Acasă » JURISPRUDENȚĂ » Lupta cu Fiscul după moarte. Instanța i-a șters datoriile la Stat unui bărbat decedat în 2004

Lupta cu Fiscul după moarte. Instanța i-a șters datoriile la Stat unui bărbat decedat în 2004

Fiul unui bărbat decedat în 2004 s-a luptat cu Fiscul și a câștigat la Tribunalul Cluj anularea deciziei de impunere emise pe numele tatălui, după deces. Tribunalul a constatat că ”decizia de impunere pe numele debitorului decedat este nulă absolut” și că ” transferul sumelor către moștenitori în anul 2018 nu poate avea loc.”

Instanța Tribunalului Cluj a admite acțiunea în contencios administrativ în contradictoriu cu Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Cluj și a șters datoriile de peste 20.000 de lei ale defunctului, formate din debitul principal de peste 6.200 de lei plus penalități.

”Dispune anularea Deciziei nr. 611/20.06.2018, a Deciziei de impunere nr. 08.08.2005, a Decizii privind accesoriile aferente debitului principal și a Notificării din 17.01.2018.”, se arată în minuta sentinței.

De asemenea, instanța a obligat administrația financiară să plătească cheltuieli de judecată de aproape 1.800 de lei către fiul mortului.

În Sentința civilă nr. 3658 din 14 Decembrie 2018 de la Tribunalul Cluj se arată următoarele:

”In fapt, reclamantul a primit din partea pârâtei AJFP Cluj, în cursul anului 2017, o Notificare privind obligațiile fiscale restante în cuantum total de 20.342 lei, din care obligații principale datorate bugetului de stat 6.288 lei și obligații fiscale accesorii datorate bugetului de stat 14.054 lei, pe numele defunctului P. S., tatăl reclamantului. Având în vedere incertitudinea creată de către organele fiscale, reclamantul a formulat o cerere care viza comunicarea de copii ale tuturor actelor administrative fiscale prin care s-au stabilit obligațiile fiscale în sarcina defunctului P.S., respectiv comunicarea actelor prin care s-au transferat aceste obligații din sarcina defunctului în sarcina moștenitorilor

La data de 28.11.2017 a fost comunicată Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Cluj nr. xxxxx/24.11.2017 prin care organul fiscal anexează duplicate ale următoarelor documente: decizie de impuenre anuală privind veniturile realizate de persoanele fizice române cu domiciliul în România pe anul 2004, emisă d e AJFP Cluj nr. xxxxxxxxxxxxxx/08.08.2005; decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii, emisă de AJFP Cluj nr. xxxxxxx/06.01.2010, în cuantum de 2.124 lei; decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii, emisă de AJFP Cluj nr. xxxxx/31.12.2008 în cuantum de 2.129 lei; decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii, emisă de AJFP Cluj  fără nr. în cuantum de 2.124 lei.

De asemenea, la data de 17.01.2018 se emite reclamantului Notificarea privind obligațiile fiscale restante nr. …, în cuantum total de 20.589 lei.

Cu privire la critica inexistenței accesului la dosarul administrativ și nerespectarea dreptului la apărare, apreciază ca aceste proceduri au fost imposibil de respectat de către pârâtă, întrucârt deciziile de impunere au fost emise după decesul contribuabilului, pe numele defunctului .

Cu privire la aspectele de nelegalitate ale actelor administrative emise de organul fiscal, Tribunalul reține următoarele:

A.F.P Cluj-Napoca a emis grupat, la data de 01.09.2005 Decizia de impunere nr. xxx/08.08.2005, titlu de creanță prin care s-a stabilit în sarcina domnului P.S., pentru suma totală de 6.497 lei reprezentând diferențe de impozit anual de regularizat stabilite în plus la impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice românce cu domiciliul în România pe anul 2004.

Organele fiscale au emis pe numele domnului P.S. din Cluj-Napoca, decedat, atât decizia de impunere anterior arătată cât și ulterior, deciziile referitoare la obligațiile fiscale accesorii nr. xxxxxxxx/02.01.2008, nr. xxxxxxxxx/02.01.2008; nr. xxxxxx/02.01.2008; nr. xxxxxxxx/02.01.2008; nr. xxxxxxxx/05.01.2009; nr. xxxxxxxxxx/05.01.2009; nr. xxxxxxxx/06.01.2010; nr. xxxxxxx/06.01.2010 și nr. xxxxx/06.01.2010. Întrucât aceste acte administrative fiscale nu au putut fi comunicate prin poștă persoanei căreia erau destinate (trimiterile întorcându-se cu mențiunea destinatar decedat /mutat), s-a procedat la comunicarea prin publicitate a acestora.

Sub nr. …/17.01.2018 este emisă și comunicată reclamantului P.G.D., Notificarea privind obligațiile fiscale restante, prin care, în temeiul prevederilor art. 162 alin. 3 din Legea nr.207/2015 , se aduce la cunoștință destinatului că la data de 21.12.2017 înregistrează obligații fiscale restante în cuantum total de 20.589 lei, din din care obligații principale datorate bugetului de stat 6.288 lei și obligații fiscale accesorii datorate bugetului de stat 14.054 lei.

Tribunalul constată că decizia de impunere pe numele debitorului decedat este nulă absolut întrucât contribuabilul decedat nu poate fi subiect de drept fiscal, prin deces i-a încetat capacitatea de folosință, obligațiile trebuind a fi stabilite pe seama moștenitorilor acceptanți.

Prin urmare, comunicarea debitului contribuabilului decedat, fără notificarea moștenitorilor, nu este de natură a întrerupe termenul de prescripție de 5 ani, care în opinia Tribunalului curge începând cu 1 ianuarie al anului următor celui în care contribuabilul a decedat, respectiv de la data de 1.01.2005. Se constată că, în aceste condiții transferul sumelor către moștenitori în anul 2018 nu poate avea loc. 

Accesoriile fiscale nu au o identitate de sine stătătoare , ci sunt determinate de situația debitului principal astfel că, dacă nu există obligații principale , nu pot exista nici accesorii, acestea urmând a fi anulate

Cu privire la cheltuielile de judecată, Tribunalul amintește că la baza obligației de acoperire a cheltuielilor de judecata se afla culpa procesuală, astfel ca partea din vina  căreia s-a purtat procesul trebuie sa suporte aceste cheltuieli, făcute in mod nejustificat de partea câștigătoare. In temeiul prevederilor art. 453 alin (1) din Codul de procedură civilă, pârâtele vor fi obligate la plata cheltuielilor de judecata reprezentând onorariu avocat în sumă de 1785 lei și 50 lei reprezentând  taxa timbru.”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina