fbpx

Kruk-Secapital-InvestCapital au trecut la alt nivel: Vor să bage debitorii la pușcărie!

Un bărbat condamnat cu suspendare pentru că a înșelat CEC Bank are pe cap recuperatorii de la Kruk-Secapital, către care CEC a cesionat creanța, adică paguba. Omul și-a luat angajament că plătește, dar a reușit să achite doar o parte, căci vremurile sunt grele, mai ales că acesta lucra în agricultură în Italia. Pentru ”corbii” de la Kruk, asta nu contează și au solicitat revocarea suspendării pedepsei, dar instanța a respins solicitarea.

Inculpatul A.P. a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 2 ani și 4 luni  închisoare, a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere pe un termen de încercare de 4 ani.

Condamnatul, în solidar cu alte două persoane, au de achitat daune materiale către Secapital S.a.R.L Luxembourg prin reprezentant convențional KRUK ROMANIA SRL, cesionar al creantei CEC Bank, bancă înșelată de inculpați pentru a le da credite. În total, cei trei au de plătit circa 56.000 lei.

În sentința Tribunaului Timiș, prin care s-a respins sesizarea de revocare a suspendării executării pedepsei, se arată că omul s-a reintegrat exemplar și că nu este relevant că nu a putut plăti integral sumele către recuperatori.

Extras din Sentința penală a Tribunalului Timiș: ”Instanța constată că intimatul- condamnat A.P și-a asumat două angajamente de plată privind achitarea eșalonată, în plăți lunare de câte 200 lei și 300 lei, a debitelor provenite din săvârșirea infracțiunilor pentru care a fost condamnat prin hotărârile antemenționate ; de asemenea, constată că aceste angajamente au fost respectate până în prezent, fiind atașate la dosar dovezile de plată aferente obligațiilor asumate  (fila 95/ dosar instanță și filele 128-134/ dosar Serv Probatiune).

Față de cele învederate, instanța constată că obligațiile civile stabilite prin sentința de condamnare în sarcina intimatului – condamnat A.P. au fost îndeplinite parțial.

În continuare, Tribunalul reține că potrivit raportului de evaluare nr. 46/ SP T/ 12.02.2020 întocmit pe seama intimatului- condamnat A.P. , acesta locuiește în Italia, unde muncește și locuiește cu chirie împreună cu familia.

Pe durata supravegherii, persoana s-a prezentat cu regularitate la termenele stabilite și a manifestat o atitudine cooperantă față de serviciul de probațiune.

În perioada 11.03……2019, intimatul-condamnat A.P. a efectuat obligația de a presta muncă neremunerată în folosul comunității, în cadrul Spitalului Municipal „Dr. T.A.” Lugoj, jud. Timiș , iar conform notei de informare post – executare, acesta a dat dovadă de un comportament potrivit față de personalul instituției, s-a implicat în activitățile desfășurate, respectând pe toată durata executării programul ales inițial.

În cursul lunii martie 2019 intimatul-condamnat A.P. a frecventat programul de reintegrare socială „Rezolvarea de probleme – OTO” derulat de către Serviciul de Probațiune Timiș Persoana supravegheată s-a prezentat la toate sesiunile programului de reintegrare socială și s-a implicat adecvat în derularea programului, având o atitudine potrivită, asimilând informațiile prezentate, dezvoltându-și, astfel, abilitățile prosociale.

Cu privire la obligațiile civile stabilite de către instanța de judecată, consilierul de probațiune a precizat că, pe baza angajamentelor de plată asumate, A.P și-a luat angajamentul de a achita întregul debit și cheltuielile de executare din dosarul execuțional nr. 1710/2019 al BEJ F.V.F, prin plăți lunare în valoare de 200 lei, respectiv achitarea întregului debit și a cheltuielilor de executare din dosarul de executare nr. 907/ 2015 al BEJ F.V.F, prin plăți lunare în valoare de 300 lei. A.P. a respectat, până în prezent, angajamentul de plată asumat.

Analizând înscrisurile depuse la dosarul cauzei, având în vedere și dispozițiile legale incidente mai sus citate, instanța apreciază că în cauză nu se poate constata o rea-credință din partea intimatului – condamnat A.P. pentru neachitarea obligațiilor civile la care a fost obligat;acesta s-a aflat într-o imposibilitate obiectivă de a-și achita în întregime obligațiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, neavând resursele financiare necesare, fiind plecat în Italia unde a lucrat 12 ani în agricultură, obținând 3 3 euro/zi, atunci când este chemat la lucru, prin raportare atât la veniturile obținute pe perioada termenului de supraveghere, dar raportat și la cuantumul acestor obligații civile, pe care instanța îl apreciază ca fiind unul ridicat.

Prin urmare, instanța constată că, în mod obiectiv persoana condamnată nu a avut posibilitatea de a achita în integralitate obligațiile civile impuse de către instanță prin hotărârea de condamnare.

Tribunalul face precizarea că neîndeplinirea obligațiilor civile până la împlinirea termenului de supraveghere nu afectează dreptul părții civile de a obține repararea integrală a prejudiciului cauzat de condamnat prin comiterea faptei, în condițiile legii, imposibilitatea de plată fiind constatată doar la momentul analizării cererii de revocare a suspendării, prin raportare la situația materială a persoanei condamnate pe durata termenului de supraveghere.

Instanța reține, în plus, că astfel cum reiese din referatul de evaluare, pe durata supravegherii, persoana supravegheată a dat dovadă de bună-credință, s-a prezentat la toate întrevederile stabilite, a respectat obligațiile și măsurile de supraveghere, aspect ce subliniază încă o dată concluzia că nu se impune revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei.

Plasarea intimatului – condamnat A.P. în mediul carceral ar fi o măsură disproporționată în raport de circumstanțele concrete ale cauzei și în măsură să eludeze potențialul pozitiv obținut pe tot parcursul termenului de supraveghere ca urmare a activității de supraveghere desfășurat față de acesta.”

Comments

comentarii

O legumă cu multiple beneficii pentru sănătatea noastră este și leguma pe care o evităm cel mai mult, deși aceasta poate preveni chiar și cancerul.... Citește mai mult
Floreștenii se vor putea implica activ în amenajarea și revitalizarea centrului vechi al Floreștiului, printr-o aplicație mobilă.... Citește mai mult
Legea care prevede acordarea unei zile libere de la serviciu după fiecare doză de vaccin efectuată a fost publicată în Monitorul Oficial, luni seara.... Citește mai mult
O mașină a fost filmată în timp ce mergea pe contrasens pe Autostrada A3, în zona Nădășelu Cluj.... Citește mai mult

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

error: Alert: Conținut protejat !!