fbpx

Licitația pentru vestitul metrou din Cluj a ajuns în instanță

Atât asocierea care a câștigat licitaţia pentru realizarea studiului de prefezabilitate pentru metroul din Cluj, cât și Primăria clujeană au atacat la Curtea de Apel Cluj decizia Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), prin care s-a admis contestația Metroul SA, societate care a pierdut la licitație.

În 30 decembrie 2019 a fost înregistrat la Curtea de Apel Cluj recursul METRANS ENGINEERING SRL pentru Asocierea SWS ENGINEERING SPA – SYSTRA – METRANS ENGINEERING SRL cu obiect ”litigiu privind achiziţiile publice Decizia CNSC nr. 2301/C3/2019 din data de 19.12.2019 şi cerere suspendare”

Iar în ultima zi din 2019 a fost înregistrat recursul Municipiului Cluj-Napoca prin primar împotriva aceeași Decizii CNSC nr. 2301/C3/2019. Cu siguranță, dosarele vor fi conexate.

Decizia CNSC sună în felul următor:

”Admite, în principiu, cererea de intervenție accesorie a asocierii SWS Engineering SPA – Systra – Metrans Engineering SRL.

Admite contestația formulată de SC Metroul SA în contradictoriu cu MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA.

Anulează Raportul procedurii nr. 554410/29.10.2019, în partea ce privește evaluarea ofertei asocierii SWS Engineering SPA – Systra – Metrans Engineering SRL și în partea privind modul de calcul al punctajului acordat ofertei asocierii Metroul SA – Padeco Company Limited, precum și actele subsecvente acestui raport.

Obligă autoritatea contractantă ca, în termen de 15 zile de la primirea prezentei decizii:

  • să excludă din procedura de atribuire oferta asocierii SWS Engineering SPA – Systra – Metrans Engineering SRL, conform motivării;
  • să solicite clarificări asocierii Metroul SA – Padeco Company Limited și să recalculeze punctajul acordat experților cheie Vîlcan Adrian Vasile și Dumitrescu Consuela Cristina, conform celor din motivare.

Respinge cererea de intervenție accesorie, formulată de asocierea SWS Engineering SPA – Systra – Metrans Engineering SRL.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părți, dar împotriva ei se poate formula plângere, în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicare, în conformitate cu dispozițiile art. 28 alin. (1) și art. 29 din Legea nr. 101/2016, cu modificările la zi.”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina