fbpx

Instanța schimbă în avertisment amenda primită de un clujean care nu purta masca noaptea la 1, la 150 m de casă

Un bărbat din Gherla a fost amendat cu 500 de lei pentru că, în timp ce era singur pe stradă noaptea la ora 1, la 150 metri de casă, nu purta masca de protecție sanitară. Instanța a schimbat amenda în avertisment.

Bărbatul a fost sancționat cu amendă contravențională în cuantum de 500 lei, reținându-se că a încălcat prevederile art. 65 lit. h) din Legea nr. 55/2020, prin aceea că în timp ce se afla pe o stradă din municipiul Gherla a fost surprins fără masca de protecție în spațiul public.

În motivarea plângerii contravenționale, petentul a susținut că, la data de 07.11.2020, în jurul oreoi 01:00, în timp ce se îndrepta spre casă a fost oprit de o patrulă de poliție care i-a solicitat actul de identitate, fiind întrebat de ce nu poartă masca de protecție. Petentul a arătat faptul că a fost în vizită la un prieten care locuiește la 200 m distanță față de domiciliul său, iar în momentul în care a fost depistat fără mască era singur pe stradă și mai avea de parcurs doar 150 m până acasă.

A mai subliniat că aspectele consemnate în procesul-verbal contestat sunt adevărate, recunoaște că a greșit și își asumă acest lucru, precizând totodată că avea masca de protecție în buzunar, singurul motiv pentru care nu a purtat-o fiind faptul că se afla singur pe stradă la acel moment.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Cluj a formulat întâmpinare , prin care a solicitat respingerea ca neîntemeiată a plângerii.

În susținerea poziției sale procesuale, intimatul a arătat că procesul-verbal este temeinic și legal întocmit, bucurându-se de prezumția de legalitate, în sensul că acesta face întotdeauna dovada până la proba contrară.

Sub aspectul stării de fapt, a arătat că, la data de 07.11.2020, în jurul orei 01.00, agentul constatator a observat două persoane de sex masculin angrenate într-o discuție în fața localului Sova Taxi din municipiul Gherla. În acest context, s-a constatat faptul că petentul nu purta masca de protecție conform dispozițiilor legale în vigoare, astfel că a fost sancționat contravențional în temeiul prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Instanța a motivat astfel înlocuirea amenzii: ”Cât privește individualizarea sancțiunii ce i-a fost aplicată petentului, instanța reține că potrivit art. 21 din O.G. nr. 2/2001, sancțiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ și trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite, ținânduse seama de împrejurările în care a fost săvârșită fapta, de modul și mijloacele de săvârșire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă precum și de circumstanțele personale ale contravenientului și de celelalte date înscrise în procesul verbal contestat.

În speță, pentru fapta contravențională prev. de art. 65 lit. h) din Legea nr. 55/2020 petentului i-a fost aplicată amenda în cuantum de 500 lei, conform art. 66 lit. a) din același act normativ.

În privința individualizării sancțiunii aplicate pentru fapta contravențională imputată petentului, instanța reține faptul că dispozițiile art. 34 din O.G. nr. 2/2001 care constituie dreptul comun în materie contravențională, permit instanței să aprecieze inclusiv sancțiunea ce se impune a fi aplicată contravenientului, în ipoteza în care situația de fapt reținută în procesul-verbal de contravenție este reală. În acest context, instanța subliniază că, în stabilirea faptelor contravenționale și a sancțiunilor aplicabile, legiuitorul este cel care face o primă apreciere asupra pericolului social, dintr-o perspectivă abstractă, prin stabilirea sancțiunilor contravenționale principale sau complementare ce se aplică în cazul săvârșirii acesteia, iar în momentul constatării săvârșirii unei astfel de fapte, agentul constatator și, ulterior, instanța de judecată la momentul analizării unei plângeri contravenționale, sunt organele care apreciază în concret pericolul social al unei contravenției.

În speță, instanța apreciază că sancțiunea avertismentului este suficientă pentru a atrage atenția petentului asupra respectării dispozițiilor încălcate.

Analizând gradul de pericol social al faptei săvârșite, ținându-se seama de împrejurările în care a fost săvârșită fapta, instanța consideră că fapta petentului prezintă un grad de pericol social relativ redus, avându-se în vedere, pe de o parte, momentul săvârșirii contravenției, respectiv în timpul nopții, în jurul orei 01:00, în apropierea domiciliului său și, pe de altă parte, atitudinea petentului de recunoaștere și asumare a faptei sale, precum și conștientizarea pericolului la care se expune, pe sine și pe cei din jur, prin nepurtarea măștii de protecție.

Așa fiind, instanța consideră că sancțiunea avertismentului poate realiza scopul educativ și preventiv al sancțiunii contravenționale, fiind o sancțiune aptă să realizeze scopul general al aplicării unei sancțiuni contravenționale, acela de a atrage atenția contravenientului asupra pericolului social al faptelor săvârșite cu recomandarea ca, pe viitor, să se conformeze dispozițiilor legale, în caz contrar urmând a se recurge la aplicarea unei sancțiuni mai aspre.

Prin urmare, instanța apreciază că sancțiunea trebuie dozată în așa fel încât să îmbine caracterul punitiv cu cel preventiv și educativ, neputând fi ignorat faptul că aplicarea unei sancțiuni de către un organ al statului nu reprezintă un scop în sine, ci un mijloc de reglare a raporturilor sociale, de formare a unui spirit de responsabilitate, de prevenire a săvârșirii unor fapte ilicite mai grave, iar în raport de împrejurările concrete ale speței și circumstanțele personale ale contravenientului, instanța consideră că sancțiunea avertismentului este aptă să realizeze acest deziderat.”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns