fbpx

Introducerea plângerii contravenționale la o instanță necompetentă nu poate atrage sancționarea petentului cu amenda judiciară

Practica instanțelor de a aplica amenzi judiciare în cazul introducerii plângerilor contravenționale la o instanță necompetentă nu este corectă.

Cu ocazia  întâlnirii președinților secțiilor civile ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și curților de apel Timișoara, 05-06 martie 2020, s-a stabilit că introducerea plângerii contravenționale la o instanță necompetentă nu poate atrage sancționarea petentului cu amenda judiciară

În multe cazuri, în vederea obținerii certificatului de grefă care atestă faptul că s-a formulat plângere contravențională împotriva procesului verbal de constatare și sancționare a unei contravenții, petenții preferă introducerea plângerii la instanța de domiciliu și nu la instanța competentă de la locul săvârșirii contravenției, împrejurare care de multe ori determină instanța să aplice petentului amendă judiciară pentru introducerea cu rea credință a plângerii contravenționale la instanța necompetentă

Iată ce s-a stabilit cu privire la aprecierea relei-credințe a petentului și a caracterului vădit neîntemeiat al unei plângeri contravenționale în aplicarea amenzii judiciare prevăzute de art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) C. proc. civ.

Opinia Institutului Național al Magistraturii:

Titlul temei de dezbatere, astfel cum a fost comunicat I.N.M. de către Curtea de Apel Bacău, a fost redactat în următorii termeni: “Aplicarea amenzii judiciare, în baza art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) C. proc. civ., în cazul formulării unor plângeri contravenționale cu rea-credință și vădit neîntemeiate, precum și pentru introducerea unei plângeri contravenționale la o instanța necompetentă. Limitele interpretării.”, acesta nefiind însoțit de către vreo detaliere a problemei de practică neunitară sesizate.

Întrucât din datele transmise nu rezultă cu claritate obiectul temei ce se solicită a fi abordată, I.N.M. a reformulat titlul temei și a conceput un punct de vedere raportat la problema considerată, în opinia acestuia, ca fiind aceea în privința căreia s-a formulat sesizarea.

Potrivit art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) C. proc. civ., dacă legea nu prevede altfel, instanța, potrivit dispozițiilor prezentului articol, va putea sancționa, cu amendă judiciară de la 100 lei la 1.000 lei, introducerea, cu rea-credință, a unor cereri principale, accesorii, adiționale sau incidentale, precum și pentru exercitarea unei căi de atac, vădit netemeinice.

Reaua-credință în formularea plângerii contravenționale și caracterul vădit neîntemeiat al acesteia constituie chestiuni lăsate la aprecierea instanței, în funcție de circumstanțele particulare ale pricinii.

Depunerea plângerii contravenționale, cu bună-știiință, la o instanță necompetentă, nu se sancționează cu amenda prevăzută de art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) C. proc. civ., din moment ce abaterea nu vizează caracterul neîntemeiat al plângerii contravenționale.

În concluzie, opinia I.N.M. este aceea că reaua-credință în formularea plângerii contravenționale și caracterul vădit neîntemeiat al acesteia constituie chestiuni lăsate la aprecierea instanței, în funcție de circumstanțele particulare ale pricinii.

Depunerea plângerii contravenționale, cu bună-știiință, la o instanță necompetentă, nu se sancționează cu amenda prevăzută de art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) C. proc. civ., din moment ce abaterea nu vizează caracterul neîntemeiat al plângerii contravenționale.

În unanimitate, participanții și-au însușit soluția expusă în opinia I.N.M.

Extras din MINUTA întâlnirii președinților secțiilor civile ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și curților de apel Timișoara, 05-06 martie 2020

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina