Acasă » JURISPRUDENȚĂ » Licitație anulată în instanță după ce s-a descoperit pe Facebook că ofertanții aveau o relație amoroasă

Licitație anulată în instanță după ce s-a descoperit pe Facebook că ofertanții aveau o relație amoroasă

Tot ce postăm pe Facebook este public și are efecte în lumea reală. Asta arată o sentință de la Judecătoria Bistrița, prin care s-a admis o contestație la executare și s-a anulat licitația organizată de un executor pentru vânzarea unui teren după ce debitorii au arătat în instanță fotografii și informații de pe Facebook, care arată că bărbatul și femeia care s-au prezentat la licitație ca ofertanți au o relație amoroasă, iar participarea ei ”a fost una de conivență”, cu scopul de a-l ajuta pe el să achiziționeze terenul la un preț mic.

Prin sentința civilă nr. 4225 din data de 29 decembrie 2016 pronunțată de Judecătoria Bistrița în dosarul nr. 4580/190/2016 a fost admisă contestația la executare formulată de contestatorii M. I. și M. M, în contradictoriu cu intimații CEC Bank SA, prin Sucursala Bistrița, I. Mihaela Gabriela și S. Istvan Botond și a fost anulat procesul verbal de licitație din data de 3 iunie 2016 și toate actele de executare ulterioare întocmite de BEJ Joldes Ovidiu Laurentiu. Sentința a fost atacată cu apel de cei care câștigaseră licitația, acesta urmând să se judece la Tribunalul Bistrița-Năsăud. Sentința arată cât de important este ce punem pe contul de Facebook și că ”informațiile postate de utilizatori pe această rețea sunt destinate publicului și pot fi folosite și ca probațiune într-un dosar”

Extras din sentința civilă nr. 4225/2016 – Judecătoria Bistrița

”În fapt, contestatorii sunt executați silit în dosarul execuțional nr. 281/2013 al BEJ Joldes Ovidiu Laurentiu la solicitarea creditoarei CEC Bank SA în baza contractului de credit nr. … din 21.03.2006, cu actele adiționale și garanțiile aferente, în sumă de 230.000 lei. Executarea silită a fost pornită pentru suma de 272.256,55 lei, în cadrul executării urmărindu-se și valorificarea mai multe bunuri imobile ale debitorilor, inclusiv terenul în suprafață de 3229 mp, situat în intravilanul mun. Bistrița,….. Bistrița, înscris în CF nr. …..

La a paisprezecea licitație ținută pentru valorificarea acestui teren, la data de 03.06.2016, au participat două persoane, numiții I. M. G și S. Istvan Botond, , fiind numit adjudecatar d-l S. Istvan Botond, , pentru suma de 50.000 lei, deși prețul de pornire era de 78.545,50 lei. Din capturile de pe site-ul de socializare Facebook, depuse la dosar de contestatori, rezultă că cei doi participanți la licitația din 03.06.2016 se află într-o relație personală, ce depășește stadiul unei simple „cunoștințe”, fotografiile depuse la dosar indicând că cei doi erau la momentul licitației parteneri de viață.

La data de 01.07.2016, BEJ Joldes Ovidiu Laurentiu a emis actul de adjudecare prin care S. Istvan Botond a devenit proprietarul terenului în suprafață de 3229 mp, în urma licitației din 03.06.2016.  În drept, potrivit art. 712 NCPC, împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum și împotriva oricărui act de executare se poate face contestație de către cei interesați sau vătămați prin executare. De asemenea, se poate face contestație la executare și în cazul în care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită în condițiile legii.

De asemenea, potrivit art. 846 alin. 9 NCPC, dacă nici la a doua licitație imobilul nu a fost adjudecat, la cererea creditorului, executorul judecătoresc va putea stabili o nouă licitație, în condițiile prevăzute la alin. (8). La termenul stabilit la alin. (8), licitația va începe de la prețul de 50% din prețul de pornire al primei licitații. Dacă nu se obține acest preț și există cel puțin 2 licitatori, bunul va fi vândut, la acest termen, la cel mai mare preț oferit, chiar dacă acesta din urmă este mai mic decât valoarea creanței ori a garanției. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă prețul de pornire al acestei licitații. În conținutul publicației de vânzare întocmite pentru cel de-al treilea termen vor fi inserate, sub sancțiunea nulității, toate aceste mențiuni privind modul de stabilire a prețului de adjudecare a imobilului la al treilea termen.

În același timp, art. 14 NCC stabilește că orice persoană fizică sau juridică trebuie să își exercite drepturile și să își execute obligațiile cu bună credință, în acord cu ordinea publică și bunele moravuri. Potrivit art. 1235 și urm. NCC, cauza este motivul care determină fiecare parte să încheie un contract, iar aceasta trebuie să existe, să fie licită și morală. Art. 1237 NCC stabilește că există fraudă la lege, iar cauza este ilicită și atunci când actul este doar mijlocul pentru a eluda aplicarea unei norme legale imperative, sancțiunea fiind, potrivit art. 1238 alin. 2 NCC, nulitate absolută a contractului.  Tot astfel, art. 1325 NCC stipulează că dacă prin lege nu se prevede altfel, dispozițiile legale privitoare la contracte se aplică în mod corespunzător actelor unilaterale.

În acest context, instanța a reținut că în prezenta speță, numiții I. Mihaela Gabriela și S. Istvan Botond, au depus la data de 03.06.2016 două oferte de achiziționare la licitație publică a imobilului din mun. Bistrița,…., înscris în CF nr. …., în suprafață de 3229 mp, proprietatea debitorilor.

Aceste oferte reprezintă acte unilaterale în sensul NCC, oferte ferme de contractare în viitor pe această cale, în sensul achiziționării prin cumpărare a imobilului mai sus identificat. Contestatorii au invocat caracterul ilicit al cauzei celor două acte unilaterale, în sensul că prezentarea celor doi ofertanți, între care există o relație personală, la licitația din 03.06.2016,  a avut drept unic scop eludarea prevederilor art. 846 alin. 9 tezele 3 și 4 NCPC și dobândirea de către adjudecatarul S. Istvan Botond, a imobilului scos la licitație la un preț mai mic decât cel permis de lege. Întreaga argumentare a contestatorilor are drept punct de pornire relația personală exhibată de cei doi participanți la licitație pe site-ul de socializare Facebook, relația nefiind recunoscută de intimatul S. Istvan Botond la interogatoriu.

În legătură cu fotografiile și informațiile oferite de contul personal de pe Facebook al intimatei I. Mihaela Gabriela, instanța a reținut că acestea relevă pe de o parte că intimata s-a declarat în perioada februarie 2016 – iunie 2016 ca fiind într-o relație cu intimatul S. Istvan Botond. De asemenea, fotografiile postate de aceasta pe rețeaua de socializare mai sus menționată îi indică pe cei doi în această perioadă ca două persoane foarte apropiate, împărtășind gesturi specifice unei relații de iubire.

În legătură cu aspectul probatoriu al acestor fotografii și informații, instanța și-a însușit opinia exprimată de Înalta Curte de Casație și Justiție, într-o decizie de speță (decizia nr. 4546/27.11.2014, dată în dosarul nr. 144/43/2012, cu privire la caracterul postărilor realizate pe o rețea de socializare. Astfel, instanța supremă a reținut că vastitatea unei rețele de socializare precum Facebook presupune, raportat la natura, particularitățile și scopul acesteia, că utilizatorii nu dețin proprietatea spațiului efectiv de publicare, neputând estima și cu atât mai puțin controla întinderea acestui spațiu, care astfel capătă caracter public și accesibilitate potențială. Facebook este o rețea de socializare care prin natura sa este destinată accesului public/oricărui utilizator (utilizator existent – eventual „prieten”, utilizator nou – potențial „prieten” sau utilizator „intermediat”), în fața unui anumit număr de persoane, este o rețea informațională publică, receptivă perpetuu în web (internet), bazată pe un site web la care utilizatorii se pot înscrie și interacționa liber cu alți utilizatori, deja înscriși.

