea gratuită reprezintă o certitudine pentru studenții din cadrul UB astfel încât aceștia să nu fie supuși ,,la un efort financiar suplimentar” față de studenții din instituțiile menționate. Altfel, indubitabil, ar exista din nou o discriminare, de data aceasta între studenți care-și desfășoară activitatea la universități diferite.

Prin raportare la cele arătate, este clar că, pentru a respecta principiul egalității în fața legii (principiu general, de rang constituțional), dar și principiul mai specific al nediscriminării dintre studenți (prevăzut de art. art. 202 alin. (1) lit. a) din Legea 1/2011, conform căruia toţi studenţii beneficiază de egalitate de tratament din partea instituţiei de învăţământ superior; orice discriminare directă sau indirectă faţă de student este interzisă), Universitatea București se află în fața unei alternative: fie renunță la impunerea condiționărilor introduse, fie, dacă dorește să le mențină, să asigure testarea gratuită astfel cum a fost precizat. Doar optând pentru una dintre cele două variante, Universitatea București va asigura principiul respectării drepturilor şi libertăţilor studenţilor şi ale personalului academic, principiu fundamental pe care se bazează sistemul național de învățământ superior, astfel cum prevede art. 118 alin. (1) lit. h) din Legea educației naționale.

Respectarea acestui principiu este o condiție sine qua non pentru însăși atingerea misiunii fundamentale care îi revine învățământului superior (prevăzut de art. 117 din aceeași Lege), respectiv de a genera şi de a transfera cunoaştere către societate. Atât timp cât dreptul studenților de a participa la examene în vederea desăvârșirii pregătirii lor profesionale este grav periclitat, este incontestabil faptul că însăși societatea se află în pericolul de a fi privată de ceea ce reprezintă una dintre sursele sale de dezvoltare durabilă și pe care numai un mediu academic liber o poate asigura, respectiv tineri bine pregătiți profesional.

De aceea, pentru toate aceste motive, niciuna dintre măsuri nu corespunde exigențelor sanitare și juridice, motiv pentru care vă solicităm, pe cale prealabilă administrativă, revocarea măsurilor dispuse prin Decizia din 16 decembrie cu consecința modificării lor, fie exact în sensul în care sunt prevăzute aceleași măsuri pentru elevi, respectiv furnizarea gratuită de teste antigenice din salivă, fie în sensul renunțării la alte condiționări sanitare decât cele uzitate în universitățile mai sus-menționate, respectiv cele obișnuite: purtarea măștii de protecție, prezentarea unei declarații pe proprie răspundere și controlul termic.”

Memoriul e semnat de 162 de studenți, 10 cadre didactice și susținut prin semnare de 24 de avocați,

Comments

comentarii

O vulpe care a fost rănită în urma unui accident rutier, a fost salvată după mai multe zile de agonie, în comuna Florești.... Citește mai mult
Fotbalistul brazilian Neymar, victima unei entorse în meciul de joi cu Serbia (2-0), este accidentat la ligamentul gleznei drepte şi va lipsi în meciul de luni cu Elveţia de la Cupa Mondială 2022.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!