Rezultă așadar că informațiile postate de utilizatori pe această rețea sunt destinate publicului și pot fi folosite și ca probațiune într-un dosar precum cel de față, intimatul neputând argumenta cu succes împrejurarea că în acest fel i-a fost afectată viața privată, precum a invocat la termenul de judecată din 14.11.2016. Instanța a corelat aceste informații și cu lipsa nejustificată a intimatei I. Mihaela Gabriela de la interogatoriu, prin aplicarea prevederilor 358 NCPC, pentru a aprecia că în mod real, contrar susținerilor intimatului S. Istvan Botond din cadrul răspunsurilor de la interogatoriu, la data de 03.06.2016, cei doi se aflau într-o relație de natură personală și erau parteneri de viață. Or, în aceste condiții, participarea la o aceeași licitație de pe poziții concurențiale a două persoane aflate într-o relație de tip soț-soție sau asimilată, contravine bunei credințe instituite de art. 14 NCC.

Rezultă așadar cu forța evidenței că participarea intimatei I. Mihaela Gabriela la licitație a fost una de conivență, de natură a crea o aparență de contradictorialitate și de respectare a prevederilor art. 846 alin. 9 teza 3 NCPC. Iar unicul scop al acestei participări a fost acela de a permite unicului participant interesant în mod real de achiziționarea bunului, S. Istvan Botond, dobândirea imobilului la prețul de 50.000 lei, în condițiile în care, dacă ar fi participat singur la licitație, trebuia să achite prețul de pornire, de 78.545,50 lei. Manevra a fost realizată în scopul eludării prevederilor art. 846 alin. 9 teza 4 NCPC, de unde rezultă și cauza ilicită a participării celor doi intimați la licitația de 03.06.2016.

Or, cauza ilicită viciază actele unilaterale de participare a lui I. Mihaela Gabriela și S. Istvan Botond în aplicarea principiului de drept, fraus omnia corrumpit, în condițiile art. 1238 alin. 2 NCC și afectează întregul proces verbal de licitație din 03.06.2016, acesta fiind lovit de nulitate absolută, potrivit art. 176 alin. 6 NCPC. Nulitatea procesului verbal de licitație, atrage, în condițiile art. 179 alin. 3 NCPC, și nulitatea tuturor actelor de executare întocmite în baza acestuia în dosar execuțional nr. 281/2013 al BEJ Joldes Ovidiu Laurentiu ulterior datei de 03.06.2016, în scopul valorificării terenului de 3229 mp, proprietatea debitorilor, inclusiv actul de adjudecare emis la data de 01.07.2016 pe numele lui S. Istvan Botond și operațiunea de înscriere în CF a dreptului de proprietate astfel obținut.

Pentru aceste motive, instanța a admis contestația la executare formulată de contestatori în contradictoriu cu creditoarea CEC Bank SA și cu cei doi participanți la licitația din 03.06.2016 și a anulat atât procesul verbal de licitație din 03.06.2016 cât și toate actele de executare ulterioare, întocmite în baza acestuia în dosarul execuțional nr. 281/2013 al BEJ Joldes Ovidiu Laurentiu. Totodată, în temeiul art. 453 NCPC, instanța, constatând că intimații sunt părți căzute în pretenții, a obligat pe aceștia în solidar la plata către contestatori a sumei de 2200 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, constând în onorariu avocațial. De asemenea, instanța a constatat că pe parcursul soluționării prezentei cauze, contestatorii au beneficiat de ajutor public judiciar sub forma scutirii de la plata taxei de timbru de 1000 lei, în condițiile art. 8 din OUG nr. 51/2008. Drept urmare, instanța a dispus ca în temeiul art. 18 din același text normativ, intimații să achite în solidar către Statul Român, prin Administrația Finanțelor Publice Bistrița Năsăud, suma de 1000 lei, reprezentând ajutorul public de care contestatorii au beneficiat sub forma scutirii de la plata taxei de timbru.”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina